ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

07.10.98 р. N 15/1-2357-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     Для керiвництва в роботi надсилаємо нову редакцiю Додатку N1 до Iнструкцiї щодо порядку справляння податку на добавлену вартiсть та акцизного збору у разi ввезення товарiв на митну територiю України, затвердженої наказом Держмитслужби України вiд 14.02.97 N 68, з врахуванням положень Закону України вiд 23 грудня 1997 року N767/97-ВР "Про внесення змiн до Закону України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари (продукцiю)", Указу Президента України вiд 24 червня 1998 року N680/98 "Про ставки акцизного збору на нафтопродукти", постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 серпня 1998 року N1200 "Про ставки акцизного збору на деякi товари (продукцiю)" та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 серпня 1998 року N1200" вiд 29.09.98 N 1552.

     Додаток: згадане на 7 арк. 

Голова Служби Ю. Соловков

 

Додаток N 1
до Iнструкцiї щодо порядку справляння податку на добавлену вартiсть та акцизного збору у разi ввезення товарiв на митну територiю України

Перелiк товарiв (продукцiї),
якi пiдлягають обкладенню акцизним збором згiдно з чинним законодавством, та ставки цього збору

Код
ТН ЗЕД
Найменування товару Ставка
акцизного
збору
Законодавчi акти
1 2 3 4
0207 39 130
0207 39 230
Частини тушок домашньої птицi (окороки, половинки, четвертинки) свiжi або охолодженi 0,03 екю
за 1 кг
ЗУ N 767/97-ВР
23.12.97
0207 41 510 Частини тушок домашньої птицi (окороки) замороженi 0,03 екю
за 1 кг
ЗУ N 313/96-ВР
11.07.96
0901 Кава 0,2 екю
за 1 кг
- " -
1604 30 100 Iкра осетрових (чорна iкра) 5 екю
за 1 кг
- " -
1604 30 900 Замiнник iкри (червона iкра) 3 екю
за 1 кг
- " -
1605 10 000 Краби готовi або консервованi 2 екю
за 1 кг
- " -
1605 20 000 Креветки готовi або консервованi 0,5 екю
за 1 кг
- " -
1605 30 000 Омари готовi або консервованi 2,5 екю
за 1 кг
- " -
1605 40 000 Iншi ракоподiбнi готовi або консервованi 1 екю
за 1 кг
- " -
1806 20
1806 31
1806 32
Харчовi продукти з вмiстом какао у брикетах, пластинках або плитках 0,1 екю
за 1 кг
ЗУ N 767/97-ВР
23.12.97
1806 90 110
1806 90 390
Шоколад iз начинкою або без начинки, iншi шоколаднi продукти 0,3 екю
за 1 кг
ЗУ N 767/97-ВР
23.12.97
2101 10 110 Тiльки розчинна кава 0,8 екю
за 1 кг
ЗУ N 313/96-ВР
11.07.96
2203 00 Пиво солодове 0,11 екю
за 1 л
ПКМУ N 1552
29.09.98
2204 (крiм
2204 10,
2204 30)
Вина винограднi натуральнi, включаючи крiпленi (з урахуванням ст. 3 дiючого Закону) 0,4 екю
за 1 л
- " -
2204 10 Вина iгристi, шампанське 0,3 екю
за 1 л
ЗУ N 74/97-ВР
18.02.97
2205 Вермути та iншi вина винограднi натуральнi з добавкою рослинних або ароматичних екстрактiв 0,5 екю
за 1 л
ЗУ N 339/97-ВР
12.06.97
2206 Iншi напої збродженi (сидр яблучний, сидр грушевий - перру, медовий напiй) 0,5 екю
за 1 л
- " -
2207 Спирт етиловий неденатурований з вмiстом спирту не менш як 80 % об'єму; спирт етиловий та iншi спиртнi напої, денатурованi, будь-якої мiцностi 3,5 екю
за 1 л
100 % спирту
ПКМУ N 1552
29.09.98
2208 10 (крiм
2208 10 100,
2208 10 900 -
тiльки
спирт
коньячний)
Складовi спиртовi напiвфабрикати, якi використовуються для виготовлення напоїв; iншi 3,5 екю
за за 1 л
100 % спирту
- " -
2208 10 100 Напої ароматичнi гiркi з вмiстом спирту за об'ємом вiд 44,2 % до 49,2 % 3 екю
за 1л
100 % спирту
ЗУ N 178/96-ВР
07.05.96
2208 10 900 Тiльки спирт коньячний (з урахуванням статтi 5 цього Закону) 0 ЗУ N 121/98-ВР
12.02.98
2208 20 -
2208 90 190
