ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до статтi 282 Митного кодексу України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Пункт 9 частини першої статтi 282 Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., NN 44-48, ст. 552) пiсля слова "до" доповнити словами "архiвних установ", а пiсля слова "цих" - словами "установ та".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2016 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом мiсяця з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
4 червня 2015 року
N 512-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.