КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 1 липня 2014 р. N 215


Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

     2. Ця постанова набирає чинностi з 1 липня 2014 року.

Прем'єр-мiнiстр України А. ЯЦЕНЮК

Iнд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 1 липня 2014 р. N 215

Змiни,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 р. N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 82, ст. 3046):

     1) у пунктi 4 постанови цифри "2014" замiнити цифрами "2015";

     2) у пунктi 6 плану заходiв iз застосування Технiчного регламенту щодо медичних виробiв, затвердженого зазначеною постановою, у графi "Строк виконання" цифри "2014" замiнити цифрами "2015".

     2. У пунктi 6 плану заходiв iз застосування Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 р. N 754 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 82, ст. 3047), у графi "Строк виконання" цифри "2014" замiнити цифрами "2015".

     3. У пунктi 6 плану заходiв iз застосування Технiчного регламенту щодо активних медичних виробiв, якi iмплантують, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 р. N 755 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 82, ст. 3048), у графi "Строк виконання" цифри "2014" замiнити цифрами "2015".

     4. У пунктi 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 травня 2014 р. N 181 "Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2014 р., N 49, ст. 1291) цифри i слово "2014 року" замiнити цифрами i словами "2014 р., крiм пiдпункту 1 пунктiв 1-3 змiн, затверджених цiєю постановою, якi набирають чинностi з 1 липня 2015 року".

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.