Мiцнi спиртовi напої (у т. ч. коньяк, брендi), отриманi в результатi дистиляцiї (перегонки) виноградного вина або вижимок винограду) 7 екю
за 1 л
100 % спирту
ПКМУ N 1552
29.09.98
2208 90 310 -
2208 90 390
Горiлка; сливова, грушева або вишнева спиртова настойка (крiм лiкерiв) 3,5 екю
за за 1 л
100 % спирту
- " -
2208 90 510 - 2208 90 790 Iншi спиртнi напої, лiкери та iншi алкогольнi напої 3,5 екю
за 1 л
100 % спирту
ПКМУ N 1552
29.09.98
2208 90 910 -
2208 90 990
Спирт неденатурований етиловий з концентрацiєю спирту по об'єму менше 80 % 3,5 екю
за 1 л
100 % спирту
- " -
2401 Тютюнова сировина. Тютюновi вiдходи 0 ЗУ N 30/96-ВР
06.02.96
  Тютюновi вироби:    
2402 10 000 сигари (в т. ч. сигари з обрiзними кiнцями), сигарили (сигари тонкi), iншi 5 екю за
100 шт.
- " -
2402 20 000
2402 90 000
сигарети з тютюну або його замiнникiв, цигарки 3 екю за
1000 шт.
ПКМУ N 1552
29.09.98
2402 20 000 тiльки сигарети без фiльтру 2,3 екю за
1000 шт.
- " -
2403 (крiм
2403 99 100,
2403 10 000)
Iнший промислово виготовлений тютюн i промисловi замiнники тютюну 0 ЗУ N 30/96-ВР
06.02.96
2403 10 000 тютюн для палiння (в т. ч. iз замiнниками або без замiнникiв тютюну в будь-якiй пропорцiї) 2 екю
за 1 кг
- " -
2403 99 100 тютюн для жування, тютюн для нюхання 2 екю
за 1 кг
- " -
  Легкi дистиляти:   ЗУ N 767/97-ВР
23.12.97
2710 00 110 для специфiчних процесiв переробки 12 екю
за 1000 кг
ЗУ N 313/96-ВР
11.07.96
2710 00 150 для хiмiчних перетворень в процесах, не вказаних в товарнiй позицiї 2710 00 110 12 екю
за 1000 кг
- " -
  Спецiальнi бензини:    
2710 00 210 уайт-спiрит 12 екю
за 1000 кг
- " -
2710 00 250 iншi 20 екю
за 1000 кг
- " -
  Бензини моторнi:    
2710 00 310 бензини авiацiйнi 20 екю
за 1000 кг
УПУ N 680/98
24.06.98
2710 00 330
2710 00 350
А-72, А-76, А-80 40 екю
за 1000 кг
- " -
  А-90, А-91, А-92, АI-93 80 екю
за 1000 кг
- " -
  А-94, А-95, А-96, А-98 та бензини моторнi iнших марок 100 екю
за 1000 кг
- " -
2710 00 370 паливо бензинове реактивне 20 екю
за 1000 кг
- " -
2710 00 390 iншi легкi фракцiї 20 екю
за 1000 кг
- " -
  Середнi дистиляти:    
2710 00 410 для специфiчних процесiв переробки 12 екю
за 1000 кг
ЗУ N 767/97-ВР
23.12.97
2710 00 450 для хiмiчних перетворень в процесах, не вказаних в товарнiй позицiї 2710 00 410 Для iнших цiлей: гас (керосин): 12 екю
за 1000 кг
- " -
2710 00 510 паливо реактивне 12 екю
за 1000 кг
- " -
2710 00 550
2710 00 590
iнший 20 екю
за 1000 кг
- " -
2710 00 610
2710 00 650
2710 00 690
Важкi дистиляти (дизельне пальне) 15 екю
за 1000 кг
УПУ N 680/98
24.06.98
4011 10 000 Шини пневматичнi гумовi для легкових автомобiлiв (включаючи автомобiлi легковi багатомiснi з вiдкидними сидiннями, заднiм вiдкидним бортом i спортивнi автомобiлi) 5 екю
за 1 шт.
ЗУ N 216/96-ВР
24.05.96
4203 10 000 Тiльки одяг iз натуральної шкiри 35 % ЗУ N 313/96-ВР
11.07.96
4303 10 900 Тiльки одяг хутровий iз норки, нутрiї, песця або лисицi 30 % ЗУ N 313/96-ВР
11.07.96
7113 - 7114 Ювелiрнi вироби 35 % - " -
8215 10 Набори кухоннi або столовi, якi мають (принаймнi один вирiб) покриття iз дорогоцiнних металiв 10 % - " -
8215 91 000 Набори кухоннi або столовi, покритi електролiтичним способом дорогоцiнними металами 10 % - " -
8516 50 000 Печi мiкрохвильовi 5 екю
за 1 шт.
- " -
8520 Магнiтофони та iнша звукозаписувальна апаратура, яка має або не має звуковiдтворювальних пристроїв 5 % - " -
8521 10 310
8521 10 390
Апаратура для вiдеозапису i вiдеовiдтворення з телевiзiйною камерою, вмонтованою в той же корпус, або без неї, iнша 5 % - " -
