ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до Закону України "Про прокуратуру" щодо вiдтермiнування набрання чинностi

     Верховна Рада України постановляє:

     1. У пунктi 1 роздiлу XII "Прикiнцевi положення" Закону України "Про прокуратуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 2 - 3, ст. 12) слова "через шiсть мiсяцiв з дня його опублiкування" замiнити словами i цифрами "з 15 липня 2015 року".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
21 квiтня 2015 року
N 335-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.