ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про деякi питання ввезення на митну територiю України та реєстрацiї транспортних засобiв"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про деякi питання ввезення на митну територiю України та реєстрацiї транспортних засобiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 34, ст. 435; 2006 р., N 8, ст. 93; 2013 р., N 31, ст. 360; 2017 р., N 32, ст. 345) такi змiни:

     1. В абзацах першому i четвертому статтi 2 слова "Пропуск на митну територiю України" замiнити словами "Митне оформлення".

     2. Статтю 32 доповнити словами та цифрами "а також на автомобiлi швидкої медичної допомоги, транспортнi засоби спецiального призначення - пересувнi медичнi клiнiки, визнанi гуманiтарною допомогою згiдно iз Законом України "Про гуманiтарну допомогу", що ввозяться з метою вiльного обiгу та класифiкуються за такими кодами згiдно з УКТ ЗЕД: 8703 23 19 10, 8703 23 19 30, 8703 23 90 11, 8703 23 90 13, 8703 23 90 31, 8703 23 90 33, 8703 24 10 00, 8703 24 90 10, 8703 24 90 30, 8703 32 19 00, 8703 32 90 10, 8703 32 90 30, 8703 33 19 00, 8703 33 90 10, 8703 33 90 30, 8705 90 80 90".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
27 лютого 2018 року
N 2301-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.