8523 Тiльки аудiокасети без записiв 0,05 екю
за 1 шт.
- " -
8523 Тiльки вiдеокасети без записiв 0,2 екю
за 1 шт.
- " -
8524 Тiльки аудiокасети iз записами 0,1 екю
за 1 шт.
- " -
8524 Тiльки вiдеокасети iз записами 0,5 екю
за 1 шт.
- " -
8524 90 100 Компакт-диски 0,2 екю
за 1 шт.
- " -
8528 10 Приймачi телевiзiйнi (включаючи вiдеомонiтори i вiдеопроектори), поєднанi або не поєднанi з радiоприймачем або апаратурою, яка записує або вiдтворює звук або зображення; кольорового зображення. Транспортнi засоби з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд iскри та з кривошипно-шатунним механiзмом: 0,8 екю
за 1 см
розмiру
екрана по
дiагоналi
- " -
8703 21 - з об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 1000 куб. см, новi i тi, якi булив користуваннi 0,2 екю за
1 куб. см
ЗУ N 216/96-ВР
24.05.96
8703 22 - з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 1000 куб. см, але не бiльш як 1500 куб. см, новi i тi, якi були  в користуваннi 0,2 екю за
1 куб. см
- " -
8703 23 - з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 1500 куб. см, але не бiльш як 3000 куб. см:    
  - з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 1500 куб. см, але не бiльш як 2200 куб. см, новi i тi, якi були в користуваннi 0,3 екю за
1 куб. см
- " -
  - з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 2200 куб. см, але не бiльше як 3000 куб. см, новi i тi, якi були в користуваннi 0,6 екю за
1 куб. см
- " -
8703 24 - з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 3000 куб. см, новi i тi, якi були в користуваннi 1,0 екю за
1 куб. см
- " -
  Iншi автомобiлi з двигуном внутрiшнього згоряння (дизельнi та напiвдизельнi двигуни, що працюють на пальному з низьким цетановим числом):    
8703 31 - з об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 1500 куб. см, новi i тi, якi були в користуваннi 0,2 екю за
1 куб. см
- " -
8703 32 - з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 1500 куб. см, але не бiльш як 2500 куб. см, новi i тi, якi були в користуваннi 0,3 екю за
1 куб. см
- " -
8703 33 - з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 2500 куб. см, новi i тi, якi були в користуваннi 0,8 екю за
1 куб. см
- " -
8703 90 Iншi (з електродвигуном, iншi) 100 екю
за 1 шт.
- " -
8703 10 Автомобiлi, спецiально призначенi для руху по снiгу; спецiальнi автомобiлi для перевезення гравцiв в гольф та iншi подiбнi транспортнi засоби 0,6 екю за
1 куб. см
ЗУ N 216/96-ВР
24.05.96
8711 40 000
8711 50 000
8711 90 000
Мотоцикли (включаючи мопеди) i велосипеди з встановленим допомiжним двигуном, з колясками або без них, з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльше 500 куб. см, але не бiльше 800 куб. см; бiльше 800 куб. см; iншi 0,2 екю за
1 куб. см
- " -
8716 10 990 Причепи i напiвпричепи житловi, масою бiльше 3500 кг 100 екю
за 1 шт.
- " -
9303 20 Рушницi спортивнi, мисливськi та для стрiльби по мiшенях, iншi, включаючи комбiнованi дробовики-гвинтiвки 20 екю
за 1 шт.
ЗУ N 313/96-ВР
11.07.96
9303 30 Гвинтiвки спортивнi, мисливськi та для стрiльби по мiшенях, iншi 20 екю
за 1 шт.
- " -
9304 00 000 Зброя iнша (пружиннi, пневматичнi та газовi рушницi i пiстолети, дубинки), крiм класифiкованої в товарнiй позицiї 9307 10 екю
за 1 шт.
ЗУ N 767/97-ВР
23.12.97
9401 Меблi для сидiння (крiм зазначених в товарнiй позицiї 9402), якi трансформуються або не трансформуються в лiжка, їх частини 5 % ЗУ N 313/96-ВР
11.07.96
9403 10 Меблi, якi використовуються в закладах (офiснi) 5 % - " -
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.