ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про заходи щодо стимулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Визнати таким, що втратив чиннiсть, Закон України "Про заходи щодо стабiлiзацiї платiжного балансу України вiдповiдно до статтi XII Генеральної угоди з тарифiв i торгiвлi 1994 року" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 4, ст. 20, N 25, ст. 197).

     2. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2016 року.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
24 грудня 2015 року
N 912-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.