КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 25 листопада 2020 р. N 1156


Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 грудня 2015 р. N 1146

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 грудня 2015 р. N 1146 "Про ставки ввiзного мита стосовно товарiв, що походять з Росiйської Федерацiї" (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 3, ст. 179; 2017 р., N 1, ст. 13; 2018 р., N 2, ст. 69; 2019 р., N 2, ст. 44, N 98, ст. 3270) такi змiни:

     1) у пунктi 1 слова i цифри "до 31 грудня 2020 року" замiнити словами i цифрами "до 31 грудня 2021 року";

     2) у пунктi 3 цифри i слова "1 сiчня 2021 року" замiнити цифрами i словами "1 сiчня 2022 року".

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 67

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.