ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до статтi 6 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Пункт 19 частини першої статтi 6 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 1996 р., N 1, ст. 1; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 6 травня 2014 року N 1233-VII) викласти в такiй редакцiї:

     "19) вiйськовослужбовцi (резервiсти, вiйськовозобов'язанi) та працiвники Збройних Сил України, Нацiональної гвардiї України, Служби безпеки України, Служби зовнiшньої розвiдки України, Державної прикордонної служби України, особи рядового, начальницького складу, вiйськовослужбовцi, працiвники Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Управлiння державної охорони України, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань, якi захищали незалежнiсть, суверенiтет та територiальну цiлiснiсть України i брали безпосередню участь в антитерористичнiй операцiї, забезпеченнi її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операцiї, а також працiвники пiдприємств, установ, органiзацiй, якi залучалися та брали безпосередню участь в антитерористичнiй операцiї в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством.

     Порядок надання статусу учасника бойових дiй особам, зазначеним в абзацi першому цього пункту, категорiї таких осiб та термiни їх участi (забезпечення проведення) в антитерористичнiй операцiї, а також райони антитерористичної операцiї визначає Кабiнет Мiнiстрiв України".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
1 липня 2014 року
N 1547-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.