Продовження Угоди про вiльну торгiвлю мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Держави Iзраїль

(Тарифний графiк Iзраїлю)

Тарифний графiк України

Тарифний графiк України
сiльськогосподарськi товари

ГС 2012 Опис товару Базова ставка Категорiя
0101 21 00 00 - - чистопороднi племiннi тварини 0 0
0101 29 10 00 - - - для забою 5 РНС
0101 29 90 00 - - - iншi 5 РНС
0101 30 00 00 - вiслюки 5 РНС
0101 90 00 00 - iншi 5 РНС
0102 21 10 00 - - - нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення) 0 0
0102 21 30 00 - - - корови 0 0
0102 21 90 00 - - - iншi 0 0
0102 29 10 00 - - - масою не бiльш як 80 кг 5 РНС
0102 29 21 00 - - - - для забою 5 РНС
0102 29 29 00 - - - - iншi 5 РНС
0102 29 41 00 - - - - для забою 5 РНС
0102 29 49 00 - - - - iншi 15 РНС
0102 29 51 00 - - - - - для забою 5 РНС
0102 29 59 00 - - - - - iншi 5 РНС
0102 29 61 00 - - - - - для забою 5 РНС
0102 29 69 00 - - - - - iншi 5 РНС
0102 29 91 00 - - - - - для забою 5 РНС
0102 29 99 00 - - - - - iншi 5 РНС
0102 31 00 00 - - чистопороднi племiннi тварини 0 0
0102 39 10 00 - - - свiйськi види 5 РНС
0102 39 90 00 - - - iншi 5 РНС
0102 90 20 00 - - чистопороднi племiннi тварини 0 0
0102 90 91 00 - - - свiйськi види 5 РНС
0102 90 99 00 - - - iншi 5 РНС
0103 10 00 00 - чистопороднi племiннi тварини 0 0
0103 91 10 00 - - - свiйськi види 5 РНС
0103 91 90 00 - - - iншi 5 РНС
0103 92 11 00 - - - - свиноматки масою не менш як 160 кг, що опоросилися принаймнi один раз 8 РНС
0103 92 19 00 - - - - iншi 8 РНС
0103 92 90 00 - - - iншi 8 РНС
0104 10 10 00 - - чистопороднi племiннi тварини 0 0
0104 10 30 00 - - - ягнята (вiком до одного року) 2 РНС
0104 10 80 00 - - - iншi 2 РНС
0104 20 10 00 - - чистопороднi племiннi тварини 2 РНС
0104 20 90 00 - - iншi 2 РНС
0105 11 11 00 - - - - яєчних порiд 0 0
0105 11 19 00 - - - - iншi 0 0
0105 11 91 00 - - - - яєчних порiд 0 0
0105 11 99 00 - - - - iншi 0 0
0105 12 00 00 - - iндики 2 РНС
0105 13 00 00 - - качки 2 РНС
0105 14 00 00 - - гуси 2 РНС
0105 15 00 00 - - цесарки 2 РНС
0105 94 00 10 - - - курчата племiннi 90 - 120-деннi 0 0
0105 94 00 90 - - - iншi 10 РНС
0105 99 10 00 - - - качки 10 РНС
0105 99 20 00 - - - гуси 10 РНС
0105 99 30 00 - - - iндики 10 РНС
0105 99 50 00 - - - цесарки 10 РНС
0106 11 00 10 - - - для зоопаркiв 0 0
0106 11 00 90 - - - iншi 10 РНС
0106 12 00 10 - - - для зоопаркiв 0 0
0106 12 00 90 - - - iншi 10 РНС
0106 13 00 00 - - верблюди та iншi тварини родини верблюдячих (Camelidae) 10 РНС
0106 14 10 00 - - - кролi свiйськi 10 РНС
0106 14 90 00 - - - iншi 10 РНС
0106 19 00 10 - - - - для зоопаркiв 0 0
0106 19 00 90 - - - - iншi 10 РНС
0106 20 00 10 - - для зоопаркiв 0 0
0106 20 00 90 - - iншi 10 РНС
0106 31 00 10 - - - для зоопаркiв 0 0
0106 31 00 90 - - - iншi 10 РНС
0106 32 00 10 - - - для зоопаркiв 0 0
0106 32 00 90 - - - iншi 10 РНС
0106 33 00 10 - - - для зоопаркiв 0 0
0106 33 00 90 - - - iншi 10 РНС
0106 39 10 10 - - - - для зоопаркiв 0 0
0106 39 10 90 - - - - iншi 10 РНС
0106 39 80 10 - - - - для зоопаркiв 0 0
0106 39 80 90 - - - - iншi 10 РНС
0106 41 00 00 - - бджоли 10 5
0106 49 00 10 - - для зоопаркiв 0 0
0106 49 00 90 - - iншi 10 3
0106 90 00 10 - - для зоопаркiв 0 0
0106 90 00 90 - - iншi 10 3
0201 10 00 00 - тушi та половини туш 15 РНС
0201 20 20 00 - - компенсованi четвертини 15 РНС
0201 20 30 00 - - нероздiленi або роздiленi переднi четвертини 15 РНС
0201 20 50 00 - - нероздiленi або роздiленi заднi четвертини 15 РНС
0201 20 90 00 - - iншi 15 РНС
0201 30 00 00 - обваленi 15 РНС
0202 10 00 00 - тушi та половини туш 15 РНС
0202 20 10 00 - - компенсованi четвертини 15 РНС
0202 20 30 00 - - нероздiленi або роздiленi переднi четвертини 15 РНС
0202 20 50 00 - - нероздiленi або роздiленi заднi четвертини 15 РНС
0202 20 90 00 - - iншi 15 РНС
0202 30 10 00 - - переднi четвертини, цiлi або розрубанi як максимум на п'ять частин, кожна четвертина може бути лише в одному блоцi; компенсованi четвертини - у двох блоках, при цьому один з переднiми четвертинами, цiлими або розрубаними щонайбiльше на п'ять частин, а другий з її заднiми четвертинами, за винятком фiле, одним шматком 15 РНС
0202 30 50 00 - - лопатка, шийно-лопаткова частина та грудинка 15 РНС
0202 30 90 00 - - iншi 15 РНС
0203 11 10 00 - - - свiйських свиней 12 РНС
0203 11 90 00 - - - iншi 12 РНС
0203 12 11 00 - - - - окости та їх вiдруби 12 РНС
0203 12 19 00 - - - - лопатки та їх вiдруби 12 РНС
0203 12 90 00 - - - iншi 12 РНС
0203 19 11 00 - - - - переднiй край та його вiдруби 12 РНС
0203 19 13 00 - - - - корейка та її вiдруби, необваленi 12 РНС
0203 19 15 00 - - - - грудинка з прошарком сала та її вiдруби 12 РНС
0203 19 55 00 - - - - - обваленi 12 РНС
0203 19 59 00 - - - - - iншi 12 РНС
0203 19 90 00 - - - iнша 12 РНС
0203 21 10 00 - - - свiйських свиней 10 РНС
0203 21 90 00 - - - iншi 10 РНС
0203 22 11 00 - - - - окости та їх вiдруби 10 РНС
0203 22 19 00 - - - - лопатки та їх вiдруби 10 РНС
0203 22 90 00 - - - iншi 10 РНС
0203 29 11 00 - - - - переднiй край та його вiдруби 10 РНС
0203 29 13 00 - - - - корейка та її вiдруби, необваленi 10 РНС
0203 29 15 00 - - - - грудинка з прошарком сала та її вiдруби 10 РНС
0203 29 55 00 - - - - - обваленi 10 РНС
0203 29 59 00 - - - - - iншi 10 РНС
0203 29 90 00 - - - iнша 10 РНС
0204 10 00 00 - тушi та половини туш ягнят, свiжi або охолодженi 10 РНС
0204 21 00 00 - - тушi та половини туш 10 РНС
0204 22 10 00 - - - переднi четвертини короткого розрубу 10 РНС
0204 22 30 00 - - - хребтовi краї спинної частини i/або нирковi частини 10 РНС
0204 22 50 00 - - - тазостегновi частини з гомiлками 10 РНС
0204 22 90 00 - - - iншi 10 РНС
0204 23 00 00 - - обвалена 10 РНС
0204 30 00 00 - тушi та половини туш ягнят, мороженi 10 РНС
0204 41 00 00 - - тушi та половини туш 10 РНС
0204 42 10 00 - - - переднi четвертини короткого розрубу 10 РНС
0204 42 30 00 - - - хребтовi краї спинної частини i/або нирковi частини 10 РНС
0204 42 50 00 - - - тазостегновi частини з гомiлками 10 РНС
0204 42 90 00 - - - iншi 10 РНС
0204 43 10 00 - - - ягнят 10 РНС
0204 43 90 00 - - - iншi 10 РНС
0204 50 11 00 - - - тушi та половини туш 10 РНС
0204 50 13 00 - - - переднi четвертини короткого розрубу 10 РНС
0204 50 15 00 - - - хребтовi краї спинної частини i/або нирковi частини 10 РНС
0204 50 19 00 - - - тазостегновi частини з гомiлками 10 РНС
0204 50 31 00 - - - - вiдруби, необваленi 10 РНС
0204 50 39 00 - - - - вiдруби, обваленi 10 РНС
0204 50 51 00 - - - тушi та половини туш 10 РНС
0204 50 53 00 - - - переднi четвертини короткого розрубу 10 РНС
0204 50 55 00 - - - хребтовi краї спинної частини i/або нирковi частини 10 РНС
0204 50 59 00 - - - тазостегновi частини з гомiлками 10 РНС
0204 50 71 00 - - - - вiдруби, необваленi 10 РНС
0204 50 79 00 - - - - вiдруби, обваленi 10 РНС
0205 00 20 00 - свiже або охолоджене 12 РНС
0205 00 80 00 - морожене 12 РНС
0206 10 10 00 - - для виробництва фармацевтичних продуктiв 15 РНС
0206 10 95 00 - - - товста дiафрагма i тонка дiафрагма 15 РНС
0206 10 98 00 - - - iншi 15 РНС
0206 21 00 00 - - язики 12 РНС
0206 22 00 00 - - печiнка 15 РНС
0206 29 10 00 - - - для виробництва фармацевтичних продуктiв 12 РНС
0206 29 91 00 - - - - товста дiафрагма i тонка дiафрагма 12 РНС
0206 29 99 00 - - - - iншi 12 РНС
0206 30 00 00 - свиней, свiжi або охолодженi 15 РНС
0206 41 00 00 - - печiнка 10 РНС
0206 49 00 00 - - iншi 10 РНС
0206 80 10 00 - - для виробництва фармацевтичних продуктiв 15 РНС
0206 80 91 00 - - - коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв 15 РНС
0206 80 99 00 - - - овець та кiз 15 РНС
0206 90 10 00 - - для виробництва фармацевтичних продуктiв 15 РНС
0206 90 91 00 - - - коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв 15 РНС
0206 90 99 00 - - - овець та кiз 15 РНС
0207 11 10 00 - - - обскубанi, напiвпатранi, з головою та лапами, так званi "83 % курчата" 15 РНС
0207 11 30 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "70 % курчата" 15 РНС
0207 11 90 00 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "65 % курчата", або в iншому виглядi 15 РНС
0207 12 10 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "70 % курчата" 12 РНС
0207 12 90 00 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "65 % курчата", або в iншому виглядi 12 РНС
0207 13 10 00 - - - - обваленi 12 РНС
0207 13 20 00 - - - - - половини та четвертини 12 РНС
0207 13 30 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 12 РНС
0207 13 40 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 12 РНС
0207 13 50 00 - - - - - грудинки та їх частини 12 РНС
0207 13 60 00 - - - - - нiжки та їх частини 12 РНС
0207 13 70 00 - - - - - iншi 12 РНС
0207 13 91 00 - - - - печiнка 12 РНС
0207 13 99 00 - - - - iншi 12 РНС
0207 14 10 00 - - - - обваленi 10 РНС
0207 14 20 00 - - - - - половини та четвертини 10 РНС
0207 14 30 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 10 РНС
0207 14 40 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 10 РНС
0207 14 50 00 - - - - - грудинки та їх частини 10 РНС
0207 14 60 00 - - - - - нiжки та їх частини 10 РНС
0207 14 70 00 - - - - - iншi 10 РНС
0207 14 91 00 - - - - печiнка 10 РНС
0207 14 99 00 - - - - iншi 10 РНС
0207 24 10 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "80 % iндики" 15 РНС
0207 24 90 00 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "73 % iндики", або в iншому виглядi 15 РНС
0207 25 10 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "80 % iндики" 5 РНС
0207 25 90 00 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки i шлунка, так званi "73 % iндики", або в iншому виглядi 5 РНС
0207 26 10 00 - - - - обваленi 15 РНС
0207 26 20 00 - - - - - половини та четвертини 15 РНС
0207 26 30 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 15 РНС
0207 26 40 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 15 РНС
0207 26 50 00 - - - - - грудинки та їх частини 15 РНС
0207 26 60 00 - - - - - - гомiлки та їх частини 15 РНС
0207 26 70 00 - - - - - - iншi 15 РНС
0207 26 80 00 - - - - - iншi 15 РНС
0207 26 91 00 - - - - печiнка 15 РНС
0207 26 99 00 - - - - iншi 15 РНС
0207 27 10 00 - - - - обваленi 5 РНС
0207 27 20 00 - - - - - половини та четвертини 5 РНС
0207 27 30 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 5 РНС
0207 27 40 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 5 РНС
0207 27 50 00 - - - - - грудинки та їх частини 5 РНС
0207 27 60 00 - - - - - - гомiлки та їх частини 5 РНС
0207 27 70 00 - - - - - - iншi 5 РНС
0207 27 80 00 - - - - - iншi 5 РНС
0207 27 91 00 - - - - печiнка 5 РНС
0207 27 99 00 - - - - iншi 5 РНС
0207 41 20 00 - - - обскубанi, знекровленi, без кишок, але непатранi, з головою та лапками, так званi "85 % качки" 15 РНС
0207 41 30 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "70 % качки" 15 РНС
0207 41 80 00 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "63 % качки", або в iншому виглядi 15 РНС
0207 42 30 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "70 % качки" 12 РНС
0207 42 80 00 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "63 % качки", або в iншому виглядi 12 РНС
0207 43 00 00 - - печiнка жирна, свiжа або охолоджена 12 РНС
0207 44 10 00  - - - - обваленi 15 РНС
0207 44 21 00 - - - - - половини або четвертини 15 РНС
0207 44 31 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 15 РНС
0207 44 41 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 15 РНС
0207 44 51 00 - - - - - грудинки та їх частини 15 РНС
0207 44 61 00 - - - - - нiжки та їх частини 15 РНС
0207 44 71 00 - - - - - палетоти 15 РНС
0207 44 81 00 - - - - - iншi 15 РНС
0207 44 91 00 - - - - печiнка, крiм жирної 15 РНС
0207 44 99 00 - - - - iншi 15 РНС
0207 45 10 00 - - - - обваленi 15 РНС
0207 45 21 00 - - - - - половини або четвертини 15 РНС
0207 45 31 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 15 РНС
0207 45 41 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 15 РНС
0207 45 51 00 - - - - - грудинки та їх частини 15 РНС
0207 45 61 00 - - - - - нiжки та їх частини 15 РНС
0207 45 71 00 - - - - - палетоти 15 РНС
0207 45 81 00 - - - - - iншi 15 РНС
0207 45 93 00 - - - - - жирна 15 РНС
0207 45 95 00 - - - - - iнша 15 РНС
0207 45 99 00 - - - - iншi 15 РНС
0207 51 10 00 - - - обскубанi, знекровленi, але непатранi, з головою та лапками, так званi "82 % гуси" 15 РНС
0207 51 90 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з серцем i шлунком чи без них, так званi "75 % гуси", або в iншому виглядi 15 РНС
0207 52 10 00 - - - обскубанi, знекровленi, непатранi, але з головою та лапками, так званi "82 % гуси" 12 РНС
0207 52 90 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з серцем i шлунком чи без них, так званi "75 % гуси", або в iншому виглядi 12 РНС
0207 53 00 00 - - печiнка жирна, свiжа або охолоджена 12 РНС
0207 54 10 00 - - - - обваленi 15 РНС
0207 54 21 00 - - - - - половини або четвертини 15 РНС
0207 54 31 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 15 РНС
0207 54 41 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 15 РНС
0207 54 51 00 - - - - - грудинки та їх частини 15 РНС
0207 54 61 00 - - - - - нiжки та їх частини 15 РНС
0207 54 71 00 - - - - - палетоти 15 РНС
0207 54 81 00 - - - - - iншi 15 РНС
0207 54 91 00 - - - - печiнка, крiм жирної 15 РНС
0207 54 99 00 - - - - iншi 15 РНС
0207 55 10 00 - - - - обваленi 15 РНС
0207 55 21 00 - - - - - половини або четвертини 15 РНС
0207 55 31 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 15 РНС
0207 55 41 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 15 РНС
0207 55 51 00 - - - - - грудинки та їх частини 15 РНС
0207 55 61 00 - - - - - нiжки та їх частини 15 РНС
0207 55 71 00 - - - - - палетоти 15 РНС
0207 55 81 00 - - - - - iншi 15 РНС
0207 55 93 00 - - - - - печiнка жирна 15 РНС
0207 55 95 00 - - - - - iнша 15 РНС
0207 55 99 00 - - - - iншi 15 РНС
0207 60 05 10 - - - замороженi 12 РНС
0207 60 05 90 - - - iншi 15 РНС
0207 60 10 00 - - - - обваленi 15 РНС
0207 60 21 00 - - - - - половини або четвертини 15 РНС
0207 60 31 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 15 РНС
0207 60 41 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 15 РНС
0207 60 51 00 - - - - - грудинки та їх частини 15 РНС
0207 60 61 00 - - - - - нiжки та їх частини 15 РНС
0207 60 81 00 - - - - - iншi 15 РНС
0207 60 91 00 - - - - печiнка 15 РНС
0207 60 99 00 - - - - iншi 15 РНС
0208 10 10 00 - - свiйських кроликiв 15 РНС
0208 10 90 00 - - iншi 15 РНС
0208 30 00 00 - приматiв 15 РНС
0208 40 10 00 - - м'ясо китiв 15 РНС
0208 40 20 00 - - м'ясо тюленiв 15 РНС
0208 40 80 00 - - iнше 15 РНС
0208 50 00 00 - рептилiй (включаючи змiй i черепах) 15 РНС
0208 60 00 00 - верблюдiв та iнших тварин родини верблюдячих (Camelidae) 15 РНС
0208 90 10 00 - - свiйських голубiв 15 РНС
0208 90 30 00 - - дичини, крiм кролятини або зайчатини 15 РНС
0208 90 60 00 - - пiвнiчних оленiв 15 РНС
0208 90 70 00 - - жаб'ячi лапки 15 РНС
0208 90 98 00 - - iншi 15 РНС
0209 10 11 00 - - - свiже, охолоджене, морожене, солоне або в розсолi 15 РНС
0209 10 19 00 - - - сушене або копчене 15 РНС
0209 10 90 00 - - свинячий жир, вiдмiнний вiд того, що зазначений у товарнiй пiдкатегорiї 0209 10 11 00 або 0209 10 19 00 15 РНС
0209 90 00 00 - iнший 15 РНС
0210 11 11 00 - - - - - окости та їх вiдруби 20 РНС
0210 11 19 00 - - - - - лопатки та їх вiдруби 20 РНС
0210 11 31 00 - - - - - окости та їх вiдруби 20 РНС
0210 11 39 00 - - - - - лопатки та їх вiдруби 20 РНС
0210 11 90 00 - - - iншi 20 РНС
0210 12 11 00 - - - - солонi або в розсолi 10 РНС
0210 12 19 00 - - - - сушенi або копченi 10 РНС
0210 12 90 00 - - - iншi 10 РНС
0210 19 10 00 - - - - - беконнi половини або спенсери 10 РНС
0210 19 20 00 - - - - - три чвертi свинячого боку або серединки 10 РНС
0210 19 30 00 - - - - - переднiй край i вiдруби переднього краю 10 РНС
0210 19 40 00 - - - - - корейка та її вiдруби 10 РНС
0210 19 50 00 - - - - - iнша 10 РНС
0210 19 60 00 - - - - - переднiй край i вiдруби переднього краю 10 РНС
0210 19 70 00 - - - - - корейки та її вiдруби 10 РНС
0210 19 81 00 - - - - - - обвалена 10 РНС
0210 19 89 00 - - - - - - iнша 10 РНС
0210 19 90 00 - - - iнша 10 РНС
0210 20 10 00 - - необвалене 15 РНС
0210 20 90 00 - - обвалене 15 РНС
0210 91 00 00 - - приматiв 20 РНС
0210 92 10 00 - - - китiв, дельфiнiв, морських свиней (ссавцiв ряду Cetacea); ламантинiв i дюгонiв (ссавцiв ряду Sirenia) 20 РНС
0210 92 91 00 - - - - м'ясо 20 РНС
0210 92 92 00 - - - - субпродукти 20 РНС
0210 92 99 00 - - - - їстiвне борошно з м'яса або м'ясних субпродуктiв 20 РНС
0210 93 00 00 - - рептилiй (включаючи змiй i черепах) 20 РНС
0210 99 10 00 - - - - конина, солона або в розсолi чи висушена 20 РНС
0210 99 21 00 - - - - - необвалена 20 РНС
0210 99 29 00 - - - - - обвалена 20 РНС
0210 99 31 00 - - - - пiвнiчних оленiв 20 РНС
0210 99 39 00 - - - - iнше 20 РНС
0210 99 41 00 - - - - - печiнка 20 РНС
0210 99 49 00 - - - - - iншi 20 РНС
0210 99 51 00 - - - - - товста дiафрагма i тонка дiафрагма 20 РНС
0210 99 59 00 - - - - - iншi 20 РНС
0210 99 71 00 - - - - - - жирна печiнка гусей чи качок, солона або в розсолi 20 РНС
0210 99 79 00 - - - - - - iншi 20 РНС
0210 99 85 00 - - - - - iншi 20 РНС
0210 99 90 00 - - - їстiвне борошно з м'яса або м'ясних субпродуктiв 20 РНС
0301 11 00 00 - - прiсноводна 10 РНС
0301 19 00 00 - - iнша 5 РНС
0301 91 10 00 - - - видiв Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster 10 РНС
0301 91 90 00 - - - iнша 10 РНС
0301 92 10 00 - - - довжиною не бiльш як 12 см 10 РНС
0301 92 30 00 - - - довжиною понад 12 см, але не бiльш як 20 см 10 РНС
0301 92 90 00 - - - довжиною понад 20 см 10 РНС
0301 93 00 00 - - короп (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) 10 РНС
0301 94 10 00 - - - тунець синiй, або звичайний (Thunnus thynnus) 10 РНС
0301 94 90 00 - - - тунець схiдний (Thunnus orientalis) 10 РНС
0301 95 00 00 - - тунець пiвденний синiй (Thunnus maccoyii) 10 РНС
0301 99 11 00 - - - - лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичний (Salmo salar) i лосось дунайський(Hucho hucho) 10 РНС
0301 99 18 11 - - - - - - мальки (молодь) масою не бiльш як 100 г 10 РНС
0301 99 18 12 - - - - - - осетер росiйський (Acipenser gueldenstaedtii) 10 РНС
0301 99 18 13 - - - - - - севрюга (Acipenser stellatus) 10 РНС
0301 99 18 14 - - - - - - бiлуга (Huso huso) 10 РНС
0301 99 18 19 - - - - - - iнша 10 РНС
0301 99 18 30 - - - - - судак (Stizostedion spp.) 10 РНС
0301 99 18 90 - - - - - iнша 10 РНС
0301 99 85 10 - - - - калкан (Psetta maxima) 10 РНС
0301 99 85 90 - - - - iнша 10 РНС
0302 11 10 00 - - - видiв Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster 0 0
0302 11 20 00 - - - виду Oncorhynchus mykiss з головами i зябрами, нутрощами, масою бiльш як 1,2 кг штука, або знеголовленi, без зябер i нутрощiв, масою бiльш як 1 кг штука 0 0
0302 11 80 00 - - - iнша 0 0
0302 13 00 00 - - лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus) 0 0
0302 14 00 00 - - лосось атлантичний (Salmo salar) i лосось дунайський (Hucho hucho) 0 0
0302 19 00 00 - - iншi 0 0
0302 21 10 00 - - - палтус синьокорий, або чорний (Reinhardtius hippoglossoides) 0 0
0302 21 30 00 - - - палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus) 0 0
0302 21 90 00 - - - палтус тихоокеанський бiлокорий (Hippoglossus stenolepis) 0 0
0302 22 00 00 - - камбала морська (Pleuronectes platessa) 0 0
0302 23 00 00 - - язик морський (Solea spp.) 0 0
0302 24 00 00 - - калкан (Psetta maxima) 0 0
0302 29 10 00 - - - мегрiм (Lepidorhombus spp.) 0 0
0302 29 80 00 - - - iншi 0 0
0302 31 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0
0302 31 90 00 - - - iнший 0 0
0302 32 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0
0302 32 90 00 - - - iнший 0 0
0302 33 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0
0302 33 90 00 - - - iншi 0 0
0302 34 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0
0302 34 90 00 - - - iнший 0 0
0302 35 11 00 - - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0
0302 35 19 00 - - - - iнший 0 0
0302 35 91 00 - - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0
0302 35 99 00 - - - - iнший 0 0
0302 36 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0
0302 36 90 00 - - - iнший 0 0
0302 39 20 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0
0302 39 80 00 - - - iншi 0 0
0302 41 00 00 - - оселедцi (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0 0
0302 42 00 00 - - анчоуси (Engraulis spp.) 10 0
0302 43 10 00 - - - сардина виду Sardina pilchardus 0 0
0302 43 30 00 - - - сардина роду Sardinops; сардинела (Sardinella spp.) 0 0
0302 43 90 00 - - - кiлька або шпроти (Sprattus sprattus) 5 0
0302 44 00 00 - - скумбрiя (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 0 0
0302 45 10 00 - - - ставрида атлантична (Trachurus trachurus) 0 0
0302 45 30 00 - - - ставрида перуанська (Trachurus murphyi) 0 0
0302 45 90 00 - - - iнша 0 0
0302 46 00 00 - - кобiя (нiгрiта) (Rachycentron canadum) 0 0
0302 47 00 00 - - меч-риба (Xiphias gladius) 0 0
0302 51 10 00 - - - трiска виду Gadus morhua 0 0
0302 51 90 00 - - - iнша 0 0
0302 52 00 00 - - пiкша (Melanogrammus aeglefinus) 0 0
0302 53 00 00 - - сайда (Pollachius virens) 0 0
0302 54 11 00 - - - - мерлуза мiлководна (Merluccius capensis) та глибоководна (Merluccius paradoxus) 0 0
0302 54 15 00 - - - - мерлуза пiвденна (Merluccius australis) 0 0
0302 54 19 00 - - - - iнша 0 0
0302 54 90 00 - - - морський минь (Urophycis spp.) 0 0
0302 55 00 00 - - минтай (Theragra chalcogramma) 0 0
0302 56 00 00 - - путасу (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) 0 0
0302 59 10 00 - - - сайка (Boreogadus saida) 0 0
0302 59 20 00 - - - мерланг (Merlangius merlangus) 0 0
0302 59 30 00 - - - сайда срiбляста (Pollachius pollachius) 0 0
0302 59 40 00 - - - мольва (Molva spp.) 0 0
0302 59 90 00 - - - iнша 0 0
0302 71 00 00 - - тиляпiя (Oreochromis spp.) 0 0
0302 72 00 00 - - сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 0 0
0302 73 00 00 - - короп (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) 10 РНС
0302 74 00 00 - - вугор (Anguilla spp.) 0 0
0302 79 00 00 - - iнша 0 0
0302 81 10 00 - - - колюча (Squalus acanthias) 10 РНС
0302 81 20 00 - - - котяча (Scyliorhinus spp.) 0 0
0302 81 30 00 - - - акула оселедцева (Lamna nasus) 0 0
0302 81 90 00 - - - iншi 0 0
0302 82 00 00 - - скати (Rajidae) 0 0
0302 83 00 00 - - iклач (Dissostichus spp.) 0 0
0302 84 10 00 - - - лаврак європейський (Dicentrarchus labrax) 0 0
0302 84 90 00 - - - iнший 0 0
0302 85 10 00 - - - морськi карасi (Dentex dentex i Pagellus spp.) 0 0
0302 85 30 00 - - - аурата (Sparus aurata) 0 0
0302 85 90 00 - - - iнша 0 0
0302 89 10 11 - - - - - осетер росiйський (Acipenser gueldenstaedtii) 0 0
0302 89 10 12 - - - - - севрюга (Acipenser stellatus) 0 0
0302 89 10 13 - - - - - бiлуга (Huso huso) 0 0
0302 89 10 19 - - - - - iншi 0 0
0302 89 10 30 - - - - судак (Stizostedion spp.) 0 0
0302 89 10 90 - - - - iнша 0 0
0302 89 21 00 - - - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0
0302 89 29 00 - - - - - iнша 0 0
0302 89 31 00 - - - - - виду Sebastes marinus 0 0
0302 89 39 00 - - - - - iнша 0 0
0302 89 40 00 - - - - лящ морський звичайний (Brama, spp.) 0 0
0302 89 50 00 - - - - вудильник (Lophius spp.) 0 0
0302 89 60 00 - - - - конгрiо чорний (Genypterus blacodes) 0 0
0302 89 90 00 - - - - iнша 0 0
0302 90 00 00 - печiнка, iкра та молочко 0 0
0303 11 00 00 - - червона, або нерка (Oncorhynchus nerka) 0 0
0303 12 00 00 - - iнший лосось тихоокеанський (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus) 0 0
0303 13 00 00 - - лосось атлантичний (Salmo salar) i лосось дунайський (Hucho hucho) 0 0
0303 14 10 00 - - - видiв Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster 5 РНС
0303 14 20 00 - - - виду Oncorhynchus mykiss з головами i зябрами, нутрощами, масою бiльш як 1,2 кг штука, або знеголовленi, без зябер i нутрощiв, масою бiльш як 1 кг штука 2 РНС
0303 14 90 00 - - - iнша 2 РНС
0303 19 00 00 - - iнша 0 0
0303 23 00 00 - - тиляпiя (Oreochromis spp.) 2 РНС
0303 24 00 00 - - сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 2 РНС
0303 25 00 00 - - короп (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) 2 РНС
0303 26 00 00 - - вугор (Anguilla spp.) 0 0
0303 29 00 00 - - iнша 2 0
0303 31 10 00 - - - палтус синьокорий, або чорний (Reinhardtius hippoglossoides) 0 0
0303 31 30 00 - - - палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus) 0 0
0303 31 90 00 - - - палтус тихоокеанський бiлокорий (Hippoglossus stenolepis) 0 0
0303 32 00 00 - - камбала морська (Pleuronectes platessa) 0 0
0303 33 00 00 - - язик морський (Solea spp.) 0 0
0303 34 00 00 - - калкан (Psetta maxima) 0 0
0303 39 10 00 - - - камбала рiчкова (Platichthys flesus) 0 0
0303 39 30 00 - - - риба роду Rhombosolea 5 РНС
0303 39 50 00 - - - виду Pelotreis flavilatus та Peltorhamphus novaezealandiae 2 РНС
0303 39 85 00 - - - iнша 0 0
0303 41 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0
0303 41 90 00 - - - iнший 0 0
0303 42 12 00 - - - - - масою понад 10 кг штука 0 0
0303 42 18 00 - - - - - iнший 0 0
0303 42 42 00 - - - - - масою понад 10 кг штука 0 0
0303 42 48 00 - - - - - iнший 0 0
0303 42 90 00 - - - iнший 0 0
0303 43 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0
0303 43 90 00 - - - iнший 0 0
0303 44 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0
0303 44 90 00 - - - iнший 0 0
0303 45 12 00 - - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0
0303 45 18 00 - - - - iнший 0 0
0303 45 91 00 - - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0
0303 45 99 00 - - - - iнший 0 0
0303 46 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0
0303 46 90 00 - - - iнший 0 0
0303 49 20 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0
0303 49 85 00 - - - iншi 0 0
0303 51 00 00 - - оселедцi (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0 0
0303 53 10 00 - - - сардини виду Sardina pilchardus 0 0
0303 53 30 00 - - - сардини роду Sardinops; сардинела (Sardinella spp.) 0 0
0303 53 90 00 - - - кiлька або шпроти (Sprattus sprattus) 5 РНС
0303 54 10 10 - - - - виду Scomber scombrus 0 0
0303 54 10 20 - - - - виду Scomber Japonicus 2 0
0303 54 90 00 - - - скумбрiя виду Scomber australasicus 2 0
0303 55 10 00 - - - ставрида атлантична (Trachurus trachurus) 5 РНС
0303 55 30 00 - - - ставрида перуанська (Trachurus murphyi) 2 0
0303 55 90 10 - - - - ставрида (Caranx trachurus) 5 РНС
0303 55 90 90 - - - iнша 2 0
0303 56 00 00 - - кобiя, або нiгрiта (Rachycentron canadum) 2 0
0303 57 00 00 - - меч-риба (Xiphias gladius) - риба родин Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrourid ae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, крiм печiнки, iкри та молочка: 0 0
0303 63 10 00 - - - трiска виду Gadus morhua 0 0
0303 63 30 00 - - - трiска виду Gadus ogac 0 0
0303 63 90 00 - - - трiска виду Gadus macrocephalus 0 0
0303 64 00 00 - - пiкша (Melanogrammus aeglefinus) 0 0
0303 65 00 00 - - сайда (Pollachius virens) 0 0
0303 66 11 00 - - - - мерлуза мiлководна (Merluccius capensis) та глибоководна (Merluccius paradoxus) 0 0
0303 66 12 00 - - - - мерлуза пiвденно-захiдної частини Атлантичного океану (Merluccius hubbsi) 0 0
0303 66 13 00 - - - - мерлуза пiвденна (Merluccius australis) 0 0
0303 66 19 00 - - - - iнша 0 0
0303 66 90 00 - - - морський минь роду Urophycis 0 0
0303 67 00 00 - - минтай (Theragra chalcogramma) 0 0
0303 68 10 00 - - - путасу (Micromesistius Poutassou, Gadus Poutassou) 0 0
0303 68 90 00 - - - путасу пiвденний (Micromesistius australis) 0 0
0303 69 10 00 - - - сайка (Boreogadus saida) 0 0
0303 69 30 00 - - - мерланг (Merlangius merlangus) 0 0
0303 69 50 00 - - - сайда срiбляста (Pollachius pollachius) 2 0
0303 69 70 00 - - - макруронус новозеландський (Macruronus novaezealandiae) 0 0
0303 69 80 00 - - - мольва (Molva spp.) 0 0
0303 69 90 00 - - - iнша 2 РНС
0303 81 10 00 - - - колюча (Squalus acanthias) 2 0
0303 81 20 00 - - - котяча (Scyliorhinus spp.) 0 0
0303 81 30 00 - - - акула оселедцева (Lamna nasus) 0 0
0303 81 90 00 - - - iншi 0 0
0303 82 00 00 - - скати (Rajidae) 2 0
0303 83 00 00 - - iклач (Dissostichus spp.) 0 0
0303 84 10 00 - - - лаврак європейський (Dicentrarchus labrax) 0 0
0303 84 90 00 - - - iнший 0 0
0303 89 10 11 - - - - - осетер росiйський (Acipenser gueldenstaedtii) 0 0
0303 89 10 12 - - - - - севрюга (Acipenser stellatus) 0 0
0303 89 10 13 - - - - - бiлуга (Huso huso) 0 0
0303 89 10 19 - - - - - iншi 0 0
0303 89 10 30 - - - - судак (Stizostedion spp.) 0 0
0303 89 10 90 - - - - iнша 0 0
0303 89 21 00 - - - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0
0303 89 29 00 - - - - - iнша 0 0
0303 89 31 00 - - - - - виду Sebastes marinus 2 0
0303 89 39 00 - - - - - iнший 2 0
0303 89 40 00 - - - - однокольоровий бонiто (Orcynopsis unicolor) 0 0
0303 89 45 00 - - - - анчоуси (Engraulis spp.) 2 0
0303 89 50 00 - - - - морськi карасi (Dentex dentex i Pagellus spp.) 0 0
0303 89 55 00 - - - - аурата (Sparus aurata) 2 0
0303 89 60 00 - - - - лящ морський звичайний (Brama spp.) 0 0
0303 89 65 00 - - - - вудильник (Lophius spp.) 0 0
0303 89 70 00 - - - - конгрiо чорний (Genypterus blacodes) 2 0
0303 89 90 00 - - - - iнша 2 0
0303 90 10 00 - - тверда та м'яка iкра та молочко для виробництва дезоксорибонуклеїнової кислоти або сульфату протамiну 0 0
0303 90 90 00 - - iнша 0 0
0304 31 00 00 - - тиляпiї (Oreochromis spp.) 5 РНС
0304 32 00 00 - - сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 5 0
0304 33 00 00 - - латеса нiльського (Lates niloticus) 5 0
0304 39 00 00 - - iнше 5 РНС
0304 41 00 00 - - лосося тихоокеанського (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантичного (Salmo salar) i лосося дунайського (Hucho hucho) 0 0
0304 42 10 00 - - - виду Oncorhynchus mykiss масою бiльш як 400 г штука 0 0
0304 42 50 00 - - - видiв Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster 0 0
0304 42 90 00 - - - iнше 0 0
0304 43 00 00 - - камбалоподiбнi (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae) 0 0
0304 44 10 00 - - - трiски (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i сайки (Boreogadus saida) 0 0
0304 44 30 00 - - - сайди (Pollachius virens) 0 0
0304 44 90 00 - - - iншi 0 0
0304 45 00 00 - - меч-риби (Xiphias gladius) 0 0
0304 46 00 00 - - iклач (Dissosti chus spp.) 0 0
0304 49 10 10 - - - - осетроподiбних (Acipenseriformes) 5 РНС
0304 49 10 20 - - - - судака (Stizostedion spp.) 5 РНС
0304 49 10 90 - - - - iнших 5 РНС
0304 49 50 00 - - - - окуня морського (Sebastes spp.) 0 0
0304 49 90 00 - - - - iнше 0 0
0304 51 00 00 - - тиляпiї (Oreochromis spp.), сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), коропа (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), вугря (Anguilla spp.), латеса нiльського (Lates niloticus) i змiєголова (Channa spp.) 0 0
0304 52 00 00 - - лососевих 0 0
0304 53 00 00 - - риби родин Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae 0 0
0304 54 00 00 - - меч-риби (Xiphias gladius) 0 0
0304 55 00 00 - - iклача (Dissostichus spp.) 0 0
0304 59 10 10 - - - - осетроподiбних (Acipenseriformes) 5 РНС
0304 59 10 20 - - - - судака (Stizostedion spp.) 5 РНС
0304 59 10 90 - - - - iнших 5 РНС
0304 59 50 00 - - - - боки (спинки) оселедцiв 0 0
0304 59 90 00 - - - - iнше 0 0
0304 61 00 00 - - тиляпiї (Oreochromis spp.) 0 0
0304 62 00 00 - - сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 0 0
0304 63 00 00 - - латеса нiльського (Lates niloticus) 0 0
0304 69 00 00 - - iнше 0 0
0304 71 10 00 - - - виду Gadus macrocephalus 0 0
0304 71 90 00 - - - iнше 0 0
0304 72 00 00 - - пiкши (Melanogrammus aeglefinus) 0 0
0304 73 00 00 - - сайди (Pollachius virens) 0 0
0304 74 11 00 - - - - мерлузи мiлководної (Merluccius capensis) та глибоководної (Merluccius paradoxus) 0 0
0304 74 15 00 - - - - мерлузи аргентинської (пiвденно-захiдної частини Атлантичного океану) (Merluccius hubbsi) 0 0
0304 74 19 00 - - - - iншi 0 0
0304 74 90 00 - - - морського миня роду Urophycis 0 0
0304 75 00 00 - - минтая (Theragra chalcogramma) 0 0
0304 79 10 00  - - - сайки (Boreogadus saida) 0 0
0304 79 30 00 - - - мерланга (Merlangius merlangus) 0 0
0304 79 50 00 - - - макруронуса новозеландського (Macruronus novaezealandiae) 0 0
0304 79 80 00 - - - мольви (Molva spp.) 0 0
0304 79 90 00 - - - iнше 0 0
0304 81 00 00 - - лосося тихоокеанського (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантичного (Salmo salar) i лосося дунайського (Hucho hucho) 0 0
0304 82 10 00 - - - виду Oncorhynchus mykiss масою бiльш як 400 г штука 5 РНС
0304 82 50 00 - - - видiв Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster 5 РНС
0304 82 90 00 - - - iнше 5 РНС
0304 83 10 00 - - - камбали морської (Pleuronectes platessa) 0 0
0304 83 30 00 - - - камбали рiчкової (Platichthys flesus) 0 0
0304 83 50 00 - - - мегрiма (Lepidorhombus spp.) 0 0
0304 83 90 00 - - - iншi 0 0
0304 84 00 00 - - меч-риби (Xiphias gladius) 0 0
0304 85 00 00 - - iклача (Dissostichus spp.) 0 0
0304 86 00 00 - - оселедцiв (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0 0
0304 87 00 00 - - тунця (роду Thunnus), скiпджека, або тунця смугастого (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) 0 0
0304 89 10 10 - - - - осетроподiбних (Acipenseriformes) 5 РНС
0304 89 10 20 - - - - судака (Stizostedion spp.) 5 РНС
0304 89 10 90 - - - - iнших 5 РНС
0304 89 21 00 - - - - - виду Sebastes marinus 0 0
0304 89 29 00 - - - - - iнше 5 РНС
0304 89 30 00 - - - - риба роду Euthynnus, крiм скiпджека, або тунця смугастого (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), товарної пiдпозицiї 0304 87 0 0
0304 89 41 00 - - - - - скумбрiя виду Scomber australasicus 5 РНС
0304 89 49 10 - - - - - - виду Scomber scombrus 0 0
0304 89 49 90 - - - - - - iнше 5 РНС
0304 89 51 00 - - - - - колючої (Squalus acanthias) та котячої (Scyliorhinus spp.) 0 0
0304 89 55 00 - - - - - акула оселедцева (Lamna nasus) 0 0
0304 89 59 00 - - - - - iншi акули 0 0
0304 89 60 00 - - - - вудильник (Lophius spp.) 0 0
0304 89 90 00 - - - - iншi 0 0
0304 91 00 00 - - меч-риби (Xiphias gladius) 0 0
0304 92 00 00 - - iклачiв (Dissostichus spp.) 0 0
0304 93 10 00 - - - сурiмi 0 0
0304 93 90 00 - - - iншi 0 0
0304 94 10 00 - - - сурiмi 0 0
0304 94 90 00 - - - iншi 0 0
0304 95 10 00 - - - сурiмi 0 0
0304 95 21 00 - - - - - трiски тихоокеанської (Gadus macrocephalus) 0 0
0304 95 25 00 - - - - - трiски атлантичної (Gadus morhua) 0 0
0304 95 29 00 - - - - - iнших 0 0
0304 95 30 00 - - - - пiкшi (Melanogrammus aeglefinus) 0 0
0304 95 40 00 - - - - сайди (Pollachius virens) 0 0
0304 95 50 00 - - - - мерлуза роду Merluccius spp. 0 0
0304 95 60 00 - - - - путасу (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou) 0 0
0304 95 90 00 - - - - iнших 0 0
0304 99 10 00 - - - сурiмi 0 0
0304 99 21 00 - - - - прiсноводної риби 0 0
0304 99 23 00 - - - - - оселедця (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0 0
0304 99 29 00 - - - - - окуня морського (Sebastes spp.) 0 0
0304 99 55 00 - - - - - мегрiма (Lepidorhombus spp.) 0 0
0304 99 61 00 - - - - - ляща морського звичайного (Brama spp.) 5 РНС
0304 99 65 00 - - - - - вудильника (Lophius spp.) 0 0
0304 99 99 00 - - - - iнших 0 0
0305 10 00 00 - рибнi борошно, порошок та гранули, придатнi для харчування 0 0
0305 20 00 00 - печiнка, iкра та молочко риб, сушенi, копченi, солонi або в розсолi 0 0
0305 31 00 00 - - тиляпiї (Oreochromis spp.), сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), коропа (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), вугря (Anguilla spp.), латеса нiльського (Lates niloticus) i змiєголова (Channa spp.) 10 РНС
0305 32 11 00 - - - - трiска виду Gadus macrocephalus 5 РНС
0305 32 19 00 - - - - iншi 5 РНС
0305 32 90 00 - - - iнше 10 РНС
0305 39 10 00 - - - лосося тихоокеанського (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантичного (Salmo salar) i лосося дунайського (Hucho hucho), солонi або в розсолi 5 РНС
0305 39 50 00 - - - палтуса синьокорого, або чорного (Reinhardtius hippoglossoides), солоного або в розсолi 5 РНС
0305 39 90 10 - - - осетроподiбних (Acipenseriformes) 10 РНС
0305 39 90 90 - - - iнших 10 РНС
0305 41 00 00 - - лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичний (Salmo salar) i лосось дунайський (Hucho hucho) 5 РНС
0305 42 00 00 - - оселедцi (Clupea harengus, Clupea pallasii) 5 РНС
0305 43 00 00 - - форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster) 5 РНС
0305 44 10 00 - - - вугор (Anguilla spp.) 5 РНС
0305 44 90 00 - - - iншi 10 РНС
0305 49 10 00 - - - палтус синьокорий, або чорний (Reinhardtius hippoglossoides) 5 РНС
0305 49 20 00 - - - палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus) 5 РНС
0305 49 30 00 - - - скумбрiя (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 5 РНС
0305 49 80 00 - - - iншi 10 РНС
0305 51 10 00 - - - сушена, несолона 0 0
0305 51 90 00 - - - сушена, солона 0 0
0305 59 10 00 - - - сайка (Boreogadus saida) 10 РНС
0305 59 30 00 - - - оселедець (Clupea harengus, Clupea pallasii) 10 РНС
0305 59 50 00 - - - анчоуси (Engraulis spp.) 10 РНС
0305 59 70 00 - - - палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus) 10 РНС
0305 59 80 00 - - - iнша 10 РНС
0305 61 00 00 - - оселедець (Clupea harengus, Clupea pallasii) 5 РНС
0305 62 00 00 - - трiска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 5 РНС
0305 63 00 00 - - анчоуси (Engraulis spp.) 10 РНС
0305 64 00 00 - - тиляпiя (Oreochromis spp.), сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), короп (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), вугор (Anguilla spp.), латес нiльський (Lates niloticus) i змiєголов (Channa spp.) 10 РНС
0305 69 10 00 - - - сайка (Boreogadus saida) 0 0
0305 69 30 00 - - - палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus) 10 РНС
