ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до пункту 9 роздiлу II "Прикiнцевi положення" Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Абзац перший пункту 9 роздiлу II "Прикiнцевi положення" Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2008 р., N 27 - 28, ст. 253; 2009 р., N 26, ст. 328) доповнити словами "крiм експорту до держав - членiв Енергетичного Спiвтовариства".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
5 червня 2014 року
N 1318-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.