КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 21 грудня 2016 р. N 977


Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 грудня 2015 р. N 1146

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 грудня 2015 р. N 1146 "Про ставки ввiзного мита стосовно товарiв, що походять з Росiйської Федерацiї" (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 3, ст. 179) змiни, що додаються.

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України В. ГРОЙСМАН

Iнд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 грудня 2016 р. N 977

ЗМIНИ,
що вносяться до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 грудня 2015 р. N 1146

     1. У пунктi 1 слова i цифри "до 31 грудня 2016 року" замiнити словами i цифрами "до 31 грудня 2017 року (включно)".

     2. У пунктi 3 цифри i слова "31 грудня 2016 року" замiнити цифрами i словами "1 сiчня 2018 року".

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.