0305 69 50 00 - - - лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичний (Salmo salar) i лосось дунайський (Hucho hucho) 5 РНС
0305 69 80 00 - - - iнша 10 РНС
0305 71 10 00 - - - копченi 10 РНС
0305 71 90 00 - - - iншi 10 РНС
0305 72 00 00 - - голови, хвости, плавальнi мiхури риб 10 РНС
0305 79 00 00 - - iншi 10 РНС
0306 11 05 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 15 РНС
0306 11 10 00 - - - - хвости лангустiв 0 0
0306 11 90 00 - - - - iншi 0 0
0306 12 05 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0
0306 12 10 00 - - - - цiлi 0 0
0306 12 90 00 - - - - iншi 0 0
0306 14 05 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0
0306 14 10 00 - - - - краби видiв Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. або Callinectes sapidus 0 0
0306 14 30 00 - - - - краби виду Cancer pagurus 0 0
0306 14 90 00 - - - - iншi 0 0
0306 15 10 00 - - - копчений, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовлений iншим способом 0 0
0306 15 90 00 - - - iншi 0 0
0306 16 10 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0
0306 16 91 00 - - - - виду Crangon Crangon 0 0
0306 16 99 00 - - - - iншi 0 0
0306 17 10 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0
0306 17 91 00 - - - - глибоководнi рожевi (Parapenaeus longirostris) 0 0
0306 17 92 00 - - - - роду Penaeus 0 0
0306 17 93 00 - - - - креветки родини Pandalidae, крiм креветок роду Pandalus spp. 0 0
0306 17 94 00 - - - - креветки роду Crangon, крiм креветок виду Crangon crangon 0 0
0306 17 99 00 - - - - iншi 0 0
0306 19 05 10 - - - - криль антарктичний (Euphausia superba) 15 РНС
0306 19 05 90 - - - - iншi 0 0
0306 19 10 00 - - - - раки прiсноводнi 0 0
0306 19 90 10 - - - - - криль антарктичний (Euphausia superba) 10 РНС
0306 19 90 90 - - - - - iншi 10 РНС
0306 21 10 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 15 РНС
0306 21 90 00 - - - iншi 0 0
0306 22 10 00 - - - живi 0 0
0306 22 30 00 - - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0
0306 22 91 00 - - - - - цiлi 0 0
0306 22 99 00 - - - - - iншi 0 0
0306 24 10 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0
0306 24 30 00 - - - - виду Cancer pagurus 0 0
0306 24 80 00 - - - - iншi 0 0
0306 25 10 00 - - - копчений, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовлений iншим способом 0 0
0306 25 90 00 - - - iншi 0 0
0306 26 10 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0
0306 26 31 00 - - - - - свiжi, охолодженi або варенi у водi чи на парi 0 0
0306 26 39 00 - - - - - iншi 0 0
0306 26 90 00 - - - - iншi 0 0
0306 27 10 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0
0306 27 91 00 - - - - креветки родини Pandalidae, крiм креветок роду Pandalus spp. 0 0
0306 27 95 00 - - - - креветки роду Crangon, крiм креветок виду Crangon crangon 0 0
0306 27 99 00 - - - - iншi 0 0
0306 29 05 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 15 РНС
0306 29 10 00 - - - - раки прiсноводнi 0 0
0306 29 90 00 - - - - iншi 0 0
0307 11 10 00 - - - устрицi плоскi (Ostrea spp.), живi, масою (включаючи стулки) не бiльш як 40 г кожна 0 0
0307 11 90 00 - - - iншi 0 0
0307 19 10 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 5 РНС
0307 19 90 00 - - - iншi 0 0
0307 21 00 00 - - живi, свiжi або охолодженi 0 0
0307 29 05 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 5 РНС
0307 29 10 00 - - - - черепашки Святого Якова, або гребiнцi (Pecten maximus), мороженi 0 0
0307 29 90 00 - - - - iншi 0 0
0307 31 10 00 - - - Mytilus spp. 5 РНС
0307 31 90 00 - - - Perna spp. 5 РНС
0307 39 05 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 5 РНС
0307 39 10 00 - - - - Mytilus spp. 5 РНС
0307 39 90 00 - - - - Perna spp. 5 РНС
0307 41 10 00 - - - каракатицi (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) 0 0
0307 41 91 00 - - - - Loligo spp., Ommastrephes sagittatus 0 0
0307 41 99 00 - - - - iншi 0 0
0307 49 05 00 - - - копченi, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 5 РНС
0307 49 09 00 - - - - - - каракатиця мала (Sepiola rondeleti) 5 РНС
0307 49 11 00 - - - - - - iншi 5 РНС
0307 49 18 00 - - - - - iншi 5 РНС
0307 49 31 00 - - - - - - Loligo vulgaris 2 РНС
0307 49 33 00 - - - - - - Loligo pealei 2 РНС
0307 49 35 00 - - - - - - Loligo patagonica 2 РНС
0307 49 38 00 - - - - - - iншi 2 РНС
0307 49 51 00 - - - - - Ommastrephes sagittatus 2 РНС
0307 49 59 00 - - - - - iншi 2 РНС
0307 49 71 00 - - - - каракатицi (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) 5 РНС
0307 49 91 00 - - - - - Loligo spp., Ommastrephes sagittatus 5 РНС
0307 49 99 00 - - - - - iншi 5 РНС
0307 51 00 00 - - живi, свiжi або охолодженi 0 0
0307 59 05 00 - - - копченi, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 5 РНС
0307 59 10 00 - - - - мороженi 0 0
0307 59 90 00 - - - - iншi 0 0
0307 60 10 00 - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 5 РНС
0307 60 90 00 - - iншi 10 РНС
0307 71 00 00 - - живi, свiжi або охолодженi 0 0
0307 79 10 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 5 РНС
0307 79 90 00 - - - iншi 5 РНС
0307 81 00 00 - - живi, свiжi або охолодженi 0 0
0307 89 10 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 5 РНС
0307 89 90 00 - - - iншi 5 РНС
0307 91 00 00 - - живi, свiжi або охолодженi 0 0
0307 99 10 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 5 РНС
0307 99 11 00 - - - - кальмари роду Illex spp. 5 РНС
0307 99 13 00 - - - - смугастий венус та iншi види родини Veneridae 5 РНС
0307 99 17 00 - - - - iншi 5 РНС
0307 99 80 00 - - - iншi 5 РНС
0308 11 00 00 - - живi, свiжi або охолодженi 0 0
0308 19 10 00 - - - копченi, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 10 РНС
0308 19 30 00 - - - мороженi 5 РНС
0308 19 90 00 - - - iншi 5 РНС
0308 21 00 00 - - живi, свiжi або охолодженi 0 0
0308 29 10 00 - - - копченi, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 10 РНС
0308 29 30 00 - - - мороженi 5 РНС
0308 29 90 00 - - - iншi 5 РНС
0308 30 10 00 - - живi, свiжi або охолодженi 0 0
0308 30 30 00 - - копченi, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 10 РНС
0308 30 50 00 - - мороженi 5 РНС
0308 30 90 00 - - iншi 5 РНС
0308 90 10 00 - - живi, свiжi або охолодженi 0 0
0308 90 30 00 - - копченi, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 10 РНС
0308 90 50 00 - - мороженi 5 РНС
0308 90 90 00 - - iншi 5 РНС
0401 10 10 00 - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л 10 РНС
0401 10 90 00 - - iншi 10 РНС
0401 20 11 00 - - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л 10 РНС
0401 20 19 00 - - - iншi 10 РНС
0401 20 91 00 - - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л 10 РНС
0401 20 99 00 - - - iншi 10 РНС
0401 40 10 00 - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л 10 РНС
0401 40 90 00 - - iншi 10 РНС
0401 50 11 00 - - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л 10 РНС
0401 50 19 00 - - - iншi 10 РНС
0401 50 31 00 - - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л 10 РНС
0401 50 39 00 - - - iншi 10 РНС
0401 50 91 00 - - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л 10 РНС
0401 50 99 00 - - - iншi 10 РНС
0402 10 11 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 10 РНС
0402 10 19 00 - - - iншi 10 РНС
0402 10 91 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 10 РНС
0402 10 99 00 - - - iншi 10 РНС
0402 21 11 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 10 РНС
0402 21 18 00 - - - - iншi 10 РНС
0402 21 91 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 10 РНС
0402 21 99 00 - - - - iншi 10 РНС
0402 29 11 00 - - - - молоко спецiального призначення, для немовлят, у герметичнiй упаковцi, масою нетто не бiльш як 500 г, з вмiстом жирiв понад 10 мас. % 10 РНС
0402 29 15 00 - - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 10 РНС
0402 29 19 00 - - - - - iншi 10 РНС
0402 29 91 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 10 РНС
0402 29 99 00 - - - - iншi 10 РНС
0402 91 10 00 - - - з вмiстом жирiв не бiльш як 8 мас. % 10 РНС
0402 91 30 00 - - - з вмiстом жирiв понад 8 мас. %, але не бiльш як 10 мас. % 10 РНС
0402 91 51 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 10 РНС
0402 91 59 00 - - - - iншi 10 РНС
0402 91 91 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 10 РНС
0402 91 99 00 - - - - iншi 10 РНС
0402 99 10 00 - - - з вмiстом жирiв не бiльш як 9,5 мас. % 10 РНС
0402 99 31 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 10 РНС
0402 99 39 00 - - - - iншi 10 РНС
0402 99 91 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 10 РНС
0402 99 99 00 - - - - iншi 10 РНС
0403 10 11 00 - - - - не бiльш як 3 мас. % 10 РНС
0403 10 13 00 - - - - понад 3 мас. %, але не бiльш як 6 мас. % 10 РНС
0403 10 19 00 - - - - понад 6 мас. % 10 РНС
0403 10 31 00 - - - - не бiльш як 3 мас. % 10 РНС
0403 10 33 00 - - - - понад 3 мас. %, але не бiльш як 6 мас. % 10 РНС
0403 10 39 00 - - - - понад 6 мас. % 10 РНС
0403 10 51 00 - - - - не бiльш як 1,5 мас. % 10 РНС
0403 10 53 00 - - - - понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 10 РНС
0403 10 59 00 - - - - понад 27 мас. % 10 РНС
0403 10 91 00 - - - - не бiльш як 3 мас. % 10 РНС
0403 10 93 00 - - - - понад 3 мас. %, але не бiльш як 6 мас. % 10 РНС
0403 10 99 00 - - - - понад 6 мас. % 10 РНС
0403 90 11 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас. % 10 РНС
0403 90 13 00 - - - - - понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 10 РНС
0403 90 19 00 - - - - - понад 27 мас. % 10 РНС
0403 90 31 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас. % 10 РНС
0403 90 33 00 - - - - - понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 10 РНС
0403 90 39 00 - - - - - понад 27 мас. % 10 РНС
0403 90 51 00 - - - - - не бiльш як 3 мас. % 10 РНС
0403 90 53 00 - - - - - понад 3 мас. %, але не бiльш як 6 мас. % 10 РНС
0403 90 59 00 - - - - - понад 6 мас. % 10 РНС
0403 90 61 00 - - - - - не бiльш як 3 мас. % 10 РНС
0403 90 63 00 - - - - - понад 3 мас. %, але не бiльш як 6 мас. % 10 РНС
0403 90 69 00 - - - - - понад 6 мас. % 10 РНС
0403 90 71 00 - - - - не бiльш як 1,5 мас. % 10 РНС
0403 90 73 00 - - - - понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 10 РНС
0403 90 79 00 - - - - понад 27 мас. % 10 РНС
0403 90 91 00 - - - - не бiльш як 3 мас. % 10 РНС
0403 90 93 00 - - - - понад 3 мас. %, але не бiльш як 6 мас. % 10 РНС
0403 90 99 00 - - - - понад 6 мас. % 10 РНС
0404 10 02 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас. % 10 РНС
0404 10 04 00 - - - - - понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 10 РНС
0404 10 06 00 - - - - - понад 27 мас. % 10 РНС
0404 10 12 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас. % 10 РНС
0404 10 14 00 - - - - - понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 10 РНС
0404 10 16 00 - - - - - понад 27 мас. % 10 РНС
0404 10 26 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас. % 10 РНС
0404 10 28 00 - - - - - понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 10 РНС
0404 10 32 00 - - - - - понад 27 мас. % 10 РНС
0404 10 34 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас. % 10 РНС
0404 10 36 00 - - - - - понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 10 РНС
0404 10 38 00 - - - - - понад 27 мас. % 10 РНС
0404 10 48 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас. % 10 РНС
0404 10 52 00 - - - - - понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 10 РНС
0404 10 54 00 - - - - - понад 27 мас. % 10 РНС
0404 10 56 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас. % 10 РНС
0404 10 58 00 - - - - - понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 10 РНС
0404 10 62 00 - - - - - понад 27 мас. % 10 РНС
0404 10 72 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас. % 10 РНС
0404 10 74 00 - - - - - понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 10 РНС
0404 10 76 00 - - - - - понад 27 мас. % 10 РНС
0404 10 78 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас. % 10 РНС
0404 10 82 00 - - - - - понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 10 РНС
0404 10 84 00 - - - - - понад 27 мас. % 10 РНС
0404 90 21 00 - - - не бiльш як 1,5 мас. % 10 РНС
0404 90 23 00 - - - понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 10 РНС
0404 90 29 00 - - - понад 27 мас. % 10 РНС
0404 90 81 00 - - - не бiльш як 1,5 мас. % 10 РНС
0404 90 83 00 - - - понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 10 РНС
0404 90 89 00 - - - понад 27 мас. % 10 РНС
0405 10 11 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг 10 РНС
0405 10 19 00 - - - - iнше 10 РНС
0405 10 30 00 - - - вершкове масло рекомбiноване 10 РНС
0405 10 50 00 - - - вершкове масло сироваткове (пiдсирне) 10 РНС
0405 10 90 00 - - iншi 10 РНС
0405 20 10 00 - - з вмiстом жиру понад 39 мас. %, але не бiльш як 60 мас. % 10 РНС
0405 20 30 00 - - з вмiстом жиру понад 60 мас. %, але не бiльш як 75 мас. % 10 РНС
0405 20 90 00 - - з вмiстом жиру понад 75 мас. %, але не бiльш як 80 мас. % 10 РНС
0405 90 10 00 - - з вмiстом жиру понад 99,3 мас. % i з вмiстом води не бiльш як 0,5 мас. % 10 РНС
0405 90 90 00 - - iншi 10 РНС
0406 10 20 00 - - з вмiстом жиру не бiльш як 40 мас. % 10 РНС
0406 10 80 00 - - iншi 10 РНС
0406 20 10 00 - - гларський сир з травами, так званий "шабцигер" ("Schabziger"), вироблений iз збираного молока з доданням дрiбно розтертих запашних трав 10 РНС
0406 20 90 00 - - iншi 10 РНС
0406 30 10 00 - - пiд час виготовлення яких використовувалися тiльки сири ементальський (Emmentaler), грюєр (Gruyre) та апензель (Appenzell) i якi можуть бути з доданням гларського сиру з травами, так званого "шабцигера" ("Schabziger"); упакованi для роздрiбної торгiвлi, з вмiстом жиру не бiльш як 56 мас. % у перерахунку на суху речовину 10 РНС
0406 30 31 00 - - - - не бiльш як 48 мас. % 10 РНС
0406 30 39 00 - - - - понад 48 мас. % 10 РНС
0406 30 90 00 - - - з вмiстом жирiв понад 36 мас. % 10 РНС
0406 40 10 00 - - рокфор (Roquefort) 10 РНС
0406 40 50 00 - - горгонзола (Gorgonzola) 10 РНС
0406 40 90 00 - - iншi 10 РНС
0406 90 01 00 - - для виробництва плавлених сирiв 10 РНС
0406 90 13 00 - - - ементальський (Emmentaler) 10 РНС
0406 90 15 00 - - - грюєр (Gruyre), збринц (Sbrinz) 10 РНС
0406 90 17 00 - - - бергкезе (Bergkse), апензель (Appenzell) 10 РНС
0406 90 18 00 - - - фрибурзький сир (Fromage fribourgeois), вашерен мон-дор (Vacherin Mont d'Or) i тет де муан (Tte de Moine) 10 РНС
0406 90 19 00 - - - гларський сир з травами, так званий "шабцигер" ("Schabziger"), виготовлений iз збираного молока з доданням дрiбно розтертих запашних трав 10 РНС
0406 90 21 00 - - - чедер (Cheddar) 10 РНС
0406 90 23 00 - - - едем (Edam) 10 РНС
0406 90 25 00 - - - тильзит (Tilsit) 10 РНС
0406 90 27 00 - - - бутеркезе (Butterkse) 10 РНС
0406 90 29 00 - - - качкавал (Kashkaval) 10 РНС
0406 90 32 00 - - - фета (Feta) 10 РНС
0406 90 35 00 - - - кефалотирi (Kefalo-Tyri) 10 РНС
0406 90 37 00 - - - Фiнляндiя (Finlandia) 10 РНС
0406 90 39 00 - - - ярлсберг (Jarlsberg) 10 РНС
0406 90 50 00 - - - - сири з молока вiвцi чи молока буйволицi в мiсткостях з розсолом чи в бурдюках iз шкури вiвцi чи кози 10 РНС
0406 90 61 00 - - - - - - - грана падано (Grana Padano), пармiджiано реджiано (Parmigiano Reggiano) 10 РНС
0406 90 63 00 - - - - - - - фiоре сардо (Fiore Sardo), пекорино (Pecorino) 10 РНС
0406 90 69 00 - - - - - - - iншi 10 РНС
0406 90 73 00 - - - - - - - проволоне (Provolone) 10 РНС
0406 90 75 00 - - - - - - - асiяго (Asiago), качикавало (Caciocavallo), монтасiо (Montasio), рагузано (Ragusano) 10 РНС
0406 90 76 00 - - - - - - - данбо (Danbo), фонталь (Fontal), фонтина (Fontina), фiнбо (Fynbo), хавартi (Havarti), марибо (Maribo), самсо (Sams) 10 РНС
0406 90 78 00 - - - - - - - гауда (Gouda) 10 РНС
0406 90 79 00 - - - - - - - есром (Esrom), iталiко (Italico), кернгем (Kernhem), сен-нектер (Saint-Nectaire), сен-полен (Saint-Paulin), таледжiо (Taleggio) 10 РНС
0406 90 81 00 - - - - - - - канталь (Cantal), чешир (Cheshire), уенслiдейл (Wensleydale), ланкашир (Lancashire), подвiйний глостерський (Double Gloucester), бларней (Blarney), колбi (Colby), монтерей (Monterey) 10 РНС
0406 90 82 00 - - - - - - - камамбер (Camembert) 10 РНС
0406 90 84 00 - - - - - - - брi (Brie) 10 РНС
0406 90 85 00 - - - - - - - кефало-графiєра (Kefalograviera), касерi (Kasseri) 10 РНС
0406 90 86 00 - - - - - - - - понад 47 мас. %, але не бiльш як 52 мас. % 10 РНС
0406 90 87 00 - - - - - - - - понад 52 мас. %, але не бiльш як 62 мас. % 10 РНС
0406 90 88 00 - - - - - - - - понад 62 мас. %, але не бiльш як 72 мас. % 10 РНС
0406 90 93 00 - - - - - - понад 72 мас. % 10 РНС
0406 90 99 10 - - - - - - сири з молока корiв, у мiсткостях з розсолом 10 РНС
0406 90 99 90 - - - - - - iншi 10 РНС
0407 11 00 00 - - кур домашнiх (Gallus domesticus) 5 РНС
0407 19 11 00 - - - - iндичi чи гусячi 12 РНС
0407 19 19 00 - - - - iншi 5 РНС
0407 19 90 00 - - - iншi 12 РНС
0407 21 00 00 - - кур свiйських (Gallus domesticus) 12 РНС
0407 29 10 00 - - - iнших свiйських птахiв 12 РНС
0407 29 90 00 - - - iншi 12 РНС
0407 90 10 00 - - iнших свiйських птахiв 12 РНС
0407 90 90 00 - - iншi 12 РНС
0408 11 20 00 - - - непридатнi для вживання 10 РНС
0408 11 80 00 - - - iншi 10 РНС
0408 19 20 00 - - - непридатнi для вживання 10 РНС
0408 19 81 00 - - - - рiдкi 10 РНС
0408 19 89 00 - - - - iншi, включаючи мороженi 10 РНС
0408 91 20 00 - - - непридатнi для вживання 10 РНС
0408 91 80 00 - - - iншi 10 РНС
0408 99 20 00 - - - непридатнi для вживання 10 РНС
0408 99 80 00 - - - iншi 10 РНС
0409 00 00 00 Мед натуральний 13 РНС
0410 00 00 00 Їстiвнi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi 20 РНС
0501 00 00 00 Людське волосся, необроблене, мите чи немите, знежирене чи незнежирене; вiдходи волосся 20 РНС
0502 10 00 00 - щетина свiйських або диких свиней та вiдходи щетини 20 РНС
0502 90 00 00 - iншi 20 РНС
0504 00 00 00 Кишки, сечовi мiхури та шлунки тварин, цiлi та шматками, крiм риб'ячих, свiжi, охолодженi, мороженi, солонi або у розсолi, сушенi або копченi 5 РНС
0505 10 10 00 - - необробленi 20 РНС
0505 10 90 00 - - iншi 20 РНС
0505 90 00 00 - iншi 20 РНС
0506 10 00 00 - осеїн та кiстки, обробленi кислотою 20 РНС
0506 90 00 00 - iншi 20 РНС
0507 10 00 00 - слонова кiстка; порошок i вiдходи слонової кiстки 20 РНС
0507 90 00 00 - iншi 20 РНС
0508 00 00 00 Корали та аналогiчнi матерiали, необробленi або пiдданi первиннiй обробцi; черепашки та панцирi молюскiв, ракоподiбних чи голкошкiрих, скелетнi пластини каракатиць, необробленi або пiдданi первиннiй обробцi, але без надання форми, їх порошок i вiдходи 20 РНС
0510 00 00 00 Амбра сiра, струмина боброва, цiвета i мускус; шпанськi мушки; жовч, у тому числi суха; залози та iншi продукти тваринного походження, використовуванi для виготовлення фармацевтичних засобiв, свiжi, охолодженi, мороженi або обробленi iншим способом для тимчасового зберiгання 0 0
0511 10 00 00 - сперма бикiв 0 0
0511 91 10 00 - - - вiдходи рибнi 0 0
0511 91 90 00 - - - iншi 5 РНС
0511 99 10 10 - - - - сухожилля та жили (для медичних цiлей) 0 0
0511 99 10 90 - - - - iншi 5 РНС
0511 99 31 00 - - - - необробленi 5 РНС
0511 99 39 00 - - - - iншi 5 РНС
0511 99 85 10 - - - - ембрiони великої рогатої худоби 0 0
0511 99 85 90 - - - - iншi 0 0
0601 10 10 00 - - гiацинти 5 РНС
0601 10 20 00 - - нарциси 5 РНС
0601 10 30 00 - - тюльпани 5 РНС
0601 10 40 00 - - гладiолуси 5 РНС
0601 10 90 00 - - iншi 5 3
0601 20 10 00 - - саджанцi, рослини та коренi цикорiю 5 РНС
0601 20 30 00 - - орхiдеї, гiацинти, нарциси та тюльпани 5 РНС
0601 20 90 00 - - iншi 5 РНС
0602 10 10 00 - - винограду 5 3
0602 10 90 00 - - iншi 5 3
0602 20 10 00 - - живцi винограду, щепленi чи укорiненi 5 РНС
0602 20 90 00 - - iншi 5 РНС
0602 30 00 00 - рододендрони та азалiї, щепленi чи нещепленi 20 РНС
0602 40 00 00 - троянди, щепленi чи нещепленi 5 РНС
0602 90 10 00 - - мiцелiй грибiв 10 3
0602 90 20 00 - - рослини ананасу 10 3
0602 90 30 00 - - рослини овочевих культур, суницi та полуницi 10 3
0602 90 41 00 - - - - - дерева лiсовi 15 3
0602 90 45 00 - - - - - - живцi укорiненi та молодi рослини 15 3
0602 90 49 00 - - - - - - iншi 15 3
0602 90 50 00 - - - - iншi рослини для вiдкритого ґрунту 15 3
0602 90 70 00 - - - - живцi укорiненi та молодi рослини, за винятком кактусiв 15 3
0602 90 91 00 - - - - - квiтковi рослини з пуп'янками чи квiтучi, за винятком кактусiв 15 3
0602 90 99 00 - - - - - iншi 15 3
0603 11 00 10 - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 РНС
0603 11 00 90 - - - з 1 листопада до 31 травня 5 РНС
0603 12 00 10 - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 РНС
0603 12 00 90 - - - з 1 листопада до 31 травня 5 РНС
0603 13 00 10 - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 РНС
0603 13 00 90 - - - з 1 листопада до 31 травня 5 РНС
0603 14 00 10 - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 РНС
0603 14 00 90 - - - з 1 листопада до 31 травня 5 РНС
0603 15 00 10 - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 РНС
0603 15 00 90 - - - з 1 листопада до 31 травня 5 РНС
0603 19 10 10 - - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 РНС
0603 19 10 90 - - - - з 1 листопада до 31 травня 5 РНС
0603 19 80 10 - - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 РНС
0603 19 80 90 - - - - з 1 листопада до 31 травня 5 0
0603 90 00 00 - iншi 5 0
0604 20 11 00 - - - ягель (оленячий мох) 10 РНС
0604 20 19 00 - - - iншi 10 РНС
0604 20 20 00 - - рiздвянi дерева 10 РНС
0604 20 40 00 - - гiлки хвойних дерев 10 РНС
0604 20 90 00 - - iншi 10 3
0604 90 11 00 - - - ягель (оленячий мох) 10 РНС
0604 90 19 00 - - - iншi 10 РНС
0604 90 91 10 - - - - з 1 листопада до 30 квiтня 5 РНС
0604 90 91 90 - - - - з 1 травня до 31 жовтня 10 РНС
0604 90 99 10 - - - - з 1 листопада до 30 квiтня 5 РНС
0604 90 99 90 - - - - з 1 травня до 31 жовтня 10 РНС
0701 10 00 00 - насiннєва 2 РНС
0701 90 10 00 - - для виробництва крохмалю 10 3
0701 90 50 00 - - - молода, з 1 сiчня до 30 червня 10 3
0701 90 90 00 - - - iнша 10 3
0702 00 00 00 Помiдори, свiжi або охолодженi 10 5
0703 10 11 00 - - - насiннєва 10 РНС
0703 10 19 00 - - - iнша 10 РНС
0703 10 90 00 - - цибуля-шалот 10 РНС
0703 20 00 00 - часник 10 РНС
0703 90 00 00 - цибуля-порей та iншi цибулиннi овочi 20 РНС
0704 10 00 00 - капуста цвiтна та капуста броколi 10 РНС
0704 20 00 00 - капуста брюссельська 20 РНС
0704 90 10 00 - - капуста бiлоголова та червоноголова 20 5
0704 90 90 00 - - iнша 20 5
0705 11 00 00 - - головчастi сорти 20 5
0705 19 00 00 - - iншi 20 5
0705 21 00 00 - - цикорiй звичайний (Cichorium intybus var. foliosum) 20 РНС
0705 29 00 00 - - iнший 20 РНС
0706 10 00 00 - морква та рiпа 20 5
0706 90 10 00 - - селера коренева 20 5
0706 90 30 00 - - хрiн звичайний (Cochlearia armoracia) 20 5
0706 90 90 00 - - iншi 20 5
0707 00 05 00 - огiрки 10 РНС
0707 00 90 00 - корнiшони 10 РНС
0708 10 00 00 - горох (Pisum sativum) 20 РНС
0708 20 00 00 - квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.) 20 РНС
0708 90 00 00 - iншi бобовi овочi 20 РНС
0709 20 00 00 - спаржа 20 РНС
0709 30 00 00 - баклажани (бадрiджани) 20 РНС
0709 40 00 00 - iнша селера, крiм селери кореневої 20 5
0709 51 00 00 - - гриби роду Agaricus (печерицi, або шампiньйони) 20 РНС
0709 59 10 00 - - - лисички 20 РНС
0709 59 30 00 - - - бiлi гриби 20 РНС
0709 59 50 00 - - - трюфелi 20 РНС
0709 59 90 00 - - - iншi 10 3
0709 60 10 00 - - солодкий перець 20 5
0709 60 91 00 - - - роду Capsicum для виробництва капсицину чи олiйно-смолистих барвникiв 17 5
0709 60 95 00 - - - для промислового виробництва ефiрних олiй чи резиноїдiв 20 5
0709 60 99 00 - - - iнший 15 5
0709 70 00 00 - шпинат, шпинат новозеландський i лобода 15 РНС
0709 91 00 00 - - артишоки 20 РНС
0709 92 10 00 - - - призначенi для вживання, крiм виробництва олiї 10 РНС
0709 92 90 00 - - - iншi 10 РНС
0709 93 10 00 - - - кабачки 20 5
0709 93 90 00 - - - iншi 20 5
0709 99 10 00 - - - салатнi овочi, крiм салату-латука (Lactuca sativa) i цикорiю (Cichorium spp.) 10 РНС
0709 99 20 00 - - - буряк листовий i артишок iспанський 10 РНС
0709 99 40 00 - - - каперси 10 РНС
0709 99 50 00 - - - фенхель 20 РНС
0709 99 60 00 - - - цукрова кукурудза 20 РНС
0709 99 90 00 - - - iншi 20 5
0710 10 00 00 - картопля 15 РНС
0710 21 00 00 - - горох (Pisum sativum) 10 РНС
0710 22 00 00 - - квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.) 10 РНС
0710 29 00 00 - - iншi 10 РНС
0710 30 00 00 - шпинат, шпинат новозеландський i лобода 20 РНС
0710 40 00 00 - цукрова кукурудза 20 РНС
0710 80 10 00 - - маслини, або оливки 10 РНС
0710 80 51 00 - - - перець солодкий 15 РНС
0710 80 59 00 - - - iнший 15 РНС
0710 80 61 00 - - - роду Agaricus (печерицi, або шампiньйони) 15 РНС
0710 80 69 00 - - - iншi 15 РНС
0710 80 70 00 - - помiдори 15 РНС
0710 80 80 00 - - артишоки 15 РНС
0710 80 85 00 - - спаржа 7 РНС
0710 80 95 00 - - iншi 15 РНС
0710 90 00 00 - овочевi сумiшi 10 РНС
0711 20 10 00 - - призначенi для вживання, крiм виробництва олiї 5 РНС
0711 20 90 00 - - iншi 5 РНС
0711 40 00 00 - огiрки, корнiшони 20 РНС
0711 51 00 00 - - гриби роду Agaricus (печерицi, або шампiньйони) 20 РНС
0711 59 00 00 - - iншi 20 РНС
0711 90 10 00 - - - перець роду Capsicum або роду Pimenta, крiм солодкого перцю 20 РНС
0711 90 30 00 - - - цукрова кукурудза 5 РНС
0711 90 50 00 - - - цибуля рiпчаста 20 РНС
0711 90 70 00 - - - каперси 5 РНС
0711 90 80 00 - - - iншi 20 РНС
0711 90 90 00 - - овочевi сумiшi 20 РНС
0712 20 00 00 - цибуля рiпчаста 15 РНС
0712 31 00 00 - - гриби роду Agaricus (печерицi, або шампiньйони) 5 РНС
0712 32 00 00 - - аурикулярiї (Auricularia spp.) 5 РНС
0712 33 00 00 - - тремеловi гриби (Tremella spp.) 5 РНС
0712 39 00 00 - - iншi 5 РНС
0712 90 05 00 - - картопля, включаючи нарiзану шматками чи скибками, але без будь-якої подальшої обробки 20 5
0712 90 11 00 - - - гiбрид для сiвби 20 5
0712 90 19 00 - - - iнша 10 3
0712 90 30 00 - - помiдори 20 РНС-20% за 5 рокiв
0712 90 50 00 - - морква 20 5
0712 90 90 00 - - iншi 20 5
0713 10 10 00 - - для сiвби 0 0
0713 10 90 00 - - iнший 5 0
0713 20 00 00 - турецький горох (нут) 10 0
0713 31 00 00 - - квасоля видiв Vigna mungo (L.) Hepper або Vigna radiata (L.) Wilczek 15 РНС
0713 32 00 00 - - квасоля дрiбна червона (адзукi) (Phaseolus або Vigna angularis) 20 РНС
0713 33 10 00 - - - для сiвби 5 РНС
0713 33 90 00 - - - iнша 5 РНС
0713 34 00 00 - - земляний горiх бамбара (Vigna subterranea або Voandzeia subterranea) 10 РНС
0713 35 00 00 - - коров'ячий горох (Vigna unguiculata) 10 РНС
0713 39 00 00 - - iншi 10 РНС
0713 40 00 00 - сочевиця 10 РНС
0713 50 00 00 - боби кормовi, або кiнськi, великонасiннєвi (Vicia faba var. Major) i боби кормовi, або кiнськi, дрiбнонасiннєвi (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. Minor) 20 РНС
0713 60 00 00 - голубиний горох (Cajanus cajan) 20 РНС
0713 90 00 00 - iншi 20 РНС
0714 10 91 00 - - якi призначенi для їжi, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 28 кг, або свiжi та цiлi, або без шкiрки i мороженi, порiзанi чи непорiзанi 0 0
0714 10 98 00 - - iншi 0 0
0714 20 10 00 - - свiжа, цiла, призначена для їжi 20 РНС
0714 20 90 00 - - iнша 0 0
0714 30 10 00 - - якi призначенi для їжi, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 28 кг, або свiжi та цiлi, або без шкiрки i мороженi, порiзанi чи непорiзанi 0 0
0714 30 90 00 - - iншi 0 0
0714 40 10 00 - - якi призначенi для їжi, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 28 кг, або свiжi та цiлi, або без шкiрки i мороженi, порiзанi чи непорiзанi 0 0
0714 40 90 00 - - iншi 0 0
0714 50 10 00 - - якi призначенi для їжi, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 28 кг, або свiжi та цiлi, або без шкiрки i мороженi, порiзанi чи непорiзанi 0 0
0714 50 90 00 - - iншi 0 0
0714 90 12 00 - - - якi призначенi для їжi, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 28 кг, або свiжi та цiлi, або без шкiрки мороженi, порiзанi чи непорiзанi 20 3
0714 90 18 00 - - - iншi 20 3
0714 90 90 00 - - iншi 0 0
0801 11 00 00 - - висушенi 0 0
0801 12 00 00 - - з внутрiшньою оболонкою (ендокарп) 0 0
0801 19 00 00 - - iншi 0 0
0801 21 00 00 - - у шкаралупi 10 РНС
0801 22 00 00 - - без шкаралупи 10 РНС
0801 31 00 10 - - - в упаковках, масою нетто понад 10 кг 0 0
0801 31 00 90 - - - iншi 10 РНС
0801 32 00 10 - - - в упаковках, масою нетто понад 10 кг 0 0
0801 32 00 90 - - - iншi 5 РНС
0802 11 10 10 - - - - в упаковках, масою нетто понад 10 кг 0 0
0802 11 10 90 - - - - iнший 5 РНС
0802 11 90 10 - - - - в упаковках, масою нетто понад 10 кг 0 0
0802 11 90 90 - - - - iнший 5 РНС
0802 12 10 10 - - - - в упаковках, масою нетто понад 10 кг 0 0
0802 12 10 90 - - - - iнший 5 0
0802 12 90 10 - - - - в упаковках, масою нетто понад 10 кг 0 0
0802 12 90 90 - - - - iнший 5 0
0802 21 00 10 - - - в упаковках, масою нетто понад 10 кг 0 0
0802 21 00 90 - - - iншi 5 РНС
0802 22 00 10 - - - в упаковках, масою нетто понад 10 кг 0 0
0802 22 00 90 - - - iншi 0 0
0802 31 00 00 - - у шкаралупi 10 РНС
0802 32 00 00 - - без шкаралупи 10 РНС
0802 41 00 00 - - у шкiрцi 5 РНС
0802 42 00 00 - - без шкiрки 5 РНС
0802 51 00 00 - - у шкаралупi 5 РНС
0802 52 00 00 - - без шкаралупи 5 РНС
0802 61 00 00 - - у шкаралупi 15 РНС
0802 62 00 00 - - без шкаралупи 15 РНС
0802 70 00 00 - горiхи коли (Cola spp.) 15 РНС
0802 80 00 00 - горiхи ареки, або бетель 15 РНС
0802 90 10 00 - - пекан 15 РНС
0802 90 50 00 - - горiшки кедровi 15 РНС
0802 90 85 10 - - - в упаковках, масою нетто понад 10 кг 0 0
0802 90 85 90 - - - iншi 15 РНС
0803 10 10 00 - - свiжi 0 0
0803 10 90 00 - - сушенi 0 0
0803 90 10 00 - - свiжi 0 0
0803 90 90 00 - - сушенi 0 0
0804 10 00 00 - фiнiки 3 0
0804 20 10 00 - - свiжий 3 0
0804 20 90 00 - - сушений 3 0
0804 30 00 00 - ананаси 3 РНС
0804 40 00 00 - авокадо 3 0
0804 50 00 00 - гуаява, манго та мангостан 0 0
0805 10 20 00 - - апельсини солодкi, свiжi 0 0
0805 10 80 00 - - iншi 0 0
0805 20 10 00 - - клементини 0 0
0805 20 30 00 - - монреаль i сатсума 0 0
0805 20 50 00 - - мандарини та вiлкiнги 0 0
0805 20 70 00 - - танжерини 0 0
0805 20 90 00 - - iншi 0 0
0805 40 00 00 - грейпфрути, включаючи помело 0 0
0805 50 10 00 - - лимони (Citrus limon, Citrus limonum) 0 0
0805 50 90 00 - - лайми (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 0 0
0805 90 00 00 - iншi 0 0
0806 10 10 00 - - столовий 10 3
0806 10 90 00 - - iнший 10 3
0806 20 10 00 - - коринка 0 0
0806 20 30 00 - - султана 0 0
0806 20 90 00 - - iнший 0 0
0807 11 00 10 - - - з 1 грудня до 31 березня 0 0
0807 11 00 90 - - - з 1 квiтня до 30 листопада 20 РНС
0807 19 00 10 - - - з 1 грудня до 31 березня 0 0
0807 19 00 90 - - - з 1 квiтня до 30 листопада 20 РНС
0807 20 00 00 - папая 0 0
0808 10 10 00  - - для сидру, насипом, з 16 вересня до 15 грудня 10 РНС
0808 10 80 10 - - - з 1 грудня до 31 березня 0 0
0808 10 80 90 - - - з 1 квiтня до 30 листопада 10 5
0808 30 10 00 - - для грушевого сидру, насипом, з 1 серпня до 31 грудня 10 РНС
0808 30 90 10 - - - з 1 грудня до 31 березня 5 РНС
0808 30 90 90 - - - з 1 квiтня до 30 листопада 10 РНС
0808 40 00 00 - айва 10 РНС
0809 10 00 00 - абрикоси 5 5
0809 21 00 00 - - вишня кисла (Prunus cerasus) 5 РНС
0809 29 00 00 - - iншi 5 РНС
0809 30 10 00 - - нектарини 5 5
0809 30 90 00 - - iншi 5 5
0809 40 05 00 - - сливи 5 5
0809 40 90 00 - - терен 5 5
0810 10 00 00 - суницi та полуницi 17 5
0810 20 10 00 - - малина 20 РНС
0810 20 90 00 - - iншi 20 РНС
0810 30 10 00 - - смородина чорна 20 РНС
0810 30 30 00 - - смородина червона (порiчки) 20 РНС
0810 30 90 00 - - iнша 20 РНС
0810 40 10 00 - - брусниця (плоди рослини виду Vaccinium vitis-idaea) 20 РНС
0810 40 30 00 - - плоди рослини виду Vaccinium myrtillus 20 РНС
0810 40 50 00 - - плоди рослин видiв Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corymbosum 20 РНС
0810 40 90 00 - - iншi 20 РНС
0810 50 00 00 - кiвi 0 0
0810 60 00 00 - дурiан 10 РНС
0810 70 00 00 - хурма 10 0
0810 90 20 00 - - тамаринд, анакардiя, личi, джекфрут, або плiд хлiбного дерева, та саподила, пасифлора, або страстоцвiт, карамбола та пiтая 10 0
0810 90 75 00 - - iншi 10 5
0811 10 11 00 - - - з вмiстом цукру понад 13 мас. % 10 РНС
0811 10 19 00 - - - iншi 10 РНС
0811 10 90 00 - - iншi 10 РНС
0811 20 11 00 - - - з вмiстом цукру понад 13 мас. % 10 РНС
0811 20 19 00 - - - iншi 10 РНС
0811 20 31 00 - - - малина 10 РНС
0811 20 39 00 - - - чорна смородина 10 РНС
0811 20 51 00 - - - червона смородина (порiчки) 10 РНС
0811 20 59 00 - - - ожина, плоди шовковицi 10 РНС
0811 20 90 00 - - - iншi 10 РНС
0811 90 11 00 - - - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи 10 РНС
0811 90 19 00 - - - - iншi 10 РНС
0811 90 31 00 - - - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи 10 РНС
0811 90 39 00 - - - - iншi 10 РНС
0811 90 50 00 - - - плоди рослини виду Vaccinium myrtillus 10 РНС
0811 90 70 00 - - - плоди рослин видiв Vaccinium myrtilloides i Vaccinium angustifolium 10 РНС
0811 90 75 00 - - - - вишня кисла (Prunus cerasus) 10 РНС
0811 90 80 00 - - - - iншi 10 РНС
0811 90 85 00 - - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи 10 РНС
0811 90 95 00 - - - iншi 10 РНС
0812 10 00 00 - вишнi та черешнi 20 РНС
0812 90 25 00 - - абрикоси; апельсини 20 5
0812 90 30 00 - - папая 20 РНС
0812 90 40 00 - - плоди рослини виду Vaccinium myrtillus 20 РНС
0812 90 70 00 - - гуаява, манго, мангостан, тамаринд, анакардiя, личi, джекфрут, або плiд хлiбного дерева, саподила, пасифлора, або страстоцвiт, карамбола, пiтая та тропiчнi горiхи 20 5
0812 90 98 00 - - iншi 20 5
0813 10 00 00 - абрикоси 0 0
0813 20 00 00 - чорнослив 0 0
0813 30 00 00 - яблука 20 РНС
0813 40 10 00 - - персики, включаючи нектарини 12 3
0813 40 30 00 - - грушi 12 РНС
0813 40 50 00 - - папая 12 РНС
0813 40 65 00 - - тамаринд, анакардiя, личi, джекфрут, або плiд хлiбного дерева, саподила, пасифлора, або страстоцвiт, карамбола та пiтая 12 РНС
0813 40 95 00 - - iншi 12 РНС
0813 50 12 00 - - - - з папаї, тамаринду, анакардiї, личi, джекфрута, або плода хлiбного дерева, саподили, пасифлори, або страстоцвiту, карамболи та пiтаї 5 РНС
0813 50 15 00 - - - - iншi 5 РНС
0813 50 19 00 - - - з чорносливом 5 РНС
0813 50 31 00 - - - з тропiчних горiхiв 5 РНС
0813 50 39 00 - - - iншi 5 РНС
0813 50 91 00 - - - без чорносливу та iнжиру 5 РНС
0813 50 99 00 - - - iншi 5 РНС
0814 00 00 00 Шкiрки цитрусових або динь (включаючи шкiрки кавунiв), свiжi, мороженi, сушенi або консервованi для тимчасового зберiгання в розсолi, сiрчанiй водi або iншому розчинi, що забезпечує їх тимчасову консервацiю 20 РНС
0901 11 00 10 - - - для промислового виробництва компонентiв кавових напоїв i кави натуральної, смаженої в зернах, меленої, розчинної 0 0
0901 11 00 90 - - - iнша 0 0
0901 12 00 00 - - без кофеїну 0 0
0901 21 00 00 - - з кофеїном 5 5
0901 22 00 00 - - без кофеїну 5 РНС
0901 90 10 00 - - шкаралупа та оболонки зерен кави 0 0
0901 90 90 00 - - замiнники кави, що мiстять каву 20 5
0902 10 00 10 - - в одноразових фiльтр-пакетах 10 5
0902 10 00 90 - - iнший 10 РНС
0902 20 00 10 - - в упаковках, масою нетто 10 кг i бiльше 0 0
0902 20 00 90 - - iнший 10 РНС
0902 30 00 10 - - в одноразових фiльтр-пакетах 10 РНС
0902 30 00 90 - - iнший 10 РНС
0902 40 00 10 - - в упаковках, масою нетто 10 кг i бiльше 0 0
0902 40 00 90 - - iнший 10 РНС
0903 00 00 00 Мате або парагвайський чай 5 РНС
0904 11 00 00 - - неподрiбнений i немелений 0 0
0904 12 00 00 - - подрiбнений чи мелений 0 0
0904 21 10 00 - - - перець стручковий, солодкий (Capsicum annuum) 0 0
0904 21 90 00 - - - iншi 0 0
0904 22 00 00 - - подрiбненi або меленi 0 0
0905 10 00 00 - неподрiбнена i немелена 0 0
0905 20 00 00 - подрiбнена або мелена 0 0
0906 11 00 00 - - кориця (Cinnamomum zeylanicum Blume) 0 0
0906 19 00 00 - - iнше 0 0
0906 20 00 00 - подрiбненi чи меленi 0 0
0907 10 00 00 - неподрiбнена i немелена 0 0
0907 20 00 00 - подрiбнена або мелена 0 0
0908 11 00 00 - - неподрiбнений i немелений 0 0
0908 12 00 00 - - подрiбнений або мелений 0 0
0908 21 00 00 - - неподрiбнений i немелений 0 0
0908 22 00 00 - - подрiбнений або мелений 0 0
0908 31 00 00 - - неподрiбнений i немелений 0 0
0908 32 00 00 - - подрiбнений або мелений 0 0
0909 21 00 00 - - неподрiбнене та немелене 0 0
0909 22 00 00 - - подрiбнене або мелене 0 0
0909 31 00 00 - - неподрiбнене та немелене 0 0
0909 32 00 00 - - подрiбнене або мелене 0 0
0909 61 00 00 - - неподрiбненi та немеленi 0 0
0909 62 00 00 - - подрiбнене або мелене 0 0
0910 11 00 00 - - неподрiбнений та немелений 0 0
0910 12 00 00 - - подрiбнений або мелений 0 0
0910 20 10 00 - - неподрiбнений i немелений 0 0
0910 20 90 00 - - подрiбнений чи мелений 0 0
0910 30 00 00 - турмерик (куркума) 0 0
0910 91 05 00 - - - каррi 0 0
0910 91 10 00 - - - - неподрiбненi та немеленi 0 0
0910 91 90 00 - - - - подрiбненi чи меленi 0 0
0910 99 10 00 - - - насiння гуньби сiнної (Trigonella) 0 0
0910 99 31 00 - - - - - чебрець повзучий (Thymus serpyllum) 0 0
0910 99 33 00 - - - - - iнший 0 0
0910 99 39 00 - - - - подрiбнений чи мелений 0 0
0910 99 50 00 - - - лаврове листя 0 0
0910 99 91 00 - - - - неподрiбненi та немеленi 0 0
0910 99 99 00 - - - - подрiбненi чи меленi 0 0
1001 11 00 00 - - насiннєва 0 0
1001 19 00 00 - - iнша 10 РНС
1001 91 10 00 - - - спельта (полба) 10 РНС
1001 91 20 00 - - - пшениця м'яка та меслин 0 0
1001 91 90 00 - - - iнша 10 РНС
1001 99 00 00 - - iншi 10 РНС
1002 10 00 00 - насiннєве 20 РНС
1002 90 00 00 - iнше 20 РНС
1003 10 00 00 - насiннєвий 5 РНС
1003 90 00 00 - iнший 5 РНС
1004 10 00 00 - насiннєвий 5 РНС
1004 90 00 00 - iнший 5 РНС
1005 10 13 00 - - - гiбриди потрiйнi 0 0
1005 10 15 00 - - - гiбриди простi 0 0
1005 10 18 00 - - - iншi 0 0
1005 10 90 00 - - iнша 0 0
1005 90 00 00 - iнша 10 РНС
1006 10 10 00 - - для сiвби 5 РНС
1006 10 21 00 - - - - короткозерний 5 РНС
1006 10 23 00 - - - - середньозерний 5 РНС
1006 10 25 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш як 3 5 РНС
