ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Кримiнального та Кримiнального процесуального кодексiв України щодо вiдповiдальностi за незаконне перетинання державного кордону України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Кримiнального та Кримiнального процесуального кодексiв України такi змiни:

     1. Кримiнальний кодекс України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) доповнити статтею 3322 такого змiсту:

     "Стаття 3322. Незаконне перетинання державного кордону України

     1. Перетинання державного кордону України з метою заподiяння шкоди iнтересам держави або особою, якiй заборонено в'їзд на територiю України, або представниками пiдроздiлiв збройних сил чи iнших силових вiдомств держави-агресора у будь-який спосiб поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без вiдповiдних документiв, або за документами, що мiстять недостовiрнi вiдомостi, -

     карається позбавленням волi на строк до трьох рокiв.

     2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або групою осiб, -

     караються позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв.

     3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, поєднанi з насильством або iз застосуванням зброї, -

     караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до восьми рокiв".

     2. Частину другу статтi 216 Кримiнального процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88) пiсля цифр "3321" доповнити цифрами "3322".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
18 жовтня 2018 року
N 2599-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.