ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до статтi 34 Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до статтi 34 Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 9, ст. 79) такi змiни:

     1. Частину другу доповнити словами "який разом з цим проектом та пiдписаним аналiзом регуляторного впливу подається до уповноваженого органу для пiдготовки у встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку пропозицiй щодо удосконалення проекту вiдповiдно до принципiв державної регуляторної полiтики (далi - пропозицiї уповноваженого органу)".

     2. У частинi четвертiй:

     перше речення пiсля слiв "цього проекту" доповнити словами "та пропозицiй уповноваженого органу";

     друге речення доповнити словами "та пропозицiй уповноваженого органу".

     3. Частину шосту пiсля слiв "Висновки вiдповiдальної постiйної комiсiї" доповнити словами "та пропозицiї уповноваженого органу".

     4. Частину сьому доповнити словами "а також пропозицiї уповноваженого органу разом з рiшенням постiйної комiсiї щодо їх врахування".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
5 червня 2014 року
N 1319-VII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.