1006 10 27 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше 5 РНС
1006 10 92 00 - - - - короткозерний 5 РНС
1006 10 94 00 - - - - середньозерний 5 РНС
1006 10 96 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш як 3 5 РНС
1006 10 98 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше 5 РНС
1006 20 11 00 - - - короткозерний 5 РНС
1006 20 13 00 - - - середньозерний 5 РНС
1006 20 15 00 - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш як 3 5 РНС
1006 20 17 00 - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше 5 РНС
1006 20 92 00 - - - короткозерний 5 РНС
1006 20 94 00 - - - середньозерний 5 РНС
1006 20 96 00 - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш як 3 5 РНС
1006 20 98 00 - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше 5 РНС
1006 30 21 00 - - - - короткозерний 5 РНС
1006 30 23 00 - - - - середньозерний 5 РНС
1006 30 25 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш як 3 5 РНС
1006 30 27 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше 5 РНС
1006 30 42 00 - - - - короткозерний 5 РНС
1006 30 44 00 - - - - середньозерний 5 РНС
1006 30 46 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш як 3 5 РНС
1006 30 48 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше 5 РНС
1006 30 61 00 - - - - короткозерний 5 РНС
1006 30 63 00 - - - - середньозерний 5 РНС
1006 30 65 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш як 3 5 РНС
1006 30 67 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше 5 РНС
1006 30 92 00 - - - - короткозерний 5 РНС
1006 30 94 00 - - - - середньозерний 5 РНС
1006 30 96 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш як 3 5 РНС
1006 30 98 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше 5 РНС
1006 40 00 00 - рис битий 5 РНС
1007 10 10 00 - - гiбриди 2 РНС
1007 10 90 00 - - iншi 2 РНС
1007 90 00 00 - iнше 2 РНС
1008 10 00 00 - гречка 20 РНС
1008 21 00 00 - - насiннєве 20 РНС
1008 29 00 00 - - iнше 20 РНС
1008 30 00 00 - насiння канаркової трави 5 РНС
1008 40 00 00 - пальчатка (росичка) (Digitaria spp.) 20 РНС
1008 50 00 00 - киноа, або рисова лобода (Chenopodium quinoa) 20 РНС
1008 60 00 00 - тритикале 20 РНС
1008 90 00 10 - - нешлiфоване насiння цицанiї водяної, або тускарори (Zizania aquatica) (дикий рис) 1 РНС
1008 90 00 90 - - iншi 20 РНС
1101 00 11 00 - - з твердої пшеницi 15 РНС
1101 00 15 00 - - з м'якої пшеницi та полби 15 РНС
1101 00 90 00 - борошно iз сумiшi пшеницi та жита (меслину) 15 РНС
1102 20 10 00 - - з вмiстом жиру не бiльш як 1,5 мас. % 20 РНС
1102 20 90 00 - - iнше 20 РНС
1102 90 10 00 - - борошно ячмiнне 20 РНС
1102 90 30 00 - - борошно вiвсяне 20 РНС
1102 90 50 00 - - борошно рисове 20 РНС
1102 90 70 00 - - борошно житнє 20 РНС
1102 90 90 00 - - iнше 20 РНС
1103 11 10 00 - - - з твердої пшеницi 20 РНС
1103 11 90 00 - - - м'якої пшеницi та полби 20 РНС
1103 13 10 00 - - - з вмiстом жиру не бiльш як 1,5 мас. % 20 РНС
1103 13 90 00 - - - iнша 20 РНС
1103 19 20 00 - - - жита або ячменю 20 РНС
1103 19 40 00 - - - вiвса 20 РНС
1103 19 50 00 - - - рису 20 РНС
1103 19 90 00 - - - iнших 20 РНС
1103 20 25 00 - - жита або ячменю 20 РНС
1103 20 30 00 - - з вiвса 20 РНС
1103 20 40 00 - - з кукурудзи 20 РНС
1103 20 50 00 - - з рису 20 РНС
1103 20 60 00 - - з пшеницi 20 РНС
1103 20 90 00 - - з iнших зернових культур 20 РНС
1104 12 10 00 - - - плющене 20 РНС
1104 12 90 00 - - - у виглядi пластiвцiв 10 РНС
1104 19 10 00 - - - пшеницi 20 5
1104 19 30 00 - - - жита 20 5
1104 19 50 00 - - - кукурудзи 20 5
1104 19 61 00 - - - - плющене 20 5
1104 19 69 00 - - - - у виглядi пластiвцiв 20 5
1104 19 91 00 - - - - пластiвцi з рису 20 5
1104 19 99 00 - - - - iншi 10 5
1104 22 40 00 - - - лущене, рiзане або нерiзане чи подрiбнене або неподрiбнене 20 РНС
1104 22 50 00 - - - обрушене 20 РНС
1104 22 95 00 - - - iнше 20 РНС
1104 23 40 00 - - - лущене, рiзане або нерiзане чи подрiбнене або неподрiбнене; обрушене 20 РНС
1104 23 98 00 - - - iнше 20 РНС
1104 29 04 00 - - - - лущене, рiзане або нерiзане чи подрiбнене або неподрiбнене 20 РНС
1104 29 05 00 - - - - обрушене 20 РНС
1104 29 08 00 - - - - iнше 20 РНС
1104 29 17 00 - - - - лущене, рiзане або нерiзане чи подрiбнене або неподрiбнене 20 РНС
1104 29 30 00 - - - - обрушене 20 РНС
1104 29 51 00 - - - - - пшеницi 20 РНС
1104 29 55 00 - - - - - жита 20 РНС
1104 29 59 00 - - - - - iнше 20 РНС
1104 29 81 00 - - - - - пшеницi 20 РНС
1104 29 85 00 - - - - - жита 20 РНС
1104 29 89 00 - - - - - iнше 20 РНС
1104 30 10 00 - - пшеницi 20 РНС
1104 30 90 00 - - iнших зернових культур 20 РНС
1105 10 00 00 - борошно, крупи та порошок 20 РНС
1105 20 00 00 - пластiвцi, гранули 20 РНС
1106 10 00 00 - iз сушених бобових овочiв товарної позицiї 0713 20 РНС
1106 20 10 00 - - денатурованi 20 РНС
1106 20 90 00 - - iншi 20 РНС
1106 30 10 00 - - з бананiв 20 РНС
1106 30 90 00 - - iншi 15 РНС
1107 10 11 00 - - - у виглядi борошна 10 РНС
1107 10 19 00 - - - iнший 10 РНС
1107 10 91 00 - - - у виглядi борошна 10 РНС
1107 10 99 00 - - - iнший 10 РНС
1107 20 00 00 - обсмажений 10 РНС
1108 11 00 00 - - пшеничний 15 РНС
1108 12 00 00 - - кукурудзяний 10 РНС
1108 13 00 00 - - картопляний 15 РНС
1108 14 00 00 - - манiоковий 20 РНС
1108 19 10 00 - - - рисовий 15 РНС
1108 19 90 00 - - - iнший 15 РНС
1108 20 00 00 - iнулiн 20 РНС
1109 00 00 00 Клейковина пшенична, суха чи сира 15 РНС
1201 10 00 00 - для сiвби 0 0
1201 90 00 00 - iншi 0 0
1202 30 00 10 - - в упаковках масою нетто 25 кг i бiльше 0 0
1202 30 00 90 - - iнший 5 РНС
1202 41 00 10 - - - в упаковках масою нетто 25 кг i бiльше 0 0
1202 41 00 90 - - - iнший 5 0
1202 42 00 10 - - - в упаковках масою нетто 25 кг i бiльше 0 0
1202 42 00 90 - - - iнший 5 РНС
1203 00 00 00 Копра 5 РНС
1204 00 10 00 - для сiвби 0 0
1204 00 90 00 - iнше 5 РНС
1205 10 10 00 - - для сiвби 0 0
1205 10 90 00 - - iнше 0 0
1205 90 00 10 - - для сiвби 0 0
1205 90 00 90 - - iнше 0 0
1206 00 10 00 - для сiвби 0 0
1206 00 91 00 - - лущене; у лушпиннi сiрого кольору та з бiлими смугами 10 3
1206 00 99 00 - - iнше 10 5
1207 10 00 00 - горiхи та ядра пальм 5 РНС
1207 21 00 00 - - для сiвби 5 РНС
1207 29 00 00 - - iнше 5 РНС
1207 30 00 00 - насiння рицини 5 РНС
1207 40 10 00 - - для сiвби 5 РНС
1207 40 90 00 - - iнше 5 РНС
1207 50 10 00 - - для сiвби 5 РНС
1207 50 90 00 - - iнше 5 РНС
1207 60 00 00 - насiння сафлору (Carthamus tinctorius) 5 РНС
1207 70 00 00 - насiння динi 5 0
1207 91 10 00 - - - для сiвби 5 РНС
1207 91 90 00 - - - iнше 5 РНС
1207 99 20 00 - - - для сiвби 5 РНС
1207 99 91 00 - - - - насiння конопель 5 РНС
1207 99 96 00 - - - - iншi 5 РНС
1208 10 00 00 - iз соєвих бобiв 5 РНС
1208 90 00 00 - iнше 5 РНС
1209 10 00 00 - насiння цукрових бурякiв 5 РНС
1209 21 00 00 - - насiння люцерни 0 0
1209 22 10 00 - - - конюшини лучної (Trifolium pratense L.) 0 0
1209 22 80 00 - - - iнше 0 0
1209 23 11 00 - - - кострицi лучної (Festuca pratensis Hunds.) 0 0
1209 23 15 00 - - - кострицi червоної (Festuca rubra L.) 0 0
1209 23 80 00 - - - iнше 0 0
1209 24 00 00 - - насiння тонконогу лучного (Poa pratensis L.) 0 0
1209 25 10 00 - - - пажитницi багатоквiткової, або райграсу багатоукiсного (Lolium multiflorum Lam.) 0 0
1209 25 90 00 - - - пажитницi багаторiчної, або райграсу пасовищного (Lolium perenne L.) 0 0
1209 29 45 00 - - - насiння тимофiївки лучної; насiння вики; насiння рослин роду Роа (Poa palutris L., Poa trivialis L.); грястицi збiрної (Dactylis glomerata L.); мiтлицi (Agrostis) 0 0
1209 29 50 00 - - - насiння люпину 0 0
1209 29 60 00 - - - насiння бурякiв кормових (Beta vulgaris var. alba) 0 0
1209 29 80 00 - - - iнше 0 0
1209 30 00 00 - насiння трав'яних рослин, якi вирощують переважно для одержання квiток 0 0
1209 91 30 00 - - - насiння бурякiв столових (Beta vulgaris var. conditiva) 0 0
1209 91 80 00 - - - iнше 0 0
1209 99 10 00 - - - насiння лiсових дерев 0 0
1209 99 91 00 - - - - насiння рослин, якi вирощуються в основному для одержання квiток, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 1209 30 00 00 0 0
1209 99 99 00 - - - - iнше 0 0
1210 10 00 00 - шишки хмелю, неподрiбненi, нерозмеленi i не у виглядi гранул 20 РНС
1210 20 10 00 - - шишки хмелю подрiбненi, розмеленi або у виглядi гранул, з високим вмiстом лупулiну; лупулiн 20 РНС
1210 20 90 00 - - iншi 20 РНС
1211 20 00 00 - коренi женьшеню 0 0
1211 30 00 00 - листя коки 0 0
1211 40 00 00 - макова соломка 0 0
1211 90 30 00 - - плоди дерева кумару, або англiйського бобу 0 0
1211 90 85 00 - - iншi 0 0
1212 21 00 00 - - придатнi для споживання людиною 15 РНС
1212 29 00 00 - - iншi 15 РНС
1212 91 20 00 - - - сушенi, подрiбненi або неподрiбненi 20 РНС
1212 91 80 00 - - - iншi 20 РНС
1212 92 00 00 - - плоди рiжкового дерева (цератонiя) 15 РНС
1212 93 00 00 - - цукрова тростина 20 РНС
1212 94 00 00 - - коренi цикорiю 15 РНС
1212 99 41 00 - - - - нелущене, неподрiбнене або немелене 15 РНС
1212 99 49 00 - - - - iншi 15 РНС
1212 99 95 00 - - - iншi 15 РНС
1213 00 00 00 Солома та полова зернових, необробленi, подрiбненi або неподрiбненi, меленi або немеленi, пресованi або у виглядi гранул 20 РНС
1214 10 00 00 - борошно та гранули з люцерни 5 РНС
1214 90 10 00 - - буряк кормовий (мангольд), бруква та iншi кормовi коренеплоди 5 РНС
1214 90 90 00 - - iншi 5 РНС
1301 20 00 00 - гумiарабiк 0 0
1301 90 00 00 - iншi 0 0
1302 11 00 00 - - опiум 0 0
1302 12 00 00 - - iз солодки (локрицi) 0 0
1302 13 00 00 - - з хмелю 10 РНС
1302 19 05 00 - - - живиця ванiльна 0 0
1302 19 80 00 - - - iншi 0 0
1302 20 10 00 - - сухi 0 0
1302 20 90 00 - - iншi 0 0
1302 31 00 00 - - агар-агар 0 0
1302 32 10 00 - - - з плодiв або насiння рiжкового дерева 0 0
1302 32 90 00 - - - з насiння циамопсиса, або гуара 0 0
1302 39 00 00 - - iншi 0 0
1401 10 00 00 - бамбук 2 РНС
1401 20 00 00 - iндiйська тростина, або ротанг 2 РНС
1401 90 00 00 - iншi 2 РНС
1404 20 00 00 - бавовняний линт 2 РНС
1404 90 00 00 - iншi 2 РНС
1501 10 10 00 - - для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 20 РНС
1501 10 90 00 - - iнший 20 РНС
1501 20 10 00 - - для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 20 РНС
1501 20 90 00 - - iнший 20 РНС
1501 90 00 00 - iнший 20 РНС
1502 10 10 10 - - - топленi, екстрагованi або пресованi для виробництва мила 0 0
1502 10 10 90 - - - iншi 12 РНС
1502 10 90 00 - - iншi 12 РНС
1502 90 10 00 - - для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 12 РНС
1502 90 90 00 - - iншi 12 РНС
1503 00 11 00 - - для промислового використання 20 РНС
1503 00 19 00 - - iншi 20 РНС
1503 00 30 00 - масло тваринне, для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 20 РНС
1503 00 90 00 - iншi 20 РНС
1504 10 10 00 - - з вмiстом вiтамiну A не бiльш як 2500 МО/г 7 РНС
1504 10 91 00 - - - з палтуса 7 РНС
1504 10 99 00 - - - iншi 7 РНС
1504 20 10 00 - - твердi фракцiї 7 РНС
1504 20 90 00 - - iншi 7 РНС
1504 30 10 00 - - твердi фракцiї 7 РНС
1504 30 90 00 - - iншi 7 РНС
1505 00 10 00 - вовняний жир (жиропiт), сирий 10 РНС
1505 00 90 00 - iншi 10 РНС
1506 00 00 00 Iншi твариннi жири i масла та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу 10 РНС
1507 10 10 00 - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 РНС
1507 10 90 00 - - iншi 10 РНС
1507 90 10 00 - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 РНС
1507 90 90 00 - - iншi 10 РНС
1508 10 10 00 - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 РНС
1508 10 90 00 - - iншi 10 РНС
1508 90 10 00 - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 РНС
1508 90 90 00 - - iншi 10 РНС
1509 10 10 00 - - очищена оливкова олiя першого (холодного) пресування 10 РНС
1509 10 90 00 - - iнша 10 РНС
1509 90 00 00 - iншi 10 РНС
1510 00 10 00 - олiї сирi 10 РНС
1510 00 90 00 - iншi 20 РНС
1511 10 10 00 - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 0 0
1511 10 90 00 - - iншi 0 0
1511 90 11 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 0 0
1511 90 19 00 - - - iншi 0 0
1511 90 91 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 0 0
1511 90 99 00 - - - iншi 0 0
1512 11 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 8 РНС
1512 11 91 00 - - - - соняшникова 20 РНС
1512 11 99 00 - - - - сафлорова 20 РНС
1512 19 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 10 РНС
1512 19 90 10 - - - - соняшникова 30 РНС
1512 19 90 90 - - - - сафлорова 20 РНС
1512 21 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 10 РНС
1512 21 90 00 - - - iншi 10 РНС
1512 29 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 10 РНС
1512 29 90 00 - - - iншi 10 РНС
1513 11 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 0 0
1513 11 91 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 0 0
1513 11 99 00 - - - - iншi 0 0
1513 19 11 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 5 РНС
1513 19 19 00 - - - - iншi 5 РНС
1513 19 30 00 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 РНС
1513 19 91 00 - - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 5 РНС
1513 19 99 00 - - - - - iншi 5 РНС
1513 21 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 0 0
1513 21 30 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 0 0
1513 21 90 00 - - - - iншi 0 0
1513 29 11 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 0 0
1513 29 19 00 - - - - iншi 0 0
1513 29 30 00 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 РНС
1513 29 50 00 - - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 5 РНС
1513 29 90 00 - - - - - iншi 5 РНС
1514 11 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 РНС
1514 11 90 00 - - - iнша 5 РНС
1514 19 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 РНС
1514 19 90 00 - - - iншi 5 РНС
1514 91 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 РНС
1514 91 90 00 - - - iнша 5 РНС
1514 99 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 РНС
1514 99 90 00 - - - iншi 5 РНС
1515 11 00 00 - - олiя сира 20 РНС
1515 19 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 РНС
1515 19 90 00 - - - iншi 20 РНС
1515 21 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 20 РНС
1515 21 90 00 - - - iнша 20 РНС
1515 29 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 РНС
1515 29 90 00 - - - iншi 15 РНС
1515 30 10 00 - - для виробництва амiноундеканової кислоти, яка використовується для виробництва синтетичних волокон або полiмерних матерiалiв 0 0
1515 30 90 00 - - iншi 0 0
1515 50 11 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 РНС
1515 50 19 00 - - - iнша 10 РНС
1515 50 91 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 РНС
1515 50 99 00 - - - iншi 5 РНС
1515 90 11 10 - - - олiя тунгова та її фракцiї 10 0
1515 90 11 90 - - - iншi 5 0
1515 90 21 00 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 0
1515 90 29 00 - - - - iнша 5 0
1515 90 31 00 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 0
1515 90 39 00 - - - - iншi 5 0
1515 90 40 00 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 0
1515 90 51 00 - - - - - твердi, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 5 0
1515 90 59 00 - - - - - твердi, в iншiй упаковцi; рiдкi 5 0
1515 90 60 00 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 0
1515 90 91 00 - - - - - твердi, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 5 0
1515 90 99 00 - - - - - твердi, в iншiй упаковцi; рiдкi 5 0
1516 10 10 10 - - - з морських ссавцiв 10 РНС
1516 10 10 90 - - - iншi 20 РНС
1516 10 90 10 - - - з морських ссавцiв 10 РНС
1516 10 90 90 - - - iншi 20 РНС
1516 20 10 00 - - олiя рицинова гiдрогенiзована (так званий "опаловий вiск") 20 РНС
1516 20 91 10 - - - - олiя оливкова 10 РНС
1516 20 91 20 - - - - олiя пальмова 5 РНС
1516 20 91 31 - - - - - олiя пальмоядрова 5 РНС
1516 20 91 32 - - - - - олеїн пальмоядровий 5 РНС
1516 20 91 33 - - - - - стеарин пальмоядровий гiдрогенiзований 5 РНС
1516 20 91 90 - - - - iншi 20 РНС
1516 20 95 00 - - - - олiї iз свирiпи, рiпаку, льону, соняшнику, брасiї, сального дерева, макоре, стрункої макорекарапи або бабасу, для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 20 РНС
1516 20 96 11 - - - - - - - в упаковцi масою нетто не бiльш як 20 кг 5 РНС
1516 20 96 15 - - - - - - - iнша 5 РНС
1516 20 96 90 - - - - - - iншi 20 РНС
1516 20 98 11 - - - - - - - олiя пальмоядрова рафiнована, вибiлена, дезодорована 0 0
1516 20 98 12 - - - - - - - олеїн пальмоядровий рафiнований, вибiлений, дезодорований 0 0
1516 20 98 13 - - - - - - - стеарин пальмоядровий рафiнований, вибiлений, дезодорований 0 0
1516 20 98 19 - - - - - - - iншi 0 0
1516 20 98 21 - - - - - - - олiя пальмоядрова рафiнована, вибiлена, дезодорована для технiчного та промислового використання 5 РНС
1516 20 98 22 - - - - - - - олеїн пальмоядровий рафiнований, вибiлений, дезодорований для технiчного та промислового використання 5 РНС
1516 20 98 23 - - - - - - - стеарин пальмоядровий рафiнований, вибiлений, дезодорований для технiчного та промислового використання 5 РНС
1516 20 98 90 - - - - - - - iншi 10 РНС
1517 10 10 00 - - з вмiстом молочних жирiв понад 10 мас. %, але не бiльш як 15 мас. % 10 РНС
1517 10 90 00 - - iнший 10 РНС
1517 90 10 00 - - з вмiстом молочних жирiв понад 10 мас. %, але не бiльш як 15 мас. % 15 РНС
1517 90 91 00 - - - олiї нелеткi, рiдкi, змiшанi 15 РНС
1517 90 93 00 - - - харчовi сумiшi або продукти, що використовуються для змащування форм 15 РНС
1517 90 99 11 - - - - - для додання в тiсто (шортенiнги), замiнники, еквiваленти та аналоги какао-масла 5 РНС
1517 90 99 19 - - - - - iншi 10 РНС
1517 90 99 99 - - - - iншi 15 РНС
1518 00 10 00 - лiноксин 5 РНС
1518 00 31 00 - - сира 10 РНС
1518 00 39 00 - - iнша 10 РНС
1518 00 91 00 - - жири, масла i олiї твариннi або рослиннi та їх фракцiї, варенi, окисленi, зневодненi, сульфурованi, окисленi струменем повiтря, полiмеризованi нагрiванням у вакуумi або в iнертному газi або хiмiчно модифiкованi iншим способом, за винятком включених до товарної позицiї 1516 10 РНС
1518 00 95 00 - - - нехарчовi сумiшi та продукти з тваринних i рослинних жирiв, масел i олiй та їх фракцiй 20 РНС
1518 00 99 00 - - - iншi 20 РНС
1520 00 00 00 Глiцерин сирий; глiцеринова вода та глiцериновий луг 0 0
1521 10 00 00 - воски рослиннi 0 0
1521 90 10 00 - - спермацет, рафiнований чи нерафiнований або забарвлений чи незабарвлений 15 РНС
1521 90 91 00 - - - неочищений 15 РНС
1521 90 99 00 - - - iнший 15 РНС
1522 00 10 00 - дегра 20 РНС
1522 00 31 00 - - - соапсток 20 РНС
1522 00 39 00 - - - iншi 20 РНС
1522 00 91 00 - - - олiйний фуз або жировi залишки, соапсток 20 РНС
1522 00 99 00 - - - iншi 20 РНС
1601 00 10 00 - з печiнки 15 РНС
1601 00 91 00 - - ковбаси, сухi або пастоподiбнi, сирi 15 РНС
1601 00 99 00 - - iншi 15 РНС
1602 10 00 00 - гомогенiзованi готовi продукти 15 РНС
1602 20 10 00 - - гусячої або качиної 10 РНС
1602 20 90 00 - - iншi 20 РНС
1602 31 11 00 - - - - якi мiстять виключно сире м'ясо iндикiв 20 РНС
1602 31 19 00 - - - - iншi 20 РНС
1602 31 80 00 - - - iншi 20 РНС
1602 32 11 00 - - - - сирi 15 РНС
1602 32 19 00 - - - - iншi 15 РНС
1602 32 30 00 - - - якi мiстять 25 мас. % або бiльше, але менш як 57 мас. % м'яса чи субпродуктiв свiйської птицi 15 РНС
1602 32 90 00 - - - iншi 15 РНС
1602 39 21 00 - - - - сирi 20 РНС
1602 39 29 00 - - - - iншi 20 РНС
1602 39 85 00 - - - iншi 20 РНС
1602 41 10 00 - - - свiйської свинi 10 РНС
1602 41 90 00 - - - iншi 10 РНС
1602 42 10 00 - - - свiйської свинi 10 РНС
1602 42 90 00 - - - iншi 10 РНС
1602 49 11 00 - - - - - фiлейнi частини (за винятком шийних частин) та їх вiдруби, включаючи сумiшi фiлейних частин або окостiв 10 РНС
1602 49 13 00 - - - - - шийнi частини та їх вiдруби, включаючи сумiшi шийних i лопаткових частин 10 РНС
1602 49 15 00 - - - - - iншi сумiшi, що мiстять окости, лопатковi частини, фiлейнi частини або шийнi частини та їх вiдруби 10 РНС
1602 49 19 00 - - - - - iншi 10 РНС
1602 49 30 00 - - - - якi мiстять 40 мас. % або бiльше, але менш як 80 мас. % м'яса або м'ясних субпродуктiв будь-якого виду, включаючи жири будь-якого виду або походження 10 РНС
1602 49 50 00 - - - - якi мiстять менш як 40 мас. % м'яса чи м'ясних субпродуктiв будь-якого виду, включаючи жири будь-якого виду або походження 10 РНС
1602 49 90 00 - - - iншi 10 РНС
1602 50 10 00 - - сирi; сумiшi м'яса або м'ясних субпродуктiв варених i м'яса або м'ясних субпродуктiв сирих 10 РНС
1602 50 31 00 - - - солонина (Corned beef), у герметично закритих посудинах 10 РНС
1602 50 95 00 - - - iншi 10 РНС
1602 90 10 00 - - продукти з кровi будь-яких тварин 10 РНС
1602 90 31 00 - - - з дичини або кролика 10 РНС
1602 90 51 00 - - - - якi мiстять м'ясо або м'яснi субпродукти свiйських свиней 10 РНС
1602 90 61 00 - - - - - - сирi; сумiшi м'яса або субпродуктiв варених i м'яса або субпродуктiв сирих 10 РНС
1602 90 69 00 - - - - - - iншi 10 РНС
1602 90 91 00 - - - - - - з баранини 10 РНС
1602 90 95 00 - - - - - - з козлятини 10 РНС
1602 90 99 00 - - - - - - iншi 10 РНС
1603 00 10 00 - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг 0 0
1603 00 80 00 - iншi 0 0
1604 11 00 00 - - лосось 5 РНС
1604 12 10 00 - - - фiле, сире, у тiстi або в сухарях, попередньо смажене або не смажене в олiї, морожене 5 РНС
1604 12 91 00 - - - - у герметично закритих посудинах 5 РНС
1604 12 99 00 - - - - iншi 5 РНС
1604 13 11 00 - - - - в оливковiй олiї 20 РНС
1604 13 19 00 - - - - iншi 10 РНС
1604 13 90 10 - - - - шпроти в олiї 10 РНС
1604 13 90 90 - - - - iншi 10 РНС
1604 14 11 00 - - - - в олiї 7 0
1604 14 16 00 - - - - - фiле, або "балик" 7 РНС
1604 14 18 00 - - - - - iншi 7 0
1604 14 90 00 - - - пеламiда (Sarda spp.) 7 0
1604 15 11 10 - - - - - скумбрiї виду Scomber scombrus 5 РНС
1604 15 11 20 - - - - - скумбрiї виду Scomber japonicus 20 РНС
1604 15 19 10 - - - - - скумбрiї виду Scomber scombrus 5 РНС
1604 15 19 20 - - - - - скумбрiї виду Scomber japonicus 20 РНС
1604 15 90 00 - - - скумбрiя австралiйська (Scomber australasicus) 5 РНС
1604 16 00 00 - - анчоуси 15 РНС
1604 17 00 00 - вугор 5 РНС
1604 19 10 00 - - - лососевi, крiм лосося 10 РНС
1604 19 31 00 - - - - фiле, або "балик" 10 РНС
1604 19 39 00 - - - - iншi 10 РНС
1604 19 50 00 - - - однокольоровий бонiто (Orcynopsis unicolor) 10 РНС
1604 19 91 10 - - - - - окуня морського золотистого (Sebastes marinus) 5 РНС
1604 19 91 20 - - - - - червоного миня (Urophycis chuss) 5 РНС
1604 19 91 30 - - - - - хека срiблястого (Merluccius bilinearis) 5 РНС
1604 19 91 40 - - - - - мерлузи орегонської (Merluccius productus) 5 РНС
1604 19 91 90 - - - - - iншi 5 РНС
1604 19 92 00 - - - - - трiска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 5 РНС
1604 19 93 00 - - - - - сайда (Pollachaius virens) 5 РНС
1604 19 94 10 - - - - - - мерлуза орегонська (Merluccius productus) 5 РНС
1604 19 94 20 - - - - - - хек срiблястий (Merluccius bilinearis) 5 РНС
1604 19 94 30 - - - - - - червоний минь (Urophycis chuss) 5 РНС
1604 19 94 90 - - - - - - iншi 5 РНС
1604 19 95 00 - - - - - минтай (Theragra chalcogramma) i срiбляста сайда (Pollachius pollachius) 5 РНС
1604 19 97 10 - - - - - - окунь морський золотистий (Sebastes marinus) 5 РНС
1604 19 97 20 - - - - - - осетроподiбнi (Acipenseriformes) 5 РНС
1604 19 97 30 - - - - - - судак (Stizostedion spp.) 5 РНС
1604 19 97 90 - - - - - - iншi 5 РНС
1604 20 05 00 - - готовi продукти iз сурiмi 5 РНС
1604 20 10 00 - - - з лосося 5 РНС
1604 20 30 10 - - - - з арктичного гольця (Salvelinus alpinus) 5 РНС
1604 20 30 90 - - - - з iнших 5 РНС
1604 20 40 00 - - - з анчоусiв 20 РНС
1604 20 50 10 - - - - iз скумбрiї звичайної, або європейської (Scomber scombrus) 15 РНС
1604 20 50 20 - - - - iз пеламiди 5 РНС
1604 20 50 30 - - - - з однокольорового бонiто (Orcynopsis unicolor) 5 РНС
1604 20 50 90 - - - - з iнших 20 РНС
1604 20 70 00 - - - з тунця, скiпджека, або тунця смугастого, та iнших риб роду Euthynnus 5 РНС
1604 20 90 10 - - - - з осетроподiбних (Acipenseriformes) 5 РНС
1604 20 90 20 - - - - iз судака (Stizostedion spp.) 5 РНС
1604 20 90 90 - - - - з iнших риб 5 РНС
1604 31 00 00 - - iкра осетрових (чорна iкра) 15 РНС
1604 32 00 00 - - iкра iнших риб 10 РНС
1605 10 00 00 - краби 0 0
1605 21 10 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2 кг 0 0
1605 21 90 00 - - - iншi 0 0
1605 29 00 00 - - iншi 0 0
1605 30 10 00 - - м'ясо омара пiсля термообробки, призначене для виготовлення омарового масла або омарового паштету, пасти, супiв чи соусiв 0 0
1605 30 90 00 - - iншi 0 0
1605 40 00 10 - - криль антарктичний (Euphausia superba) 15 РНС
1605 40 00 90 - - iншi 15 РНС
1605 51 00 00 - - устрицi 5 РНС
1605 52 00 00 - - гребiнцi, включаючи королiвськi гребiнцi 5 РНС
1605 53 10 00 - - - у герметично закритих посудинах 5 РНС
1605 53 90 00 - - - iншi 5 РНС
1605 54 00 00 - - каракатицi i кальмари 5 РНС
1605 55 00 00 - - восьминоги 5 РНС
1605 56 00 00 - - клеми, серцевидки i арки 5 РНС
1605 57 00 00 - - морськi вушка 5 РНС
1605 58 00 00 - - равлики, крiм липариса 5 РНС
1605 59 00 00 - - iншi 5 РНС
1605 61 00 00 - - голотурiї 10 РНС
1605 62 00 00 - - морськi їжаки 10 РНС
1605 63 00 00 - - медузи 10 РНС
1605 69 00 00 - - iншi 10 РНС
1701 12 10 00 - - - для рафiнування 50 РНС
1701 12 90 00 - - - iнший 50 РНС
1701 13 10 00 - - - для рафiнування 50 РНС
1701 13 90 00 - - - iнший 50 РНС
1701 14 10 00 - - - для рафiнування 50 РНС
1701 14 90 00 - - - iнший 50 РНС
1701 91 00 00 - - з доданням ароматичних добавок або барвникiв 50 РНС
1701 99 10 00 - - - цукор бiлий 50 РНС
1701 99 90 00 - - - iншi 50 РНС
1702 11 00 00 - - з вмiстом лактози 99 мас. % або бiльше, визначеної як безводна лактоза, у перерахунку на суху речовину 5 РНС-50% за 5 рокiв
1702 19 00 00 - - iншi 5 РНС
1702 20 10 00 - - кленовий цукор у твердому станi з доданням ароматичних добавок або барвникiв 5 РНС
1702 20 90 00 - - iншi 5 РНС
1702 30 10 00 - - iзоглюкоза 5 РНС
1702 30 50 00 - - - у виглядi бiлого кристалiчного порошку, агломерованого або неагломерованого 5 РНС-50% за 5 рокiв
1702 30 90 00 - - - iншi 5 РНС
1702 40 10 00 - - iзоглюкоза 5 РНС
1702 40 90 00 - - iншi 5 РНС
1702 50 00 00 - фруктоза хiмiчно чиста 5 0
1702 60 10 00 - - iзоглюкоза 5 РНС
1702 60 80 00 - - сироп iнулiновий 5 РНС
1702 60 95 00 - - iншi 5 РНС
1702 90 10 00 - - мальтоза хiмiчно чиста 5 РНС
1702 90 30 00 - - iзоглюкоза 5 РНС
1702 90 50 00 - - мальтодекстрин i мальтодекстриновий сироп 5 РНС
1702 90 71 00 - - - з вмiстом 50 мас. % або бiльше цукрози в сухому станi 5 РНС
1702 90 75 00 - - - - у виглядi порошку, агломерованого або неагломерованого 5 РНС
1702 90 79 00 - - - - iншi 5 РНС
1702 90 80 00 - - сироп iнулiновий 5 РНС
1702 90 95 00 - - iншi 5 РНС
1703 10 00 00 - патока (меляса) з тростини 10 РНС
1703 90 00 00 - iнша 10 РНС
1704 10 10 00 - - з вмiстом менш як 60 мас. % цукрози (включаючи iнвертний цукор, виражений як цукроза) 10 РНС
1704 10 90 00 - - з вмiстом 60 мас. % або бiльше цукрози (включаючи iнвертний цукор, виражений як цукроза) 10 РНС
1704 90 10 00 - - екстракт солодки або локрицi, який мiстить понад 10 мас. % цукрози, але без додання iнших речовин 10 РНС
1704 90 30 00 - - бiлий шоколад 10 РНС
1704 90 51 00 - - - пасти i маси, включаючи марципан, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або бiльше 10 РНС
1704 90 55 00 - - - льодяники вiд болю у горлi i цукерки вiд кашлю 10 РНС
1704 90 61 00 - - - драже та аналогiчнi їм солодощi, у виглядi драже 10 РНС
1704 90 65 00 - - - - кондитерськi вироби у виглядi гумки або желе, включаючи фруктову пасту (мармелад) у виглядi кондитерських виробiв з цукру 10 РНС
1704 90 71 00 - - - - карамель, з вареного цукру без жирових добавок, з начинкою або без начинки 10 РНС
1704 90 75 00 - - - - iрис, цукерки та аналогiчнi солодощi, з вареного цукру з жировими добавками 10 РНС
1704 90 81 00 - - - - - одержанi в результатi пресування (у виглядi таблеток) 10 РНС
1704 90 99 00 - - - - - iншi 10 0
1801 00 00 00 Какао-боби, цiлi або розмеленi, сирi або смаженi 0 0
1802 00 00 00 Шкаралупи, шкiрки (лушпайки) та iншi вiдходи какао 5 РНС
1803 10 00 00 - незнежирена 0 0
1803 20 00 00 - повнiстю або частково знежирена 0 0
1804 00 00 00 Какао-масло, какао-жир 0 0
1805 00 00 10 - в упаковках, масою нетто 10 кг i бiльше 0 0
1805 00 00 90 - iнший 0 0
1806 10 15 00 - - без вмiсту цукрози або з вмiстом менш як 5 мас. % цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу 5 РНС
1806 10 20 00 - - з вмiстом 5 мас. % або бiльше, але менш як 65 мас. % цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу 5 РНС
1806 10 30 00 - - з вмiстом 65 мас. % або бiльше, але менш як 80 мас. % цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу 5 РНС
1806 10 90 00 - - з вмiстом 80 мас. % або бiльше цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу 5 РНС
1806 20 10 00 - - з вмiстом 31 мас. % або бiльше какао-масла чи з вмiстом у сумi 31 мас. % або бiльше какао-масла i молочного жиру 15 0
1806 20 30 00 - - з вмiстом у сумi 25 мас. % або бiльше, але менш як 31 мас. % какао-масла та молочного жиру 15 0
1806 20 50 00 - - - з вмiстом 18 мас. % або бiльше какао-масла 15 0
1806 20 70 00 - - - крихти молочного шоколаду 15 0
1806 20 80 00 - - - шоколадна глазур 15 0
1806 20 95 00 - - - iншi 15 0
1806 31 00 00 - - з начинкою 10 РНС
1806 32 10 00 - - - з доданням зерен зернових культур, горiхiв або плодiв 5 РНС
1806 32 90 00 - - - iншi 5 РНС
1806 90 11 00 - - - - якi мiстять алкоголь 10 0
1806 90 19 00 - - - - iншi 10 0
1806 90 31 00 - - - - з начинкою 10 0
1806 90 39 10 - - - - - вироби з вмiстом неїстiвних iгор або сувенiрiв 10 0
1806 90 39 90 - - - - - iншi 10 0
1806 90 50 00 - - кондитерськi вироби з цукру та їх замiнники, виготовленi з цукрозамiнникiв, з вмiстом какао 10 0
1806 90 60 00 - - пасти, що мiстять какао 10 0
1806 90 70 00 - - готовi вироби, що мiстять какао та використовуються для виробництва напоїв 10 0
1806 90 90 00 - - iншi 10 0
1901 10 00 00 - продукти дитячого харчування, розфасованi для роздрiбної торгiвлi 0 0
1901 20 00 00 - сумiшi та тiсто для виробництва хлiбобулочних та борошняних кондитерських виробiв товарної позицiї 1905 10 0
1901 90 11 00 - - - з вмiстом сухого екстракту 90 мас. % або бiльше 10 РНС
1901 90 19 00 - - - iншi 10 РНС
1901 90 91 00 - - - без вмiсту молочних жирiв, цукрози, iзоглюкози, глюкози, крохмалю або з вмiстом менш як 1,5 мас. % молочних жирiв, менш як 5 мас. % цукрози (включаючи iнвертний цукор) чи iзоглюкози, менш як 5 мас. % глюкози або крохмалю, крiм харчових продуктiв у виглядi порошку iз сировини товарних позицiй 0401 - 0404 10 РНС
1901 90 99 00 - - - iншi 10 5
1902 11 00 00 - - з вмiстом яєць 20 РНС
1902 19 10 00 - - - без вмiсту борошна або крупки з м'якої пшеницi 15 РНС
1902 19 90 00 - - - iншi 15 РНС
1902 20 10 00 - - з вмiстом понад 20 мас. % риби, ракоподiбних, молюскiв або iнших водяних безхребетних 20 РНС
1902 20 30 00 - - з вмiстом понад 20 мас. % ковбас i аналогiчних продуктiв iз м'яса та м'ясних субпродуктiв усiх видiв, включаючи жири будь-якого виду або походження 20 РНС
1902 20 91 00 - - - варенi 20 РНС
1902 20 99 00 - - - iншi 20 РНС
1902 30 10 00 - - висушенi 10 0
1902 30 90 00 - - iншi 10 0
1902 40 10 00 - - неприготовлений 20 0
1902 40 90 00 - - iнший 20 0
1903 00 00 00 Тапiока та її замiнники, приготовленi з крохмалю, у формi пластiвцiв, гранул, кульок, крупинок, горошин i в iнших аналогiчних формах 20 РНС
1904 10 10 00 - - виготовленi з кукурудзи 10 0
1904 10 30 00 - - виготовленi з рису 10 0
1904 10 90 00 - - iншi 10 0
1904 20 10 00 - - вироби типу мюслi (Musli) на основi несмажених пластiвцiв iз зерна зернових культур 10 РНС
1904 20 91 00 - - - виготовленi з кукурудзи 10 РНС
1904 20 95 00 - - - виготовленi з рису 10 РНС
1904 20 99 00 - - - iншi 10 РНС
1904 30 00 00 - пшениця Bulgur 10 РНС
1904 90 10 00 - - рис 10 0
1904 90 80 00 - - iншi 10 0
1905 10 00 00 - хрусткi хлiбцi 10 РНС
1905 20 10 00 - - з вмiстом менш як 30 мас. % цукрози (включаючи iнвертний цукор, виражений як цукроза) 10 РНС
1905 20 30 00 - - з вмiстом 30 мас. % або бiльше, але менш як 50 мас. % цукрози (включаючи iнвертний цукор, виражений як цукроза) 10 РНС
1905 20 90 00 - - з вмiстом 50 мас. % або бiльше цукрози (включаючи iнвертний цукор, виражений як цукроза) 10 РНС
1905 31 11 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 85 г 10 РНС
1905 31 19 00 - - - - iншi 10 РНС
1905 31 30 00 - - - - з вмiстом 8 мас. % або бiльше молочних жирiв 10 РНС
1905 31 91 00 - - - - - печиво сухе з начинкою у виглядi сандвiчiв 10 РНС
1905 31 99 00 - - - - - iншi 10 0
1905 32 05 00 - - - з вмiстом води понад 10 мас. % 10 0
1905 32 11 00 - - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 85 г 10 0
1905 32 19 00 - - - - - iншi 10 0
1905 32 91 00 - - - - - пiдсоленi, з начинкою або без неї 10 0
1905 32 99 00 - - - - - iншi 10 0
1905 40 10 00 - - сухарi 12 0
1905 40 90 00 - - iншi 12 РНС-50% за 7 рокiв
1905 90 10 00 - - прiсний хлiб (маца) 10 0
1905 90 20 00 - - вафельнi пластини, порожнi капсули для використання у фармацевтицi, вафельнi облатки для запечатування, рисовий папiр i аналогiчнi продукти 10 РНС-50% за 7 рокiв
1905 90 30 00 - - - хлiбобулочнi вироби без додання меду, яєць, сиру або плодiв, з вмiстом у сухому станi не бiльш як 5 мас. % цукру i не бiльш як 5 мас. % жиру 10 РНС-50% за 7 рокiв
1905 90 45 00 - - - печиво сухе 10 0
1905 90 55 00 - - - продукти екструдованi або експадованi, прянi або пiдсоленi 10 0
1905 90 60 00 - - - - з доданням пiдсолоджувальних речовин 10 РНС-50% за 7 рокiв
1905 90 90 00 - - - - iншi 10 РНС-50% за 7 рокiв
2001 10 00 00 - огiрки, корнiшони 10 3
2001 90 10 00 - - мангове чутнi 17 РНС
2001 90 20 00 - - плоди роду Capsicum, крiм солодких стручкових або пахучих перцiв 17 3
2001 90 30 00 - - цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) 17 РНС
2001 90 40 00 - - ямс, батат, або солодка картопля, i аналогiчнi їстiвнi частини рослин з вмiстом 5 мас. % або бiльше крохмалю 17 РНС
2001 90 50 00 - - гриби 17 РНС
2001 90 65 00 - - маслини або оливки 17 3
2001 90 70 00 - - перець солодкий стручковий 17 РНС
2001 90 92 00 - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи; пальмова серцевина 17 РНС
2001 90 97 00 - - iншi 17 3
2002 10 10 00 - - очищенi 8 РНС-20% за 5 рокiв
2002 10 90 00 - - iншi 8 РНС-20% за 5 рокiв
2002 90 11 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг 12 РНС
2002 90 19 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг 12 РНС
2002 90 31 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг 12 РНС
2002 90 39 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг 12 РНС
2002 90 91 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг 12 РНС
2002 90 99 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг 12 РНС
2003 10 20 00 - - попередньо консервованi, повнiстю пiдданi глибокiй тепловiй обробцi 10 РНС
2003 10 30 00 - - iншi 10 РНС
2003 90 10 00 - - трюфелi 10 0
2003 90 90 00 - - iншi 10 3
2004 10 10 10 - - - в упаковцi 5 кг або бiльше 5 РНС
2004 10 10 90 - - - iнша 15 РНС
2004 10 91 00 - - - у виглядi борошна, крупiв або пластiвцiв 10 РНС
2004 10 99 10 - - - - в упаковцi 5 кг або бiльше 5 РНС
2004 10 99 90 - - - - iнша 15 РНС
2004 90 10 00 - - цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) 15 РНС
2004 90 30 00 - - капуста квашена, каперси та маслини або оливки 15 РНС
2004 90 50 00 - - горох (Pisum sativum) i незрiла квасоля Phaseolus spp, у стручках 15 РНС
2004 90 91 00 - - - цибуля рiпчаста, пiддана лише тепловiй обробцi 15 РНС
2004 90 98 00 - - - iншi 15 РНС
2005 10 00 00 - овочi гомогенiзованi 15 РНС
2005 20 10 00 - - у виглядi борошна, круп або пластiвцiв 12 РНС
2005 20 20 00 - - - нарiзана тонкими шматочками, обсмажена або пiдсушена, солона чи несолона або ароматизована чи неароматизована, у герметично закритих упаковках, придатна до споживання 12 РНС
2005 20 80 00 - - - iнша 12 РНС
2005 40 00 00 - горох (Pisum sativum) 12 РНС
2005 51 00 00 - - квасоля лущена 15 РНС
2005 59 00 00 - - iнша 15 РНС
2005 60 00 00 - спаржа 15 РНС
2005 70 00 00 - маслини або оливки 10 0
2005 80 00 00 - цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) 10 5
2005 91 00 00 - - бамбуковi паростки 10 0
2005 99 10 00 - - - плоди роду Capsicum, крiм солодких стручкових або пахучого перцiв 7 3
2005 99 20 00 - - - каперси 10 0
2005 99 30 00 - - - артишоки 7 0
2005 99 50 00 - - - овочевi сумiшi 7 3
2005 99 60 00 - - - капуста квашена 10 3
2005 99 80 00 - - - iншi 10 3
2006 00 10 00 - iмбир 20 РНС
2006 00 31 00 - - - вишня та черешня 20 РНС
2006 00 35 00 - - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи 20 РНС
2006 00 38 00 - - - iншi 20 РНС
2006 00 91 00 - - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи 20 РНС
2006 00 99 00 - - - iншi 20 РНС
2007 10 10 00 - - з вмiстом цукру понад 13 мас. % 10 РНС
2007 10 91 00 - - - з тропiчних плодiв 10 РНС
2007 10 99 00 - - - iншi 10 РНС
2007 91 10 00 - - - з вмiстом цукру понад 30 мас. % 15 РНС
2007 91 30 00 - - - з вмiстом цукру понад 13 мас. %, але не бiльш як 30 мас. % 15 РНС
2007 91 90 00 - - - iншi 15 РНС
2007 99 10 00 - - - - пюре та пасти сливовi в первинних упаковках, масою нетто понад 100 кг, призначенi для промислового оброблення 10 3
2007 99 20 00 - - - - пюре та пасти з каштанiв 10 0
2007 99 31 00 - - - - - з вишень i черешень 10 3
2007 99 33 00 - - - - - з полуниць i суниць 10 3
2007 99 35 00 - - - - - з малини 10 3
2007 99 39 00 - - - - - iншi 10 3
2007 99 50 10 - - - - пюре з бананiв, рамбутану, тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв, без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг 2 0
2007 99 50 90 - - - - iншi 10 3
2007 99 93 00 - - - - з тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв 2 0
2007 99 97 10 - - - - - пюре з кiвi, кактуса, ацероли, без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг 2 0
2007 99 97 90 - - - - - iншi 10 3
2008 11 10 00 - - - арахiсове масло 10 РНС
2008 11 91 10 - - - - - обсмаженi 0 0
2008 11 91 90 - - - - - iншi 10 РНС
