ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

05.12.2014 N 13935/7/99-99-24-02-04-17

 

Керiвникам митниць


Про заповнення митної декларацiї на товари, реалiзованi в магазинi безмитної торгiвлi

     Вiдповiдно до частини першої статтi 146 Митного кодексу України, митний режим безмитної торгiвлi завершується, зокрема, шляхом реекспорту товарiв, помiщених у цей митний режим.

     У зв'язку з цим звертаємо увагу, що при декларуваннi вiдповiдно до митного режиму реекспорту товарiв, реалiзованих у магазинi безмитної торгiвлi протягом попереднього календарного мiсяця:

     товари, якi до помiщення в митний режим безмитної торгiвлi мали статус українських, та товари, якi до помiщення в митний режим безмитної торгiвлi мали статус iноземних, декларуються за окремими митними декларацiями (далi - МД);

     до граф 2 та 9 МД вносяться вiдомостi про утримувача вiдповiдного магазину безмитної торгiвлi;

     графи 17 та 17а МД не заповнюються;

     у графi 49 МД зазначаються вiдомостi про вiдповiдний магазин, безмитної торгiвлi.

Заступник Голови А.В. Макаренко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.