КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 30 грудня 2015 р. N 1146


Про ставки ввiзного мита стосовно товарiв, що походять з Росiйської Федерацiї

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 грудня 2016 року N 977,
вiд 20 грудня 2017 року N 1019,
вiд 18 грудня 2018 року N 1088,
вiд 4 грудня 2019 року N 983,
вiд 25 листопада 2020 року N 1156

     З метою захисту нацiональних економiчних iнтересiв та безпеки України, вiдновлення порушених прав, свобод та законних iнтересiв громадян України, суспiльства та держави, викликаних дiями держави-агресора - Росiйської Федерацiї, беручи до уваги iстотне порушення Договору про зону вiльної торгiвлi, вчиненого 18 жовтня 2011 року в м. Санкт-Петербурзi (далi - Договiр), що завдає значної шкоди та обмежує реалiзацiю законних прав та iнтересiв суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, та вiдповiдно до частини дванадцятої статтi 29 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Застосовувати до 31 грудня 2021 року (включно) пiльговi ставки ввiзного мита, встановленi Митним тарифом України, щодо iмпорту товарiв, що походять з Росiйської Федерацiї.

(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.12.2016р. N 977, вiд 20.12.2017р. N 1019, вiд 18.12.2018р. N 1088, вiд 04.12.2019р. N 983, вiд 25.11.2020р. N 1156)

     2. Ця постанова набирає чинностi з 2 сiчня 2016 року.

     3. Ця постанова втрачає чиннiсть 1 сiчня 2022 року або пiсля припинення порушення Росiйською Федерацiєю Договору.

(пункт 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.12.2016р. N 977, вiд 20.12.2017р. N 1019, вiд 18.12.2018р. N 1088, вiд 04.12.2019р. N 983, вiд 25.11.2020р. N 1156)
 
Прем'єр-мiнiстр України
А. ЯЦЕНЮК

Iнд. 18

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.