2008 11 96 00 - - - - - обсмаженi 10 РНС
2008 11 98 00 - - - - - iншi 10 РНС
2008 19 11 00 - - - - тропiчнi горiхи; сумiшi з вмiстом 50 мас. % або бiльше тропiчних горiхiв i тропiчних плодiв 10 0
2008 19 13 00 - - - - - мигдаль i фiсташки, обсмаженi 0 0
2008 19 19 00 - - - - - iншi 0 0
2008 19 91 00 - - - - тропiчнi горiхи; сумiшi з вмiстом 50 мас. % або бiльше тропiчних горiхiв i тропiчних плодiв 10 3
2008 19 93 00 - - - - - - мигдаль i фiсташки 10 3
2008 19 95 00 - - - - - - iншi 10 3
2008 19 99 00 - - - - - iншi 10 3
2008 20 11 00 - - - - з вмiстом цукру понад 17 мас. % 10 РНС
2008 20 19 00 - - - - iншi 10 РНС
2008 20 31 00 - - - - з вмiстом цукру понад 19 мас. % 10 РНС
2008 20 39 00 - - - - iншi 10 РНС
2008 20 51 00 - - - - з вмiстом цукру понад 17 мас. % 10 РНС
2008 20 59 00 - - - - iншi 10 РНС
2008 20 71 00 - - - - з вмiстом цукру понад 19 мас. % 10 РНС
2008 20 79 00 - - - - iншi 10 РНС
2008 20 90 10 - - - - в упаковках, масою нетто 4,5 кг або бiльше 2 0
2008 20 90 90 - - - - iншi 10 РНС
2008 30 11 00 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас. % 15 3
2008 30 19 00 - - - - iншi 15 3
2008 30 31 00 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас. % 15 3
2008 30 39 00 - - - - iншi 15 3
2008 30 51 00 - - - - дольки грейпфрута, включаючи помело 15 3
2008 30 55 00 - - - - мандарини, включаючи танжерини та сатсуми, або уншiу; клементини, вiлкiнги та аналогiчнi гiбриди цитрусових 15 3
2008 30 59 00 - - - - iншi 15 3
2008 30 71 00 - - - - дольки грейпфрута, включаючи помело 15 3
2008 30 75 00 - - - - мандарини, включаючи танжерини та сатсуми, або уншiу; клементини, вiлкiнги та аналогiчнi гiбриди цитрусових 15 3
2008 30 79 00 - - - - iншi 15 3
2008 30 90 10 - - - - в упаковках, масою нетто 4,5 кг або бiльше 2 0
2008 30 90 90 - - - - iншi 15 3
2008 40 11 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас. % 15 РНС
2008 40 19 00 - - - - - iншi 15 РНС
2008 40 21 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас. % 15 РНС
2008 40 29 00 - - - - - iншi 15 РНС
2008 40 31 00 - - - - з вмiстом цукру понад 15 мас. % 15 РНС
2008 40 39 00 - - - - iншi 15 РНС
2008 40 51 00 - - - - з вмiстом цукру понад 13 мас. % 15 РНС
2008 40 59 00 - - - - iншi 15 РНС
2008 40 71 00 - - - - з вмiстом цукру понад 15 мас. % 15 РНС
2008 40 79 00 - - - - iншi 15 РНС
2008 40 90 00 - - - без додання цукру 15 РНС
2008 50 11 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас. % 15 РНС
2008 50 19 00 - - - - - iншi 15 РНС
2008 50 31 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас. % 15 РНС
2008 50 39 00 - - - - - iншi 15 РНС
2008 50 51 00 - - - - з вмiстом цукру понад 15 мас. % 15 РНС
2008 50 59 00 - - - - iншi 15 РНС
2008 50 61 00 - - - - з вмiстом цукру понад 13 мас. % 15 РНС
2008 50 69 00 - - - - iншi 15 РНС
2008 50 71 00 - - - - з вмiстом цукру понад 15 мас. % 15 РНС
2008 50 79 00 - - - - iншi 15 РНС
2008 50 92 00 - - - - 5 кг або бiльше 15 РНС
2008 50 98 00 - - - - менш як 5 кг 15 РНС
2008 60 11 00 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас. % 10 РНС
2008 60 19 00 - - - - iншi 10 РНС
2008 60 31 00 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас. % 10 РНС
2008 60 39 00 - - - - iншi 0 0
2008 60 50 00 - - - - понад 1 кг 10 РНС
2008 60 60 00 - - - - не бiльш як 1 кг 10 РНС
2008 60 70 00 - - - - 4,5 кг або бiльше 10 РНС
2008 60 90 00 - - - - менш як 4,5 кг 10 РНС
2008 70 11 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас. % 15 РНС
2008 70 19 00 - - - - - iншi 15 РНС
2008 70 31 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас. % 15 РНС
2008 70 39 00 - - - - - iншi 15 РНС
2008 70 51 00 - - - - з вмiстом цукру понад 15 мас. % 15 РНС
2008 70 59 00 - - - - iншi 15 РНС
2008 70 61 00 - - - - з вмiстом цукру понад 13 мас. % 15 РНС
2008 70 69 00 - - - - iншi 15 РНС
2008 70 71 00 - - - - з вмiстом цукру понад 15 мас. % 15 РНС
2008 70 79 00 - - - - iншi 15 РНС
2008 70 92 00 - - - - 5 кг або бiльше 15 РНС
2008 70 98 00 - - - - менш як 5 кг 15 РНС
2008 80 11 00 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас. % 10 РНС
2008 80 19 00 - - - - iншi 10 РНС
2008 80 31 00 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас. % 10 РНС
2008 80 39 00 - - - - iншi 10 РНС
2008 80 50 00 - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг 10 РНС
2008 80 70 00 - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг 10 РНС
2008 80 90 00 - - - без додання цукру 10 РНС
2008 91 00 00 - - серцевина пальми 5 РНС
2008 93 11 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас. % 15 РНС
2008 93 19 00 - - - - - iншi 15 РНС
2008 93 21 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас. % 15 РНС
2008 93 29 00 - - - - - iншi 15 РНС
2008 93 91 00 - - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг 15 РНС
2008 93 93 00 - - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не бiльше 1 кг 15 РНС
2008 93 99 00 - - - - без додання цукру 10 РНС
2008 97 12 00 - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас. % або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 РНС
2008 97 14 00 - - - - - - iншi 15 РНС
2008 97 16 00 - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас. % або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 РНС
2008 97 18 00 - - - - - - iншi 15 РНС
2008 97 32 00 - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас. % або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 РНС
2008 97 34 00 - - - - - - iншi 15 РНС
2008 97 36 00 - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас. % або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 РНС
2008 97 38 00 - - - - - - iншi 15 РНС
2008 97 51 00 - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас. % або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 РНС
2008 97 59 00 - - - - - - iншi 15 РНС
2008 97 72 00 - - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас. % або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 РНС
2008 97 74 00 - - - - - - - iншi 15 РНС
2008 97 76 00 - - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас. % або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 РНС
2008 97 78 00 - - - - - - - iншi 15 РНС
2008 97 92 10 - - - - - - - пюре, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, для виробництва сокiв, нектарiв та напоїв 2 РНС
2008 97 92 90 - - - - - - - iншi 15 РНС
2008 97 93 00 - - - - - - iншi 15 РНС
2008 97 94 00 - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас. % або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 РНС
2008 97 96 00 - - - - - - iншi 15 РНС
2008 97 97 00 - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас. % або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 РНС
2008 97 98 00 - - - - - - iншi 15 РНС
2008 99 11 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас. % 15 РНС
2008 99 19 00 - - - - - iншi 15 РНС
2008 99 21 00 - - - - - з вмiстом цукру понад 13 мас. % 15 РНС
2008 99 23 00 - - - - - iншi 15 РНС
2008 99 24 00 - - - - - - - тропiчнi плоди 15 РНС
2008 99 28 00 - - - - - - - iншi 15 РНС
2008 99 31 00 - - - - - - - тропiчнi плоди 15 РНС
2008 99 34 00 - - - - - - - iншi 15 РНС
2008 99 36 00 - - - - - - - тропiчнi плоди 15 РНС
2008 99 37 00 - - - - - - - iншi 15 РНС
2008 99 38 00 - - - - - - - тропiчнi плоди 15 РНС
2008 99 40 00 - - - - - - - iншi 15 РНС
2008 99 41 00 - - - - - iмбир 15 РНС
2008 99 43 00 - - - - - виноград 15 РНС
2008 99 45 00 - - - - - сливи та чорнослив 15 РНС
2008 99 48 10 - - - - - - пюре, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, для виробництва сокiв, нектарiв та напоїв 2 РНС
2008 99 48 90 - - - - - - iншi 15 РНС
2008 99 49 10 - - - - - - пюре з бананiв, кiвi, кактуса, ацероли, рамбутана, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, для виробництва сокiв, нектарiв та напоїв 2 РНС
2008 99 49 90 - - - - - - iншi 15 3
2008 99 51 00 - - - - - iмбир 15 РНС
2008 99 63 00 - - - - - тропiчнi плоди 15 РНС
2008 99 67 00 - - - - - iншi 15 РНС
2008 99 72 00 - - - - - - 5 кг або бiльше 15 РНС
2008 99 78 00 - - - - - - менш як 5 кг 15 РНС
2008 99 85 00 - - - - - кукурудза, крiм цукрової кукурудзи (Zea mays var. Saccharata) 15 РНС
2008 99 91 00 - - - - - ямс, батат, або солодка картопля, i аналогiчнi їстiвнi частини рослин з вмiстом крохмалю 5 мас. % або бiльше 15 РНС
2008 99 99 10 - - - - - - пюре з тропiчних плодiв, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, для виробництва сокiв, нектарiв та напоїв 2 РНС
2008 99 99 20 - - - - - - пюре з банана, кiвi, кактуса, ацероли, рамбутана, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, для виробництва сокiв, нектарiв та напоїв 2 РНС
2008 99 99 90 - - - - - - iншi 10 3
2009 11 11 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто 2 РНС
2009 11 19 00 - - - - iнший 2 РНС
2009 11 91 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто та з вмiстом доданого цукру понад 30 мас. % 2 РНС
2009 11 99 10 - - - - - концентрований 2 РНС
2009 11 99 20 - - - - - натуральний (невiдновлений), без додання цукру, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто 2 РНС
2009 11 99 90 - - - - - iнший 2 РНС
2009 12 00 10 - - - натуральний (невiдновлений), консервований асептичним способом, без додання цукру, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто 2 РНС
2009 12 00 90 - - - iнший 2 РНС
2009 19 11 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто 5 3
2009 19 19 00 - - - - iнший 2 0
2009 19 91 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто та з вмiстом доданого цукру понад 30 мас. % 5 3
2009 19 98 10 - - - - - концентрований 2 0
2009 19 98 90 - - - - - iнший 5 0
2009 21 00 10 - - - натуральний (невiдновлений), заморожений або консервований асептичним способом, без додання цукру, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто 2 0
2009 21 00 90 - - - iнший 5 0
2009 29 11 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто 5 3
2009 29 19 00 - - - - iнший 2 0
2009 29 91 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто та з вмiстом доданого цукру понад 30 мас. % 5 3
2009 29 99 10 - - - - - концентрований 2 0
2009 29 99 90 - - - - - iнший 5 0
2009 31 11 00 - - - - якi мiстять доданий цукор 5 3
2009 31 19 10 - - - - - натуральнi (невiдновленi), замороженi або консервованi асептичним способом, без додання цукру, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг 2 0
2009 31 19 90 - - - - - iншi 5 3
2009 31 51 00 - - - - - який мiстить доданий цукор 5 3
2009 31 59 00 - - - - - який не мiстить доданого цукру 5 3
2009 31 91 00 - - - - - якi мiстять доданий цукор 5 3
2009 31 99 00 - - - - - якi не мiстять доданого цукру 5 3
2009 39 11 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто 5 РНС
2009 39 19 00 - - - - iншi 2 0
2009 39 31 00 - - - - - якi мiстять доданий цукор 5 0
2009 39 39 10 - - - - - - концентрованi 2 РНС
2009 39 39 90 - - - - - - iншi 5 РНС
2009 39 51 00 - - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 мас. % 5 РНС
2009 39 55 00 - - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас. % 5 РНС
2009 39 59 00 - - - - - - якi не мiстять доданого цукру 5 РНС
2009 39 91 00 - - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 мас. % 5 РНС
2009 39 95 00 - - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас. % 5 РНС
2009 39 99 00 - - - - - - якi не мiстять доданого цукру 5 РНС
2009 41 92 00 - - - який мiстить доданий цукор 10 РНС
2009 41 99 10 - - - - натуральний (невiдновлений), заморожений або консервований асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто 2 РНС
2009 41 99 90 - - - - iнший 10 РНС
2009 49 11 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто 10 5
2009 49 19 00 - - - - iнший 2 0
2009 49 30 00 - - - - вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор 10 5
2009 49 91 00 - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 мас. % 10 5
2009 49 93 00 - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас. % 10 5
2009 49 99 10 - - - - - - концентрований 2 0
2009 49 99 90 - - - - - - iнший 10 5
2009 50 10 00 - - який мiстить доданий цукор 10 РНС
2009 50 90 00 - - iнший 10 РНС
2009 61 10 00 - - - вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто 10 РНС
2009 61 90 00 - - - вартiстю не бiльш як 18 євро за 100 кг маси нетто 10 РНС
2009 69 11 00 - - - - вартiстю не бiльш як 22 євро за 100 кг маси нетто 10 РНС-20% за 5 рокiв
2009 69 19 00 - - - - iнший 2 0
2009 69 51 00 - - - - - концентрований 2 0
2009 69 59 00 - - - - - iнший 10 РНС-20% за 5 рокiв
2009 69 71 00 - - - - - - концентрований 2 0
2009 69 79 00 - - - - - - iнший 10 РНС-20% за 5 рокiв
2009 69 90 00 - - - - - iнший 10 РНС-20% за 5 рокiв
2009 71 20 00 - - - який мiстить доданий цукор 10 РНС
2009 71 99 00 - - - який не мiстить доданого цукру 10 РНС
2009 79 11 00 - - - - вартiстю не бiльш як 22 євро за 100 кг маси нетто 10 РНС
2009 79 19 00 - - - - iнший 10 РНС
2009 79 30 00 - - - - вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор 10 РНС
2009 79 91 00 - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 мас. % 10 РНС
2009 79 98 00 - - - - - який не мiстить доданого цукру 10 РНС
2009 81 11 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто 2 РНС
2009 81 19 00 - - - - iнший 2 РНС
2009 81 31 00 - - - - вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор 10 РНС
2009 81 51 00 - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 мас. % 10 РНС
2009 81 59 00 - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас. % 10 РНС
2009 81 95 10 - - - - - - - концентрований 2 РНС
2009 81 95 90 - - - - - - - iнший 10 РНС
2009 81 99 00 - - - - - - iншi 10 РНС
2009 89 11 00 - - - - - вартiстю не бiльш як 22 євро за 100 кг маси нетто 10 РНС
2009 89 19 00 - - - - - iнший 10 РНС
2009 89 34 10 - - - - - - - сiк плодiв пасифлори, або страстоцвiту 2 0
2009 89 34 20 - - - - - - - сiк плодiв гуаяви та манго 0 0
2009 89 34 90 - - - - - - - iншi 8 0
2009 89 35 00 - - - - - - iнший 2 0
2009 89 36 00 - - - - - - сiк тропiчних плодiв 8 3
2009 89 38 00 - - - - - - iнший 2 0
2009 89 50 00 - - - - - вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор 10 РНС-50% за 5 рокiв
2009 89 61 00 - - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 мас. % 10 РНС-50% за 5 рокiв
2009 89 63 00 - - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас. % 10 РНС-50% за 5 рокiв
2009 89 69 00 - - - - - - який не мiстить доданого цукру 10 РНС-50% за 5 рокiв
2009 89 71 00 - - - - - - сiк з вишень або черешень 10 РНС-20% за 5 рокiв
2009 89 73 00 - - - - - - соки з тропiчних плодiв 10 5
2009 89 79 00 - - - - - - iншi 10 РНС-20% за 5 рокiв
2009 89 85 10 - - - - - - - - сiк плодiв пасифлори, або страстоцвiту, та гуаяви 8 3
2009 89 85 90 - - - - - - - - iншi 10 5
2009 89 86 00 - - - - - - - iншi 10 РНС-20% за 5 рокiв
2009 89 88 00 - - - - - - - сiк тропiчних плодiв 10 5
2009 89 89 00 - - - - - - - iншi 10 РНС-20% за 5 рокiв
2009 89 96 00 - - - - - - - сiк з вишень або черешень 10 РНС-20% за 5 рокiв
2009 89 97 10 - - - - - - - - концентрований 2 0
2009 89 97 20 - - - - - - - - натуральний (невiдновлений) заморожений або консервований асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто 2 0
2009 89 97 90 - - - - - - - - iншi 10 РНС-20% за 5 рокiв
2009 89 99 10 - - - - - - - - концентрованi 2 0
2009 89 99 20 - - - - - - - - сiк банановий, натуральний (невiдновлений), заморожений або консервований асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто 2 0
2009 89 99 90 - - - - - - - - iншi 10 РНС-20% за 5 рокiв
2009 90 11 00 - - - - вартiстю не бiльш як 22 євро за 100 кг маси нетто 10 РНС-20% за 5 рокiв
2009 90 19 00 - - - - iншi 10 РНС-20% за 5 рокiв
2009 90 21 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто 10 РНС-20% за 5 рокiв
2009 90 29 00 - - - - iншi 2 0
2009 90 31 00 - - - - вартiстю не бiльш як 18 євро за 100 кг маси нетто, з вмiстом доданого цукру понад 30 мас. % 10 РНС-20% за 5 рокiв
2009 90 39 00 - - - - iншi 10 РНС-20% за 5 рокiв
2009 90 41 00 - - - - - - якi мiстять доданий цукор 10 РНС-20% за 5 рокiв
2009 90 49 10 - - - - - - - концентрованi 2 0
2009 90 49 20 - - - - - - - натуральнi (невiдновленi), замороженi або консервованi асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг 2 0
2009 90 49 90 - - - - - - - iншi 10 РНС-20% за 5 рокiв
2009 90 51 00 - - - - - - якi мiстять доданий цукор 10 РНС-20% за 5 рокiв
2009 90 59 10 - - - - - - - концентрованi 2 0
2009 90 59 20 - - - - - - - сумiшi сокiв з тропiчних плодiв, натуральнi (невiдновленi), замороженi або консервованi асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг 2 0
2009 90 59 30 - - - - - - - сумiшi сокiв з цитрусових, натуральнi (невiдновленi), замороженi або консервованi асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг 2 0
2009 90 59 90 - - - - - - - iншi 10 РНС-20% за 5 рокiв
2009 90 71 00 - - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 мас. % 10 5
2009 90 73 00 - - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас. % 10 5
2009 90 79 10 - - - - - - - концентрованi 2 0
2009 90 79 90 - - - - - - - iншi 10 5
2009 90 92 00 - - - - - - - сумiшi сокiв з тропiчних плодiв 10 5
2009 90 94 00 - - - - - - - iншi 10 РНС-20% за 5 рокiв
2009 90 95 00 - - - - - - - сумiшi сокiв з тропiчних плодiв 10 5
2009 90 96 00 - - - - - - - iншi 10 РНС-20% за 5 рокiв
2009 90 97 10 - - - - - - - - концентрованi 2 0
2009 90 97 90 - - - - - - - - iншi 10 5
2009 90 98 10 - - - - - - - - концентрованi 2 0
2009 90 98 90 - - - - - - - - iншi 10 РНС-20% за 5 рокiв
2101 11 00 10 - - - - розчинна кава в первиннiй упаковцi масою нетто понад 10 кг 5 3
2101 11 00 90 - - - - iншi 10 3
2101 12 92 00 - - - готовi продукти на основi цих екстрактiв, есенцiй i концентратiв кави 10 РНС
2101 12 98 00 - - - iншi 10 РНС
2101 20 20 00 - - екстракти, есенцiї або концентрати 10 РНС
2101 20 92 00 - - - на основi екстрактiв, есенцiй або концентратiв чаю чи мате, або парагвайського чаю 10 РНС
2101 20 98 00 - - - iншi 10 РНС
2101 30 11 00 - - - смажений цикорiй 10 РНС
2101 30 19 00 - - - iншi 10 РНС
2101 30 91 00 - - - смаженого цикорiю 10 РНС
2101 30 99 00 - - - iншi 10 РНС
2102 10 10 00 - - дрiжджi культурнi 15 РНС
2102 10 31 00 - - - сухi 20 РНС
2102 10 39 00 - - - iншi 20 РНС
2102 10 90 00 - - iншi 15 РНС
2102 20 11 00 - - - у виглядi таблеток, кубикiв чи аналогiчних форм або в первинних упаковках масою нетто не бiльш як 1 кг 10 РНС
2102 20 19 00 - - - iншi 10 РНС
2102 20 90 00 - - iншi 10 РНС
2102 30 00 00 - порошки пекарськi готовi 10 3
2103 10 00 00 - соус соєвий 15 РНС
2103 20 00 00 - кетчуп та iншi томатнi соуси 15 5
2103 30 10 00 - - порошок гiрчицi 15 РНС
2103 30 90 00 - - готова гiрчиця 12 РНС
2103 90 10 00 - - мангове чутнi, рiдке 10 3
2103 90 30 00 - - настоянки гiркi ароматичнi з вмiстом 44,2 - 49,2 об. % спирту та 1,5 - 6 мас. % тирличу (генцiану), прянощiв i рiзних iнгредiєнтiв з вмiстом 4 - 10 % цукру, у посудинах мiсткiстю не бiльш як 0,5 л 10 3
2103 90 90 00 - - iншi 10 3
2104 10 00 00 - супи чи бульйони готовi та заготовки для їх приготування: 10 3
2104 20 00 00 - гомогенiзованi складенi харчовi продукти 10 РНС-50% за 5 рокiв
2105 00 10 10 - - фруктове морозиво, виготовлене з сумiшей товарної пiдкатегорiї 2106 90 98 60 5 РНС
2105 00 10 90 - - iнше 10 РНС
2105 00 91 00 - - 3 мас. % або бiльше, але менш як 7 мас. % 10 РНС
2105 00 99 00 - - 7 мас. % або бiльше 10 РНС
2106 10 20 00 - - без вмiсту молочних жирiв, цукрози, iзоглюкози, глюкози, крохмалю або з вмiстом менш як 1,5 мас. % молочних жирiв, менш як 5 мас. % цукрози чи iзоглюкози, менш як 5 мас. % глюкози або крохмалю 4 5
2106 10 80 00 - - iншi 4 0
2106 90 20 00 - - складенi спиртнi продукти, крiм продуктiв, виготовлених на основi ароматичних речовин, що використовуються у виробництвi напоїв 10 5
2106 90 30 00 - - - сироп з iзоглюкози 5 3
2106 90 51 00 - - - - сироп з лактози 5 3
2106 90 55 00 - - - - сироп з глюкози або з мальтодекстрину 5 3
2106 90 59 00 - - - - iншi 10 РНС-50% за 5 рокiв
2106 90 92 00 - - - без вмiсту молочних жирiв, цукрози, iзоглюкози, глюкози, крохмалю або з вмiстом менш як 1,5 мас. % молочних жирiв, менш як 5 мас. % цукрози чи iзоглюкози, менш як 5 мас. % глюкози або крохмалю 8 5
2106 90 98 60 - - - - сумiшi (основи) для виготовлення фруктового морозива з вмiстом концентрованого фруктового соку або безалкогольного напою, з вмiстом цукру не бiльш як 30 мас. % та без вмiсту молочних жирiв 5 0
2106 90 98 90 - - - - iншi 0 0
2106 90 98 91 - - - - сири плавленi 10 5
2201 10 11 00 - - - негазованi 10 РНС
2201 10 19 00 - - - iншi 10 РНС
2201 10 90 00 - - iншi 10 РНС
2201 90 00 00 - iншi 10 РНС
2202 10 00 00 - води, включаючи мiнеральнi та газованi, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизувальних речовин 5 РНС
2202 90 10 00 - - без вмiсту продуктiв товарних позицiй 0401 - 0404 або жирiв, одержаних з продуктiв товарних позицiй 0401 - 0404 5 0
2202 90 91 00 - - - менш як 0,2 мас. % 5 0
2202 90 95 00 - - - 0,2 мас. % або бiльше, але менш як 2 мас. % 5 0
2202 90 99 00 - - - 2 мас. % або бiльше 5 0
2203 00 01 00 - - в пляшках 0,05 євро за 1 л РНС
2203 00 09 00 - - iншi 0,05 євро за 1 л РНС
2203 00 10 00 - у посудинах мiсткiстю бiльш як 10 л 0,05 євро за 1 л РНС
2204 10 11 00 - - - Champagne (шампанське) 1,5 євро за 1 л РНС
2204 10 91 00 - - - Asti spumante (астi спуманте) 1,5 євро за 1 л РНС
2204 10 93 00 - - - - - iншi 1,5 євро за 1 л РНС
2204 10 94 00 - - з захищеною географiчною ознакою (Protected Geographical Indication, PGI) 1,5 євро за 1 л РНС
2204 10 96 00 - - iншi сортовi вина 1,5 євро за 1 л РНС
2204 10 98 00 - - iншi 1,5 євро за 1 л РНС
2204 21 06 00 - - - - з захищеним найменуванням за походженням (Protected Designation of Origin, PDO) 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 07 00 - - - - з захищеною географiчною ознакою (Protected Geographical Indication, PGI) 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 08 00 - - - - iншi сортовi вина 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 09 00 - - - - iншi 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 11 00 - - - - - - - - ельзаське (Alsace) 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 12 00 - - - - - - - - бордо (Bordeaux) 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 13 00 - - - - - - - - бургундське (Bourgogne) 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 17 00 - - - - - - - - долина Луари (Val de Loire) 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 18 00 - - - - - - - - мозель-саар-рувер (Mosel-Saar-Ruwer) 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 19 00 - - - - - - - - пфальц (Pfalz) 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 22 00 - - - - - - - - рейнхесен (Rheinhessen) 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 23 00 - - - - - - - - токайське (Tokay) 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 24 00 - - - - - - - - лацiо (Lazio) 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 26 00 - - - - - - - - тосканське (Toscana) 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 27 00 - - - - - - - - трентiно (Trentino), альто адiдже (Alto Adige) i фрiулi (Friuli) 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 28 00 - - - - - - - - венето (Veneto) 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 32 00 - - - - - - - - вино верде (Vinho Verde) 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 34 00 - - - - - - - - пенедес (Penedes) 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 36 00 - - - - - - - - рiоя (Rioja) 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 37 00 - - - - - - - - валенсiя (Valencia) 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 38 00 - - - - - - - - iншi 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 42 00 - - - - - - - - бордо (Bordeaux) 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 43 00 - - - - - - - - бургундське (Bourgogne) 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 44 00 - - - - - - - - божоле (Beaujolais) 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 46 00 - - - - - - - - кот дю рон (du ) 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 47 00 - - - - - - - - лангедок-русiльйон (Languedoc-Roussillon) 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 48 00 - - - - - - - - долина Луари (Val de Loire) 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 62 00 - - - - - - - - п'ємонт (Piemonte) 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 66 00 - - - - - - - - тосканське (Toscana) 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 67 00 - - - - - - - - трентiно (Trentino) i альто адiдже (Alto Adige) 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 68 00 - - - - - - - - венето (Veneto) 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 69 00 - - - - - - - - дао (), берада (Bairrada) i дуро (Douro) 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 71 00 - - - - - - - - навара (Navarra) 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 74 00 - - - - - - - - пенедес () 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 76 00 - - - - - - - - рiоя (Rioja) 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 77 00 - - - - - - - - вальдепенiас (Valdepenas) 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 78 00 - - - - - - - - iншi 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 79 00 - - - - - - - бiлi 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 80 00 - - - - - - - iншi 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 81 00 - - - - - - - бiлi 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 82 00 - - - - - - - iншi 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 83 00 - - - - - - - бiлi 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 84 00 - - - - - - - iншi 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 85 00 - - - - - - - мадера (Madeira) i мускатель сетюбаль (Moscatel de Setubal) 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 86 00 - - - - - - - херес (Sherry) 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 87 00 - - - - - - - марсала (Marsala) 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 88 00 - - - - - - - самос (Samos) i мускат лемнос (Muscat de Lemnos) 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 89 00 - - - - - - - портвейн (Port) 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 90 00 - - - - - - - iншi 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 91 00 - - - - - - iншi 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 92 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 22 об. % 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 93 00 - - - - - - бiлi 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 94 00 - - - - - - iншi 0,3 євро за 1 л РНС
2204 21 95 00 - - - - - - бiлi 0,3 євро за 1 л 5
2204 21 96 00 - - - - - - iншi 0,3 євро за 1 л 5
2204 21 97 00 - - - - - - бiлi 0,3 євро за 1 л 5
2204 21 98 00 - - - - - - iншi 0,3 євро за 1 л 5
2204 29 10 00 - - - вина, крiм зазначених у товарнiй пiдпозицiї 2204 10, у пляшках з "грибоподiбними" корками, якi пiдтримуються за допомогою крiплень чи зав'язок; вина в iншiй тарi, з надмiрним тиском не менш як 1 бар, але менш як 3 бари при температурi 20° C, який зумовлений розчиненим дiоксидом вуглецю 0,4 євро за 1 л РНС
2204 29 11 00 - - - - - - - - токайське (Tokay) 0,4 євро за 1 л РНС
2204 29 12 00 - - - - - - - - бордо (Bordeaux) 0,4 євро за 1 л РНС
2204 29 13 00 - - - - - - - - бургундське (Bourgogne) 0,4 євро за 1 л РНС
2204 29 17 00 - - - - - - - - долина Луари (Val de Loire) 0,4 євро за 1 л РНС
2204 29 18 00 - - - - - - - - iншi 0,4 євро за 1 л РНС
2204 29 42 00 - - - - - - - - бордо (Bordeaux) 0,4 євро за 1 л РНС
2204 29 43 00 - - - - - - - - бургундське (Bourgogne) 0,4 євро за 1 л РНС
2204 29 44 00 - - - - - - - - божоле (Beaujolais) 0,4 євро за 1 л РНС
2204 29 46 00 - - - - - - - - кот дю рон (du ) 0,4 євро за 1 л РНС
2204 29 47 00 - - - - - - - - лангедок-русiльйон (Languedoc-Roussillon) 0,4 євро за 1 л РНС
2204 29 48 00 - - - - - - - - долина Луари (Val de Loire) 0,4 євро за 1 л РНС
2204 29 58 00 - - - - - - - - iншi 0,4 євро за 1 л РНС
2204 29 79 00 - - - - - - - бiлi 0,4 євро за 1 л РНС
2204 29 80 00 - - - - - - - iншi 0,4 євро за 1 л РНС
2204 29 81 00 - - - - - - - бiлi 0,4 євро за 1 л РНС
2204 29 82 00 - - - - - - - iншi 0,4 євро за 1 л РНС
2204 29 83 00 - - - - - - - бiлi 0,4 євро за 1 л РНС
2204 29 84 00 - - - - - - - iншi 0,4 євро за 1 л РНС
2204 29 85 00 - - - - - - - мадера (Madeira) i мускатель сетюбаль (Moscatel de Setubal) 0,4 євро за 1 л РНС
2204 29 86 00 - - - - - - - херес (Sherry) 0,4 євро за 1 л РНС
2204 29 87 00 - - - - - - - марсала (Marsala) 0,4 євро за 1 л РНС
2204 29 88 00 - - - - - - - самос (Samos) i мускат лемнос (Muscat de Lemnos) 0,4 євро за 1 л РНС
2204 29 89 00 - - - - - - - портвейн (Port) 0,4 євро за 1 л РНС
2204 29 90 00 - - - - - - - iншi 0,4 євро за 1 л РНС
2204 29 91 00 - - - - - - iншi 0,4 євро за 1 л РНС
2204 29 92 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 22 об. % 0,4 євро за 1 л РНС
2204 29 93 00 - - - - - - бiлi 0,4 євро за 1 л РНС
2204 29 94 00 - - - - - - iншi 0,4 євро за 1 л РНС
2204 29 95 00 - - - - - - бiлi 0,4 євро за 1 л РНС
2204 29 96 00 - - - - - - iншi 0,4 євро за 1 л РНС
2204 29 97 00 - - - - - - бiлi 0,4 євро за 1 л РНС
2204 29 98 00 - - - - - - iншi 0,4 євро за 1 л РНС
2204 30 10 00 - - в процесi бродiння або бродiння якого зупинено iншим шляхом, нiж додання спирту 10 РНС
2204 30 92 00 - - - - концентроване 10 РНС
2204 30 94 00 - - - - iнше 10 РНС
2204 30 96 00 - - - - концентроване 10 РНС
2204 30 98 00 - - - - iнше 10 РНС
2205 10 10 00 - - з фактичною концентрацiєю спирту 18 об. % або менше 0 0
2205 10 90 00 - - з фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 18 об. % 0 0
2205 90 10 00 - - з фактичною концентрацiєю спирту 18 об. % або менше 0 0
2205 90 90 00 - - з фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 18 об. % 0 0
2206 00 10 00 - пiкет 0 0
2206 00 31 00 - - - сидр i перрi 0 0
2206 00 39 00 - - - iншi 0 0
2206 00 51 00 - - - - сидр i перрi 0 0
2206 00 59 00 - - - - iншi 0 0
2206 00 81 00 - - - - сидр i перрi 0 0
2206 00 89 00 - - - - iншi 0 0
2207 10 00 10 - - для медичних цiлей та фармацевтичної промисловостi 0 0
2207 10 00 90 - - iншi 0 0
2207 20 00 10  - - бiоетанол 0 0
2207 20 00 90  - - iншi 0 0
2208 20 12 00 - - - коньяк (Cognac) 0 0
2208 20 14 00 - - - арманьяк (Armagnac) 0 0
2208 20 26 00 - - - грапа (Grappa) 0 0
2208 20 27 00 - - - брендi де Херес (Brandy de Jerez) 0 0
2208 20 29 00 - - - iншi 0 0
2208 20 40 00 - - - дистиляти необробленi 0 0
2208 20 62 00 - - - - коньяк (Cognac) 0 0
2208 20 64 00 - - - - арманьяк (Armagnac) 0 0
2208 20 86 00 - - - - грапа (Grappa) 0 0
2208 20 87 00 - - - - брендi де Херес (Brandy de Jerez) 0 0
2208 20 89 00 - - - - iншi 0 0
2208 30 11 00 - - - 2 л або менше 0 0
2208 30 19 00 - - - бiльш як 2 л 0 0
2208 30 30 00 - - - вiскi солодове 0 0
2208 30 41 00 - - - - 2 л або менше 0 0
2208 30 49 00 - - - - бiльш як 2 л 0 0
2208 30 61 00 - - - - 2 л або менше 0 0
2208 30 69 00 - - - - бiльш як 2 л 0 0
2208 30 71 00 - - - - 2 л або менше 0 0
2208 30 79 00 - - - - бiльш як 2 л 0 0
2208 30 82 00 - - - 2 л або менше 0 0
2208 30 88 00 - - - бiльш як 2 л 0 0
2208 40 11 00 - - - ром, з вмiстом летких речовин, крiм етилового та метилового спиртiв, у концентрацiї 225 г або бiльше на гектолiтр чистого спирту (з допустимим вiдхиленням 10 %) 0 0
2208 40 31 00 - - - - вартiстю бiльш як 7,9 євро за 1 л чистого спирту 0 0
2208 40 39 00 - - - - iншi 0 0
2208 40 51 00 - - - ром, з вмiстом летких речовин, крiм етилового та метилового спиртiв, у концентрацiї 225 г або бiльше на гектолiтр чистого спирту (з допустимим вiдхиленням 10 %) 0 0
2208 40 91 00 - - - - вартiстю бiльш як 2 євро за 1 л чистого спирту 0 0
2208 40 99 00 - - - - iншi 0 0
2208 50 11 00 - - - 2 л або менше 0 0
2208 50 19 00 - - - бiльш як 2 л 0 0
2208 50 91 00 - - - 2 л або менше 0 0
2208 50 99 00 - - - бiльш як 2 л 0 0
2208 60 11 00 - - - 2 л або менше 0 0
2208 60 19 00 - - - бiльш як 2 л 0 0
2208 60 91 00 - - - 2 л або менше 0 0
2208 60 99 00 - - - бiльш як 2 л 0 0
2208 70 10 00 - - у посудинах мiсткiстю 2 л або менше 0 0
2208 70 90 00 - - у посудинах мiсткiстю бiльш як 2 л 0 0
2208 90 11 00 - - - 2 л або менше 0 0
2208 90 19 00 - - - бiльш як 2 л 0 0
2208 90 33 00 - - - 2 л або менше 0 0
2208 90 38 00 - - - бiльш як 2 л 0 0
2208 90 41 00 - - - - узо (ouzo) 0 0
2208 90 45 00 - - - - - - - кальвадос 0 0
2208 90 48 00 - - - - - - - iншi 0 0
2208 90 54 00 - - - - - - - текiла (tequila) 0 0
2208 90 56 10 - - - - - - - - мескаль (mezcal) 0 0
2208 90 56 90 - - - - - - - - iншi 0 0
2208 90 69 00 - - - - - iншi напої, що мiстять спирт 0 0
2208 90 71 00 - - - - - перегнанi з плодiв 0 0
2208 90 75 00 - - - - - текiла (tequila) 0 0
2208 90 77 00 - - - - - iншi 0 0
2208 90 78 00 - - - - iншi напої, що мiстять спирт 0 0
2208 90 91 10 - - - - для медичних цiлей та фармацевтичної промисловостi 0 0
2208 90 91 90 - - - - iнший 0 0
2208 90 99 10 - - - - для медичних цiлей та фармацевтичної промисловостi 0 0
2208 90 99 90 - - - - iнший 0 0
2209 00 11 00 - - 2 л або менше 10 РНС
2209 00 19 00 - - бiльш як 2 л 10 РНС
2209 00 91 00 - - 2 л або менше 10 РНС
2209 00 99 00 - - бiльш як 2 л 10 РНС
2301 10 00 00 - борошно, крупи та гранули з м'яса або м'ясних субпродуктiв; шкварки 0 0
2301 20 00 00 - борошно, крупи та гранули з риби або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних 0 0
2302 10 10 00 - - з вмiстом крохмалю не бiльш як 35 мас. % 20 РНС
2302 10 90 00 - - iншi 20 РНС
2302 30 10 00 - - з вмiстом крохмалю не бiльш як 28 мас. % i в яких частка продукту, що пройшов крiзь сито з дiаметром вiчка 0,2 мм, не перевищує 10 мас. % або в яких частка продукту, що пройшов крiзь це ж сито, має зольнiсть у перерахунку на суху речовину 1,5 мас. % чи бiльше 20 РНС
2302 30 90 00 - - iншi 20 РНС
2302 40 02 00 - - - з вмiстом крохмалю не бiльш як 35 мас. % 20 РНС
2302 40 08 00 - - - iншi 20 РНС
2302 40 10 00 - - - з вмiстом крохмалю не бiльш як 28 мас. % i в яких частка продукту, що пройшов крiзь сито з дiаметром вiчка 0,2 мм, не перевищує 10 мас. % або в яких частка продукту, що пройшов крiзь це ж сито, має зольнiсть у перерахунку на суху речовину 1,5 мас. % чи бiльше 20 РНС
2302 40 90 00 - - - iншi 20 РНС
2302 50 00 00 - бобових 20 РНС
2303 10 11 00 - - - понад 40 мас. % 20 РНС
2303 10 19 00 - - - не бiльш як 40 мас. % 20 РНС
2303 10 90 00 - - iншi 20 РНС
2303 20 10 00 - - буряковий жом 20 РНС
2303 20 90 00 - - iншi 20 РНС
2303 30 00 00 - барда та iншi вiдходи i залишки вiд пивоварiння та винокурiння 20 РНС
2304 00 00 00 Макуха та iншi твердi вiдходи i залишки, одержанi пiд час вилучення соєвої олiї, меленi або немеленi, негранульованi або гранульованi 0 0
2305 00 00 00 Макуха та iншi твердi вiдходи i залишки, одержанi пiд час вилучення арахiсової олiї, меленi або немеленi, негранульованi або гранульованi 20 РНС
2306 10 00 00 - з насiння бавовнику 20 РНС
2306 20 00 00 - з насiння льону 20 РНС
2306 30 00 00 - з насiння соняшнику 20 РНС
2306 41 00 00 - - з насiння свирiпи або рiпаку з низьким вмiстом ерукової кислоти 5 РНС
2306 49 00 00 - - iншi 5 РНС
2306 50 00 00 - з кокосових горiхiв або копри 20 РНС
2306 60 00 00 - з навколоплiдника або ядра горiха олiйної пальми 20 РНС
2306 90 05 00 - - iз зародкiв зерен кукурудзи 20 РНС
2306 90 11 00 - - - - з вмiстом 3 мас. % або менше оливкової олiї 20 РНС
2306 90 19 00 - - - - з вмiстом понад 3 мас. % оливкової олiї 20 РНС
2306 90 90 00 - - - iншi 20 РНС
2307 00 11 00 - - iз загальною концентрацiєю спирту не бiльш як 7,9 мас. %, з вмiстом сухої речовини не менш як 25 мас. % 20 РНС
2307 00 19 00 - - iншi 20 РНС
2307 00 90 00 - винний камiнь 20 РНС
2308 00 11 00 - - iз загальною концентрацiєю спирту не бiльш як 4,3 мас. %, з вмiстом сухої речовини не менш як 40 мас. % 20 РНС
2308 00 19 00 - - iншi 20 РНС
2308 00 40 00 - жолудi та кiнськi каштани; вичавки з яблук i вичавки з iнших плодiв, крiм виноградних 20 РНС
2308 00 90 00 - iншi 20 РНС
2309 10 11 00 - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас. % цих продуктiв 5 РНС
2309 10 13 00 - - - - - з вмiстом 10 мас. % або бiльше, але менш як 50 мас. % молочних продуктiв 5 РНС
2309 10 15 00 - - - - - з вмiстом 50 мас. % або бiльше, але менш як 75 мас. % молочних продуктiв 5 РНС
2309 10 19 00 - - - - - з вмiстом 75 мас. % або бiльше молочних продуктiв 5 РНС
2309 10 31 00 - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас. % цих продуктiв 5 РНС
2309 10 33 00 - - - - - з вмiстом 10 мас. % або бiльше, але менш як 50 мас. % молочних продуктiв 5 РНС
2309 10 39 00 - - - - - з вмiстом 50 мас. % або бiльше молочних продуктiв 5 РНС
2309 10 51 00 - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас. % цих продуктiв 5 РНС
2309 10 53 00 - - - - - з вмiстом 10 мас. % або бiльше, але менш як 50 мас. % молочних продуктiв 5 РНС
2309 10 59 00 - - - - - з вмiстом 50 мас. % або бiльше молочних продуктiв 5 РНС
2309 10 70 00 - - - без вмiсту крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, але з вмiстом молочних продуктiв 5 РНС
2309 10 90 00 - - iншi 5 РНС
2309 90 10 00 - - розчиннi рибнi продукти або продукти з морських ссавцiв 10 РНС
2309 90 20 00 - - продукти, зазначенi в додатковiй примiтцi 5 до цiєї групи 10 РНС
2309 90 31 00 - - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас. % цих продуктiв 10 РНС
2309 90 33 00 - - - - - - з вмiстом 10 мас. % або бiльше, але менш як 50 мас. % молочних продуктiв 10 РНС
2309 90 35 00 - - - - - - з вмiстом 50 мас. % або бiльше, але менш як 75 мас. % молочних продуктiв 10 РНС
2309 90 39 00 - - - - - - з вмiстом 75 мас. % або бiльше молочних продуктiв 10 РНС
2309 90 41 00 - - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас. % цих продуктiв 10 РНС
