ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про визнання таким, що втратив чиннiсть, Закону України "Про державне регулювання виробництва i реалiзацiї цукру"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Визнати таким, що втратив чиннiсть, Закон України "Про державне регулювання виробництва i реалiзацiї цукру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 32, ст. 268 iз наступними змiнами).

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. У частинi першiй статтi 5 Закону України "Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 44, ст. 281; 2000 р., N 3, ст. 23) слова "крiм обов'язкових мiнiмальних цiн на реалiзацiю (продаж) цукрових бурякiв для виробництва цукру квоти "А" та квоти "В" i цукру квоти "А", якi визначаються вiдповiдно до Закону України "Про державне регулювання виробництва i реалiзацiї цукру" виключити.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом одного мiсяця з дня опублiкування цього Закону:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
4 вересня 2018 року
N 2518-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.