Документ скасований: Постанова КМУ № 198 від 15.04.2015

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

07.10.98 N 21/1-2369-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.09.98 N 1543

     До вiдома та використання в оперативнiй роботi надсилаємо постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 вересня 1998 року N 1543 "Про термiн виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах у разi виготовлення стандартних зразкiв-еталонiв платини i сплавiв металiв платинової групи" .

     Додаток: на 1 арк.

Заступник Голови Служби О.П.Шейко

 

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 28 вересня 1998 р. N 1543


Про термiн виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах у разi виготовлення стандартних зразкiв-еталонiв платини i сплавiв металiв платинової групи

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 13 грудня 2001 року N 1648

     Враховуючи технологiчнi особливостi виготовлення стандартних зразкiв-еталонiв платини i сплавiв металiв платинової групи, вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Установити термiн виконання операцiй з давальницькою сировиною у разi виготовлення стандартних зразкiв-еталонiв платини i сплавiв металiв платинової групи (код УКТ ЗЕД 9031 80 99 00) до 500 днiв з дня оформлення вивiзної вантажної митної декларацiї.

(постанова iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.12.2001 р. N 1648)
  
Прем'єр-мiнiстр України
В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.