2309 90 43 00 - - - - - - з вмiстом 10 мас. % або бiльше, але менш як 50 мас. % молочних продуктiв 10 РНС
2309 90 49 00 - - - - - - з вмiстом 50 мас. % або бiльше молочних продуктiв 10 РНС
2309 90 51 00 - - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас. % цих продуктiв 10 РНС
2309 90 53 00 - - - - - - з вмiстом 10 мас. % або бiльше, але менш як 50 мас. % молочних продуктiв 10 РНС
2309 90 59 00 - - - - - - з вмiстом 50 мас. % або бiльше молочних продуктiв 10 РНС
2309 90 70 00 - - - - без вмiсту крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, але з вмiстом молочних продуктiв 10 РНС
2309 90 91 00 - - - - буряковий жом з добавкою меляси 10 РНС
2309 90 96 10 - - - - - - попереднi сумiшi (премiкси) 2 РНС
2309 90 96 90 - - - - - - iншi 10 РНС
2401 10 35 00 - - свiтлий тiньового сушiння 1 РНС
2401 10 60 00 - - тютюн типу Орiєнталь сонячного сушiння 1 РНС
2401 10 70 00 - - тютюн темний тiньового сушiння 1 РНС
2401 10 85 00 - - тютюн вогневого сушiння 1 РНС
2401 10 95 00 - - iнший 1 РНС
2401 20 35 00 - - тютюн свiтлий тiньового сушiння 1 РНС
2401 20 60 00 - - тютюн типу Орiєнталь сонячного сушiння 1 РНС
2401 20 70 00 - - тютюн темний тiньового сушiння 1 РНС
2401 20 85 00 - - тютюн вогневого сушiння 1 РНС
2401 20 95 00 - - iнший 1 РНС
2401 30 00 00 - тютюновi вiдходи 1 РНС
2402 10 00 00 - сигари, сигари з вiдрiзаними кiнцями та сигарили, з вмiстом тютюну 10 РНС
2402 20 10 00 - - з вмiстом гвоздики 1,5 євро за 1000 шт РНС
2402 20 90 10 - - - сигарети без фiльтра, цигарки 1,5 євро за 1000 шт РНС
2402 20 90 20 - - - сигарети з фiльтром 1,5 євро за 1000 шт РНС
2402 90 00 00 - iншi 20 РНС
2403 11 00 00 - - тютюн для кальяна, зазначений в примiтцi 1 до цiєї групи 20 РНС
2403 19 10 00 - - - у первинних упаковках масою нетто не бiльш як 500 г 20 РНС
2403 19 90 00 - - - iнший 20 РНС
2403 91 00 00 - - "гомогенiзований" або "вiдновлений" тютюн 1,8 євро за 1 кг РНС
2403 99 10 00 - - - жувальний i нюхальний тютюн 1,8 євро за 1 кг РНС
2403 99 90 00 - - - iнший 1,8 євро за 1 кг РНС

Тарифний графiк України
промисловi товари

ГС 2012 Опис товару Базова ставка Категорiя
2501 00 10 00 - вода морська та сольовi розчини 2 0
2501 00 31 00 - - для хiмiчних перетворень (вiддiлення натрiю вiд хлору) з подальшим використанням для виробництва iншої продукцiї 2 0
2501 00 51 00 - - - денатурована або для промислового використання (включаючи очищення), крiм консервування чи виготовлення харчових продуктiв, для споживання людьми або годiвлi тварин 2 0
2501 00 91 00 - - - - сiль, придатна для споживання людьми 2 0
2501 00 99 00 - - - - iнша 2 0
2502 00 00 00 Пiрит невипалений 2 0
2503 00 10 00 - сiрка сира або нерафiнована 1 0
2503 00 90 00 - iнша 1 0
2504 10 00 00 - у виглядi порошку або пластiвцiв 2 0
2504 90 00 00 - iнший 2 0
2505 10 00 00 - пiски кремнеземнi i пiски кварцовi 2 0
2505 90 00 00 - iнший пiсок 2 0
2506 10 00 00 - кварц 2 0
2506 20 00 00 - кварцит 2 0
2507 00 20 00 - каолiн 10 3
2507 00 80 00 - iншi глини каолiновi 10 3
2508 10 00 00 - бентонiт 20 5
2508 30 00 00 - глина вогнетривка 20 5
2508 40 00 10 - - землi знебарвлювальнi та фулерова земля (знебарвлювальна глина типу флоридину) 20 5
2508 40 00 90 - - iншi 10 3
2508 50 00 00 - андалузит, кiанiт i силiманiт 20 5
2508 60 00 00 - мулiт 20 5
2508 70 00 00 - землi шамотнi або динасовi 20 5
2509 00 00 00 Крейда 10 3
2510 10 00 00 - нерозмеленi 2 0
2510 20 00 00 - розмеленi 2 0
2511 10 00 00 - сульфат барiю природний (барит) 2 0
2511 20 00 00 - карбонат барiю природний (вiтерит) 2 0
2512 00 00 00 Землi iнфузорнi (гiрське борошно) кременистi (наприклад, кiзельгур, трепел та дiатомiт) та аналогiчнi кременистi землi, кальцинованi або некальцинованi, з питомою вагою 1 або менше 10 3
2513 10 00 00 - пемза 2 0
2513 20 00 00 - наждак, корунд природний, гранат природний та iншi природнi абразивнi матерiали 2 0
2514 00 00 00 Сланець, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи роздiлений iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми 2 0
2515 11 00 00 - - необробленi або начорно обробленi 2 0
2515 12 00 00 - - лише розрiзанi, розпилянi чи роздiленi iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми 2 0
2515 20 00 00 - екаусин та iншi вапняки для монументiв чи будiвництва; алебастр 2 0
2516 11 00 00 - - необроблений або начорно оброблений 10 3
2516 12 00 00 - - лише розрiзаний, розпиляний чи роздiлений iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми 10 3
2516 20 00 10 - - необроблений або начорно оброблений 10 3
2516 20 00 90 - - iнший 20 5
2516 90 00 00 - iншi каменi для монументiв чи будiвництва 10 3
2517 10 10 00 - - галька, гравiй, щебiнь 2 0
2517 10 20 00 - - вапняк, доломiт та iнше камiння iз вмiстом вапняку, подрiбнене 2 0
2517 10 80 00 - - iншi 2 0
2517 20 00 00 - макадам (дорожнє покриття) iз шлаку, окалини або аналогiчних промислових вiдходiв iз вмiстом або без вмiсту матерiалiв, зазначених у пiдпозицiї 2517 10 2 0
2517 30 00 00 - гудронований макадам (дорожнє покриття) 2 0
2517 41 00 00 - - з мармуру 2 0
2517 49 00 00 - - iншi 2 0
2518 10 00 00 - доломiт, некальцинований або неспечений 2 0
2518 20 00 10 - - iз середнiм дiаметром частинок менш як 0,3 мм 0 0
2518 20 00 90 - - iнший 2 0
2518 30 00 00 - доломiтова набивна сумiш 2 0
2519 10 00 00 - карбонат магнiю природний (магнезит) 0 0
2519 90 10 00 - - оксид магнiю, крiм кальцинованого природного карбонату магнiю 0,1 0
2519 90 30 00 - - магнезiя випалена (спечена) 0,1 0
2519 90 90 00 - - iншi 2 0
2520 10 00 00 - гiпс; ангiдрит 2 0
2520 20 00 00 - гiпсовi в'яжучi 2 0
2521 00 00 00 Флюс вапняковий; вапняк та iнший вапняковий камiнь, що використовують для виготовлення вапна або цементу 10 3
2522 10 00 00 - вапно негашене 10 3
2522 20 00 00 - вапно гашене 10 3
2522 30 00 00 - вапно гiдравлiчне 10 3
2523 10 00 00 - клiнкери цементнi 10 3
2523 21 00 00 - - цемент бiлий, штучно забарвлений або незабарвлений 10 3
2523 29 00 00 - - iншi 10 3
2523 30 00 00 - цемент глиноземистий 2 0
2523 90 00 00 - iншi цементи гiдравлiчнi 10 3
2524 10 00 00 - крокiдолiт 2 0
2524 90 00 00 - iнший 2 0
2525 10 00 00 - слюда необроблена або слюда, розщеплена на пластини чи луски неправильної форми 2 0
2525 20 00 00 - слюда в порошку 2 0
2525 30 00 00 - вiдходи слюди 2 0
2526 10 00 00 - неподрiбнений, нерозмелений 10 3
2526 20 00 00 - подрiбнений або розмелений 5 0
2528 00 00 00 Борати природнi та їх концентрати (кальцинованi або некальцинованi), крiм боратiв, видiлених з природних розсолiв; борна кислота природна iз вмiстом не бiльш як 85 мас. % H3BO3 у перерахунку на суху речовину 2 0
2529 10 00 00 - польовий шпат 2 0
2529 21 00 00 - - iз вмiстом фтористого кальцiю 97 мас. % або менше 0 0
2529 22 00 00 - - iз вмiстом фтористого кальцiю бiльш як 97 мас. % 0 0
2529 30 00 00 - лейцит; нефелiн та сiєнiт нефелiновий 2 0
2530 10 00 00 - вермикулiт, перлiт i хлорити, неспiненi 2 0
2530 20 00 00 - кiзерит, епсомiт (природнi сульфати магнiю) 2 0
2530 90 00 00 - iншi 2 0
2601 11 00 10 - - - концентрати залiзнi 2 0
2601 11 00 90 - - - iншi 2 0
2601 12 00 10 - - - котуни з руди залiзної 2 0
2601 12 00 90 - - - iншi 2 0
2601 20 00 00 - випалений пiрит 2 0
2602 00 00 00 Руди та концентрати марганцевi, включаючи залiзистi марганцевi руди та концентрати iз вмiстом марганцю 20 мас. % або бiльше в перерахунку на сухий продукт 0 0
2603 00 00 00 Руди та концентрати мiднi 2 0
2604 00 00 00 Руди та концентрати нiкелевi 2 0
2605 00 00 00 Руди та концентрати кобальтовi 2 0
2606 00 00 00 Руди та концентрати алюмiнiєвi 0 0
2607 00 00 00 Руди та концентрати свинцевi 2 0
2608 00 00 00 Руди та концентрати цинковi 2 0
2609 00 00 00 Руди та концентрати олов'янi 2 0
2610 00 00 00 Руди та концентрати хромовi 2 0
2611 00 00 00 Руди та концентрати вольфрамовi 0 0
2612 10 10 00 - - руди урановi, смолка уранова та їх концентрати iз вмiстом урану бiльш як 5 мас. % 2 0
2612 10 90 00 - - iншi 2 0
2612 20 10 00 - - монацит; ураноторiанiт, iншi руди та концентрати торiєвi з вмiстом торiю бiльш як 20 мас. % 2 0
2612 20 90 00 - - iншi 2 0
2613 10 00 00 - випаленi 2 0
2613 90 00 00 - iншi 2 0
2614 00 00 10 - iльменiт та його концентрати 2 0
2614 00 00 90 - iншi 1 0
2615 10 00 00 - руди та концентрати цирконiєвi 2 0
2615 90 00 00 - iншi 2 0
2616 10 00 00 - руди та концентрати срiбнi 0 0
2616 90 00 00 - iншi 0 0
2617 10 00 00 - руди та концентрати сурм'янi 2 0
2617 90 00 00 - iншi 2 0
2618 00 00 00 Шлак гранульований (шлаковий пiсок), що утворюється на стадiї виробництва чорних металiв 2 0
2619 00 20 00 - вiдходи, придатнi для видобутку з них залiза або марганцю 2 0
2619 00 90 00 - iншi 2 0
2620 11 00 00 - - гартцинк (цинкозалiзний сплав) 2 0
2620 19 00 00 - - iншi 2 0
2620 21 00 00 - - шлами етилованого бензину та шлами етилованої антидетонацiйної сумiшi 2 0
2620 29 00 00 - - iншi 2 0
2620 30 00 00 - що мiстять переважно мiдь 2 0
2620 40 00 00 - що мiстять переважно алюмiнiй 2 0
2620 60 00 00 - що мiстять миш'як, талiй, ртуть або їх сумiшi, такi, що використовуються для добування миш'яку або цих металiв, або для виробництва їх хiмiчних сполук 2 0
2620 91 00 00 - - що мiстять переважно сурму, берилiй, кадмiй, хром або їх сумiшi 2 0
2620 99 10 00 - - - що мiстять переважно нiкель 2 0
2620 99 20 00 - - - що мiстять переважно нiобiй i тантал 2 0
2620 99 40 00 - - - що мiстять переважно олово 2 0
2620 99 60 00 - - - що мiстять переважно титан 2 0
2620 99 95 00 - - - iншi 2 0
2621 10 00 00 - зола та залишки вiд спалювання вiдходiв мiського господарства 2 0
2621 90 00 00 - iншi 2 0
2701 11 00 00 - - антрацит 0 0
2701 12 10 00 - - - коксiвне вугiлля 0 0
2701 12 90 00 - - - iнше 0 0
2701 19 00 00 - - вугiлля iнше 0 0
2701 20 00 00 - брикети, котуни та аналогiчнi види твердого палива, одержанi з кам'яного вугiлля 0 0
2702 10 00 00 - лiгнiт, буре вугiлля, пилоподiбнi або непилоподiбнi, неагломерованi 0 0
2702 20 00 00 - лiгнiт, буре вугiлля, агломерованi 0 0
2703 00 00 00 Торф (включаючи торф'яний дрiбняк), агломерований або неагломерований 0 0
2704 00 11 00 - - для виготовлення електродiв 0 0
2704 00 19 00 - - iнший 0 0
2704 00 30 00 - кокс i напiвкокс iз лiгнiту, бурого вугiлля 0 0
2704 00 90 00 - iншi 0 0
2705 00 00 00 Газ кам'яновугiльний, водяний, генераторний i аналогiчнi види газiв, крiм нафтових газiв та iнших газоподiбних вуглеводнiв 2 0
2706 00 00 00 Смоли кам'яновугiльнi i буровугiльнi або торф'янi та iншi мiнеральнi смоли, зневодненi або незневодненi, i продукти часткової дистиляцiї, включаючи "вiдновленi" смоли 0 0
2707 10 10 00 - - для використання як паливо 0 0
2707 10 90 00 - - для iнших цiлей 0 0
2707 20 10 00 - - для використання як паливо 0 0
2707 20 90 00 - - для iнших цiлей 0 0
2707 30 10 00 - - для використання як паливо 0 0
2707 30 90 00 - - для iнших цiлей 0 0
2707 40 00 00 - нафталiн 0 0
2707 50 10 00 - - для використання як паливо 0 0
2707 50 90 00 - - для iнших цiлей 0 0
2707 91 00 00 - - масла креозотовi 0 0
2707 99 11 00 - - - - неочищенi легкi масла, в яких 90 об. % або бiльше пiддається дистиляцiї при температурi до 200° C 0 0
2707 99 19 00 - - - - iншi 0 0
2707 99 20 00 - - - сiрчистi (iз вмiстом сполук сiрки) легкi масла; антрацен 0 0
2707 99 50 00 - - - основнi продукти 0 0
2707 99 80 00 - - - феноли 0 0
2707 99 91 00 - - - - для виробництва продуктiв товарної позицiї 2803 0 0
2707 99 99 00 - - - - iншi 0 0
2708 10 00 00 - пек 2 0
2708 20 00 00 - кокс пековий 2 0
2709 00 10 00 - газовий конденсат природний 0 0
2709 00 90 00 - iншi 0 0
2710 12 11 10 - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. % 0 0
2710 12 11 20 - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. % 0 0
2710 12 11 90 - - - - iншi 0 0
2710 12 15 10 - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. % 4 0
2710 12 15 20 - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. % 4 0
2710 12 15 90 - - - - iншi 4 0
2710 12 21 00 - - - - - уайт-спiрит 0 0
2710 12 25 00 - - - - - iншi 5 0
2710 12 31 00 - - - - - - бензини авiацiйнi 10 5
2710 12 41 11 - - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. % 10 5
2710 12 41 12 - - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. % 10 5
2710 12 41 13 - - - - - - - - - - - iншi 10 5
2710 12 41 14 - - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. % 5 0
2710 12 41 15 - - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. % 5 0
2710 12 41 19 - - - - - - - - - - - iншi 5 0
2710 12 41 31 - - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. % 0 0
2710 12 41 32 - - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. % 0 0
2710 12 41 33 - - - - - - - - - - - iншi 0 0
2710 12 41 34 - - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. % 0 0
2710 12 41 35 - - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. % 0 0
2710 12 41 39 - - - - - - - - - - - iншi 0 0
2710 12 41 91 - - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. % 0 0
2710 12 41 92 - - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. % 0 0
2710 12 41 93 - - - - - - - - - - - iншi 0 0
2710 12 41 94 - - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. % 0 0
2710 12 41 95 - - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. % 0 0
2710 12 41 99 - - - - - - - - - - - iншi 0 0
2710 12 45 01 - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. % 0 0
2710 12 45 02 - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. % 0 0
2710 12 45 09 - - - - - - - - - - iншi 0 0
2710 12 45 12 - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. % 0 0
2710 12 45 13 - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. % 0 0
2710 12 45 99 - - - - - - - - - - iншi 0 0
2710 12 49 01 - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. % 10 5
2710 12 49 02 - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. % 10 5
2710 12 49 09 - - - - - - - - - iншi 10 5
2710 12 49 12 - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. % 5 0
2710 12 49 13 - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. % 5 0
2710 12 49 99 - - - - - - - - - iншi 5 0
2710 12 51 10 - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. % 0 0
2710 12 51 20 - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. % 0 0
2710 12 51 90 - - - - - - - - - iншi 0 0
2710 12 59 10 - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. % 5 0
2710 12 59 20 - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. % 5 0
2710 12 59 90 - - - - - - - - - iншi 5 0
2710 12 70 00 - - - - - паливо для реактивних двигунiв 10 3
2710 12 90 00 - - - - - iншi легкi дистиляти 6 0
2710 19 11 10 - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. % 5 0
2710 19 11 20 - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. % 5 0
2710 19 11 90 - - - - - iншi 5 0
2710 19 15 10 - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. % 5 0
2710 19 15 20 - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. % 5 0
2710 19 15 90 - - - - - iншi 5 0
2710 19 21 00 - - - - - - паливо для реактивних двигунiв 2 0
2710 19 25 00 - - - - - - iнший 2 0
2710 19 29 00 - - - - - iншi 0 0
2710 19 31 01 - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. % 0 0
2710 19 31 10 - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. % 0 0
2710 19 31 20 - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,005 мас. %, але не бiльш як 0,035 мас. % 0 0
2710 19 31 30 - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,035 мас. %, але не бiльш як 0,2 мас. % 0 0
2710 19 31 40 - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,2 мас. % 0 0
2710 19 35 01 - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. % 0 0
2710 19 35 10 - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. % 0 0
2710 19 35 20 - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,005 мас. %, але не бiльш як 0,035 мас. % 0 0
2710 19 35 30 - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,035 мас. %, але не бiльш як 0,2 мас. % 0 0
2710 19 35 40 - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,2 мас. % 0 0
2710 19 43 00 - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. % 0 0
2710 19 46 00 - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,002 мас. % 0 0
2710 19 47 10 - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,002 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. % 0 0
2710 19 47 90 - - - - - - - iншi 0 0
2710 19 48 00 - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,1 мас. % 0 0
2710 19 51 00 - - - - - для специфiчних процесiв переробки 0 0
2710 19 55 00 - - - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2710 19 51 00 0 0
2710 19 62 00 - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,1 мас. % 0 0
2710 19 64 00 - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,1 мас. %, але не бiльш як 1 мас. % 0 0
2710 19 68 10 - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 1 мас. %, але не бiльш як 2 мас. % 0 0
2710 19 68 20 - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 2 мас. %, але не бiльш як 2,8 мас. % 0 0
2710 19 68 90 - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 2,8 мас. % 0 0
2710 19 71 00 - - - - - для специфiчних процесiв переробки 0 0
2710 19 75 00 - - - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2710 19 71 00 0 0
2710 19 81 00 - - - - - - масла моторнi, компресорнi, турбiннi 0 0
2710 19 83 00 - - - - - - рiдини для гiдравлiчних передач 0 0
2710 19 85 00 - - - - - - бiлi масла, вазелiнове масло 0 0
2710 19 87 00 - - - - - - масла трансмiсiйнi та редукторнi 0 0
2710 19 91 00 - - - - - - засоби для обробки металiв на верстатах, для виймання з форм, антикорозiйнi масла 0 0
2710 19 93 00 - - - - - - електроiзоляцiйнi масла 0 0
2710 19 99 00 - - - - - - iншi мастильнi матерiали та iншi дистиляти 0 0
2710 20 11 00 - - - з вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. % 0 0
2710 20 15 00 - - - з вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,002 мас. % 0 0
2710 20 17 00 - - - з вмiстом сiрки бiльш як 0,002 мас. %, але не бiльш як 0,1 мас. % 0 0
2710 20 19 00 - - - з вмiстом сiрки бiльш як 0,1 мас. % 0 0
2710 20 31 00 - - - з вмiстом сiрки не бiльш як 0,1 мас. % 0 0
2710 20 35 00 - - - з вмiстом сiрки бiльш як 0,1 мас. %, але не бiльш як 1 мас. % 0 0
2710 20 39 00 - - - з вмiстом сiрки бiльш як 1 мас. % 0 0
2710 20 90 00 - - iншi нафтопродукти 6 0
2710 91 00 00 - - такi, що мiстять полiхлордифенiли, полiхлортрифенiли або полiбромдифенiли 0 0
2710 99 00 00 - - iншi 0 0
2711 11 00 00 - - газ природний 0 0
2711 12 11 00 - - - - для використання як паливо 0 0
2711 12 19 00 - - - - для iнших цiлей 0 0
2711 12 91 00 - - - - для специфiчних процесiв переробки 0 0
2711 12 93 00 - - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2711 12 91 00 0 0
2711 12 94 00 - - - - - чистота якого бiльш як 90 %, але не бiльш як 99 % 0 0
2711 12 97 00 - - - - - iншi 0 0
2711 13 10 00 - - - для специфiчних процесiв переробки 0 0
2711 13 30 00 - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2711 13 10 00 0 0
2711 13 91 00 - - - - чистота якого бiльш як 90 %, але менш як 95 % 0 0
2711 13 97 00 - - - - iншi 0 0
2711 14 00 00 - - етилен, пропiлен, бутилен i бутадiєн 0 0
2711 19 00 00 - - iншi 0 0
2711 21 00 00 - - газ природний 0 0
2711 29 00 00 - - iншi 0 0
2712 10 10 00 - - сирий (неочищений) 2 0
2712 10 90 10 - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
2712 10 90 90 - - - iнший 2 0
2712 20 10 00 - - парафiн синтетичний з молекулярною масою 460 або бiльше, але не бiльш як 1560 2 0
2712 20 90 00 - - iншi 2 0
2712 90 11 00 - - - сирi 2 0
2712 90 19 00 - - - iншi 2 0
2712 90 31 00 - - - - для специфiчних процесiв переробки 2 0
2712 90 33 00 - - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у пiдкатегорiї 2712 90 31 00 2 0
2712 90 39 10 - - - - - гiдрофобний заповнювач на основi петролатуму 10 3
2712 90 39 20 - - - - - гiдрофобний тиксотропний заповнювач на основi синтетичних алiфатичних вуглеводнiв 2 0
2712 90 39 90 - - - - - iншi 2 0
2712 90 91 00 - - - - сумiш 1-алкенiв iз вмiстом 80 мас. % або бiльше 1-алкенiв, довжина вуглецевого ланцюга яких становить 24 атоми вуглецю або бiльше, але не бiльш як 28 атомiв вуглецю 2 0
2712 90 99 00 - - - - iншi 2 0
2713 11 00 00 - - некальцинований 0 0
2713 12 00 00 - - кальцинований 0 0
2713 20 00 00 - бiтум нафтовий 10 3
2713 90 10 00 - - для виробництва продуктiв товарної позицiї 2803 2 0
2713 90 90 00 - - iншi 2 0
2714 10 00 00 - сланцi бiтумiнознi та пiсковики бiтумiнознi 2 0
2714 90 00 00 - iншi 2 0
2715 00 00 10 - - антикорозiйнi 10 3
2715 00 00 90 - - iншi 2 0
2715 00 00 91 - iншi 2 0
2716 00 00 00 Електроенергiя 2 0
2801 10 00 00 - хлор 2 0
2801 20 00 00 - йод 0 0
2801 30 10 00 - - фтор 5 0
2801 30 90 00 - - бром 5 0
2802 00 00 00 Сiрка сублiмована або осаджена; сiрка колоїдна 5 0
2803 00 00 00 Вуглець (сажа та iншi форми вуглецю, не включенi до iнших товарних позицiй) 2 0
2804 10 00 00 - водень 2 0
2804 21 00 00 - - аргон 2 0
2804 29 10 00 - - - гелiй 0 0
2804 29 90 00 - - - iншi 5 0
2804 30 00 00 - азот 5 0
2804 40 00 00 - кисень 5 0
2804 50 10 00 - - бор 5 0
2804 50 90 00 - - телур 5 0
2804 61 00 00 - - iз вмiстом не менш як 99,99 мас. % кремнiю 0 0
2804 69 00 00 - - iнший 0 0
2804 70 00 00 - фосфор 5 0
2804 80 00 00 - миш'як 5 0
2804 90 00 00 - селен 5 0
2805 11 00 00 - - натрiй 5 0
2805 12 00 00 - - кальцiй 5 0
2805 19 10 00 - - - стронцiй та барiй 5 0
2805 19 90 00 - - - iншi 5 0
2805 30 10 00 - - сумiшi або сплави 5 0
2805 30 90 00 - - iншi 5 0
2805 40 10 00 - - у флягах масою нетто 34,5 кг (стандартна маса) i вартiстю, визначеною на умовах ФОБ, за флягу не бiльш як 224 євро 5,5 0
2805 40 90 00 - - iнша 5 0
2806 10 00 00 - водень хлористий (соляна кислота) 5,5 0
2806 20 00 00 - хлорсульфонова кислота 1 0
2807 00 00 00 Сiрчана кислота; олеум 2 0
2808 00 00 00 Азотна кислота; сульфоазотнi кислоти 2 0
2809 10 00 00 - пентаоксид дифосфору (оксид фосфору (V) 5 0
2809 20 00 00 - фосфорна кислота та полiфосфорнi кислоти 5,5 0
2810 00 10 00 - триоксид дибору 0 0
2810 00 90 00 - iншi 5,5 0
2811 11 00 00 - - фтористий водень (плавикова кислота) 0 0
2811 19 10 00 - - - бромистий водень (бромистоводнева кислота) 0 0
2811 19 20 00 - - - цiанистий водень (цiанистоводнева кислота) 0 0
2811 19 80 00 - - - iншi 0 0
2811 21 00 00 - - дiоксид вуглецю 5 0
2811 22 00 00 - - дiоксид кремнiю 5 0
2811 29 05 00 - - - дiоксид сiрки 5 0
2811 29 10 00 - - - триоксид сiрки (сiрчаний ангiдрид); триоксид димиш'яку 5 0
2811 29 30 00 - - - оксиди азоту 5 0
2811 29 90 00 - - - iншi 5 0
2812 10 11 00 - - - оксид трихлорид фосфору (трихлористий фосфорил) 5 0
2812 10 15 00 - - - трихлорид фосфору 5 0
2812 10 16 00 - - - пентахлорид фосфору 5 0
2812 10 18 00 - - - iншi 5 0
2812 10 91 00 - - - дихлорид дисiрки 5 0
2812 10 93 00 - - - дихлорид сiрки 5 0
2812 10 94 00 - - - фосген (карбонiл хлорид) 5 0
2812 10 95 00 - - - дихлорид тiонiлу (тiонiл хлорид) 5 0
2812 10 99 00 - - - iншi 5 0
2812 90 00 00 - iншi 5 0
2813 10 00 00 - дисульфiд вуглецю 5 0
2813 90 10 00 - - сульфiди фосфору, трисульфiд фосфору технiчний 5 0
2813 90 90 00 - - iншi 5 0
2814 10 00 00 - амiак безводний 2 0
2814 20 00 00 - амiак у водному розчинi (нашатирний спирт) 5,5 0
2815 11 00 00 - - у твердому станi 0 0
2815 12 00 10 - - - одержаний дiафрагмовим методом iз масовою часткою хлориду (хлористого) натрiю не менш як 2 % 5,5 0
2815 12 00 90 - - - iнший 5,5 0
2815 20 00 00 - гiдроксид калiю (їдкий калiй) 0 0
2815 30 00 00 - пероксиди натрiю або калiю 0 0
2816 10 00 00 - гiдроксид i пероксид магнiю 0 0
2816 40 00 00 - оксиди, гiдроксиди та пероксиди стронцiю або барiю 5 0
2817 00 00 00 Оксид цинку; пероксид цинку 0 0
2818 10 11 00 - - - з вмiстом менше 50 % загальної маси часток розмiром бiльше 10 мм 5 0
2818 10 19 00 - - - з вмiстом 50 % або бiльше загальної маси часток розмiром бiльше 10 мм 5 0
2818 10 91 00 - - - з вмiстом менше 50 % загальної маси часток розмiром бiльше 10 мм 5 0
2818 10 99 00 - - - з вмiстом 50 % або бiльше загальної маси часток розмiром бiльше 10 мм 5 0
2818 20 00 00 - оксид алюмiнiю, крiм штучного корунду 5 0
2818 30 00 00 - гiдроксид алюмiнiю 5 0
2819 10 00 00 - триоксид хрому 5 0
2819 90 10 00 - - дiоксид хрому 5 0
2819 90 90 00 - - iншi 5 0
2820 10 00 00 - дiоксид марганцю 5 0
2820 90 10 00 - - оксид марганцю iз вмiстом марганцю 77 мас. % або бiльше 5 0
2820 90 90 00 - - iншi 5 0
2821 10 00 00 - оксиди та гiдроксиди залiза 5,5 0
2821 20 00 00 - мiнеральнi барвники (фарби землянi) 5 0
2822 00 00 00 Оксиди та гiдроксиди кобальту; оксиди кобальту технiчнi 5 0
2823 00 00 00 Оксиди титану 0 0
2824 10 00 00 - монооксид свинцю (II) (свинцевий глет, масикот) 5 0
2824 90 00 10 - - свинцевий сурик (червоний та оранжевий) 0 0
2824 90 00 90 - - iншi 5 0
2825 10 00 00 - гiдразин i гiдроксиламiн та їх неорганiчнi солi 0 0
2825 20 00 00 - оксид та гiдроксид лiтiю 0 0
2825 30 00 00 - оксиди та гiдроксиди ванадiю 0 0
2825 40 00 00 - оксиди та гiдроксиди нiкелю 0 0
2825 50 00 00 - оксиди та гiдроксиди мiдi 0 0
2825 60 00 00 - оксиди германiю та дiоксид цирконiю 0 0
2825 70 00 00 - оксиди та гiдроксиди молiбдену 0 0
2825 80 00 00 - оксиди стибiю 0 0
2825 90 11 00 - - - гiдроксид кальцiю, чистота якого 98 мас. % або бiльше в перерахунку на масу сухої речовини у виглядi частинок, з яких: 0 0
2825 90 19 00 - - - iншi 0 0
2825 90 20 00 - - оксид та гiдроксид берилiю 0 0
2825 90 40 00 - - оксиди та гiдроксиди вольфраму 0 0
2825 90 60 00 - - оксид кадмiю 0 0
2825 90 85 00 - - iншi 0 0
2826 12 00 00 - - алюмiнiю 5 0
2826 19 10 00 - - - амонiю або натрiю 5 0
2826 19 90 00 - - - iншi 5 0
2826 30 00 00 - гексафтороалюмiнат натрiю (синтетичний крiолiт) 5 0
2826 90 10 00 - - гексафтороцирконат дикалiю 5 0
2826 90 80 00 - - iншi 5 0
2827 10 00 00 - хлорид амонiю 5,5 0
2827 20 00 00 - хлорид кальцiю 0,1 0
2827 31 00 00 - - магнiю 5 0
2827 32 00 00 - - алюмiнiю 5 0
2827 35 00 00 - - нiкелю 5 0
2827 39 10 00 - - - олова 5 0
2827 39 20 00 - - - залiза 5 0
2827 39 30 00 - - - кобальту 2 0
2827 39 85 10 - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
2827 39 85 90 - - - - iншi 5 0
2827 41 00 00 - - мiдi 5 0
2827 49 10 00 - - - свинцю 5 0
2827 49 90 00 - - - iншi 2 0
2827 51 00 00 - - бромiди натрiю або калiю 5 0
2827 59 00 00 - - iншi 5 0
2827 60 00 00 - йодиди та йодид оксиди 2 0
2828 10 00 00 - гiпохлорит кальцiю технiчний та iншi гiпохлорити кальцiю 5,5 0
2828 90 00 00 - iншi 5 0
2829 11 00 00 - - натрiю 5 0
2829 19 00 00 - - iншi 5 0
2829 90 10 00 - - перхлорати 5 0
2829 90 40 00 - - бромати калiю або натрiю 5 0
2829 90 80 00 - - iншi 5 0
2830 10 00 00 - сульфiди натрiю 5 0
2830 90 11 00 - - сульфiди кальцiю, стибiю або залiза 5 0
2830 90 85 00 - - iншi 0 0
2831 10 00 00 - натрiю 5 0
2831 90 00 00 - iншi 5 0
2832 10 00 00 - сульфiти натрiю 5 0
2832 20 00 00 - iншi сульфiти 5 0
2832 30 00 00 - тiосульфати 5 0
2833 11 00 00 - - сульфат динатрiю 0 0
2833 19 00 00 - - iншi 0 0
2833 21 00 00 - - магнiю 0 0
2833 22 00 00 - - алюмiнiю 0 0
2833 24 00 00 - - нiкелю 0 0
2833 25 00 00 - - мiдi 0 0
2833 27 00 00 - - барiю 0 0
2833 29 20 00 - - - кадмiю; хрому; цинку 0 0
2833 29 30 00 - - - кобальту; титану 0 0
2833 29 60 00 - - - свинцю 0 0
2833 29 80 00 - - - iншi 0 0
2833 30 00 00 - галуни 0 0
2833 40 00 00 - пероксосульфати (персульфати) 0 0
2834 10 00 00 - нiтрити 5,5 0
2834 21 00 00 - - калiю 5 0
2834 29 20 00 - - - барiю; берилiю; кадмiю; кобальту; нiкелю; свинцю 5 0
2834 29 40 00 - - - мiдi 5 0
2834 29 80 00 - - - iншi 2 0
2835 10 00 00 - фосфiнати (гiпофосфiти) та фосфонати (фосфiти) 5 0
2835 22 00 00 - - моно- або динатрiю 5 0
2835 24 00 00 - - калiю 5,5 0
2835 25 00 00 - - гiдрогенфосфат кальцiю (фосфат дикальцiю) 5 0
2835 26 00 00 - - iншi фосфати кальцiю 5 0
2835 29 10 00 - - - триамонiю 5 0
2835 29 30 00 - - - тринатрiю 0 0
2835 29 90 00 - - - iншi 5 0
2835 31 00 00 - - трифосфат натрiю (триполiфосфат натрiю) 5,5 0
2835 39 00 00 - - iншi 5 0
2836 20 00 00 - карбонат динатрiю 5,5 0
2836 30 00 00 - гiдрогенкарбонат (бiкарбонат) натрiю 5,5 0
2836 40 00 00 - карбонати калiю 0 0
2836 50 00 00 - карбонат кальцiю 5 0
2836 60 00 00 - карбонат барiю 5 0
2836 91 00 00 - - карбонати лiтiю 5 0
2836 92 00 00 - - карбонат стронцiю 2 0
2836 99 11 00 - - - - магнiю; мiдi 5 0
2836 99 17 00 - - - - iншi 5 0
2836 99 90 00 - - - пероксокарбонати (перкарбонати) 5 0
2837 11 00 00 - - натрiю 5 0
2837 19 00 00 - - iншi 5 0
2837 20 00 00 - комплекснi цiанiди 5 0
2839 11 00 00 - - метасилiкати натрiю 5 0
2839 19 00 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
2839 19 00 90 - - - iншi 5 0
2839 90 00 00 - iншi 5 0
2840 11 00 00 - - безводний 0 0
2840 19 10 00 - - - пентагiдрат тетраборату динатрiю 5 0
2840 19 90 00 - - - iншi 5 0
2840 20 10 00 - - борати натрiю, безводнi 5 0
2840 20 90 00 - - iншi 5 0
2840 30 00 00 - пероксоборати (перборати) 5 0
2841 30 00 00 - дихромат натрiю 5 0
2841 50 00 00 - iншi хромати та дихромати; пероксохромати 5 0
2841 61 00 00 - - перманганат калiю 0 0
2841 69 00 00 - - iншi 0 0
2841 70 00 00 - молiбдати 5 0
2841 80 00 00 - вольфрамати 5 0
2841 90 30 00 - - цинкати i ванадати 5 0
2841 90 85 00 - - iншi 5 0
2842 10 00 00 - силiкати подвiйнi або комплекснi, включаючи алюмосилiкати визначеного або невизначеного хiмiчного складу 0 0
2842 90 10 00 - - солi простi, подвiйнi або комплекснi солi селенової або телурової кислот 5 0
2842 90 80 00 - - iншi 5 0
2843 10 10 00 - - срiбло 0 0
2843 10 90 00 - - iншi 0 0
2843 21 00 00 - - нiтрат срiбла 0 0
2843 29 00 00 - - iншi 0 0
2843 30 00 00 - сполуки золота 0 0
2843 90 10 00 - - амальгами 0 0
2843 90 90 00 - - iншi 0 0
2844 10 10 00 - - - необроблений; вiдходи та брухт 5 0
2844 10 30 00 - - - оброблений 5 0
2844 10 50 00 - - фероуран 5 0
2844 10 90 00 - - iншi 5 0
2844 20 25 00 - - - фероуран 5 0
2844 20 35 00 - - - iншi 5 0
2844 20 51 00 - - - - фероуран 5 0
2844 20 59 00 - - - - iншi 5 0
2844 20 99 00 - - - iншi 5 0
2844 30 11 00 - - - металокерамiка 5 0
2844 30 19 00 - - - iншi 5 0
2844 30 51 00 - - - металокерамiка 5 0
2844 30 55 00 - - - - необроблений; вiдходи та брухт 5 0
2844 30 61 00 - - - - - бруски, прутки, профiлi, кутики, дрiт, листове залiзо, стрiчки та листи 5 0
2844 30 69 00 - - - - - iншi 5 0
2844 30 91 00 - - - сполуки торiю або урану, збiдненого ураном-235, змiшанi або незмiшанi разом, крiм солей торiю 5 0
2844 30 99 00 - - - iншi 5 0
2844 40 10 00 - - уран, одержаний з урану-233 та його сполук; сплави, дисперсiї (включаючи металокерамiку), керамiчнi продукти та сумiшi i сполуки, одержанi з урану-233, або сполуки цього продукту 0 0
2844 40 20 00 - - - штучнi радiоактивнi iзотопи 0 0
2844 40 30 00 - - - сполуки штучних радiоактивних iзотопiв 0 0
2844 40 80 00 - - - iншi 0 0
2844 50 00 00 - вiдпрацьованi (опромiненi) тепловидiльнi елементи (твели) ядерних реакторiв 5 0
2845 10 00 00 - важка вода (оксид дейтерiю) 5 0
2845 90 10 00 - - дейтерiй та його сполуки; водень та його сполуки, збагаченi дейтерiєм; сумiшi та розчини, що мiстять цi продукти 5 0
2845 90 90 00 - - iншi 5 0
2846 10 00 00 - сполуки церiю 5 0
2846 90 00 00 - iншi 5 0
2847 00 00 00 Пероксид водню, отвердлий або не отвердлий сечовиною 5 0
2848 00 00 00 Фосфiди з визначеним або невизначеним хiмiчним складом, крiм ферофосфорних сполук 5 0
2849 10 00 00 - кальцiю 5,5 0
2849 20 00 10 - - зелений 1 0
2849 20 00 90 - - iнший 5 0
2849 90 10 00 - - бору 5 0
2849 90 30 00 - - вольфраму 5 0
2849 90 50 00 - - алюмiнiю; хрому; молiбдену; ванадiю; танталу; титану 5 0
2849 90 90 00 - - iншi 5 0
2850 00 20 00 - гiдриди; нiтриди 5 0
2850 00 60 00 - азиди; силiциди 5 0
2850 00 90 00 - бориди 5 0
2852 10 00 00 - визначеного хiмiчного складу 0 0
2852 90 00 00 - iншi 0 0
2853 00 10 00 - дистильована i кондуктометрична вода та вода аналогiчної чистоти 5 0
2853 00 30 00 - рiдке повiтря (з вилученням або без вилучення iнертних газiв); стиснене повiтря 5 0
2853 00 50 00 - хлористий цiан (хлорцiан) 5 0
2853 00 90 00 - iншi 5 0
2901 10 00 10 - - бутан, iзобутан 0 0
2901 10 00 90 - - iншi 0 0
2901 21 00 00 - - етилен 0 0
2901 22 00 00 - - пропен (пропiлен) 0 0
2901 23 00 00 - - бутен (бутилен) та його iзомери 0 0
2901 24 00 00 - - бута-1,3-дiєн та iзопрен 0 0
2901 29 00 00 - - iншi 0 0
2902 11 00 00 - - циклогексан 0 0
2902 19 00 00 - - iншi 0 0
2902 20 00 00 - бензол 0 0
2902 30 00 00 - толуол 0 0
2902 41 00 00 - - o-ксилол 0 0
2902 42 00 00 - - m-ксилол 0 0
2902 43 00 00 - - p-ксилол 0 0
2902 44 00 00 - - сумiшi iзомерiв ксилолу 0 0
2902 50 00 00 - стирол 0 0
2902 60 00 00 - етилбензол 0 0
2902 70 00 00 - кумол 0 0
2902 90 00 00 - iншi 0 0
2903 11 00 00 - - хлорметан (метилхлорид) та хлоретан (етилхлорид) 0 0
2903 12 00 00 - - дихлорметан (метиленхлорид) 5,5 0
2903 13 0000 - - хлороформ (трихлорметан) 5,5 0
2903 14 00 00 - - тетрахлорид вуглецю 5,5 0
2903 15 00 00 - - етилендихлорид (ISO) (1,2-дихлоретан) 5,5 0
2903 19 10 00 - - - 1,1,1-трихлоретан (метилхлороформ) 5,5 0
2903 19 80 00 - - - iншi 5,5 0
2903 21 00 00 - - вiнiлхлорид (хлоретилен) 5,5 0
2903 22 00 00 - - трихлоретилен 0 0
2903 23 00 00 - - тетрахлоретилен (перхлоретилен) 5,5 0
2903 29 00 00 - - iншi 5,5 0
2903 31 00 00 - - етилендибромiд (ISO) (1,2-диброметан) 5,5 0
2903 39 11 00 - - - - бромметан (метилбромiд) 5,5 0
2903 39 15 00 - - - - дибромметан 5,5 0
2903 39 19 00 - - - - iншi 5,5 0
2903 39 90 00 - - - фториди та йодиди 5,5 0
2903 71 00 00 - - хлордифторметан 5,5 0
2903 72 00 00 - - дихлортрифторетан 5,5 0
2903 73 00 00 - - дихлорфторетан 5,5 0
2903 74 00 00 - - хлордифторетан 5,5 0
2903 75 00 00 - - дихлорпентафторпропан 5,5 0
2903 76 10 00 - - - бромхлордифторметан 5,5 0
2903 76 20 00 - - - бромтрифторметан 5,5 0
2903 76 90 00 - - - дибромтетрафторетани 5,5 0
2903 77 10 00 - - - хлортрифторметан 5,5 0
2903 77 20 00 - - - дихлордифторметан 0 0
2903 77 30 00 - - - трихлортрифторетани 5,5 0
2903 77 40 00 - - - дихлортетрафторетани 5,5 0
2903 77 50 00 - - - хлорпентафторетан 5,5 0
2903 77 90 00 - - - iншi 5,5 0
2903 78 00 00 - - пергалогенованi похiднi iншi 5,5 0
2903 79 11 00 - - - - метану, етану чи пропану 5,5 0
2903 79 19 00 - - - - iншi 5,5 0
2903 79 21 00 - - - - метану, етану чи пропану 5,5 0
2903 79 29 00 - - - - iншi 5,5 0
2903 79 90 00 - - - iншi 5,5 0
2903 81 00 00 - - 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан (HCH (ISO), включаючи лiндан (ISO, INN) 5,5 0
2903 82 00 00 - - алдрин (ISO), хлордан (ISO) та гептахлор (ISO) 5,5 0
2903 89 10 00 - - - 1,2-дибром-4-(1,2-диброметил)циклогексан; тетрабромциклооктани 5,5 0
2903 89 90 00 - - - iншi 5,5 0
2903 91 00 00 - - хлорбензол, o-дихлорбензол та p-дихлорбензол 5,5 0
2903 92 00 00 - - гексахлорбензол (ISO) i DDT (ISO) (клофенотан (INN), 1,1,1-трихлор-2,2-бiс (P-хлорфенiл)етан) 2 0
2903 99 10 00 - - - 2,3,4,5,6-пентаброметилбензол 2 0
2903 99 90 10 - - - - бензилхлорид (бензил хлористий) 0,1 0
2903 99 90 90 - - - - iншi 2 0
2904 10 00 00 - похiднi iз вмiстом лише сульфогруп, їх солi та складнi етиловi ефiри 0 0
2904 20 00 00 - похiднi iз вмiстом лише нiтро- або лише нiтрозогруп 0 0
2904 90 40 00 - - трихлоронiтрометан (хлорпiкрин) 0 0
2904 90 95 00 - - iншi 0 0
2905 11 00 00 - - метанол (метиловий спирт) 5,5 0
2905 12 00 10 - - - пропан-1-ол (спирт пропiловий) 0,1 0
2905 12 00 20 - - - пропан-2-ол (спирт iзопропiловий) 5,5 0
2905 13 00 00 - - бутан-1-ол (спирт н-бутиловий) 0 0
2905 14 10 00 - - - 2-метилпропан-2-ол (спирт третбутиловий) 5,5 0
2905 14 90 00 - - - iншi 5,5 0
2905 16 20 00 - - - октан-2-ол 5,5 0
2905 16 85 10 - - - - 2-етилгексан-1-ол 0 0
2905 16 85 90 - - - - iншi 5,5 0
2905 17 00 00 - - додекан-1-ол (спирт лауриловий), гексадекан-1-ол (цетиловий спирт) та октадекан-1-ол (спирт стеариловий) 5,5 0
2905 19 00 00 - - iншi 5,5 0
2905 22 00 00 - - ациклiчнi терпеновi спирти 5,5 0
2905 29 10 00 - - - алiловий спирт 5,5 0
2905 29 90 00 - - - iншi 5,5 0
2905 31 00 00 - - етиленглiколь (етандiол) 5,5 0
2905 32 00 00 - - пропiленглiколь (пропан-1,2-дiол) 0 0
2905 39 20 00 - - - бутан-1,3-дiол 5,5 0
2905 39 25 00 - - - бутан-1,4-дiол 5,5 0
2905 39 30 00 - - - 2,4,7,9-тетраметилдек-5-iн-4,7-дiол 5,5 0
2905 39 95 00 - - - iншi 5,5 0
2905 41 00 00 - - 2-етил-2-(гiдроксиметил) пропан-1,3-дiол (триметилолпропан) 5,5 0
2905 42 00 00 - - пентаеритрит (пентаеритритол) 5,5 0
2905 43 00 00 - - манiтол (манiт) 0 0
2905 44 11 00 - - - - iз вмiстом D-манiтолу 2 мас. % або менше у перерахунку на вмiст D-глюцитолу 5,5 0
2905 44 19 00 - - - - iнший 5,5 0
2905 44 91 00 - - - - iз вмiстом D-манiтолу 2 мас. % або менше у перерахунку на вмiст D-глюцитолу 0 0
2905 44 99 00 - - - - iнший 5,5 0
2905 45 00 00 - - глiцерин 5,5 0
2905 49 00 10 - - - ксилiт харчовий 5 0
2905 49 00 90 - - - iншi 5,5 0
2905 51 00 00 - - етхлорвiнол (INN) 0 0
2905 59 91 00 - - - 2,2-бiс (бромметил) пропандiол 0 0
2905 59 98 00 - - - - iншi 0 0
2906 11 00 00 - - ментол 0 0
2906 12 00 00 - - циклогексанол, метилциклогексаноли та диметилциклогексаноли 5,5 0
2906 13 10 00 - - - стерини 5,5 0
2906 13 90 00 - - - iнозити 5,5 0
2906 19 00 00 - - iншi 5,5 0
2906 21 00 00 - - бензиловий спирт 5,5 0
2906 29 00 00 - - iншi 5,5 0
2907 11 00 00 - - фенол (гiдроксибензол) та його солi 0 0
2907 12 00 10 - - - n-крезол 1 0
2907 12 00 90 - - - iншi 5,5 0
2907 13 00 00 - - октилфенол, нонiлфенол та їх iзомери; солi цих речовин 5,5 0
2907 15 10 00 - - - 1-нафтол 5,5 0
2907 15 90 00 - - - iншi 5,5 0
2907 19 10 00 - - - ксиленоли та їх солi 5,5 0
2907 19 90 00 - - - iншi 0 0
2907 21 00 00 - - резорцин та його солi 0 0
2907 22 00 00 - - гiдрохiнон (хiнол) та його солi 5,5 0
2907 23 00 00 - - 4,4'-iзопропiлiдендифенол (бiсфенол A, дифенiлолпропан) та його солi 5,5 0
2907 29 00 00 - - iншi 5,5 0
2908 11 00 00 - - пентахлорфенол (ISO) 0 0
2908 19 00 00 - - iншi 0 0
2908 91 00 00 - - дiносеб (ISO) та його солi 5,5 0
2908 92 00 00 - - 4,6-динiтро-о-крезол (DNOC (ISO) та його солi 5,5 0
