ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до статтi 12 Закону України "Про ринок природного газу"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Частину шосту статтi 12 Закону України "Про ринок природного газу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 27, ст. 234) викласти в такiй редакцiї:

     "6. Постачальники зобов'язанi створювати страховий запас природного газу в розмiрi не бiльше 10 вiдсоткiв запланованого мiсячного обсягу постачання природного газу споживачам на наступний мiсяць. Розмiр страхового запасу встановлюється щорiчно Кабiнетом Мiнiстрiв України на однаковому рiвнi для всiх постачальникiв".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
22 вересня 2016 року
N 1541-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.