ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Пункт 1 статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 1996 р., N 1, ст. 1; 2005 р., N 16, ст. 262) пiсля абзацу третього доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "сiм'ї осiб рядового i начальницького складу органiв внутрiшнiх справ України, якi загинули або померли внаслiдок поранення, контузiї чи калiцтва, одержаних пiд час участi в антитерористичнiй операцiї, захищаючи незалежнiсть, суверенiтет та територiальну цiлiснiсть України".

     У зв'язку з цим абзаци четвертий - десятий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - одинадцятим.

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
19 червня 2014 року
N 1538-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.