2908 99 00 00 - - iншi 5,5 0
2909 11 00 00 - - дiетиловий ефiр 5,5 0
2909 19 10 00 - - - третбутиловий простий ефiр (етил-трет-бутиловий ефiр, ЕТВЕ) 5,5 0
2909 19 90 10 - - - - дiалiловий ефiр 1 0
2909 19 90 20 - - - - метилтретбутиловий ефiр 0 0
2909 19 90 90 - - - - iншi 5,5 0
2909 20 00 00 - ефiри простi циклановi (циклоалкановi), цикленовi (циклоалкеновi) або циклотерпеновi та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi 5,5 0
2909 30 10 00 - - дифенiловий ефiр простий 5,5 0
2909 30 31 00 - - - пентабромдифенiловий ефiр простий; 1,2,4,5-тетрабром-3,6-бiс-(пентабромофенокси)бензол 5,5 0
2909 30 35 00 - - - 1,2-бiс(2,4,6-трибромофенокси) етан, для виробництва акрилонiтрил-бутадiєнстиролу (ABS) 5,5 0
2909 30 38 00 - - - iншi 5,5 0
2909 30 90 00 - - iншi 0 0
2909 41 00 00 - - 2,2'-оксидiетанол (дiетиленглiколь, диглiколь) 5,5 0
2909 43 00 00 - - простi монобутиловi ефiри етиленглiколю або дiетиленглiколю 5,5 0
2909 44 00 20 - - - етилцелозольв 1 0
2909 44 00 90 - - - iншi 5,5 0
2909 49 11 00 - - - 2-(2-хлоретокси)етанол 0 0
2909 49 80 10 - - - - циклiчнi 5,5 0
2909 49 80 90 - - - - iншi 0 0
2909 50 00 10 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
2909 50 00 90 - - iншi 5,5 0
2909 60 00 00 - пероксиди спиртiв, простих ефiрiв, кетонiв та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi 5,5 0
2910 10 00 00 - оксиран (етиленоксид) 0 0
2910 20 00 00 - метилоксиран (пропiленоксид) 0 0
2910 30 00 00 - 1-хлор-2,3-епоксипропан (епiхлоргiдрин) 5,5 0
2910 40 00 00 - дiелдрiн (ISO, INN) 5,5 0
2910 90 00 00 - iншi 5,5 0
2911 00 00 00 Ацеталi i напiвацеталi, до складу яких входить або не входить iнша кисневмiсна функцiональна група, та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi 5,5 0
2912 11 00 00 - - метаналь (формальдегiд) 5,5 0
2912 12 00 00 - - етаналь (ацетальдегiд) 2 0
2912 19 00 10 - - - бутаналь (бутиральдегiд, нормальний iзомер) 5,5 0
2912 19 00 90 - - - iншi 0 0
2912 21 00 00 - - бензальдегiд 5,5 0
2912 29 00 00 - - iншi 5,5 0
2912 41 00 00 - - ванiлiн (4-гiдрокси-3-метоксибензальдегiд) 5,5 0
2912 42 00 00 - - етилванiлiн (3-етокси-4-гiдроксибензальдегiд) 5,5 0
2912 49 00 00 - - iншi 5,5 0
2912 50 00 00 - циклiчнi полiмери альдегiдiв 5,5 0
2912 60 00 00 - параформальдегiд 5,5 0
2913 00 00 00 Похiднi речовин товарної позицiї 2912, галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi 5,5 0
2914 11 00 00 - - ацетон 0 0
2914 12 00 00 - - бутанон (метилетилкетон) 1 0
2914 13 00 00 - - 4-метилпентан-2-он (метилiзобутилкетон) 5,5 0
2914 19 10 00 - - - 5-метилгексан-2-он 5,5 0
2914 19 90 00 - - - iншi 5,5 0
2914 22 00 00 - - циклогексанон та метилциклогексанони 0 0
2914 23 00 00 - - iонони та метилiонони 5,5 0
2914 29 00 10 - - - iзофорон (3,5,5-триметил-2-циклогексен-1-он) 0,1 0
2914 29 00 20 - - - камфора 0 0
2914 29 00 90 - - - iншi 5,5 0
2914 31 00 00 - - фенiлацетон (фенiлпропан-2-он) 5,5 0
2914 39 00 10 - - - ацетофенон 0,1 0
2914 39 00 90 - - - iншi 5,5 0
2914 40 10 00 - - 4-гiдрокси-4-метилпентан-2-он (дiацетоновий спирт) 5,5 0
2914 40 90 00 - - iншi 5,5 0
2914 50 00 00 - кетонофеноли та кетони, до складу яких входить iнша кисневмiсна функцiональна група 2 0
2914 61 00 00 - - антрахiнон 5,5 0
2914 69 10 00 - - - 1,4-нафтохiнон 0 0
2914 69 90 00 - - - iншi 0 0
2914 70 00 00 - галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi 5,5 0
2915 11 00 00 - - мурашина кислота 0 0
2915 12 00 00 - - солi мурашиної кислоти 5,5 0
2915 13 00 00 - - складнi ефiри мурашиної кислоти 5,5 0
2915 21 00 00 - - оцтова кислота 5,5 0
2915 24 00 00 - - оцтовий ангiдрид 2 0
2915 29 00 00 - - iншi 5,5 0
2915 31 00 00 - - етилацетат 0 0
2915 32 00 00 - - вiнiлацетат 5,5 0
2915 33 00 00 - - н-бутилацетат 0 0
2915 36 00 00 - - диносебу (ISO) ацетат 5,5 0
2915 39 00 00 - - iншi 5,5 0
2915 40 00 00 - кислоти моно-, ди- або трихлороцтовi, їх солi та складнi ефiри 0 0
2915 50 00 00 - пропiонова кислота, її солi та складнi ефiри 5,5 0
2915 60 11 00 - - - дiiзобутират 1-iзопропiл-2,2-диметилтриметилену 5,5 0
2915 60 19 00 - - - iншi 5,5 0
2915 60 90 00 - - валерiановi кислоти, їх солi та складнi ефiри 0 0
2915 70 40 00 - - пальмiтинова кислота, її солi та складнi ефiри 5,5 0
2915 70 50 10 - - - стеаринова кислота 1 0
2915 70 50 90 - - - iншi 5,5 0
2915 90 30 00 - - лауринова кислота, її солi та складнi ефiри 5,5 0
2915 90 70 10 - - - октоат олова (II) (2-етилгексанової кислоти олова (II) сiль) 2 0
2915 90 70 90 - - - iншi 5,5 0
2916 11 00 00 - - акрилова кислота та її солi 0 0
2916 12 00 00 - - складнi ефiри акрилової кислоти 0 0
2916 13 00 00 - - метакрилова кислота та її солi 0 0
2916 14 00 00 - - складнi ефiри метакрилової кислоти 0 0
2916 15 00 00 - - олеїнова, лiнолева або лiноленова кислоти, їх солi та складнi ефiри 1 0
2916 16 00 00 - - бiнапакрил (ISO) 6,5 0
2916 19 10 00 - - - ундециловi кислоти, їх солi та складнi ефiри 6,5 0
2916 19 40 00 - - - кислота кротонова 6,5 0
2916 19 95 10 - - - - гекса-2,4-дiєнова кислота (сорбiнова кислота) 2 0
2916 19 95 90 - - - - iншi 6,5 0
2916 20 00 00 - кислоти циклановi (циклоалкановi), цикленовi (циклоалкеновi) та циклотерпеновi монокарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi 6,5 0
2916 31 00 00 - - бензойна кислота, її солi та складнi ефiри 0 0
2916 32 00 10 - - - пероксид бензоїлу 1 0
2916 32 00 90 - - - хлористий бензоїл 6,5 0
2916 34 00 00 - - фенiлоцтова кислота та її солi 2 0
2916 39 10 00 - - - складнi ефiри фенiлоцтової кислоти 6,5 0
2916 39 90 10 - - - iбупрофен (ibuprofen INN) 2 0
2916 39 90 90 - - - iншi 6,5 0
2917 11 00 00 - - щавлева кислота, її солi та складнi ефiри 6,5 0
2917 12 00 00 - - адипiнова кислота, її солi та складнi ефiри 6,5 0
2917 13 10 00 - - - себацинова кислота 6,5 0
2917 13 90 00 - - - iншi 6,5 0
2917 14 00 00 - - малеїновий ангiдрид 6,5 0
2917 19 10 00 - - - малонова кислота, її солi та складнi ефiри 6,5 0
2917 19 90 00 - - - iншi 0 0
2917 20 00 00 - кислоти циклановi (циклоалкановi), цикленовi (циклоалкеновi) або циклотерпеновi полiкарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi 6,5 0
2917 32 00 00 - - дiоктилортофталати 6,5 0
2917 33 00 00 - - динонiлортофталати або дидецилортофталати 0 0
2917 34 00 00 - - iншi складнi ефiри ортофталевої кислоти 0 0
2917 35 00 10 - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
2917 35 00 90 - - - iнший 6,5 0
2917 36 00 00 - - терефталева кислота та її солi 6,5 0
2917 37 00 00 - - диметилтерефталат 6,5 0
2917 39 20 00 - - - складний ефiр чи ангiдрид тетрабромфталевої кислоти; бензол-1,2,4-трикарбонова кислота; iзофталоїлдихлорид, що мiстить 0,8 мас. % чи менше терефталоїлдихлориду; нафталiн-1,4,5,8-тетракарбонова кислота; тетрахлорфталевий ангiдрид; 3,5-бiс(метоксикарбонiл) бензолсульфонат натрiю 6,5 0
2917 39 95 00 - - - iншi 6,5 0
2918 11 00 00 - - молочна кислота, її солi та складнi ефiри 6,5 0
2918 12 00 00 - - винна кислота 6,5 0
2918 13 00 00 - - солi та складнi ефiри винної кислоти 6,5 0
2918 14 00 00 - - лимонна кислота 6,5 0
2918 15 00 10 - - - натрiй цитрат 2 0
2918 15 00 90 - - - iншi 6,5 0
2918 16 00 00 - - глюконова кислота, її солi та складнi ефiри 0 0
2918 18 00 00 - - хлорбензилат (ISO) 6,5 0
2918 19 30 00 - - - холева кислота, 3-альфа, 12-альфа-дигiдрокси-5-бета-холан-24-ова кислота (дезоксихолева кислота), їх солi та складнi ефiри 0 0
2918 19 40 00 - - - 2,2-бiс(гiдроксиметил) пропiонова кислота 0 0
2918 19 50 00 - - - 2,2-дифенил-2-гiдроксиацетилова кислота (бензилова кислота) 6,5 0
2918 19 98 10 - - - - бромпропiлат (iзопропiл-4,4-дибромбензилат) 0,1 0
2918 19 98 20 - - - - 12-гiдроксистеаринова кислота (12-hydroxystearic acid) 2 0
2918 19 98 90 - - - - iншi 6,5 0
2918 21 00 00 - - салiцилова кислота та її солi 2 0
2918 22 00 00 - - о-ацетилсалiцилова кислота, її солi та складнi ефiри 6,5 0
2918 23 00 00 - - iншi складнi ефiри салiцилової кислоти та їх солi 6,5 0
2918 29 00 10 - - - метиловий ефiр 4-гiдроксибензойної кислоти (methylparaben) 0 0
2918 29 00 20 - - - вiсмуту галат основний (bismuth subgallate) 0 0
2918 29 00 30 - - - сульфосалiциловi кислоти, гiдроксинафтойнi кислоти, їх солi та складнi ефiри 0 0
2918 29 00 90 - - - iншi 6,5 0
2918 30 00 00 - кислоти карбоновi, до складу яких входить альдегiдна або кетонова група, але не входить iнша кисневмiсна функцiональна група, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi 6,5 0
2918 91 00 00 - - 2,4,5-Т (ISO) (2,4,5-трихлорфеноксiоцтова кислота), її солi та складнi ефiри 6,5 0
2918 99 40 10 - - - - дикамба (ISO) 0 0
2918 99 40 90 - - - - iншi 6,5 0
2918 99 90 10 - - - - напроксен (naproxen INN) 0 0
2918 99 90 20 - - - - дикамба амiнна сiль (амiнна сiль 2-метокси-3,6-дихлорбензойної кислоти) 0,1 0
2918 99 90 30 - - - - гемфiброзил (gemfibrozil INN) 0 0
2918 99 90 40 - - - - 2,4-Д кислота (2,4-дихлорфеноксiоцтова кислота) 0 0
2918 99 90 90 - - - - iншi 6,5 0
2919 10 00 00 - трис (2,3-дибромпропiл) фосфат 6,5 0
2919 90 00 10 - - - три (2-хлорiзопропiл) фосфат 2 0
2919 90 00 90 - - - iншi 6,5 0
2920 11 00 00 - - паратiон (ISO) та паратiонметил (ISO) (метилпаратiон) 6,5 0
2920 19 00 00 - - iншi 6,5 0
2920 90 10 00 - - складнi ефiри сiрчаної кислоти та вуглекислоти та їх солi, та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi 6,5 0
2920 90 20 00 - - диметилфосфонат (диметилфосфiт) 6,5 0
2920 90 30 00 - - триметилфосфiт (триметоксифосфiн) 6,5 0
2920 90 40 00 - - триетилфосфiт 6,5 0
2920 90 50 00 - - дiетилфосфонат (дiетилгiдрогенфосфiт) (дiетилфосфiт) 6,5 0
2920 90 85 00 - - iншi сполуки 6,5 0
2921 11 00 00 - - метиламiн, ди- або триметиламiн та їх солi 0 0
2921 19 40 00 - - - 1,1,3,3-тетраметилбутиламiн 0 0
2921 19 50 00 - - - дiетиламiн та його солi 0 0
2921 19 60 00 - - - 2-(N,N-диетиламiн) етилхлорид гiдрохлорид, 2-(N,N-диiзопропiламiн) етилхлорид гiдрохлорид та 2-(N,N-диметиламiн) етилхлорид гiдрохлорид 6,5 0
2921 19 99 10 - - - - iзопропiламiн та його солi 0 0
2921 19 99 20 - - - - таурiн (taurine INN) 0 0
2921 19 99 90 - - - - iншi 6,5 0
2921 21 00 00 - - етилендiамiн та його солi 0 0
2921 22 00 00 - - гексаметилендiамiн та його солi 2 0
2921 29 00 00 - - iншi 0 0
2921 30 10 00 - - циклогексиламiн i циклогексилдиметиламiн та їх солi 1 0
2921 30 91 00 - - циклогекс-1,3-илендiамiн (1,3-дiамiноциклогексан) 6,5 0
2921 30 99 00 - - iншi 6,5 0
2921 41 00 00 - - анiлiн та його солi 2 0
2921 42 00 10 - - - галогенованi, сульфованi, нiтрованi, нiтрозованi похiднi та їх солi 6,5 0
2921 42 00 90 - - - iншi 6,5 0
2921 43 00 00 - - толуїдини та їх похiднi; солi цих речовин 6,5 0
2921 44 00 00 - - дифенiламiн та його похiднi; солi цих речовин 2 0
2921 45 00 00 - - 1-нафтиламiн (альфа-нафтиламiн), 2-нафтиламiн (бета-нафтиламiн) та їх похiднi; солi цих речовин 6,5 0
2921 46 00 00 - - амфетамiн (INN), бензфетамiн (INN), дексамфетамiн (INN), етиламфетамiн (INN), фенкамфамiн (INN), лефетамiн (INN), левамфетамiн (INN), мефенорекс (INN) i фентермiн (INN); солi цих сполук 0 0
2921 49 00 00 - - iншi 0 0
2921 51 11 00 - - - - м-фенiлендiамiн, чистота якого 99 мас. % або бiльше i який мiстить: - 1 мас. % або менше води, - 200 мг/кг або менше о-фенiлендiамiну та - 450 мг/кг або менше п-фенiлендiамiну 0 0
2921 51 19 00 - - - - iншi 6,5 0
2921 51 90 10 - - - - амiнофенiлпарамiнова кислота 0 0
2921 51 90 30 - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
2921 51 90 90 - - - - iншi 6,5 0
2921 59 50 00 - - - м-фенiленбiс (метиламiн), 2,2'-дихлор-4,4'-метилендiанiлiн, 4,4'-бi-о-толуїдин, 1,8-нафтилендiамiн 6,5 0
2921 59 90 00 - - - iншi 6,5 0
2922 11 00 00 - - моноетаноламiн та його солi 0 0
2922 12 00 00 - - дiетаноламiн та його солi 2 0
2922 13 10 00 - - - триетаноламiн 6,5 0
2922 13 90 00 - - - солi триетаноламiну 6,5 0
2922 14 00 00 - - декстропропоксифен (INN) та його солi 0 0
2922 19 10 00 - - - N-етилдiетаноламiн 0 0
2922 19 20 00 - - - 2,2'-метилiмiнодiетанол (N-метилдiетаноламiн) 0 0
2922 19 30 00 - - - 2-(N,N-диiзопропiламiн) етанол 0 0
2922 19 85 00 - - - iншi 0 0
2922 21 00 00 - - амiногiдроксинафталiнсульфокислоти та їх солi 0 0
2922 29 00 10 - - - анiзидини, дiанiзидини, фенетидини та їх солi 6,5 0
2922 29 00 90 - - - iншi 0 0
2922 31 00 00 - - амфепрамон (INN), метадон (INN) та норметадон (INN); солi цих сполук 6,5 0
2922 39 00 00 - - iншi 6,5 0
2922 41 00 00 - - лiзин та його складнi ефiри; солi цих речовин 6,5 0
2922 42 00 00 - - глутамiнова кислота та її солi 6,5 0
2922 43 00 00 - - антранiлова кислота та її солi 6,5 0
2922 44 00 00 - - тилiдин (INN) та його солi 0 0
2922 49 20 00 - - - бета-аланiн 0 0
2922 49 85 00 - - - iншi 0 0
2922 50 00 10 - - фенiлефрину гiдрохлорид (phenylephrine INN), 5-амiносалiцилова кислота 0 0
2922 50 00 20 - - трамадолу гiдрохлорид (tramadol INN) 0 0
2922 50 00 90 - - iншi 6,5 0
2923 10 00 10 - - хлорид холiну 0 0
2923 10 00 90 - - iншi 6,5 0
2923 20 00 00 - лецитини та iншi фосфоамiнолiпiди 6,5 0
2923 90 00 00 - iншi 6,5 0
2924 11 00 00 - - мепробамат (INN) 0 0
2924 12 00 00 - - фторацетамiд (ISO), монокротофос (ISO) та фосфамiдон (ISO) 0 0
2924 19 00 00 - - iншi 0 0
2924 21 00 00 - - уреїни та їх похiднi; солi цих сполук 0 0
2924 23 00 00 - - 2-ацетамiдобензойна кислота (N-ацетилантранiлова кислота) та її солi 0 0
2924 24 00 00 - - етинамат (INN) 0 0
2924 29 10 00 - - - лiдокаїн (INN) 0 0
2924 29 98 10 - - - - - метолахлор 0,1 0
2924 29 98 90 - - - - iншi 0 0
2925 11 00 00 - - сахарин та його солi 0 0
2925 12 00 00 - - глутетiмiд (INN) 6,5 0
2925 19 20 00 - - - 3,3',4,4',5,5',6,6'-октабром-N,N'-етилендифталiмiд; N,N'-етиленбiс(4,5-дибромгексагiдро-3,6-метанфталiмiд) 6,5 0
2925 19 95 00 - - - iншi 6,5 0
2925 21 00 00 - - хлордимеформ (ISO) 6,5 0
2925 29 00 00 - - iншi 6,5 0
2926 10 00 00 - акрилонiтрил 0 0
2926 20 00 00 - 1-цiаногуанiдин (дицiандiамiд) 6,5 0
2926 30 00 00 - фенпропорекс (INN) та його солi; метадон (INN) - промiжний продукт (4-цiано-2-диметиламiно-4,4-дифенiлбутан) 0 0
2926 90 20 00 - - iзофталонiтрил 0 0
2926 90 95 00 - - iншi 0 0
2927 00 00 00 Дiазо-, азо- або азоксисполуки 0 0
2928 00 10 00 - N, N-бiс(2-метоксиетил) гiдроксиламiн 6,5 0
2928 00 90 10 - - фенiлгiдразин 0,1 0
2928 00 90 90 - - iншi 6,5 0
2929 10 00 10 - - метилфенiлендiiзоцiанати (толуолдiiзоцiанати) 6,5 0
2929 10 00 90 - - iншi 6,5 0
2929 90 00 00 - iншi 6,5 0
2930 20 00 10 - - етилпропiлтiокарбамат (S-етил-NN-ди-н-пропiлтiокарбамат) 0,1 0
2930 20 00 90 - - iншi 6,5 0
2930 30 00 00 - тiурам моно-, ди- або тетрасульфiди 0 0
2930 40 10 00 - - метiонiн (INN) 6,5 0
2930 40 90 00 - - iншi 6,5 0
2930 50 00 00 - каптафол (ISO) та метамiдофос (ISO) 0 0
2930 90 13 00 - - цистеїн i цистин 0 0
2930 90 16 00 - - похiднi цистеїну або цистину 0 0
2930 90 20 00 - - тiодиглiколь (INN) (2,2'-тiодiетанол) 0 0
2930 90 30 00 - - DL-2-гiдрокси-4-(метилтiо)масляна кислота 0 0
2930 90 40 00 - - 2,2'-тiодiетилбiс [3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гiдроксифенiл) пропiонат] 0 0
2930 90 50 00 - - сумiш iзомерiв, що мiстить 4-метил-2,6-бiс (метилтiо)-м-фенiлендiамiн та 2-метил-4,6-бiс (метилтiо)-м-фенiлендiамiн 0 0
2930 90 60 00 - - 2-(N,N-диетиламiн)етантiол 0 0
2930 90 99 10 - - - дитiокарбонати (ксантати, ксантогенати) 6,5 0
2930 90 99 90 - - - iншi 0 0
2931 10 00 00 - тетраметилсвинець i тетраетилсвинець 0 0
2931 20 00 00 - трибутилолова сполука 0 0
2931 90 10 00 - - диметилметилфосфонат 0 0
2931 90 20 00 - метилфосфоноїл дифторид (метилфосфонової кислоти дифторангiдрид) 0 0
2931 90 30 00 - метилфосфоноїл дихлорид (метилфосфонової кислоти дихлорангiдрид) 0 0
2931 90 40 00 - - (5-етил-2-метил-2-окси-1,3,2-диоксафосфiнан-5-ил)метил метилметилфосфонат; бiс[(5-етил-2-метил-2-окси- 1,3,2-диоксафосфiнан-5-ил)метил]метилфосфонат; 2,4,6-трипропил-1,3,5,2,4,6-триоксатрифосфiнан 2,4,6-триоксид; диметилпропiлфосфонат; диетилетилфосфонат; натрiй 3-(тригiдроксисилил) пропiлметилфосфонат; сумiшi, якi головним чином складаються з метилфосфонової кислоти та (амiноiмiнометил) сечовини (в спiввiдношеннi 50:50) 0 0
2931 90 90 10 - - дибутилолова дилаурат (dibutyltin dilaurate) 0 0
2931 90 90 30 - - триетилалюмiнiй 5 0
2931 90 90 40 - - глiфосат (N-(фосфонометил) глiцин) 0 0
2931 90 90 90 - - iншi 6,5 0
2932 11 00 00 - - тетрагiдрофуран 6,5 0
2932 12 00 00 - - 2-фуральдегiд (фурфурол) 6,5 0
2932 13 00 00 - - спирти фурфуриловий та тетрагiдрофуриловий 6,5 0
2932 19 00 00 - - iншi 0 0
2932 20 10 00 - - фенолфталеїн; 1-гiдрокси-4-[1-(4-гiдрокси- 3-метоксикарбонiл-1-нафтил)-3-оксо-1Н, 3Н-бензо[ди]iзохромен-1-iл]- 6-октадецилокси-2-нафтенова кислота; 3'-хлор-6'- цикло-гексиламiноспiро [iзобензофуран-1(3Н), 9'-ксантен]-3-он; 6'-(N-етил-п-толуїдин)-2'- метилспiро[iзобензофуран-1(3Н), 9'-ксантен]-3-он; метил-6-докосилокси-1- гiдрокси-4-[1-(4-гiдрокси- 3-метил-1-фенантрил)-3-оксо-1Н, 3Н-нафто[1,8-cd] пiран-1-iл]нафталiн-2-карбоксилат 0 0
2932 20 90 00 - - iншi 0 0
2932 91 00 00 - - iзосафрол 6,5 0
2932 92 00 00 - - 1-(1,3-бензодiоксол-5-ил)пропан-2-он 6,5 0
2932 93 00 00 - - пiперональ 6,5 0
2932 94 00 00 - - сафрол 6,5 0
2932 95 00 00 - - тетрагiдроканабiноли (всi iзомери) 0 0
2932 99 00 00 - - iншi 0 0
2933 11 10 00 - - - пропiфеназон (INN) 6,5 0
2933 11 90 00 - - - iншi 6,5 0
2933 19 10 00 - - - фенiлбутазон (INN) 0 0
2933 19 90 00 - - - iншi 0 0
2933 21 00 00 - - гiдантоїн та його похiднi 6,5 0
2933 29 10 00 - - - нафазолiну гiдрохлорид (INNM) та нафазолiну нiтрат (INNM); фентоламiн (INN); толазолiну гiдрохлорид (INNM) 6,5 0
2933 29 90 00 - - - iншi 5,5 0
2933 31 00 00 - - пiридин та його солi 0 0
2933 32 00 00 - - пiперидин та його солi 6,5 0
2933 33 00 00 - - алфентанiл (INN), анiлеридин (INN), безитрамiд (INN), бромазепам (INN), дифеноксин (INN), дифеноксилат (INN), дипiпанон (INN), фентанiл (INN), кетобемiдон (INN), метилфенiдат (INN), пентазоцин (INN), петидин (INN), петидин (INN)-промiжний продукт А, фенциклiдин (INN) (PCP), феноперидин (INN), пiпрадрол (INN), пiритрамiд (INN), пропiрам (INN) та тримеперидин (INN); солi цих сполук 0 0
2933 39 10 00 - - - iпронiазид (INN); кетобемiдону гiдрохлорид (INNM); бромiд пiридостигмiну (INN) 0 0
2933 39 20 00 - - - 2,3,5,6-тетрахлоропiридин 0 0
2933 39 25 00 - - - 3,6-дихлоропiридин-2-карбоксилова кислота 0 0
2933 39 35 00 - - - 2-гiдроксиетиламонiй-3,6-дихлорпiридин-2-карбоксилат 0 0
2933 39 40 00 - - - 2-бутоксiетил (3,5,6-трихлор-2-пiридилоксi) ацетат 0 0
2933 39 45 00 - - - 3,5-дихлор-2,4,6-трифторопiридин 0 0
2933 39 50 00 - - - флуроксипiр (fluroxypyr (ISO), складний метиловий ефiр 0 0
2933 39 55 00 - - - 4-метилпiридин 0 0
2933 39 99 00 - - - iншi 0 0
2933 41 00 00 - - леворфанол (INN) та його солi 0 0
2933 49 10 00 - - - галогенованi похiднi хiнолiну; похiднi хiнолiнкарбонової кислоти 0 0
2933 49 30 00 - - - декстрометорфан (INN) та його солi 0 0
2933 49 90 00 - - - iншi 0 0
2933 52 00 00 - - малонiлсечовина (барбiтурова кислота) та її солi 6,5 0
2933 53 10 00 - - фенобарбiтал (INN), барбiтал (INN) та їх солi 0 0
2933 53 90 00 - - - iншi 6,5 0
2933 54 00 00 - - iншi похiднi малонiлсечовини (барбiтурової кислоти); солi цих сполук 6,5 0
2933 55 00 00 - - лопразолам (INN), меклоквалон (INN), метаквалон (INN) i зипепрол (INN); солi цих сполук 0 0
2933 59 10 00 - - - дiазинон (ISO) 0 0
2933 59 20 00 - - - 1,4-дiазабiцикло-[2.2.2]октан(триетилендiамiн) 0 0
2933 59 95 00 - - - iншi 0 0
2933 61 00 00 - - меламiн 6,5 0
2933 69 10 00 - - - атразин (ISO); пропазин (ISO); симазин (ISO); гексагiдро-1,3,5-тринiтро-1,3,5-триазин (гексоген, триметилентринiтроамiн) 0 0
2933 69 40 00 - - - метенамiн (INN) (гексаметилентетрамiн); 2,6-ди-трет-бутил- 4-[4,6-бiс(октилтiо)-1,3,5-триазин-2-iл-амiно]фенол 6,5 0
2933 69 80 00 - - - iншi 6,5 0
2933 71 00 00 - - 6-гексанлактам (епсилон-капролактам) 0 0
2933 72 00 00 - - клобазам (INN) та метиприлон (INN) 0 0
2933 79 00 00 - - iншi лактами 0 0
2933 91 10 00 - - - хлордiазепоксид (INN) 0 0
2933 91 90 00 - - - iншi 0 0
2933 99 20 00 - - - iндол, 3-метилiндол (скатол), 6-алiл-6,7-дигiдро-5Н-дибенз [с,е] азепiн (азапетин), хлордiазепоксид, фенiндамiн (INN) та їх солi; iмiпрамiн гiдрохлорид (INNM) 0 0
2933 99 50 00 - - - 2,4-ди-трет-бутил-6-(5-хлоробензотiазол-2-iл) фенол 0 0
2933 99 80 00 - - - iншi 0 0
2934 10 00 00 - сполуки, що мiстять у структурi неконденсований тiазоловий цикл (гiдрований або негiдрований) 0 0
2934 20 20 00 - - ди(бензотiазол-2-iл)дисульфiд; бензотiазол-2-тiол (меркаптобензотiазол) i його солi 5 0
2934 20 80 00 - - iншi 0 0
2934 30 10 00 - - тiетилперазин (INN); тiоридазин (INN) i його солi 6,5 0
2934 30 90 00 - - iншi 0 0
2934 91 00 00 - - амiнорекс (INN), бротiзолам (INN), клотiазепам (INN), клоксазолам (INN), декстроморамiд (INN), галоксазолам (INN), кетазолам (INN), мезокарб (INN), оксазолам (INN), пемолiн (INN), фендиметразин (INN), фенметразин (INN) та суфентанiл (INN); солi цих сполук 0 0
2934 99 60 00 - - - хлорпротиксен (INN); теналiдин (INN) i його тартрати та малеати; фуразолiдон (INN); 7-амiноцефалоспоранова кислота; солi та складнi ефiри (6R, 7R)-3-ацетоксиметил-7-[(R)- 2-формiлокси-2-фенiлацетамiдо]-8-окси-5-тiа-1- азабiцикло[4.2.0]окт-2-ен-2-карбонової кислоти; 1-[2-(1,3-дiоксан-2-iл)етил]-2-метилпiридин бромiд 0 0
2934 99 90 00 - - - iншi 0 0
2935 00 30 00 - 3-{1-[7-(гексадецилсульфонiламiно)- 1-Н-iндол-3-iл]-3-оксо-1Н, 3Н-нафто[1,8-cd] пiран-1-iл}-N,N-диметил-1Н-iндол-7 сульфонамiд; метосулам (ISO) 0 0
2935 00 90 00 - iншi 0 0
2936 21 00 00 - - вiтамiн A та його похiднi 0 0
2936 22 00 00 - - вiтамiн B1 та його похiднi 0 0
2936 23 00 00 - - вiтамiн B2 та його похiднi 0 0
2936 24 00 00 - - кислота D- або DL-пантотенова (вiтамiн B3 або вiтамiн B5) та її похiднi 0 0
2936 25 00 00 - - вiтамiн B6 та його похiднi 0 0
2936 26 00 00 - - вiтамiн B12 та його похiднi 0 0
2936 27 00 00 - - вiтамiн C та його похiднi 0 0
2936 28 00 00 - - вiтамiн E та його похiднi 0 0
2936 29 00 00 - - iншi вiтамiни та їх похiднi 0 0
2936 90 00 00 - iншi, включаючи природнi концентрати 0 0
2937 11 00 00 - - соматотропiн, його похiднi та структурнi аналоги 0 0
2937 12 00 00 - - iнсулiн та його солi 0 0
2937 19 00 00 - - iншi 0 0
2937 21 00 00 - - кортизон, гiдрокортизон, преднiзон (дегiдрокортизон) та преднiзолон (дегiдрогiдрокортизон) 0 0
2937 22 00 00 - - галогенованi похiднi кортикостероїдних гормонiв 0 0
2937 23 00 00 - - естрогени та прогестини 0 0
2937 29 00 00 - - iншi 0 0
2937 50 00 00 - простагландини, тромбоксани та лейкотриєни, їх похiднi та структурнi аналоги 0 0
2937 90 00 00 - iншi 0 0
2938 10 00 00 - рутозид (рутин) та його похiднi 0 0
2938 90 10 00 - - глiкозиди наперстянки 0 0
2938 90 30 00 - - глiциризинова кислота i глiциризинати 0 0
2938 90 90 00 - - iншi 0 0
2939 11 00 00 - - концентрати макової соломки; бупренорфiн (INN), кодеїн, дигiдрокодеїн (INN), етилморфiн, еторфiн (INN), героїн, гiдрокодон (INN), гiдроморфон (INN), морфiн, нiкоморфiн (INN), оксикодон (INN), оксиморфон (INN), фолкодин (INN), тебакон (INN) i тебаїн; солi цих сполук 0 0
2939 19 00 00 - - iншi 0 0
2939 20 00 00 - алкалоїди, видiленi з кори хiнного дерева та їх похiднi; солi цих сполук 0 0
2939 30 00 00 - кофеїн та його солi 0 0
2939 41 00 00 - - ефедрин та його солi 0 0
2939 42 00 00 - - псевдоефедрин (INN) та його солi 0 0
2939 43 00 00 - - катин (INN) та його солi 0 0
2939 44 00 00 - - норефедрин та його солi 0 0
2939 49 00 00 - - iншi 0 0
2939 51 00 00 - - фенетилiн (INN) та його солi 0 0
2939 59 00 00 - - iншi 0 0
2939 61 00 00 - - ергометрин (INN) та його солi 0 0
2939 62 00 00 - - ерготамiн (INN) та його солi 0 0
2939 63 00 00 - - лiзергiнова кислота та її солi 0 0
2939 69 00 00 - - iншi 0 0
2939 91 00 00 - - кокаїн, екгонiн, левометамфетамiн, метамфетамiн (INN), рацемат метамфетамiна; солi, складнi ефiри та iншi їх похiднi 0 0
2939 99 00 00 - - iншi 0 0
2940 00 00 00 Цукри хiмiчно чистi, за винятком цукрози, лактози, мальтози, глюкози та фруктози; простi ефiри цукрiв, ацеталi цукрiв та складнi ефiри цукрiв, та їх солi, крiм речовин товарних позицiй 2937, 2938 або 2939 6,5 0
2941 10 00 00 - пенiцилiни та їх похiднi, що мають структуру пенiциланової кислоти; солi цих речовин 0 0
2941 20 30 00 - - дигiдрострептомiцин, його солi, складнi ефiри i гiдрати 0 0
2941 20 80 00 - - iншi 0 0
2941 30 00 00 - тетрациклiни та їх похiднi; солi цих речовин 0 0
2941 40 00 00 - хлорамфенiкол та його похiднi; солi цих речовин 0 0
2941 50 00 00 - еритромiцин та його похiднi; солi цих речовин 0 0
2941 90 00 00 - iншi 0 0
2942 00 00 00 Iншi органiчнi сполуки 0 0
3001 20 10 00 - - людського походження 0 0
3001 20 90 00 - - iншi 0 0
3001 90 20 00 - - людського походження 0 0
3001 90 91 00 - - - гепарин та його солi 0 0
3001 90 98 00 - - - iншi 0 0
3002 10 10 00 - - сироватки iмуннi (антисироватки) 0 0
3002 10 91 00 - - - гемоглобiн, глобулiни кровi i сироватковi глобулiни 0 0
3002 10 95 00 - - - - людського походження 0 0
3002 10 99 00 - - - - iншi 0 0
3002 20 00 00 - вакцини для людей 0 0
3002 30 00 00 - вакцини ветеринарнi 0 0
3002 90 10 00 - - кров людей 0 0
3002 90 30 00 - - кров тварин, приготовлена для терапевтичного, профiлактичного або дiагностичного застосування 0 0
3002 90 50 00 - - культури мiкроорганiзмiв 0 0
3002 90 90 00 - - iншi 0 0
3003 10 00 00 - що мiстять пенiцилiни або їх похiднi, якi мають структуру пенiциланової кислоти, або стрептомiцини або їх похiднi 0 0
3003 20 00 00 - що мiстять iншi антибiотики 0 0
3003 31 00 00 - - що мiстять iнсулiн 0 0
3003 39 00 00 - - iншi 0 0
3003 40 00 00 - що мiстять алкалоїди або їх похiднi, але не мiстять гормонiв, iнших сполук товарної позицiї 2937 або антибiотикiв 0 0
3003 90 00 10 - - - фiтин (phytine) 0 0
3003 90 00 90 - - - iншi 0 0
3004 10 00 00 - що мiстять пенiцилiни або їх похiднi, якi мають структуру пенiциланової кислоти, або iз вмiстом стрептомiцинiв або їх похiдних 0 0
3004 20 00 00 - що мiстять iншi антибiотики 0 0
3004 31 00 00 - - що мiстять iнсулiн 0 0
3004 32 00 00 - - що мiстять гормони кори надниркової залози, їх похiднi або структурнi аналоги 0 0
3004 39 00 00 - - iншi 0 0
3004 40 00 00 - що мiстять алкалоїди або їх похiднi, але без вмiсту гормонiв, iнших сполук товарної позицiї 2937 або антибiотикiв 0 0
3004 50 00 00 - iншi лiкарськi засоби, що мiстять вiтамiни або iншi сполуки товарної позицiї 2936 0 0
3004 90 00 00 - iншi 0 0
3005 10 00 00 - перев'язувальнi адгезивнi та iншi вироби, що мають липкий шар (липку поверхню) 0 0
3005 90 10 00 - - вата та вироби з вати 0 0
3005 90 31 00 - - - - марля та вироби з марлi 0 0
3005 90 50 00 - - - - iншi 0 0
3005 90 99 00 - - - iншi 0 0
3006 10 10 00 - - кетгут хiрургiчний стерильний 0 0
3006 10 30 00 - - стерильнi хiрургiчнi або стоматологiчнi адгезивнi бар'єри, якi розсмоктуються або не розсмоктуються 0 0
3006 10 90 00 - - iншi 0 0
3006 20 00 00 - реагенти для визначення групи кровi 0 0
3006 30 00 00 - контрастнi препарати для рентгенографiчних обстежень; дiагностичнi реактиви для введення хворим 0 0
3006 40 00 00 - зубнi цементи та iншi стоматологiчнi матерiали для пломбування зубiв; цементи для реконструювання (вiдновлення) кiсток 0 0
3006 50 00 00 - санiтарнi сумки та набори для надання першої допомоги 0 0
3006 60 00 00 - хiмiчнi контрацептивнi засоби на основi гормонiв, iнших сполук товарної позицiї 2937 або спермiцидiв 0 0
3006 70 00 00 - препарати у виглядi гелю, призначенi для використання в медицинi або ветеринарiї як засiб для змащення частин тiла в процесi хiрургiчних операцiй або фiзичних обстежень чи як сполучний агент мiж тiлом i медичними iнструментами 0 0
3006 91 00 00 - - пристрої, що iдентифiкуються як пристрої для стомiчного використання 0 0
3006 92 00 00 - - фармацевтичнi вiдходи та не придатнi для використання фармацевтичнi засоби 0 0
3101 00 00 00 Добрива тваринного або рослинного походження, у сумiшi або нi, пiдданi хiмiчнiй обробцi або нi; добрива, одержанi у результатi змiшування або хiмiчної обробки речовин тваринного або рослинного походження 5 0
3102 10 10 00 - - сечовина iз вмiстом бiльш як 45 мас. % азоту у перерахунку на сухий безводний продукт 6,5 0
3102 10 90 00 - - iншi 2 0
3102 21 00 00 - - сульфат амонiю 5 0
3102 29 00 00 - - iншi 5 0
3102 30 10 00 - - у водному розчинi 5 0
3102 30 90 00 - - iнший 6,5 0
3102 40 10 00 - - iз вмiстом азоту не бiльш як 28 мас. % 5 0
3102 40 90 00 - - iз вмiстом азоту бiльш як 28 мас. % 5 0
3102 50 10 00 - - нiтрат натрiю природний 5 0
3102 50 90 00 - - iнший 6,5 0
3102 60 00 00 - подвiйнi солi та сумiшi нiтрату кальцiю i нiтрату амонiю 5 0
3102 80 00 00 - сумiшi сечовини та нiтрату амонiю у водному або амiачному розчинi 5 0
3102 90 00 00 - добрива iншi, включаючи сумiшi, не включенi до iнших товарних позицiй 5 0
3103 10 10 00 - - iз вмiстом бiльш як 35 мас. % пентаоксиду дифосфору (оксид фосфору V) 5 0
3103 10 90 00 - - iншi 5 0
3103 90 00 00 - iншi 5 0
3104 20 10 00 - - iз вмiстом калiю, вираженого як K2O, який за масою не перевищує 40 % у перерахунку на сухий безводний продукт 5 0
3104 20 50 00 - - iз вмiстом калiю, вираженого як K2O, який за масою перевищує 40 %, але не перевищує 62 % у перерахунку на сухий безводний продукт 0 0
3104 20 90 00 - - iз вмiстом калiю, вираженого як K2O, який за масою перевищує 62 % у перерахунку на сухий безводний продукт 5 0
3104 30 00 00 - сульфат калiю 5 0
3104 90 00 10 - - карналiт, сильвiнiт та iншi природнi солi калiю 0 0
3104 90 00 90 - - iншi 5 0
3105 10 00 00 - товари цiєї групи у таблетках чи аналогiчних формах або в упаковках масою брутто не бiльш як 10 кг 5 0
3105 20 10 00 - - iз вмiстом азоту бiльш як 10 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт 6,5 0
3105 20 90 00 - - iншi 6,5 0
3105 30 00 00 - гiдроортофосфат дiамонiю (фосфатдiамонiй) 5 0
3105 40 00 00 - дигiдроортофосфат амонiю (фосфат моноамонiй) та його сумiшi з гiдроортофосфатом дiамонiю (фосфатдiамонiй) 6,5 0
3105 51 00 00 - - iз вмiстом нiтратiв та фосфатiв 5 0
3105 59 00 00 - - iншi 5 0
3105 60 00 00 - добрива мiнеральнi або хiмiчнi iз вмiстом двох поживних елементiв: фосфору та калiю 5 0
3105 90 10 00 - - природний нiтрат калiю-натрiю, що складається з природної сумiшi нiтрату натрiю та нiтрату калiю (частка калiю може досягати 44 %) iз загальним вмiстом азоту не бiльш як 16,3 % у перерахунку на сухий безводний продукт 5 0
3105 90 91 00 - - - iз вмiстом азоту бiльш як 10 % у перерахунку на сухий безводний продукт 5 0
3105 90 99 00 - - - iншi 6,5 0
3201 10 00 00 - екстракт квебрахо 5 0
3201 20 00 00 - екстракт австралiйської акацiї 5 0
3201 90 20 00 - - екстракт сумаха, екстракт валлонiя (iз чашечок жолудiв деяких видiв дуба), екстракт дуба або каштана 5 0
3201 90 90 00 - - iншi 5 0
3202 10 00 00 - синтетичнi органiчнi дубильнi речовини 0 0
3202 90 00 00 - iншi 0 0
3203 00 10 00 - барвники рослинного походження та препарати на їх основi 5 0
3203 00 90 00 - барвники тваринного походження та препарати на їх основi 5 0
3204 11 00 00 - - барвники дисперснi та препарати, виготовленi на основi цих барвникiв 0 0
3204 12 00 10 - - - фуксин кислотний Ф 0,1 0
3204 12 00 90 - - - iншi 0 0
3204 13 00 00 - - основнi барвники та препарати, виготовленi на основi цих барвникiв 5 0
3204 14 00 00 - - прямi барвники та препарати, виготовленi на основi цих барвникiв 0 0
3204 15 00 00 - - кубовi барвники (включаючи тi, що використовуються як пiгменти) та препарати, виготовленi на основi цих барвникiв 5 0
3204 16 00 00 - - реактивнi барвники (хiмiчно активнi) та препарати, виготовленi на основi цих барвникiв 0 0
3204 17 00 00 - - пiгменти та препарати, виготовленi на їх основi 0 0
3204 19 00 00 - - iншi, включаючи сумiшi кiлькох барвникiв товарних пiдпозицiй 3204 11 - 3204 19 2 0
3204 20 00 00 - синтетичнi органiчнi продукти видiв, якi використовують як флуоресцентнi вiдбiлювальнi препарати 0 0
3204 90 00 00 - iншi 0 0
3205 00 00 00 Лаки кольоровi; препарати, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, виготовленi на основi цих лакiв 0 0
3206 11 00 10 - - - iз вмiстом не менш як 80 мас. %, але не бiльш як 93 мас. % дiоксиду титану у перерахунку на суху речовину 6,5 0
3206 11 00 90 - - - iншi 0 0
3206 19 00 00 - - iншi 0 0
3206 20 00 00 - пiгменти та препарати, виготовленi на основi сполук хрому 5 0
3206 41 00 00 - - ультрамарин та препарати на його основi 0 0
3206 42 00 00 - - лiтопон та iншi пiгменти та препарати, виготовленi на основi сульфiду цинку 5 0
3206 49 10 00 - - - магнетит 5 0
3206 49 70 10 - - - - пiгменти та препарати, виготовленi з гексацiанофератiв (фероцiанiдiв або ферицiанiдiв) 6,5 0
3206 49 70 20 - - - - пiгменти та препарати, виготовленi на основi сполук кадмiю 5 0
3206 49 70 90 - - - - iншi 0 0
3206 50 00 00 - неорганiчнi продукти видiв, якi використовують як люмiнофори 5 0
3207 10 00 00 - готовi пiгменти, готовi речовини-глушники для скла та готовi барвники i аналогiчнi препарати 6,5 0
3207 20 10 00 - - ангоби (шлiкери) 6,5 0
3207 20 90 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3207 20 90 90 - - - iншi 6,5 0
3207 30 00 00 - рiдкi глянцювальнi речовини та аналогiчнi препарати 5 0
3207 40 40 00 - - скло у виглядi пластiвцiв завдовжки 0,1 мм або бiльше, але не бiльш як 3,5 мм i завтовшки 2 мкм або бiльше, але не бiльш як 5 мкм; скло у виглядi порошку або гранул iз вмiстом 99 мас. % або бiльше дiоксиду кремнiю 5 0
3207 40 85 00 - - iншi 6,5 0
3208 10 10 10 - - - лаки (емаль-лаки) полiефiрнi, полiефiрiмiднi електротехнiчнi для емаль-проводiв 3 0
3208 10 10 91 - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3208 10 10 98 - - - - iншi 6,5 0
3208 10 90 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3208 10 90 90 - - - iншi 6,5 0
3208 20 10 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3208 20 10 90 - - - iншi 5 0
3208 20 90 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3208 20 90 90 - - - iншi 6,5 0
3208 90 11 00 - - - полiуретан на основi 2,2'-(трет-бутилiмiно) дiетанолу та 4,4'-метилен-дициклогексил дiiзоцiанату у виглядi розчину в N,N-диметилацетамiдi iз вмiстом 48 мас. % або бiльше полiмеру 5 0
3208 90 13 00 - - - спiвполiмер п-крезолу та дивiнiлбензолу у виглядi розчину в N,N-диметилацетамiдi iз вмiстом 48 мас. % або бiльше полiмеру 5 0
3208 90 19 10 - - - - лаки (емаль-лаки) полiуретановi, полiамiднi, полiамiдiмiднi електротехнiчнi для емаль-проводiв 1 0
3208 90 19 91 - - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3208 90 19 98 - - - - - iншi 3 0
3208 90 91 10 - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3208 90 91 90 - - - - iншi 5 0
3208 90 99 00 - - - на основi хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв 6,5 0
3209 10 00 00 - на основi акрилових або вiнiлових полiмерiв 6,5 0
3209 90 00 10 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3209 90 00 90 - - iншi 0 0
3210 00 10 10 - - фарби, емалi 6,5 0
3210 00 10 90 - - iншi 5 0
3210 00 90 00 - iншi 5 0
3211 00 00 10 - без вмiсту свинцю або його сполук 0,5 0
3211 00 00 90 - iншi 5 0
3212 10 00 00 - фольга для тиснення 5 0
3212 90 00 11 - - - на основi алюмiнiєвого порошку 5 0
3212 90 00 19 - - - iншi 0 0
3212 90 00 90 - - iншi 5 0
3213 10 00 00 - фарби, поданi у наборах 5 0
3213 90 00 00 - iншi 5 0
3214 10 10 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3214 10 10 90 - - - iншi 5 0
3214 10 90 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3214 10 90 90 - - - iншi 6,5 0
3214 90 00 10 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3214 90 00 90 - - iншi 6,5 0
3215 11 00 00 - - чорна 0 0
3215 19 00 00 - - iнша 0 0
3215 90 00 00 - iншi 5 0
3301 12 10 00 - - - недетерпенiзована 0 0
3301 12 90 00 - - - детерпенiзована 0 0
3301 13 10 00 - - - недетерпенiзована 6,5 0
3301 13 90 00 - - - детерпенiзована 6,5 0
3301 19 20 10 - - - - з лайму та бергамоту 6,5 0
3301 19 20 90 - - - - iншi 0 0
3301 19 80 10 - - - - з лайму та бергамоту 6,5 0
3301 19 80 90 - - - - iншi 0 0
3301 24 10 00 - - - недетерпенiзована 6,5 0
3301 24 90 00 - - - детерпенiзована 6,5 0
3301 25 10 00 - - - недетерпенiзованi 6,5 0
3301 25 90 00 - - - детерпенiзованi 6,5 0
3301 29 11 00 - - - недетерпенiзованi 6,5 0
3301 29 31 00 - - - детерпенiзованi 6,5 0
3301 29 41 00 - - - - недетерпенiзованi 6,5 0
3301 29 71 00 - - - - - геранi, ветиверiї, жасмину 6,5 0
3301 29 79 00 - - - - - лаванди або лавандину 6,5 0
3301 29 91 00 - - - - - iншi 6,5 0
3301 30 00 00 - резиноїди 6,5 0
3301 90 10 00 - - терпеновi побiчнi продукти детерпенiзацiї ефiрних олiй 6,5 0
3301 90 21 00 - - - з локрицi та хмелю 6,5 0
3301 90 30 00 - - - iншi 6,5 0
3301 90 90 00 - - iншi 6,5 0
3302 10 10 00 - - - - iз вмiстом бiльш як 0,5 об. % спирту 5 0
3302 10 21 00 - - - - - без вмiсту молочних жирiв, цукрози, iзоглюкози, глюкози або крохмалю, або iз вмiстом менш як 1,5 мас. % молочних жирiв, менш як 5 мас. % цукрози або iзоглюкози, менш як 5 мас. % глюкози або крохмалю 5 0
3302 10 29 00 - - - - - iншi 5 0
3302 10 40 00 - - - iншi 5 0
3302 10 90 00 - - для використання у харчовiй промисловостi 0 0
3302 90 10 00 - - спиртовi розчини 5 0
3302 90 90 00 - - iншi 5 0
3303 00 10 00 - парфуми (духи) 6,5 0
3303 00 90 00 - туалетнi води 6,5 0
3304 10 00 00 - засоби для макiяжу губ 6,5 5
3304 20 00 00 - засоби для макiяжу очей 6,5 5
3304 30 00 00 - засоби для манiкюру або педикюру 6,5 5
3304 91 00 00 - - пудри, включаючи компактнi 6,5 5
3304 99 00 00 - - iншi 6,5 5
3305 10 00 00 - шампунi 6,5 5
3305 20 00 00 - засоби для тривалого завивання або розпрямлення волосся 6,5 0
3305 30 00 00 - лаки для волосся 6,5 0
3305 90 00 00 - iншi 6,5 3
3306 10 00 00 - засоби для догляду за зубами 6,5 3
3306 20 00 00 - нитки, що використовуються для очищення промiжкiв мiж зубами (зубоочиснi нитки) 6,5 0
3306 90 00 00 - iншi 6,5 0
3307 10 00 00 - засоби, що використовуються перед голiнням, пiд час голiння або пiсля голiння 6,5 0
3307 20 00 00 - дезодоранти для тiла та протипотовi препарати 6,5 0
3307 30 00 00 - запашнi (ароматичнi) солi та iншi препарати для приготування ванн 6,5 0
