Документ скасований: Постанова КМУ № 198 від 15.04.2015

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

02.10.98 N 10/1-2319-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     До вiдома та керiвництва в роботi надсилаємо на Вашу адресу постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 вересня 1998 N 1484 "Про встановлення термiну виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах пiд час виготовлення частин гiдротурбiн".

     Додаток: на 1 арк.

Заступник Голови Служби I.М.Соболь

 

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 21 вересня 1998 р. N 1484


Про встановлення термiну виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах пiд час виготовлення частин гiдротурбiн

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 6 травня 2001 року N 421,
вiд 13 грудня 2001 року N 1648

     Вiдповiдно до статтi 2 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах", враховуючи тривалий технологiчний цикл виготовлення частин гiдротурбiн, Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Установити термiн виконання операцiй з давальницькою сировиною, що ввозиться на митну територiю України, пiд час виготовлення частин гiдротурбiн (код згiдно з УКТ ЗЕД 8410 90 90 00) 960 календарних днiв з моменту оформлення ввiзної вантажної митної декларацiї.

(постанова iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.05.2001 р. N 421, вiд 13.12.2001 р. N 1648)
  
Прем'єр-мiнiстр України
В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.