МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.12.2017 N 1062


Про затвердження Змiн до Класифiкатора документiв

     З метою вдосконалення та актуалiзацiї вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, наказую:

     1. Затвердити Змiни до Класифiкатора документiв, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (зi змiнами), що додаються.

     2. Державнiй фiскальнiй службi України (Продан М.В.):

     в установленому порядку забезпечити оприлюднення цього наказу;

     доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.

     3. Цей наказ набирає чинностi через 10 днiв з моменту його оприлюднення.

     4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в.о. Голови Державної фiскальної служби України Продана М.В.

Мiнiстр О. ДАНИЛЮК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
20 грудня 2017 року N 1062

Змiни до Класифiкатора документiв

     1. У роздiлi 1 "Митнi документи":

     позицiю "1701" викласти в такiй редакцiї:

"

1701 Акт про проведення огляду (переогляду) товарiв, транспортних засобiв, ручної поклажi та багажу (у випадках митного огляду, що здiйснюється при виконаннi митних формальностей пiд час митного оформлення товарiв iз застосуванням митної декларацiї)

";

     доповнити пiсля позицiї "1703" новими позицiями "1711" та "1721" такого змiсту:

"

1711 Акт про проведення огляду (переогляду) товарiв, транспортних засобiв, ручної поклажi та багажу (у випадку переогляду товарiв)
1721 Акт про проведення огляду (переогляду) товарiв, транспортних засобiв, ручної поклажi та багажу (у всiх випадках митного огляду, крiм передбаченого описом позицiї "1701")

".

     2. У роздiлi 9 "Iншi документи" позицiю "9901" виключити.

Директор Департаменту митної полiтики О. П. Москаленко
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.