3307 41 00 00 - - "агарбатти" та iншi ароматизуючi препарати, що розповсюджують запах пiд час горiння 6,5 0
3307 49 00 00 - - iншi 6,5 0
3307 90 00 00 - iншi 6,5 0
3401 11 00 00 - - для гiгiєнiчних цiлей (включаючи з лiкувальними властивостями) 6,5 0
3401 19 00 00 - - iншi 6,5 0
3401 20 10 00 - - пластiвцi, пластини, гранули або порошок 6,5 0
3401 20 90 00 - - iншi 6,5 0
3401 30 00 00 - поверхнево-активнi органiчнi речовини та засоби для миття шкiри у виглядi рiдини або крему та розфасованi для роздрiбної торгiвлi, якi мiстять або не мiстять мило 6,5 3
3402 11 10 00 - - - водний розчин алкiл[оксиди(бензол-сульфоната)] динатрiю концентрацiєю 30 мас. % або бiльше, але не бiльш як 50 мас. % 2 0
3402 11 90 00 - - - iншi 2 0
3402 12 00 10 - - - бензалконiю хлорид (benzalkonium chloride INN) 0 0
3402 12 00 90 - - - iншi 2 0
3402 13 00 00 - - неiоногеннi 2 0
3402 19 00 00 - - iншi 2 0
3402 20 20 00 - - поверхнево-активнi засоби 6,5 0
3402 20 90 00 - - мийнi засоби та засоби для чищення 6,5 3
3402 90 10 00 - - поверхнево-активнi засоби 6,5 0
3402 90 90 00 - - мийнi засоби та засоби для чищення 6,5 0
3403 11 00 00 - - засоби для обробки текстильних матерiалiв, шкiри, хутра та iнших матерiалiв 0 0
3403 19 10 00 - - - iз вмiстом 70 мас. % або бiльше нафти або нафтопродуктiв, одержаних iз бiтумiнозних мiнералiв, якi не є основними компонентами 6,5 0
3403 19 90 10 - - - - засоби для змащування машин, механiзмiв i транспортних засобiв 0 0
3403 19 90 90 - - - - iншi 6,5 0
3403 91 00 00 - - засоби для обробки текстильних матерiалiв, шкiри, хутра або iнших матерiалiв 0 0
3403 99 00 10 - - - засоби для змащування машин, механiзмiв i транспортних засобiв 0 0
3403 99 00 20 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3403 99 00 90 - - - - iншi 6,5 0
3404 20 00 00 - з полiетиленглiколю (полiоксiетилену) 6,5 0
3404 90 00 10 - - воски готовi, включаючи сургучi 6,5 0
3404 90 00 20 - - полiетиленовий вiск 5 0
3404 90 00 30 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3404 90 00 90 - - iншi 6,5 0
3405 10 00 00 - вакси, креми та аналогiчнi засоби для чищення взуття або шкiри 6,5 0
3405 20 00 00 - полiрувальнi засоби, мастики та аналогiчнi засоби для догляду за дерев'яними меблями, пiдлогами або iншими дерев'яними поверхнями 6,5 0
3405 30 00 10 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3405 30 00 90 - - iншi 6,5 0
3405 40 00 00 - пасти, порошки та iншi засоби для чищення 6,5 3
3405 90 10 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3405 90 10 90 - - - iншi 6,5 0
3405 90 90 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3405 90 90 90 - - - iншi 6,5 0
3406 00 00 00 Свiчки будь-якi (парафiновi, стеариновi, сальнi, восковi, простi та фiгурнi) та аналогiчнi вироби 6,5 0
3407 00 00 00 Пасти для лiплення, пластилiн, включаючи тi, що виготовляються для дитячих розваг; "стоматологiчний вiск" або сумiшi для одержання злiпкiв зубiв, розфасованi у наборах, в упаковках для роздрiбної торгiвлi або у виглядi плиток, пiдковок, брускiв тощо; iншi сумiшi для стоматологiї, виготовленi на основi гiпсу (кальцинованого гiпсу або сульфату кальцiю) 6,5 0
3501 10 10 00 - - для виробництва регенерованих текстильних волокон 5 0
3501 10 50 00 - - для промислових цiлей, крiм виробництва харчових продуктiв або корму для тварин 5 0
3501 10 90 00 - - iншi 5 0
3501 90 10 00 - - казеїновi клеї 5 0
3501 90 90 00 - - iншi 5 0
3502 11 10 00 - - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в iнших цiлях, крiм харчових 2 0
3502 11 90 00 - - - iнший 5 0
3502 19 10 00 - - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в iнших цiлях 5 0
3502 19 90 00 - - - iнший 5 РНС-50% за 5 рокiв
3502 20 10 00 - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в iнших цiлях 5 0
3502 20 91 00 - - - висушений (наприклад, у пластинах, лусочках, пластiвцях, порошку) 5 РНС-50% за 5 рокiв
3502 20 99 00 - - - iнший 5 РНС-50% за 5 рокiв
3502 90 20 00 - - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в iнших цiлях 5 0
3502 90 70 00 - - - iншi 5 0
3502 90 90 00 - - альбумiнати та iншi похiднi альбумiнiв 5 0
3503 00 10 00 - желатин та його похiднi 10 3
3503 00 80 10 - - клей кiстковий гранульований та лускоподiбний 6,5 0
3503 00 80 90 - - iншi 5 0
3504 00 10 00 - бiлки молочнi концентрованi, зазначенi у додатковiй примiтцi 1 до цiєї групи 5 0
3504 00 90 00 - iншi 5 0
3505 10 10 00 - - декстрини 5 0
3505 10 50 00 - - - крохмалi, перетворенi в складнi або простi ефiри (естерифiкованi або етерифiкованi) 5 0
3505 10 90 00 - - - iншi 5 0
3505 20 10 00 - - iз вмiстом менш як 25 мас. % крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв 5 0
3505 20 30 00 - - iз вмiстом 25 мас. % або бiльше, але менш як 55 мас. % крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв 5 0
3505 20 50 00 - - iз вмiстом 55 мас. % або бiльше, але менш як 80 мас. % крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв 5 0
3505 20 90 00 - - iз вмiстом 80 мас. % або бiльше крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв 5 0
3506 10 00 10 - - клей на основi карбоксиметилцелюлози 6,5 0
3506 10 00 91 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3506 10 00 98 - - - iншi 5 0
3506 91 00 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3506 91 00 90 - - - iншi 2 0
3506 99 00 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3506 99 00 90 - - - iншi 6,5 0
3507 10 00 00 - реннет та його концентрати (ферменти, що коагулюють молоко) 5 0
3507 90 30 00 - - лiпопротеїнлiпаза, лужна протеаза Aspergillus 5 0
3507 90 90 00 - - iншi 5 0
3601 00 00 00 Порохи 6,5 0
3602 00 00 00 Готовi вибуховi речовини, крiм порохiв 6,5 0
3603 00 10 00 - шнури вогнепровiднi; шнури детонаторнi 6,5 0
3603 00 90 00 - iншi 6,5 0
3604 10 00 00 - феєрверки (вироби для влаштування феєрверкiв) 6,5 0
3604 90 00 00 - iншi 6,5 0
3605 00 00 00 Сiрники, крiм пiротехнiчних виробiв товарної позицiї 3604 6,5 0
3606 10 00 00 - паливо рiдке або зрiджене газоподiбне паливо в ємностях мiсткiстю не бiльш як 300 см3, для заповнення або повторного заправлення сигаретних або iнших запальничок 6,5 0
3606 90 10 00 - - фероцерiй та iншi пiрофорнi сплави у будь-яких формах 6,5 0
3606 90 90 00 - - iншi 6,5 0
3701 10 00 00 - рентгенiвськi 6,5 0
3701 20 00 00 - для моментальної фотографiї 6,5 0
3701 30 00 00 - iншi платiвки та плiвка, довжина будь-якої iз сторiн яких бiльш як 255 мм 6,5 0
3701 91 00 00 - - для кольорової фотографiї (полiхромнi) 6,5 0
3701 99 00 00 - - iншi 6,5 0
3702 10 00 00 - рентгенiвська 6,5 0
3702 31 91 00 - - - кольорова негативна плiвка: 6,5 0
3702 31 97 00 - - - iнша 6,5 0
3702 32 10 00 - - - - мiкроплiвка; плiвка для художньої фотографiї 6,5 0
3702 32 20 00 - - - - iнша 6,5 0
3702 32 85 00 - - - завширшки бiльш як 35 мм 6,5 0
3702 39 00 00 - - iнша 6,5 0
3702 41 00 00 - - завширшки бiльш як 610 мм i завдовжки бiльш як 200 м, для кольорової фотографiї (полiхромна) 6,5 0
3702 42 00 00 - - завширшки бiльш як 610 мм i завдовжки бiльш як 200 м, крiм плiвки для кольорової фотографiї 6,5 0
3702 43 00 00 - - завширшки бiльш як 610 мм i завдовжки не бiльш як 200 м 6,5 0
3702 44 00 10 - - - завдовжки не бiльш як 200 м 6,5 0
3702 44 00 91 - - - - для моментальної фотографiї 6,5 0
3702 44 00 99 - - - - iнша 2 0
3702 52 00 00 - - завширшки не бiльш як 16 мм 6,5 0
3702 53 00 00 - - завширшки бiльш як 16 мм, але не бiльш як 35 мм i завдовжки не бiльш як 30 м, призначена для дiапозитивiв 6,5 0
3702 54 00 00 - - завширшки бiльш як 16 мм, але не бiльш як 35 мм i завдовжки не бiльш як 30 м, крiм плiвки для дiапозитивiв 6,5 0
3702 55 00 00 - - завширшки бiльш як 16 мм, але не бiльш як 35 мм i завдовжки бiльш як 30 м 6,5 0
3702 56 00 00 - - завширшки бiльш як 35 мм 6,5 0
3702 96 10 00 - - - мiкроплiвка, плiвка для художньої фотографiї 6,5 0
3702 96 90 00 - - - iнша 6,5 0
3702 97 10 00 - - - мiкроплiвка, плiвка для художньої фотографiї 6,5 0
3702 97 90 00 - - - iнша 6,5 0
3702 98 00 00 - - завширшки бiльш як 35 мм 6,5 0
3703 10 00 00 - у рулонах, завширшки бiльш як 610 мм 6,5 0
3703 20 00 00 - iншi, для кольорової фотографiї (полiхромнi) 6,5 0
3703 90 00 00 - iншi 6,5 0
3704 00 10 00 - пластинки та плiвка 6,5 0
3704 00 90 00 - iншi 6,5 0
3705 10 00 00 - для офсетного копiювання 6,5 0
3705 90 10 00 - - мiкроплiвка 6,5 0
3705 90 90 00 - - iншi 6,5 0
3706 10 20 00 - - лише iз звуковою дорiжкою; негативна; промiжна позитивна 0 0
3706 10 99 00 - - позитивна iнша 6,5 0
3706 90 52 00 - - лише iз звуковою дорiжкою; негативна, промiжна позитивна; хронiкальна 6,5 0
3706 90 91 00 - - - менш як 10 мм 6,5 0
3706 90 99 00 - - - 10 мм або бiльше 6,5 0
3707 10 00 00 - емульсiї сенсибiлiзованi 6,5 0
3707 90 20 00 - - проявники та фiксатори 6,5 0
3707 90 90 00 - - iншi 6,5 0
3801 10 00 00 - графiт штучний 5 0
3801 20 10 00 - - графiт колоїдний у виглядi суспензiї в маслi; графiт напiвколоїдний 5 0
3801 20 90 00 - - iнший 5 0
3801 30 00 00 - вуглецевi пасти для електродiв та аналогiчнi маси для футерування печей 5 0
3801 90 00 00 - iншi 5 0
3802 10 00 00 - вугiлля активоване 0 0
3802 90 00 10 - - глина вiдбiлювальна 2 0
3802 90 00 90 - - iншi 5 0
3803 00 10 00 - неочищена 5 0
3803 00 90 00 - iнша 5 0
3804 00 00 00 Луг, що залишається вiд виробництва деревної целюлози, концентрований або неконцентрований, з вилученими або невилученими цукрами, пiдданий чи не пiдданий хiмiчнiй обробцi, включаючи сульфонати лiгнiну, крiм талової олiї товарної позицiї 3803 5 0
3805 10 10 00 - - скипидар живичний 5 0
3805 10 30 00 - - скипидар деревний 5 0
3805 10 90 00 - - скипидар сульфатний 5 0
3805 90 10 00 - - соснова олiя 5 0
3805 90 90 00 - - iншi 5 0
3806 10 00 10 - - канiфоль соснова екстракцiйна 6,5 0
3806 10 00 90 - - iншi 5 0
3806 20 00 00 - солi канiфолi, смоляних кислот або похiдних канiфолi чи смоляних кислот (резинати), крiм солей адуктiв канiфолi 5 0
3806 30 00 00 - складноефiрнi смоли 5 0
3806 90 00 00 - iншi 5 0
3807 00 10 00 - дьоготь деревний 5 0
3807 00 90 00 - iншi 5 0
3808 50 00 00 - товари, що зазначенi у примiтцi 1 до товарних пiдпозицiй цiєї групи 0 0
3808 91 10 00 - - - на основi пiретроїдiв 6,5 3
3808 91 20 00 - - - на основi хлорованих вуглеводнiв 0 0
3808 91 30 00 - - - на основi карбаматiв 0 0
3808 91 40 10 - - - - на основi диметоату 6,5 0
3808 91 40 90 - - - - iншi 0 0
3808 91 90 00 - - - iншi 0 0
3808 92 10 00 - - - - препарати на основi сполук мiдi 0 0
3808 92 20 00 - - - - iншi 0 0
3808 92 30 10 - - - - - на основi тiураму 6,5 0
3808 92 30 90 - - - - - iншi 0 0
3808 92 40 10 - - - - - на основi карбендазиму 6,5 0
3808 92 40 90 - - - - - iншi 0 0
3808 92 50 10 - - - - - на основi пропiконазолу 6,5 0
3808 92 50 90 - - - - - iншi 0 0
3808 92 60 00 - - - - на основi дiазинiв або морфолiнiв 0 0
3808 92 90 00 - - - - iншi 0 0
3808 93 11 10 - - - - - на основi 2,4-Д кислоти, її солей, або ефiрiв 6,5 0
3808 93 11 90 - - - - - iншi 0 0
3808 93 13 00 - - - - на основi триазинiв 0 0
3808 93 15 10 - - - - - на основi ацетохлору 6,5 0
3808 93 15 90 - - - - - iншi 0 0
3808 93 17 00 - - - - на основi карбаматiв 0 0
3808 93 21 00 - - - - на основi похiдних динiтроанiлiну 0 0
3808 93 23 00 - - - - на основi похiдних сечовини, урацилу або сульфонiлсечовини 0 0
3808 93 27 10 - - - - - на основi дикамби, її солей або ефiрiв 6,5 0
3808 93 27 20 - - - - - на основi глiфосату, його солей, або ефiрiв 6,5 0
3808 93 27 90 - - - - - iншi 0 0
3808 93 30 00 - - - засоби, що запобiгають проростанню паросткiв 0 0
3808 93 90 00 - - - регулятори росту рослин 0 0
3808 94 10 00 - - - на основi четвертинних амонiєвих солей 0 0
3808 94 20 00 - - - на основi галогенованих сполук 0 0
3808 94 90 00 - - - iншi 0 0
3808 99 10 00 - - - родентициди 0 0
3808 99 90 00 - - - iншi 0 0
3809 10 10 00 - - iз вмiстом цих речовин менш як 55 мас. % 5 0
3809 10 30 00 - - iз вмiстом цих речовин 55 мас. % або бiльше, але менш як 70 мас. % 5 0
3809 10 50 00 - - iз вмiстом цих речовин 70 мас. % або бiльше, але менш як 83 мас. % 5 0
3809 10 90 00 - - iз вмiстом цих речовин 83 мас. % або бiльше 5 0
3809 91 00 00 - - видiв, якi використовують у текстильнiй промисловостi або аналогiчних виробництвах 0 0
3809 92 00 10 - - - рiдини кремнiєорганiчнi (силiконовi), якi використовують у паперовому або аналогiчних виробництвах 0 0
3809 92 00 90 - - - iншi 5 0
3809 93 00 00 - - якi використовують у шкiрянiй промисловостi або аналогiчних виробництвах 0 0
3810 10 00 00 - засоби для травлення металевих поверхонь; пасти та порошки для паяння та зварювання металiв та iнших матерiалiв 5 0
3810 90 10 00 - - матерiали, якi використовують як осердя або покриття для зварювальних електродiв, стрижнiв та пруткiв 5 0
3810 90 90 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3810 90 90 90 - - - iншi 5 0
3811 11 10 00 - - - на основi тетраетилсвинцю 3 0
3811 11 90 00 - - - iншi 3 0
3811 19 00 00 - - iншi 3 0
3811 21 00 00 - - iз вмiстом нафти або нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних мiнералiв 2 0
3811 29 00 00 - - iншi 5 0
3811 90 00 00 - iншi 5 0
3812 10 00 10 - - на основi N,N'-дитiодиморфолiну (sulfasan, perhacit, rhenolran DTDM, rhenocure M) 6,5 0
3812 10 00 90 - - iншi 0 0
3812 20 10 00 - - реакцiйна сумiш, що складається з бензил-3-iзобутирилокси- 1-iзопропiл-2,2-диметилпропiлфталату та бензил-3-iзобутирилокси-2,2,4-триметилпентилфталату 0 0
3812 20 90 00 - - iншi 0 0
3812 30 21 00 - - - сумiшi олiгомерiв 1,2-дигiдро-2,2,4-триметилхiнолiну 0 0
3812 30 29 00 - - - iншi 0 0
3812 30 80 00 - - iншi 0 0
3813 00 00 00 Сумiшi, препарати та заряди для вогнегасникiв; готовi вогнегаснi гранати та бомби 5 0
3814 00 10 00 - на основi бутилацетату 0 0
3814 00 90 11 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3814 00 90 19 - - - iншi 0 0
3814 00 90 90 - - iншi 0 0
3815 11 00 10 - - - вторинного риформiнгу метану 6,5 0
3815 11 00 91 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3815 11 00 98 - - - iншi 2 0
3815 12 00 00 - - якi мiстять як активний компонент дорогоцiннi метали або їх сполуки 2 0
3815 19 10 00 - - - каталiзатор у виглядi гранул, у яких 90 мас. % або бiльше мають розмiри частинок не бiльш як 10 мкм, що складаються iз сумiшей оксидiв на магнiєво-силiкатнiй основi, якi мають у своєму складi за масою: 2 0
3815 19 90 10 - - - - каталiзатори низькотемпературної конверсiї CO, цинковi поглиначi сiрчаних сполук, каталiзатори синтезу амiаку 6,5 0
3815 19 90 90 - - - - iншi 2 0
3815 90 10 00 - - каталiзатор, який складається з етилтрифенiлфосфонiю ацетату у виглядi розчину в метанолi 2 0
3815 90 90 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3815 90 90 90 - - - iншi 2 0
3816 00 00 00 Вогнетривкi цементи, розчини будiвельнi, бетони та аналогiчнi сумiшi, крiм продукцiї товарної позицiї 3801 5 0
3817 00 50 00 - алкiлбензол лiнiйний 0,1 0
3817 00 80 00 - iншi 5 0
3818 00 10 00 - кремнiй легований 0 0
3818 00 90 00 - iншi 0 0
3819 00 00 10 - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3819 00 00 90 - iншi 5 0
3820 00 00 10 - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3820 00 00 90 - iншi 6,5 0
3821 00 00 10 - середовища культуральнi, готовi для вирощування мiкроорганiзмiв 2 0
3821 00 00 90 - iншi 0 0
3822 00 00 00 Реагенти дiагностичнi або лабораторнi на пiдкладцi i приготовленi (готовi) дiагностичнi або лабораторнi реагенти на пiдкладцi або без неї, крiм зазначених у товарних позицiях 3002 або 3006; сертифiкованi еталоннi матерiали 0 0
3823 11 00 00 - - стеаринова кислота 1 0
3823 12 00 00 - - олеїнова кислота 1 0
3823 13 00 00 - - жирнi кислоти талової олiї 5 0
3823 19 10 00 - - - дистильованi жирнi кислоти 5 0
3823 19 30 00 - - - жирнокислотний дистилят 5 0
3823 19 90 00 - - - iншi 5 0
3823 70 00 00 - промисловi жирнi спирти 5 0
3824 10 00 10 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3824 10 00 90 - - iншi 5 0
3824 30 00 00 - карбiди металiв неагломерованi, змiшанi мiж собою або з iншими металевими сполучними речовинами 5 0
3824 40 00 00 - добавки готовi для цементiв, будiвельних розчинiв або бетонiв 5 0
3824 50 10 00 - - бетон, готовий до заливки 5 0
3824 50 90 00 - - iнший 5 0
3824 60 11 00 - - - iз вмiстом 2 мас. % або менше D-манiтолу у перерахунку на вмiст D-глюцитолу 5 0
3824 60 19 00 - - - iнший 5 0
3824 60 91 00 - - - iз вмiстом 2 мас. % або менше D-манiтолу у перерахунку на вмiст D-глюцитолу 5 0
3824 60 99 00 - - - iнший 5 0
3824 71 00 00 - - з вмiстом хлорфторвуглеводнiв (CFCs), з вмiстом або без вмiсту гiдрохлорфторвуглеводнiв (HCFCs), перфторвуглеводнiв (PFCs) або гiдрофторвуглеводнiв (HFCs) 5 0
3824 72 00 00 - - з вмiстом бромхлордифторметану, бромтрифторметану або дибромтетрафторетанiв 5 0
3824 73 00 00 - - з вмiстом гiдробромфторвуглеводнiв (HBFCs) 5 0
3824 74 00 00 - - з вмiстом гiдрохлорфторвуглеводнiв (HCFCs), з вмiстом або без вмiсту перфторвуглеводнiв (PFCs) або гiдрофторвуглеводнiв (HFCs), але без вмiсту хлорфторвуглеводнiв (CFCs) 5 0
3824 75 00 00 - - з вмiстом тетрахлориду вуглецю 0 0
3824 76 00 00 - - з вмiстом 1,1,1-трихлоретану (метилхлороформ) 0 0
3824 77 00 00 - - з вмiстом бромметану (метил бромiду) або бромхлорметану 0 0
3824 78 00 00 - - з вмiстом перфторвуглеводнiв (PFCs) або гiдрофторвуглеводнiв (HFCs), але без вмiсту хлорфторвуглеводнiв (CFCs) або гiдрохлорфторвуглеводнiв (HCFCs) 5 0
3824 79 00 00 - - iншi 5 0
3824 81 00 00 - - iз вмiстом оксирану (етиленоксиду) 0 0
3824 82 00 00 - - iз вмiстом полiхлорованих бiфенiлiв (PCBs), полiхлорованих трифенiлiв (PCTs) або полiбромованих бiфенiлiв (дифенiлiв) (PBBs) 0 0
3824 83 00 00 - - iз вмiстом три (2,3-дибромпропiл) фосфату 0 0
3824 90 10 00 - - сульфонати нафтовi, за винятком сульфонатiв лужних металiв, амонiю або етаноламiнiв; тiофенованi сульфокислоти масел, одержаних iз бiтумiнозних мiнералiв, та їх солi 0 0
3824 90 15 00 - - iонiти 5 0
3824 90 20 00 - - газопоглиначi для вакуумних приладiв 5 0
3824 90 25 00 - - пiролiгнiти (наприклад, кальцiю); тартрат кальцiю неочищений; цитрат кальцiю неочищений 5 0
3824 90 30 00 - - нафтеновi кислоти, їх водонерозчиннi солi, та їх складнi ефiри 5 0
3824 90 35 00 - - антикорозiйнi препарати з вмiстом амiнiв як активних складових 5 0
3824 90 40 00 - - розчинники та розрiджувачi складнi неорганiчнi для лакiв та аналогiчної продукцiї 5 0
3824 90 45 00 - - - сумiшi, що перешкоджають утворенню накипу, та аналогiчнi продукти 5 0
3824 90 50 10 - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3824 90 50 90 - - - - iншi 5 0
3824 90 55 00 - - - сумiшi складних моно-, ди- та триефiрiв жирних кислот глiцерину (емульгатори для жирiв) 0 0
3824 90 58 00 - - - пластирi нiкотиновi (трансдермальнi системи), призначенi для того, щоб допомогти курцям кинути палити 0 0
3824 90 61 00 - - - - промiжнi продукти виробництва антибiотикiв, одержанi в результатi ферментацiї Streptomyces tenebrarius, висушенi або невисушенi, що застосовуються в процесi виробництва лiкарських засобiв для людей (товарна позицiя 3004) 5 0
3824 90 62 00 - - - - промiжнi продукти виробництва солей моненсину 5 0
3824 90 64 00 - - - - iншi 5 0
3824 90 65 00 - - - допомiжнi продукти для ливарних виробництв (крiм зазначених у товарнiй категорiї 3824 10 00) 5 0
3824 90 70 00 - - - препарати вогнезахиснi, водонепроникнi та iншi подiбнi захиснi сумiшi, якi використовуються у будiвництвi 5 0
3824 90 75 00 - - - - пластини з нiобату лiтiю без легувальних добавок 5 0
3824 90 80 00 - - - - сумiш амiнiв, одержана з димеризованих жирних кислот, середня молекулярна маса яких 520 або бiльше, але не бiльш як 550 5 0
3824 90 85 00 - - - - 3-(1-етил-1-метилпропiл) iзоксазол-5-iламiн у виглядi розчину в толуолi 5 0
3824 90 87 00 - - - - сумiшi, що складаються головним чином з (5-етил-2-метил-2-окси-1,3,2-диоксофосфiнан-5-ил) метил метилметилфосфонату i бiс[(5-етил-2-метил-2-окси- 1,3,2-диоксофосфiнан-5-ил) метил] метилфосфонату, та сумiшi, що складаються головним чином з диметил-метилфосфонату, оксирану та пентаоксиду дифосфору 0 0
3824 90 97 10 - - - - - паливо моторне альтернативне, в iншому мiсцi не зазначене 0 0
3824 90 97 90 - - - - - iншi 0 0
3825 10 00 00 - вiдходи мiського господарства 0 0
3825 20 00 00 - шлам стiчних вод 0 0
3825 30 00 00 - клiнiчнi вiдходи 0 0
3825 41 00 00 - - галогенованi 0 0
3825 49 00 00 - - iншi 0 0
3825 50 00 00 - вiдпрацьованi розчини для травлення металiв, гiдравлiчнi рiдини, гальмiвнi рiдини та антифризи 0 0
3825 61 00 00 - - що мiстять переважно органiчнi складовi 0 0
3825 69 00 00 - - iншi 0 0
3825 90 10 00 - - лужний оксид залiза для очищення газу 0 0
3825 90 90 00 - - iншi 0 0
3826 00 10 00 - моноалкiльнi складнi ефiри жирних кислот iз вмiстом складних ефiрiв 96,5 об. % або бiльше (FAMAE) 0 0
3826 00 90 00 - iншi 0 0
3901 10 10 00 - - полiетилен лiнiйний 0 0
3901 10 90 00 - - iнший 0 0
3901 20 10 00 - - полiетилен, зазначений у примiтцi 6 (b) до цiєї групи, питомою густиною 0,958 або бiльше при температурi 23° C з вмiстом: - 50 мг/кг або менше алюмiнiю; - 2 мг/кг або менше кальцiю; - 2 мг/кг або менше хрому; - 2 мг/кг або менше залiза; - 2 мг/кг або менше нiкелю; - 2 мг/кг або менше титану; та - 8 мг/кг або менше ванадiю, що використовується для виробництва хлорсульфованого (сульфохлорованого) полiетилену 0 0
3901 20 90 00 - - iншi 0 0
3901 30 00 00 - спiвполiмери етилену з вiнiлацетатом 0,05 0
3901 90 30 00 - - iономер (iономерний полiмер), що складається iз солi тримеру етилену з iзобутилакрилатом i метакрилової кислоти; А-Б-А блок-спiвполiмер з полiстиролу, етилен-бутиленового спiвполiмеру та полiстиролу з вмiстом 35 мас. % або менше стиролу в однiй з форм, зазначених у примiтцi 6 (b) до цiєї групи 5 0
3901 90 90 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3901 90 90 90 - - - iншi 5 0
3902 10 00 00 - полiпропiлен 0 0
3902 20 00 00 - полiiзобутилен 5 0
3902 30 00 10 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3902 30 00 90 - - iншi 5 0
3902 90 10 00 - - А-Б-А блок-спiвполiмер полiстиролу, етилен-бутиленового спiвполiмеру та полiстиролу з вмiстом стиролу 35 мас. % або менше в однiй з форм, зазначених у примiтцi 6 (b) до цiєї групи 5 0
3902 90 20 00 - - полi(бут-1-ен) (полiбутилен-1), спiвполiмер бут-1-ену (бутилену-1) та етилену з вмiстом 10 мас. % або менше етилену, або сумiш з полi(бут-1-ену) (полiбутилену-1) з полiетиленом та/або полiпропiленом з вмiстом 10 мас. % або менше полiетилену та/або 25 мас. %, або в однiй iз форм, зазначених у примiтцi 6 (b) до цiєї групи 5 0
3902 90 90 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3902 90 90 90 - - - iншi 5 0
3903 11 00 00 - - призначенi для спучування або спiнювання 6,5 0
3903 19 00 00 - - iншi 6,5 0
3903 20 00 00 - спiвполiмери стиролакрилонiтрильнi (SAN) 0 0
3903 30 00 00 - спiвполiмери акрилонiтрилбутадiєнстирольнi (ABS) 0 0
3903 90 10 00 - - спiвполiмери тiльки стиролу з алiловим спиртом, з ацетильним числом 175 або бiльше 0 0
3903 90 20 00 - - полiстирол бромований з вмiстом брому 58 мас. % або бiльше, але не бiльш як 71 мас. % в однiй з форм, зазначених у примiтцi 6 (b) до цiєї групи 0 0
3903 90 90 00 - - iншi 0 0
3904 10 00 00 - полiвiнiлхлорид, не змiшаний з iншими речовинами 0 0
3904 21 00 00 - - непластифiкований 5 0
3904 22 00 00 - - пластифiкований 0 0
3904 30 00 00 - спiвполiмери вiнiлхлориду та вiнiлацетату 0 0
3904 40 00 00 - iншi спiвполiмери вiнiлхлориду 0 0
3904 50 10 00 - - спiвполiмер вiнiлiденхлориду з акрилонiтрилом у виглядi кульок, що здатнi розширюватись, дiаметром 4 мкм або бiльше, але не бiльш як 20 мкм 0 0
3904 50 90 00 - - iншi 0 0
3904 61 00 00 - - полiтетрафторетилен 0 0
3904 69 10 00 - - - полiвiнiлфторид в однiй з форм, зазначених у примiтцi 6 (b) до цiєї групи 0 0
3904 69 20 00 - - - фтореластомер FKM 0 0
3904 69 80 00 - - - iншi 0 0
3904 90 00 00 - iншi 0 0
3905 12 00 00 - - диспергований у водi 5 0
3905 19 00 00 - - iншi 5 0
3905 21 00 00 - - диспергований у водi 2 0
3905 29 00 00 - - iншi 5 0
3905 30 00 00 - спирт полiвiнiловий, який мiстить або не мiстить негiдролiзованi ацетатнi групи 2 0
3905 91 00 00 - - спiвполiмери 5 0
3905 99 10 00 - - - полiвiнiлформаль однiєї з форм, зазначених у примiтцi 6 (b) до цiєї групи, молекулярна маса якого 10000 або бiльше, але не бiльш як 40000, мiстить:- 9,5 мас. % або бiльше, але не бiльш як 13 мас. % ацетильних груп, у перерахунку на вiнiлацетат;та  - 5 мас. % або бiльше, але не бiльш як 6,5 мас. % гiдроксильних груп, у перерахунку на вiнiловий спирт 5 0
3905 99 90 00 - - - iншi 5 0
3906 10 00 00 - полiметилметакрилат 0 0
3906 90 10 00 - - полi [N-(3-гiдроксiiмiно-1,1-диметилбутил) акриламiд] 0,5 0
3906 90 20 00 - - спiвполiмер 2-дiiзопропiламiноетилметакрилату з децилметакрилатом, у формi розчину в N,N-диметилацетамiдi з вмiстом 55 мас. % або бiльше спiвполiмеру 0,5 0
3906 90 30 00 - - спiвполiмер акрилової кислоти з 2-етилгексилакрилатом з вмiстом 10 мас. % або бiльше, але не бiльш як 11 мас. % 2-етилгексилакрилату 0,5 0
3906 90 40 00 - - спiвполiмер акрилонiтрилу з метилакрилатом, модифiкований полiбутадiєнакрилонiтрилом (NBR) 0,5 0
3906 90 50 00 - - продукт полiмеризацiї акрилової кислоти з алкiлметакрилатом та з невеликим вмiстом iнших мономерiв, що використовується як загусник для виробництва пастоподiбних друкарських фарб для текстилю 0,5 0
3906 90 60 00 - - спiвполiмер метилакрилату з етиленом та мономером, який мiстить як замiсник некiнцеву карбоксильну групу, з вмiстом 50 мас. % або бiльше метилакрилату, в тому числi змiшаний або не змiшаний з кремнеземом 0,5 0
3906 90 90 00 - - iншi 0 0
3907 10 00 00 - полiацеталi 5 0
3907 20 11 00 - - - полiетиленглiколi 5 0
3907 20 20 10 - - - - з гiдроксильним числом не бiльш як 100 1 0
3907 20 20 90 - - - - iншi 0 0
3907 20 91 00 - - - спiвполiмер 1-хлор-2,3-епоксипропану та етилен оксиду 5 0
3907 20 99 00 - - - iншi 5 0
3907 30 00 00 - смоли епоксиднi 0 0
3907 40 00 00 - полiкарбонати 0 0
3907 50 00 00 - смоли алкiднi 0 0
3907 60 20 00 - - що має в'язкiсть 78 мл/г або вищу 1 0
3907 60 80 00 - - iншi 1 0
3907 70 00 00 - полiлактид 0 0
3907 91 10 10 - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3907 91 10 90 - - - - iншi 2 0
3907 91 90 00 - - - iншi 5 0
3907 99 10 00 - - - полi(етиленнафталiн-2,6-дикарбоксилат) 5 0
3907 99 90 10 - - - - полiбутилентерефталат з питомою густиною не менш як 1,29 г/см3, але не бiльш як 1,33 г/см3 з гiдроксильним числом не бiльш як 100 2 0
3907 99 90 20 - - - - iншi з гiдроксильним числом не бiльш як 100 5 0
3907 99 90 90 - - - - iншi 0 0
3908 10 00 10 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3908 10 00 90 - - iншi 5 0
3908 90 00 00 - iншi 6,5 0
3909 10 00 00 - смоли карбамiднi; смоли тiокарбамiднi 5 0
3909 20 00 00 - смоли меламiновi 5 0
3909 30 00 00 - смоли амiноальдегiднi iншi 5 0
3909 40 00 00 - смоли фенолоальдегiднi 0 0
3909 50 10 00 - - полiуретан 2,2'-(третбутилiмiно) дiетанолу та 4,4'-метилендициклогексилдiiзоцiанату у виглядi розчину в N,N-диметилацетамiдi з вмiстом 50 мас. % або бiльше полiмеру 5 0
3909 50 90 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3909 50 90 90 - - - iншi 5 0
3910 00 00 10 - силiконовi масла 6,5 0
3910 00 00 50 - силiконовi еластомери 2 0
3910 00 00 90 - iншi 5 0
3911 10 00 00 - смоли нафтовi, кумароновi, iнденовi, кумароноiнденовi та полiтерпени 0 0
3911 90 11 00 - - - полi(окси-1,4-фенiленсульфонiл -1,4-фенiленокси-1,4-фенiленiзопропiлi- ден-1,4-фенiлен) в однiй з форм, зазначених у примiтцi 6 (b) до цiєї групи 5 0
3911 90 13 00 - - - полi (тiо-1,4-фенiлен) 5 0
3911 90 19 00 - - - iншi 5 0
3911 90 92 00 - - - спiвполiмер п-крезолу та дивiнiлбензолу у формi розчину в N,N-диметилацетамiдi з вмiстом 50 мас. % або бiльше полiмеру, гiдрогенованi спiвполiмери вiнiлтолуолу та альфа-метилстиролу 5 0
3911 90 99 00 - - - iншi 5 0
3912 11 00 00 - - непластифiкованi 0 0
3912 12 00 00 - - пластифiкованi 0 0
3912 20 11 00 - - - колодiй та целоїдин 0 0
3912 20 19 00 - - - iншi 0 0
3912 20 90 00 - - пластифiкованi 0 0
3912 31 00 00 - - карбоксиметилцелюлоза та її солi 6,5 0
3912 39 20 00 - - - гiдроксипропiлцелюлоза 0 0
3912 39 85 00 - - - iншi 0 0
3912 90 10 00 - - ефiри целюлози складнi 0 0
3912 90 90 00 - - iншi 0 0
3913 10 00 00 - кислота альгiнова, її солi та складнi ефiри 5 0
3913 90 00 10 - - декстран 0,1 0
3913 90 00 90 - - iншi 5 0
3914 00 00 00 Смоли iонообмiннi, одержанi на основi полiмерiв товарних позицiй 3901 - 3913, у первинних формах 6,5 0
3915 10 00 00 - полiмерiв етилену 5 0
3915 20 00 00 - полiмерiв стиролу 5 0
3915 30 00 00 - полiмерiв вiнiлхлориду 5 0
3915 90 11 00 - - полiмерiв пропiлену 2 0
3915 90 80 00 - - iншi 2 0
3916 10 00 10 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3916 10 00 90 - - iншi 5 0
3916 20 00 10 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3916 20 00 90 - - iншi 6,5 0
3916 90 10 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3916 90 10 90 - - - iншi 5 0
3916 90 50 00 - - з продуктiв полiприєднання (адитивної полiмеризацiї) 5 0
3916 90 90 00 - - iншi 5 0
3917 10 10 00 - - iз затвердiлих протеїнiв 6,5 0
3917 10 90 00 - - iз целюлозних матерiалiв 5 0
3917 21 10 00 - - - безшовнi, довжина яких перевищує максимальний розмiр поперечного перетину, з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого iншого оброблення 5 0
3917 21 90 10 - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3917 21 90 30 - - - - обладнанi фiтингами, для цивiльної авiацiї 0 0
3917 21 90 90 - - - - iншi 5 0
3917 22 10 00 - - - безшовнi, довжина яких перевищує максимальний розмiр поперечного перетину, з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого iншого оброблення 5 0
3917 22 90 30 - - - - обладнанi фiтингами, для цивiльної авiацiї 0 0
3917 22 90 90 - - - - iншi 5 0
3917 23 10 00 - - - безшовнi, нарiзанi на вiдрiзки, довжина яких перевищує максимальний розмiр поперечного перетину, з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого iншого оброблення 6,5 0
3917 23 90 30 - - - - обладнанi фiтингами, для цивiльної авiацiї 0 0
3917 23 90 90 - - - - iншi 6,5 0
3917 29 00 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3917 29 00 20 - - - обладнанi фiтингами, для цивiльної авiацiї 0 0
3917 29 00 90 - - - iншi 5 0
3917 31 00 10 - - - обладнанi фiтингами, для цивiльної авiацiї 0 0
3917 31 00 90 - - - iншi 2 0
3917 32 00 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3917 32 00 20 - - - оболонки штучнi для ковбасних виробiв 6,5 0
3917 32 00 90 - - - iншi 5 3
3917 33 00 30 - - - обладнанi фiтингами, для цивiльної авiацiї 0 0
3917 33 00 90 - - - iншi 5 0
3917 39 00 30 - - - обладнанi фiтингами, для цивiльної авiацiї 0 0
3917 39 00 90 - - - iншi 5 3
3917 40 00 30 - - для цивiльної авiацiї 0 0
3917 40 00 90 - - iншi 6,5 3
3918 10 10 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3918 10 10 90 - - - iншi 6,5 0
3918 10 90 00 - - iншi 6,5 0
3918 90 00 00 - з iнших пластмас 5 0
3919 10 12 00 - - - з полiвiнiлхлориду або полiетилену 6,5 0
3919 10 15 00 - - - з полiпропiлену 6,5 0
3919 10 19 00 - - - iншi 6,5 0
3919 10 80 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3919 10 80 90 - - - iншi 5 0
3919 90 00 01 - - - - з полiкарбонатiв, алкiдних смол, полiалiлових складних ефiрiв або iнших складних полiефiрiв 5 0
3919 90 00 09 - - - - iншi 6,5 0
3919 90 00 10 - - пiдданi подальшому обробленню, крiм оброблення поверхнi, або нарiзанi на форми, крiм квадратної чи прямокутної 6,5 0
3919 90 00 12 - - - з продуктiв полiприєднання (адитивної полiмеризацiї) 6,5 0
3919 90 00 19 - - - iншi 5 0
3920 10 23 00 - - - - - плiвка полiетиленова завтовшки 20 мкм або бiльше, але не бiльш як 40 мкм, для виготовлення фоторезистивних плiвок, якi використовують у виробництвi напiвпровiдникiв або друкованих схем 6,5 3
3920 10 24 00 - - - - - плiвка, що здатна розтягуватись (stretch film), недрукована 6,5 3
3920 10 25 00 - - - - - iншi 6,5 3
3920 10 28 00 - - - - 0,94 або бiльше 6,5 3
3920 10 40 00 - - - iншi 6,5 3
3920 10 81 00 - - - синтетична паперова маса (пульпа) у виглядi вологих аркушiв (листкiв), отримана з незв'язаних розгалужених окремих полiетиленових тонких волокон, що легко вiддiляються один вiд одного, у тому числi змiшанi або не змiшанi з волокнами целюлози в кiлькостi не бiльш як 15 %, iз вмiстом зволожувального агента полiвiнiлового спирту, розчиненого у водi 6,5 3
3920 10 89 10 - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3920 10 89 90 - - - - iншi 6,5 3
3920 20 21 00 - - - бiаксеально орiєнтованi 6,5 0
3920 20 29 00 - - - iншi 0 0
3920 20 80 01 - - - - стрiчка декоративна 5 0
3920 20 80 09 - - - - iншi 6,5 0
3920 20 80 11 - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3920 20 80 99 - - - - iншi 5 0
3920 30 00 10 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3920 30 00 90 - - iншi 2 0
3920 43 10 00 - - - завтовшки не бiльш як 1 мм 5 0
3920 43 90 10 - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3920 43 90 90 - - - - iншi 5 0
3920 49 10 00 - - - завтовшки не бiльш як 1 мм 5 3
3920 49 90 00 - - - завтовшки бiльш як 1 мм 5 3
3920 51 00 00 - - з полiметилметакрилату 0 0
3920 59 10 00 - - - спiвполiмер акрилового та метакрилового складного ефiру у виглядi плiвки завтовшки не бiльш як 150 мкм 5 0
3920 59 90 00 - - - iншi 5 0
3920 61 00 00 - - з полiкарбонатiв 5 3
3920 62 12 00 - - - - плiвка з полiетилентерефталату завтовшки 72 мкм або бiльше, але не бiльш як 79 мкм, для виробництва гнучких магнiтних дискiв; плiвка з полiетилентерефталату завтовшки 100 мкм або бiльше, але не бiльш як 150 мкм, для виробництва фотополiмерних друкованих пластин 2 0
3920 62 19 10 - - - - - плiвка з полiетилентерефталату завтовшки не бiльш як 50 мкм 2 0
3920 62 19 90 - - - - - iншi 5 0
3920 62 90 00 - - - завтовшки бiльш як 0,35 мм 5 0
3920 63 00 00 - - з ненасичених складних полiефiрiв 5 0
3920 69 00 00 - - з iнших складних полiефiрiв 5 0
3920 71 00 00 - - з регенерованої целюлози 5 0
3920 73 10 00 - - - плiвки у рулонах, котушках або у виглядi стрiчок для кiнематографiї або фотозйомки 5 0
3920 73 80 00 - - - iншi 5 0
3920 79 10 10 - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3920 79 10 90 - - - - iншi 5 0
3920 79 90 00 - - - iншi 5 0
3920 91 00 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3920 91 00 90 - - - iншi 2 0
3920 92 00 00 - - з полiамiдiв 5 0
3920 93 00 00 - - з амiноальдегiдних смол 5 0
3920 94 00 00 - - з фенолоальдегiдних смол 5 0
3920 99 21 00 - - - - листи та смуги або стрiчки полiiмiднi, не покритi або покритi, або покритi тiльки пластмасою 2 0
3920 99 28 00 - - - - iншi 5 0
3920 99 52 00 - - - - лист з полi(вiнiлфториду); плiвка з полiвiнiлового спирту двовiсьної (бiаксiальної) орiєнтацiї з вмiстом 97 мас. % або бiльше полiвiнiлового спирту, без покриття, завтовшки не бiльш як 1 мм 5 0
3920 99 53 00 - - - - iонообмiннi мембрани з фторованих пластмас для використання в електролiзерах з хлоролужним електролiтом 5 0
3920 99 59 00 - - - - iншi 5 0
3920 99 90 00 - - - iншi 5 0
3921 11 00 00 - - з полiмерiв стиролу 5 0
3921 12 00 00 - - з полiмерiв вiнiлхлориду 6,5 0
3921 13 10 11 - - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3921 13 10 19 - - - - - iншi 6,5 0
3921 13 10 90 - - - - iншi 5 0
3921 13 90 00 - - - iншi 5 0
3921 14 00 00 - - з регенерованої целюлози 5 0
3921 19 00 00 - - з iнших пластмас 0 0
3921 90 10 00 - - - iз складних полiефiрiв 5 0
3921 90 30 00 - - - з фенолоальдегiдних смол 5 0
3921 90 41 00 - - - - - шаруватi (ламiнованi) високого тиску з декоративною поверхнею з одного або з обох бокiв 5 0
3921 90 43 00 - - - - - iншi 5 0
3921 90 49 00 - - - - iншi 5 0
3921 90 55 10 - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3921 90 55 90 - - - - iншi 5 0
3921 90 60 00 - - з продуктiв полiприєднання (адитивної полiмеризацiї) 5 0
3921 90 90 00 - - iншi 5 0
3922 10 00 00 - ванни, душi, раковини для стоку води та раковини для умивальникiв 6,5 0
3922 20 00 00 - сидiння та кришки для унiтазiв 6,5 0
3922 90 00 00 - iншi 6,5 0
3923 10 00 00 - коробки, ящики, кошики та аналогiчнi вироби 6,5 3
3923 21 00 00 - - з полiмерiв етилену 6,5 0
3923 29 10 00 - - - з полiвiнiлхлориду 6,5 0
3923 29 90 00 - - - iншi 2 0
3923 30 10 00 - - вмiстом не бiльш як 2 л 6,5 0
3923 30 90 00 - - вмiстом бiльш як 2 л 6,5 0
3923 40 10 00 - - бобiни, котушки та аналогiчнi вироби для намотування фото- та кiноплiвок або стрiчок, плiвок тощо, зазначенi у товарних позицiях 8523 i 8524 5 0
3923 40 90 00 - - iншi 5 0
3923 50 10 00 - - кришки та ковпачки для закупорювання пляшок 6,5 0
3923 50 90 00 - - iншi 6,5 0
3923 90 00 00 - iншi 6,5 3
3924 10 00 00 - посуд та прибори столовi або кухоннi 6,5 0
3924 90 00 10 - - з регенерованої целюлози: 6,5 0
3924 90 00 90 - - iншi 5 0
3925 10 00 00 - резервуари, цистерни, баки, чани, бочки, дiжки та аналогiчнi ємностi мiсткiстю бiльш як 300 л 6,5 0
3925 20 00 00 - дверi, вiкна та їх рами, наличники i пороги 6,5 0
3925 30 00 00 - вiконницi, штори (включаючи венецiйськi жалюзi), аналогiчнi вироби та їх частини 6,5 0
3925 90 10 00 - - фiтинги та крiпильнi комплекти, призначенi для постiйного встановлення в/або на дверях, вiкнах, схiдцях, стiнах або iнших частинах будинкiв 6,5 0
3925 90 20 00 - - магiстральнi, канальнi та кабельнi лотки, жолоби для електричних мереж 6,5 0
3925 90 80 00 - - iншi 6,5 0
3926 10 00 00 - приладдя канцелярське або шкiльне 5 0
3926 20 00 00 - одяг та додатковi речi до одягу (включаючи рукавицi, рукавички та мiтенки) 5 0
3926 30 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3926 30 00 90 - - iншi 6,5 0
3926 40 00 00 - статуетки та iншi декоративнi вироби 5 0
3926 90 50 00 - - ємностi перфорованi та аналогiчнi вироби для фiльтрування води на входi до дренажної системи 5 0
3926 90 92 30 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0
3926 90 92 90 - - - - iншi 0 0
3926 90 97 10 - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
3926 90 97 20 - - - - номернi пломби; пристрої контролю за доступом 5 0
3926 90 97 30 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0
3926 90 97 90 - - - - iншi 0 0
4001 10 00 00 - каучуковий латекс натуральний, пiдвулканiзований або непiдвулканiзований 0 0
4001 21 00 00 - - смокед-шитс (марка каучуку натурального) 0 0
4001 22 00 00 - - каучук натуральний, технiчно специфiкований (TSNR) 0 0
4001 29 00 00 - - iнший 0 0
4001 30 00 00 - балата, гутаперча, гваюла, чикл та аналогiчнi природнi смоли 0 0
4002 11 00 00 - - латекс 0 0
4002 19 10 00 - - - каучук стирол-бутадiєновий, одержаний емульсiйною полiмеризацiєю (E-SBR), у виглядi тюкiв, пакiв або пачок 0 0
4002 19 20 00 - - - стирол-бутадiєн-стироловий блок-спiвмономер, одержаний полiмеризацiєю в розчинi (SBS, термопластичний еластомер), у виглядi гранул, крихти або порошку 0 0
4002 19 30 00 - - - стирол-бутадiєновий каучук, одержаний полiмеризацiєю в розчинi (S-SBR), у виглядi тюкiв, пакiв або пачок 0 0
4002 19 90 00 - - - iншi 0 0
4002 20 00 00 - каучук бутадiєновий (BR) 0 0
4002 31 00 00 - - каучук iзобутилен-iзопреновий (бутилкаучук) (IIR) 0 0
4002 39 00 00 - - iнший 0 0
4002 41 00 00 - - латекс 0 0
4002 49 00 00 - - iнший 0 0
4002 51 00 00 - - латекс 0 0
4002 59 00 00 - - iнший 0 0
4002 60 00 00 - каучук iзопреновий (IR) 0 0
4002 70 00 00 - каучук етиленпропiлендiєновий неспряжений (EPDM) 0 0
4002 80 00 00 - сумiшi речовин товарної позицiї 4001 з речовинами цiєї товарної позицiї 0 0
4002 91 00 00 - - латекс 0 0
4002 99 10 00 - - - продукти, модифiкованi включенням пластмас 10 3
4002 99 90 00 - - - iншi 0 0
4003 00 00 00 Каучук регенерований у первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смужок або стрiчок 5 0
4004 00 00 00 Вiдходи, уламки та скрап каучуку або гуми (крiм твердої гуми), порошки i гранули, одержанi з каучуку або гуми 5 0
4005 10 00 10 - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
4005 10 00 90 - - iнша 5 0
4005 20 00 00 - розчини; iншi дисперсiї, крiм зазначених у товарнiй пiдпозицiї 4005 10 5 0
4005 91 00 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
4005 91 00 90 - - - iншi 5 0
4005 99 00 00 - - iншi 5 0
4006 10 00 00 - протекторнi заготiвки для вiдновлення гумових шин 5 0
4006 90 00 10 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
4006 90 00 90 - - iншi 5 0
4007 00 00 00 Нитки i корд з вулканiзованої гуми 5 0
4008 11 00 00 - - пластини, листи i смужки або стрiчки 5 0
4008 19 00 00 - - iншi 5 0
4008 21 10 00 - - - покриття для пiдлоги i мати 2 0
4008 21 90 00 - - - iншi 2 0
4008 29 00 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
4008 29 00 30 - - - фасоннi профiлi, нарiзанi за розмiром, для цивiльної авiацiї 0 0
4008 29 00 90 - - - iншi 5 0
4009 11 00 00 - - без фiтингiв 10 3
4009 12 00 00 - - з фiтингами 0 0
4009 21 00 00 - - без фiтингiв 0 0
4009 22 00 00 - - з фiтингами 0 0
4009 31 00 00 - - без фiтингiв 5 0
4009 32 00 00 - - з фiтингами 0 0
4009 41 00 00 - - без фiтингiв 10 3
4009 42 00 00 - - з фiтингами 0 0
4010 11 00 00 - - армованi тiльки металом 0 0
4010 12 00 10 - - - конвеєрнi стрiчки завширшки не менш як 800 мм, але не бiльш як 1200 мм 10 3
4010 12 00 90 - - - iншi 0 0
4010 19 00 00 - - iншi 0 0
4010 31 00 00 - - паси привiднi iз з'єднаними кiнцями (нескiнченнi) трапецiєподiбного поперечного перетину (V-виднi паси), ребристi, з довжиною зовнiшнього кола бiльш як 60 см, але не бiльш як 180 см 0 0
4010 32 00 00 - - паси привiднi iз з'єднаними кiнцями трапецiєподiбного поперечного перетину (V-виднi паси), крiм ребристих, з довжиною зовнiшнього кола бiльш як 60 см, але не бiльш як 180 см 0 0
4010 33 00 00 - - паси привiднi iз з'єднаними кiнцями трапецiєподiбного поперечного перетину (V-виднi паси), ребристi, з довжиною зовнiшнього кола бiльш як 180 см, але не бiльш як 240 см 0 0
4010 34 00 00 - - паси привiднi iз з'єднаними кiнцями трапецiєподiбного поперечного перетину (V-виднi паси), крiм ребристих, з довжиною зовнiшнього кола бiльш як 180 см, але не бiльш як 240 см 0 0
4010 35 00 00 - - паси привiднi синхроннi (зубчастi) з довжиною зовнiшнього кола бiльш як 60 см, але не бiльш як 150 см 0 0
4010 36 00 00 - - паси привiднi синхроннi (зубчастi) iз з'єднаними кiнцями з довжиною зовнiшнього кола бiльш як 150 см, але не бiльш як 198 см 0 0
4010 39 00 00 - - iншi 0 0
4011 10 00 10 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
4011 10 00 90 - - iншi 10 0
4011 20 10 00 - - з iндексом навантаження не бiльш як 121 7 0
4011 20 90 00 - - з iндексом навантаження бiльш як 121 7 0
4011 30 00 30 - - для цивiльної авiацiї 0 0
4011 30 00 90 - - iншi 10 3
4011 40 00 00 - для мотоциклiв 10 3
4011 50 00 00 - для велосипедiв 10 3
4011 61 00 00 - - для використання на сiльськогосподарських або лiсогосподарських транспортних засобах i машинах 10 0
4011 62 00 00 - - для використання на будiвельних або промислових вантажно-розвантажувальних транспортних засобах i машинах, що мають посадочний дiаметр обода не бiльш як 61 см 10 3
4011 63 00 00 - - для використання на будiвельних або промислових вантажно-розвантажувальних транспортних засобах i машинах, що мають посадочний дiаметр обода бiльш як 61 см 10 3
4011 69 00 00 - - iншi 7 0
4011 92 00 00 - - для використання на сiльськогосподарських або лiсогосподарських транспортних засобах i машинах 10 0
4011 93 00 00 - - для використання на будiвельних або промислових вантажно-розвантажувальних транспортних засобах i машинах, що мають посадочний дiаметр обода не бiльш як 61 см 10 3
4011 94 00 00 - - для використання на будiвельних або промислових вантажно-розвантажувальних транспортних засобах i машинах, що мають посадочний дiаметр обода бiльш як 61 см 10 3
4011 99 00 00 - - iншi 7 0
4012 11 00 00 - - для легкових автомобiлiв (включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi) 10 3
4012 12 00 00 - - для автобусiв або вантажних автомобiлiв 10 3
4012 13 00 30 - - - для цивiльної авiацiї 0 0
4012 13 00 90 - - - iншi 10 3
4012 19 00 00 - - iншi 10 3
4012 20 00 30 - - для цивiльної авiацiї 0 0
4012 20 00 90 - - iншi 10 3
4012 90 20 00 - - масивнi шини (литi шини) або еластик-шини (подушковi шини) 10 3
4012 90 30 00 - - протектори для шин та покришок 10 3
4012 90 90 00 - - стрiчки для ободiв 10 3
4013 10 00 10 - - для автобусiв i вантажних автомобiлiв 2 0
4013 10 00 90 - - iншi 10 5
4013 20 00 00 - для велосипедiв 5 0
4013 90 00 00 - iншi 10 5
4014 10 00 00 - оболонковi контрацептиви 5 0
4014 90 00 10 - - рiзнi типи сосок та аналогiчнi вироби для дiтей 5 0
4014 90 00 90 - - iншi 2 0
4015 11 00 00 - - хiрургiчнi 5 0
4015 19 00 00 - - iншi 5 0
4015 90 00 00 - iншi 10 3
4016 10 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
4016 10 00 30 - - для цивiльної авiацiї 0 0
4016 10 00 90 - - iншi 13 3
4016 91 00 00 - - покриття для пiдлоги та килимки 10 3
4016 92 00 00 - - гумки (канцелярськi) 2 0
4016 93 00 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
4016 93 00 30 - - - для цивiльної авiацiї 0 0
4016 93 00 90 - - - iншi 10 0
4016 94 00 00 - - амортизатори для причалювання човнiв, надувнi або ненадувнi 5 0
4016 95 00 00 - - iншi надувнi вироби 5 0
4016 99 52 10 - - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
4016 99 52 90 - - - - - iншi 10 3
4016 99 57 10 - - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
4016 99 57 90 - - - - - iншi 10 3
4016 99 91 00 - - - - частини гумометалевi (металовмiсних гум) 10 0
4016 99 97 10 - - - - - для цивiльної авiацiї 0 0
4016 99 97 90 - - - - - iншi 10 0
4017 00 00 10 - гума тверда (наприклад, ебонiт) у будь-яких формах, включаючи вiдходи, скрап та уламки 0 0
4017 00 00 90 - iншi 10 3
4101 20 10 00 - - свiжi 0 0
4101 20 30 00 - - мокросолонi 0 0
4101 20 50 00 - - прiсносухi або сухосолонi 0 0
4101 20 80 00 - - iншi 0 0
4101 50 10 00 - - свiжi 0 0
4101 50 30 00 - - мокросолонi 0 0
4101 50 50 00 - - прiсносухi або сухосолонi 0 0
4101 50 90 00 - - iншi 0 0
4101 90 00 00 - iншi, включаючи чапраки, напiвчапраки та поли 0 0
4102 10 10 00 - - ягнят 0 0
4102 10 90 00 - - iншi 0 0
4102 21 00 00 - - пiкельованi 0 0
4102 29 00 00 - - iншi 0 0
4103 20 00 00 - рептилiй 3 0
4103 30 00 00 - свиней 3 0
4103 90 00 00 - iншi 3 0
4104 11 10 00 - - - шкiра iз цiлих шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволiв), площа поверхнi якої не бiльш як 2,6 м2 (28 квадратних футiв) 3 0
4104 11 51 00 - - - - - шкiра з цiлих шкур, площа поверхнi якої бiльш як 2,6 м2 (28 квадратних футiв) 3 0
4104 11 59 00 - - - - - iншi 3 0
4104 11 90 00 - - - - iншi 3 0
4104 19 10 00 - - - шкiра iз цiлих шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволiв), площа поверхнi якої не бiльш як 2,6 м2 (28 квадратних футiв) 3 0
4104 19 51 00 - - - - - шкiра iз цiлих шкур, площа поверхнi якої бiльш як 2,6 м2 (28 квадратних футiв) 3 0
4104 19 59 00 - - - - - iншi 3 0
4104 19 90 00 - - - - iншi 3 0
4104 41 11 00 - - - - шкiра iз цiлих шкур телят iндiйського зебу, без голови i нiг, або з головою i ногами, масою нетто кожна не бiльш як 4,5 кг, дублена рослинними речовинами без подальшої обробки або оброблена певним чином, але явно не придатна для безпосереднього використання для виготовлення виробiв iз шкiри 3 0
4104 41 19 00 - - - - iншi 3 0
4104 41 51 00 - - - - - шкiра iз цiлих шкур, площа поверхнi якої бiльш як 2,6 м2 (28 квадратних футiв) 3 0
4104 41 59 00 - - - - - iншi 3 0
4104 41 90 00 - - - - iншi 3 0
4104 49 11 00 - - - - шкiра iз цiлих шкур телят iндiйського зебу, без голови i нiг, або з головою i ногами, масою нетто кожна не бiльш як 4,5 кг, дублена рослинними речовинами без подальшої обробки або оброблена певним чином, але явно не придатна для безпосереднього використання для виготовлення виробiв iз шкiри 3 0
4104 49 19 00 - - - - iншi 3 0
4104 49 51 00 - - - - - шкiра iз цiлих шкур, площа поверхнi якої бiльш як 2,6 м2 (28 квадратних футiв) 3 0
4104 49 59 00 - - - - - iншi 3 0
4104 49 90 00 - - - - iншi 3 0
4105 10 00 00 - у вологому станi (включаючи хромований напiвфабрикат) 3 0
4105 30 10 00 - - iз шкур iндiйських грубововняних овець, рослинного дублення, пiдданих або не пiдданих певнiй обробцi, але явно не придатних для безпосереднього використання для виготовлення виробiв iз шкiри 3 0
4105 30 90 00 - - iншi 3 0
4106 21 00 00 - - у вологому станi (включаючи хромований напiвфабрикат) 3 0
4106 22 10 00 - - - iз шкiри iндiйської кози або козеняти, рослинного дублення, пiдданих або не пiдданих певнiй обробцi, але явно не придатних для безпосереднього використання для виготовлення виробiв iз шкiри 3 0
4106 22 90 00 - - - iншi 3 0
4106 31 00 00 - - у вологому станi (включаючи хромований напiвфабрикат) 3 0
4106 32 00 00 - - у сухому станi (краст) 3 0
4106 40 10 00 - - попереднього рослинного дублення 3 0
4106 40 90 00 - - iншi 3 0
4106 91 00 00 - - у вологому станi (включаючи хромований напiвфабрикат) 3 0
4106 92 00 00 - - у сухому станi (краст) 3 0
4107 11 11 00 - - - - опойок бокс 3 0
4107 11 19 00 - - - - iнша 3 0
4107 11 90 00 - - - iншi 3 0
4107 12 11 00 - - - - опойок бокс 3 0
4107 12 19 00 - - - - iнша 3 0
4107 12 91 00 - - - - шкiра iз шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) 3 0
4107 12 99 00 - - - - шкiра iз шкур родини конячих 3 0
4107 19 10 00 - - - шкiра iз шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволiв), площа поверхнi якої не бiльш як 2,6 м2 (28 квадратних футiв) 3 0
4107 19 90 00 - - - iншi 3 0
4107 91 10 00 - - - пiдошовна 3 0
4107 91 90 00 - - - iнша 3 0
4107 92 10 00 - - - шкiра iз шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) 3 0
4107 92 90 00 - - - шкiра iз шкур родини конячих 3 0
4107 99 10 00 - - - шкiра iз шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) 3 0
4107 99 90 00 - - - шкiра iз шкур родини конячих 3 0
4112 00 00 00 Шкiра, додатково оброблена пiсля дублення або у виглядi шкiряного краста, в тому числi вичинена пiд пергамент, iз шкур овець або шкурок ягнят, без волосяного покриву, спилок або неспилок, крiм шкiри товарної позицiї 4114 3 0
4113 10 00 00 - кiз або козенят 3 0
4113 20 00 00 - свиней 3 0
4113 30 00 00 - рептилiй 3 0
4113 90 00 00 - iнша 3 0
4114 10 10 00 - - iз шкур овець та шкурок ягнят 5 0
4114 10 90 00 - - iз шкур iнших тварин 5 0
4114 20 00 00 - шкiра лакова та шкiра лакова багатошарова (ламiнована); шкiра металiзована 5 0
4115 10 00 00 - шкiра композицiйна на основi натуральної шкiри або шкiряних волокон, у виглядi пластин, листiв або стрiчок, у рулонах або не в рулонах 10 3
4115 20 00 00 - обрiзки та iншi вiдходи натуральної шкiри або композицiйної шкiри, не придатнi для виробництва шкiряних виробiв; шкiряний пил, порошок i борошно 10 3
4201 00 00 00 Вироби шорно-сiдельнi та упряж для будь-яких тварин (включаючи постромки, поводи, наколiнники, намордники, попони для сiдел, чепраки, сiдельнi кобури, попонки для собак тощо), виготовленi з будь-яких матерiалiв 10 3
4202 11 10 00 - - - кейси для дiлових паперiв, портфелi, шкiльнi ранцi та подiбнi вироби 12,5 3
4202 11 90 00 - - - iншi 12,5 3
4202 12 11 00 - - - - кейси для дiлових паперiв, портфелi, шкiльнi ранцi та подiбнi вироби 12,5 3
4202 12 19 00 - - - - iншi 12,5 3
4202 12 50 00 - - - з формованої пластмаси 12,5 3
4202 12 91 00 - - - - кейси для дiлових паперiв, портфелi, шкiльнi ранцi та подiбнi вироби 12,5 0
4202 12 99 00 - - - - iншi 12,5 3
4202 19 10 00 - - - з алюмiнiю 12,5 3
4202 19 90 00 - - - з iнших матерiалiв 12,5 0
4202 21 00 00 - - з лицьовою поверхнею з натуральної шкiри або з композицiйної шкiри 12,5 3
4202 22 10 00 - - - з листiв пластмаси 12,5 3
4202 22 90 00 - - - з текстильних матерiалiв 12,5 3
4202 29 00 00 - - iншi 12,5 3
4202 31 00 00 - - з лицьовою поверхнею з натуральної шкiри або з композицiйної шкiри 12,5 3
4202 32 10 00 - - - з листiв пластмаси 12,5 3
4202 32 90 00 - - - з текстильних матерiалiв 12,5 3
4202 39 00 00 - - iншi 12,5 3
4202 91 10 00 - - - сумки дорожнi, сумочки для косметики, рюкзаки та сумки спортивнi 12,5 3
4202 91 80 00 - - - iншi 12,5 3
4202 92 11 00 - - - - сумки дорожнi, сумочки для косметики, рюкзаки та сумки спортивнi 12,5 3
4202 92 15 00 - - - - футляри для музичних iнструментiв 12,5 3
4202 92 19 00 - - - - iншi 12,5 0
4202 92 91 00 - - - - сумки дорожнi, сумочки для косметики, рюкзаки та сумки спортивнi 12,5 3
4202 92 98 00 - - - - iншi 12,5 0
4202 99 00 00 - - iншi 12,5 0
4203 10 00 00 - предмети одягу 5 0
4203 21 00 00 - - спецiально призначенi для спортивних цiлей 5 0
4203 29 10 00 - - - захиснi для всiх професiй 5 0
4203 29 90 00 - - - iншi 10 3
4203 30 00 00 - пояси, паски, портупеї i патронташi 10 3
4203 40 00 00 - iншi додатковi речi до одягу 5 0
4205 00 11 00 - - транспортернi стрiчки та приводнi паси, або бельтинг 25 5
4205 00 19 00 - - iншi 20 5
4205 00 90 00 - iншi 20 5
4206 00 00 10 - кетгут 25 5
4206 00 00 90 - iншi 10 5
4301 10 00 00 - норки, цiлi, з головою, хвостом, лапами або без них 0 0
4301 30 00 00 - ягнята таких порiд: астраханської, курдючної, каракульської, персидської або аналогiчних порiд, а також iндiйської, китайської, монгольської або тибетської, цiлi, з головою, хвостом, лапами або без них 1 0
4301 60 00 00 - лисицi, цiлi, з головою, хвостом, лапами або без них 5 0
4301 80 00 10 - - тюленя, цiлi, з головою, хвостом, лапами або без них 5 0
4301 80 00 90 - - iншi 0 0
4301 90 00 00 - голови, хвости, лапи та iншi частини або обрiзки шкурок, придатнi для використання у виробництвi хутрових виробiв 5 0
4302 11 00 00 - - норки 5 0
4302 19 15 00 - - - бобра; ондатри або лисицi 5 0
4302 19 35 00 - - - кроля або зайця 5 0
4302 19 41 00 - - - - бiлькiв гренландського тюленя або дитинчат чубача (Cystophora) 5 0
4302 19 49 00 - - - - iншi 5 0
4302 19 75 00 - - - - ягнят таких порiд: астраханської, курдючної, каракульської, персидської або аналогiчних порiд, а також iндiйської, китайської, монгольської або тибетської 5 0
4302 19 80 00 - - - - iншi 5 0
4302 19 99 00 - - - iншi 5 0
4302 20 00 00 - голови, хвости, лапи та iншi частини або шматки, обрiзки, незiбранi 5 0
4302 30 10 00 - - пластини 5 0
4302 30 25 00 - - - кроля або зайця 5 0
4302 30 51 00 - - - - бiлькiв гренландського тюленя або дитинчат чубача (Cystophora) 5 0
4302 30 55 00 - - - - iншi 5 0
4302 30 99 00 - - - iншi 5 0
4303 10 10 00 - - бiлькiв гренландського тюленя або дитинчат чубача (Cystophora) 10 3
4303 10 90 10 - - - одяг хутровий з норки 10 3
4303 10 90 20 - - - одяг хутровий з нутрiї, песця або лисицi 10 3
4303 10 90 30 - - - одяг хутровий з кролика або зайця 10 3
4303 10 90 40 - - - одяг хутровий з овчини 10 3
4303 10 90 90 - - - iншi 10 3
4303 90 00 00 - iншi 10 3
4304 00 00 00 Хутро штучне та вироби з нього 10 3
4401 10 00 00 - деревина паливна у виглядi колод, полiн, сучкiв, хмизу, гiлок тощо 0 0
4401 21 00 00 - - хвойних порiд 0 0
4401 22 00 00 - - листяних порiд 0 0
4401 31 00 00 - - деревнi гранули 0 0
4401 39 10 00 - - - тирса 0 0
4401 39 90 00 - - - iншi 0 0
4402 10 00 00 - з бамбука 0 0
4402 90 00 00 - iнше 0 0
4403 10 00 00 - обробленi фарбою, протруювачами, креозотом або iншими консервантами 0 0
4403 20 11 00 - - - колоди 0 0
4403 20 19 00 - - - iншi 0 0
4403 20 31 00 - - - колоди 0 0
4403 20 39 00 - - - iншi 0 0
4403 20 91 00 - - - колоди 0 0
4403 20 99 00 - - - iншi 0 0
4403 41 00 00 - - шорея з темно-червоною деревиною, шорея з блiдо-червоною деревиною та шорея бакау 0 0
4403 49 10 00 - - - ентандрофрагма цилiндрична, кайя iворензис та хлорофора висока 0 0
4403 49 35 00 - - - аукумея Клайна та ентандрофрагма корисна 0 0
4403 49 95 00 - - - iншi 0 0
4403 91 10 00 - - - колоди 0 0
4403 91 90 00 - - - iншi 0 0
4403 92 10 00 - - - колоди 0 0
4403 92 90 00 - - - iншi 0 0
4403 99 10 00 - - - з тополi 0 0
4403 99 30 00 - - - з евкалiпта 0 0
4403 99 51 00 - - - - колоди 0 0
4403 99 59 00 - - - - iншi 0 0
4403 99 95 00 - - - iншi 0 0
4404 10 00 00 - хвойних порiд 0 0
4404 20 00 00 - листяних порiд 0 0
4405 00 00 00 Шерсть деревна або тонка стружка; борошно деревне 0 0
4406 10 00 00 - непросоченi 0 0
4406 90 00 00 - iншi 0 0
4407 10 15 00 - - шлiфованi; такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi 0 0
4407 10 31 00 - - - - з ялини виду Picea abies Karst або з ялицi (Abies alba Mill.) 0 0
4407 10 33 00 - - - - iз сосни звичайної виду Pinus sylvestris L. 0 0
4407 10 38 00 - - - - iншi 0 0
4407 10 91 00 - - - - з ялини виду Picea abies Karst або з ялицi (Abies alba Mill.) 0 0
4407 10 93 00 - - - - сосни звичайної виду Pinus sylvestris L. 0 0
4407 10 98 00 - - - - iншi 0 0
4407 21 10 00 - - - шлiфованi; такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi 0 0
4407 21 91 00 - - - - струганi 0 0
4407 21 99 00 - - - - iншi 0 0
4407 22 10 00 - - - шлiфованi; такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi 0 0
4407 22 91 00 - - - - струганi 0 0
4407 22 99 00 - - - - iншi 0 0
4407 25 10 00 - - - такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi 0 0
4407 25 30 00 - - - - струганi 0 0
4407 25 50 00 - - - - шлiфованi 0 0
4407 25 90 00 - - - - iншi 0 0
4407 26 10 00 - - - такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi 0 0
4407 26 30 00 - - - - струганi 0 0
4407 26 50 00 - - - - шлiфованi 0 0
4407 26 90 00 - - - - iншi 0 0
4407 27 10 00 - - - такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi 0 0
4407 27 91 00 - - - - струганi 0 0
4407 27 99 00 - - - - iншi 0 0
4407 28 10 00 - - - такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi 0 0
4407 28 91 00 - - - - струганi 0 0
4407 28 99 00 - - - - iншi 0 0
4407 29 15 00 - - - такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi 0 0
4407 29 20 00 - - - - - - палiсандр Рiо, палiсандр Пара та бразильське рожеве дерево (Dalbergia spp.) 0 0
4407 29 25 00 - - - - - - iншi 0 0
4407 29 45 00 - - - - - шлiфованi 0 0
4407 29 60 00 - - - - - iншi 0 0
4407 29 83 00 - - - - - струганi 0 0
4407 29 85 00 - - - - - шлiфованi 0 0
4407 29 95 00 - - - - - iншi 0 0
4407 91 15 00 - - - шлiфованi; такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi 0 0
4407 91 31 00 - - - - - бруски, планки та фриз для паркету або дерев'яного покриття пiдлоги, незiбранi 0 0
4407 91 39 00 - - - - - iншi 0 0
4407 91 90 00 - - - - iншi 0 0
4407 92 00 00 - - з бука (Fagus spp.) 0 0
4407 93 10 00 - - - струганi; такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi 0 0
4407 93 91 00 - - - - шлiфованi 0 0
4407 93 99 00 - - - - iншi 0 0
4407 94 10 00 - - - струганi; такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi 0 0
4407 94 91 00 - - - - шлiфованi 0 0
4407 94 99 00 - - - - iншi 0 0
4407 95 10 00 - - - струганi; такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi 0 0
4407 95 91 00 - - - - шлiфованi 0 0
4407 95 99 00 - - - - iншi 0 0
4407 99 27 00 - - - струганi; такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi 0 0
4407 99 40 00 - - - - шлiфованi 0 0
4407 99 91 00 - - - - - з тополi 0 0
4407 99 96 00 - - - - - з деревини тропiчних порiд 0 0
4407 99 98 00 - - - - - iншi 0 0
4408 10 15 00 - - струганi; шлiфованi; такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi 0 0
4408 10 91 00 - - - дощечки для виробництва олiвцiв 0 0
4408 10 98 00 - - - iншi 0 0
4408 31 11 00 - - - такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi 0 0
4408 31 21 00 - - - - струганi 0 0
4408 31 25 00 - - - - шлiфованi 0 0
4408 31 30 00 - - - - iншi 0 0
4408 39 15 00 - - - - шлiфованi; такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi 0 0
4408 39 21 00 - - - - - струганi 0 0
4408 39 30 00 - - - - - iншi 0 0
4408 39 55 00 - - - - струганi; шлiфованi; такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi 0 0
4408 39 70 00 - - - - - дощечки для виробництва олiвцiв 0 0
4408 39 85 00 - - - - - - завтовшки не бiльш як 1 мм 0 0
4408 39 95 00 - - - - - - завтовшки бiльш як 1 мм 0 0
4408 90 15 00 - - струганi; шлiфованi; такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi 0 0
4408 90 35 00 - - - дощечки для виробництва олiвцiв 0 0
4408 90 85 00 - - - - завтовшки не бiльш як 1 мм 0 0
4408 90 95 00 - - - - завтовшки бiльш як 1 мм 0 0
4409 10 11 00 - - фасоннi вироби (багет) для виготовлення рам для картин, фотографiй, дзеркал або аналогiчних предметiв 0 0
4409 10 18 00 - - iншi 0 0
4409 21 00 00 - - з деревини бамбука 0 0
4409 29 10 00 - - - фасоннi вироби (багет) для виготовлення рам для картин, фотографiй, дзеркал або аналогiчних предметiв 0 0
4409 29 91 00 - - - - бруски, планки та фриз для паркетного або дерев'яного покриття пiдлоги, незiбранi 0 0
4409 29 99 00 - - - - iншi 0 0
4410 11 10 00 - - - необробленi або тiльки шлiфованi 0 0
4410 11 30 00 - - - покритi папером, просоченим меламiном (меламiно-формальдегiдною смолою) 0 0
4410 11 50 00 - - - покритi декоративною шаруватою пластмасою 0 0
4410 11 90 00 - - - iншi 0 0
4410 12 10 00 - - - необробленi або тiльки шлiфованi 0 0
4410 12 90 00 - - - iншi 0 0
4410 19 00 00 - - iншi 0 0
4410 90 00 00 - iншi 0 0
4411 12 10 00 - - - без механiчного оброблення або облицювання 0 0
4411 12 90 00 - - - iншi 0 0
4411 13 10 00 - - - без механiчного оброблення або облицювання 0 0
4411 13 90 00 - - - iншi 0 0
4411 14 10 00 - - - без механiчного оброблення або облицювання 0 0
4411 14 90 00 - - - iншi 0 0
4411 92 10 00 - - - без механiчного оброблення або облицювання 0 0
4411 92 90 00 - - - iншi 0 0
4411 93 10 00 - - - без механiчного оброблення або облицювання 0 0
4411 93 90 00 - - - iншi 0 0
4411 94 10 00 - - - без механiчного оброблення або облицювання 0 0
4411 94 90 00 - - - iншi 0 0
4412 10 00 00 - з бамбука 0 0
4412 31 10 00 - - - iз шореї з темно-червоною деревиною, шореї з блiдо-червоною деревиною, деревини рiзних видiв шореї, парашореї, пентакме, ентандрофрагми корисної, термiналiї пишної, триплохiтона твердосмолого, кайї iворензис, ентандрофрагми цилiндричної, вiроли суринамської, махогонiєвого дерева (Swietenia spp.), палiсандра Рiо, палiсандра Пара та бразильського рожевого дерева (Dalbergia spp.) 0 0
4412 31 90 00 - - - iншi 0 0
4412 32 10 00 - - - з вiльхи, ясена, бука, берези, вишнi, каштана, в'яза, гiкорi, граба, кiнського каштана, липи, клена, дуба, чинари, тополi, бiлої акацiї, грецького горiха чи тюльпанового дерева 0 0
4412 32 90 00 - - - iншi 0 0
4412 39 00 00 - - iншi 0 0
4412 94 10 00 - - - iншi, що мають хоча б один зовнiшнiй шар з деревини листяних порiд 0 0
4412 94 90 00 - - - iншi 0 0
4412 99 30 00 - - - що мiстить один або бiльше шарiв деревостружкової плити 0 0
4412 99 40 00 - - - - - з вiльхи, ясеня, бука, берези, вишнi, каштана, в'яза, гiкорi, граба, кiнського каштана, липи, клена, дуба, чинари, тополi, бiлої акацiї, грецького горiха чи тюльпанового дерева 0 0
4412 99 50 00 - - - - - iншi 0 0
4412 99 85 00 - - - - iншi 0 0
4413 00 00 00 Деревина пресована у виглядi блокiв, плит, брускiв або профiльованих форм 0 0
4414 00 10 00 - з деревини тропiчних порiд, зазначених у додатковiй примiтцi 2 до цiєї групи 0 0
4414 00 90 00 - з деревини iнших порiд 0 0
4415 10 10 00 - - ящики, коробки, пакувальнi корзини, барабани та аналогiчна тара 0 0
4415 10 90 00 - - барабани для кабелiв 0 0
4415 20 20 00 - - пiддони пласкi; обичайки дерев'янi 0 0
4415 20 90 00 - - iншi 0 0
4416 00 00 00 Бочки, барила, чани, дiжки та iншi бондарнi вироби та їх частини з деревини, включаючи клепку 0 0
4417 00 00 00 Iнструменти, оправи та ручки для iнструментiв з деревини, дерев'янi частини та ручки для мiтел або щiток; шевськi колодки та розтяжки для взуття 0 0
4418 10 10 00 - - з деревини тропiчних порiд, зазначених у додатковiй примiтцi 2 до цiєї групи 0 0
4418 10 50 00 - - з деревини хвойних порiд 0 0
4418 10 90 00 - - iншi 0 0
4418 20 10 00 - - з деревини тропiчних порiд, зазначених у додатковiй примiтцi 2 до цiєї групи 0 0
4418 20 50 00 - - з хвойних порiд 0 0
4418 20 80 00 - - з iнших порiд деревини 0 0
4418 40 00 00 - опалубка для бетонування 0 0
4418 50 00 00 - ґонт i дранка для покрiвель 0 0
4418 60 00 00 - стояки та балки 0 0
4418 71 00 00 - - для мозаїчної пiдлоги 0 0
4418 72 00 00 - - iншi, багатошаровi 0 0
4418 79 00 00 - - iншi 0 0
4418 90 10 00 - - шаруватоклеєна деревина 0 0
4418 90 80 00 - - iншi 0 0
4419 00 10 00 - з деревини тропiчних порiд, зазначених у додатковiй примiтцi 2 до цiєї групи 0 0
4419 00 90 00 - з деревини iнших порiд 0 0
4420 10 11 00 - - з деревини тропiчних порiд, зазначених у додатковiй примiтцi 2 до цiєї групи 0 0
4420 10 19 00 - - з деревини iнших порiд 0 0
4420 90 10 00 - - вироби дерев'янi набiрнi (мозаїчнi) та iнкрустованi 0 0
4420 90 91 00 - - - з деревини тропiчних порiд, зазначених у додатковiй примiтцi 2 до цiєї групи 0 0
4420 90 99 00 - - - iншi 0 0
4421 10 00 00 - вiшалки для одягу 0 0
4421 90 91 00 - - з волокнистих плит 0 0
4421 90 98 00 - - iншi 0 0
4501 10 00 00 - натуральний корок необроблений або пiдданий первинному обробленню 5 0
4501 90 00 00 - iнший 5 0
4502 00 00 00 Натуральний корок, з вилученим зовнiшнiм шаром або начорно обрiзаний, або у виглядi прямокутникiв (включаючи квадратнi), блокiв, плит, листiв або смуг (включаючи заготiвки для виготовлення коркiв з незакругленими краями) 5 0
4503 10 10 00 - - цилiндричнi 5 0
4503 10 90 00 - - iншi 5 0
4503 90 00 00 - iншi 5 0
4504 10 11 00 - - - для iгристих вин, включаючи пробки iз шайбами з натурального корка 10 3
4504 10 19 00 - - - iншi 10 3
4504 10 91 00 - - - iз сполучними речовинами 10 3
4504 10 99 00 - - - iншi 10 3
4504 90 20 00 - - пробки та заглушки 5 0
4504 90 80 30 - - - прокладки, шайби та iншi вироби для ущiльнення або герметизацiї для цивiльної авiацiї 0 0
4504 90 80 90 - - - iншi 5 0
4601 21 10 00 - - - плетенi та подiбнi вироби з матерiалiв для плетiння 5 0
4601 21 90 00 - - - iншi 5 0
4601 22 10 00 - - - плетенi та подiбнi вироби з матерiалiв для плетiння 5 0
4601 22 90 00 - - - iншi 5 0
4601 29 10 00 - - - плетенi та подiбнi вироби з матерiалiв для плетiння 5 0
4601 29 90 00 - - - iншi 5 0
4601 92 05 00 - - - плетенi або аналогiчнi вироби з матерiалiв для плетiння, з'єднанi або не з'єднанi в смуги або стрiчки 5 0
4601 92 10 00 - - - - з плетених або аналогiчних виробiв з матерiалiв для плетiння 5 0
4601 92 90 00 - - - - iншi 5 0
4601 93 05 00 - - - плетенi або аналогiчнi вироби з матерiалiв для плетiння, з'єднанi або не з'єднанi в смуги або стрiчки 5 0
4601 93 10 00 - - - - з плетених або аналогiчних виробiв з матерiалiв для плетiння 5 0
4601 93 90 00 - - - - iншi 5 0
4601 94 05 00 - - - плетенi або аналогiчнi вироби з матерiалiв для плетiння, з'єднанi або не з'єднанi в смуги або стрiчки 5 0
4601 94 10 00 - - - - з плетених або аналогiчних виробiв з матерiалiв для плетiння 5 0
4601 94 90 00 - - - - iншi 5 0
4601 99 05 00 - - - плетенi або аналогiчнi вироби з матерiалiв для плетiння, з'єднанi або не з'єднанi в смуги або стрiчки 5 0
4601 99 10 00 - - - - з плетених або аналогiчних виробiв з матерiалiв для плетiння 5 0
4601 99 90 00 - - - - iншi 5 0
4602 11 00 00 - - з бамбука 5 0
4602 12 00 00 - - з ротангу 5 0
4602 19 10 00 - - - солом'янi оболонки для пляшок, бутлiв, сулiй, фляг 5 0
4602 19 90 00 - - - iншi 5 0
4602 90 00 00 - iншi 5 0
4701 00 10 00 - термомеханiчна деревинна маса 0 0
4701 00 90 00 - iнша 0 0
4702 00 00 00 Целюлоза деревинна, розчиннi сорти 0 0
4703 11 00 00 - - з хвойних порiд 0 0
4703 19 00 00 - - з листяних порiд 0 0
4703 21 00 00 - - з хвойних порiд 0 0
4703 29 00 00 - - з листяних порiд 0 0
4704 11 00 00 - - з хвойних порiд 0 0
4704 19 00 00 - - з листяних порiд 0 0
4704 21 00 00 - - з хвойних порiд 0 0
4704 29 00 00 - - з листяних порiд 0 0
4705 00 00 00 Деревинна маса, одержана поєднанням механiчних та хiмiчних процесiв виготовлення 0 0
4706 10 00 00 - маса з бавовняного лiнту 0 0
4706 20 00 00 - маса волокниста, одержана з регенерованого паперу або картону (з вiдходiв та макулатури) 0 0
4706 30 00 00 - iнша, з бамбука 0 0
4706 91 00 00 - - механiчна деревинна 0 0
4706 92 00 00 - - целюлозна 0 0
4706 93 00 00 - - отримана сполученням механiчних та хiмiчних процесiв 0 0
4707 10 00 00 - невибiленi крафт-папiр або картон чи гофрованi ґатунки паперу або картону 0 0
4707 20 00 00 - iнший папiр або картон, одержанi головним чином з вибiленої целюлози, не забарвленi в масi 0 0
4707 30 10 00 - - старi та непроданi примiрники газет i журналiв, телефоннi довiдники, брошури та рекламнi видання 0 0
4707 30 90 00 - - iншi 0 0
4707 90 10 00 - - несортованi 0 0
4707 90 90 00 - - вiдсортованi 0 0
4801 00 00 00 Папiр газетний у рулонах або в аркушах 0 0
4802 10 00 00 - папiр та картон ручного вiдливання 0 0
4802 20 00 00 - папiр та картон, що використовуються як основа для свiтлочутливого, теплочутливого або електрочутливого паперу або картону 0 0
4802 40 10 00 - - без вмiсту волокон, одержаних механiчним способом, або той, у якому такi волокна становлять не бiльш як 10 мас. % загальної маси волокна 0 0
4802 40 90 00 - - iнший 0 0
4802 54 00 00 - - з масою 1 м2 менш як 40 г 0 0
4802 55 15 00 - - - з масою 1 м2 40 г або бiльше, але менш як 60 г 0 0
4802 55 25 00 - - - з масою 1 м2 60 г або бiльше, але менш як 75 г 0 0
4802 55 30 00 - - - з масою 1 м2 75 г або бiльше, але менш як 80 г 0 0
4802 55 90 00 - - - з масою 1 м2 80 г або бiльше 0 0
4802 56 20 00 - - - з розмiром однiєї сторони 297 мм та розмiром iншої 210 мм (формат А4) 0 0
4802 56 80 00 - - - iншi 0 0
4802 57 00 00 - - iншi, з масою 1 м2 40 г або бiльше, але не бiльш як 150 г 0 0
4802 58 10 00 - - - у рулонах 0 0
4802 58 90 00 - - - iншi 0 0
4802 61 15 00 - - - масою 1 м2 менш як 72 г та в яких бiльш як 50 мас. % загальної маси волокна становлять волокна, одержанi механiчним способом 0 0
4802 61 80 00 - - - iншi 0 0
4802 62 00 00 - - в аркушах з розмiром однiєї сторони не бiльш як 435 мм та iншої не бiльш як 297 мм у розгорнутому виглядi 0 0
4802 69 00 00 - - iншi 0 0
4803 00 10 00 - целюлозна вата 0 0
4803 00 31 00 - - не бiльш як 25 г 0 0
4803 00 39 00 - - бiльш як 25 г 0 0
4803 00 90 00 - iншi 0 0
4804 11 11 00 - - - - з масою 1 м2 менш як 150 г 0 0
4804 11 15 00 - - - - з масою 1 м2 150 г i бiльше, але менш як 175 г 0 0
4804 11 19 00 - - - - з масою 1 м2 175 г i бiльше 0 0
4804 11 90 00 - - - iншi 0 0
4804 19 12 00 - - - - - менш як 175 г 0 0
4804 19 19 00 - - - - - 175 г або бiльше 0 0
4804 19 30 00 - - - - iншi 0 0
4804 19 90 00 - - - iншi 0 0
4804 21 10 00 - - - в якому не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержаних хiмiчним сульфатним або натронним способом 0 0
4804 21 90 00 - - - iншi 0 0
4804 29 10 00 - - - в якому не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержаних хiмiчним сульфатним або натронним способом 0 0
4804 29 90 00 - - - iншi 0 0
4804 31 51 00 - - - - крафт-папiр iзоляцiйний електротехнiчний 0 0
4804 31 58 00 - - - - iншi 0 0
4804 31 80 00 - - - iншi 0 0
4804 39 51 00 - - - - рiвномiрно вибiленi по всiй масi 0 0
4804 39 58 00 - - - - iншi 0 0
4804 39 80 00 - - - iншi 0 0
4804 41 91 00 - - - крафт просочений 0 0
4804 41 98 00 - - - iншi 0 0
4804 42 00 00 - - рiвномiрно вибiленi по всiй масi, в яких бiльш як 95 мас. % загальної маси волокна становлять деревнi волокна, одержанi хiмiчним способом 0 0
4804 49 00 00 - - iншi 0 0
4804 51 00 00 - - невибiленi 0 0
4804 52 00 00 - - рiвномiрно вибiленi по всiй масi, в яких бiльш як 95 мас. % загальної маси волокна становлять деревнi волокна, одержанi хiмiчним способом 0 0
4804 59 10 00 - - - в яких не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержанi хiмiчним сульфатним або натронним способом 0 0
4804 59 90 00 - - - iншi 0 0
4805 11 00 00 - - з напiвцелюлози 0 0
4805 12 00 00 - - iз солом'яної маси 0 0
4805 19 10 00 - - - папiр "Wellenstoff" 0 0
4805 19 90 00 - - - iнший 0 0
4805 24 00 00 - - з масою 1 м2 150 г або менше 0 0
4805 25 00 00 - - з масою 1 м2 бiльш як 150 г 0 0
4805 30 00 00 - папiр обгортковий сульфiтний 0 0
4805 40 00 00 - папiр та картон фiльтрувальнi 0 0
4805 50 00 00 - папiр-основа та картон-основа для покрiвельного картону 0 0
4805 91 00 00 - - з масою 1 м2 150 г або менше 0 0
4805 92 00 00 - - з масою 1 м2 бiльше 150 г, але менш як 225 г 0 0
4805 93 20 00 - - - виготовленi з макулатури 0 0
4805 93 80 00 - - - iншi 0 0
4806 10 00 00 - пергамент рослинний 0 0
4806 20 00 00 - папiр жиронепроникний 0 0
4806 30 00 00 - калька 0 0
4806 40 10 00 - - пергамiн 0 0
4806 40 90 00 - - iнший 0 0
4807 00 30 00 - виготовленi з макулатури, покритi або не покритi папером 0 0
4807 00 80 00 - iншi 0 0
4808 10 00 00 - папiр та картон гофрованi, перфорованi або неперфорованi 0 0
4808 40 00 00 - крафт-папiр, крепований або гофрований, тиснений або нетиснений, перфорований або неперфорований 0 0
4808 90 00 00 - iншi 0 0
4809 20 00 00 - папiр самокопiювальний 0 0
4809 90 00 00 - iнший 0 0
4810 13 00 00 - - в рулонах 0 0
4810 14 00 00 - - в аркушах з розмiром однiєї сторони не бiльш як 435 мм, iншої не бiльш як 297 мм у розгорнутому виглядi 0 0
4810 19 00 00 - - iншi 0 0
4810 22 00 00 - - папiр крейдований легковагий 0 0
4810 29 30 00 - - - у рулонах 0 0
4810 29 80 00 - - - iншi 0 0
4810 31 00 00 - - вибiленi рiвномiрно по всiй масi, в яких бiльш як 95 мас. % загальної маси волокна становлять деревнi волокна, одержанi хiмiчним способом, з масою 1 м2 150 г або менше 0 0
4810 32 10 00 - - - покритi каолiном 0 0
4810 32 90 00 - - - iншi 0 0
4810 39 00 00 - - iншi 0 0
4810 92 10 00 - - - в яких всi шари вибiленi 0 0
4810 92 30 00 - - - в яких вибiлений лише один зовнiшнiй шар 0 0
4810 92 90 00 - - - iншi 0 0
4810 99 10 00 - - - папiр та картон вибiленi, покритi каолiном 0 0
4810 99 80 00 - - - iншi 0 0
4811 10 00 00 - папiр та картон, гудронованi, обробленi бiтумом або асфальтом 0 0
4811 41 20 00 - - - завширшки менш як 10 см, покритi невулканiзованим натуральним або синтетичним каучуком 0 0
4811 41 90 00 - - - iншi 0 0
4811 49 00 00 - - iншi 0 0
4811 51 00 00 - - вибiленi, з масою 1 м2 бiльш як 150 г 0 0
4811 59 00 00 - - iншi 0 0
4811 60 00 00 - папiр та картон з покриттям або просоченням з воску, парафiну, стеарину, масла, олiї або глiцерину 0 0
4811 90 00 00 - iншi папiр, картон, целюлозна вата та полотно з целюлозних волокон 0 0
4812 00 00 00 Блоки, плити та пластини фiльтрувальнi, з паперової маси 0 0
4813 10 00 00 - у формi книжечок або трубок 0 0
4813 20 00 00 - у рулонах завширшки не бiльш як 5 см 0 0
4813 90 10 00 - - у рулонах завширшки бiльш як 5 см, але не бiльш як 15 см 0 0
4813 90 90 00 - - iнший 0 0
4814 20 00 00 - шпалери та аналогiчнi покриття стiн, виробленi з паперу, покритого з лицьового боку зернистим, тисненим, забарвленим, надрукованим малюнком або iншим способом, оздобленого шаром пластмаси 0 0
4814 90 10 00 - - шпалери та аналогiчнi настiннi покриття з гофрованого, пофарбованого або iншим чином декорованого з лицьового боку паперу, покритого захисним шаром з прозорої пластмаси 0 0
4814 90 70 00 - - iншi 0 0
4816 20 00 00 - папiр самокопiювальний 0 0
4816 90 00 00 - iншi 0 0
4817 10 00 00 - конверти 0 0
4817 20 00 00 - листiвки, поштовi листiвки без малюнкiв та поштовi картки 0 0
4817 30 00 00 - коробки, сумки, аналогiчнi вироби для пакування з паперу або картону, що мiстять набори паперового канцелярського приладдя 0 0
4818 10 10 00 - - з масою 1 м2 кожного шару 25 г або менше 0 0
4818 10 90 00 - - з масою 1 м2 кожного шару бiльш як 25 г 0 0
4818 20 10 00 - - носовики та косметичнi серветки 0 0
4818 20 91 00 - - - у рулонах 0 0
4818 20 99 00 - - - iншi 0 0
4818 30 00 00 - скатертини та серветки 0 0
4818 50 00 00 - предмети одягу та частини одягу 0 0
4818 90 10 00 - - вироби, що застосовуються в хiрургiчних, медичних або в гiгiєнiчних цiлях, не розфасованi для роздрiбної торгiвлi 0 0
4818 90 90 00 - - iншi 0 0
4819 10 00 00 - коробки та ящики з гофрованого паперу або гофрованого картону 0 0
4819 20 00 00 - коробки, ящики та коробки складанi, з негофрованого паперу або негофрованого картону 0 0
4819 30 00 00 - мiшки та пакети завширшки в нижнiй частинi 40 см або бiльше 0 0
4819 40 00 00 - iншi мiшки та пакети, включаючи конiчнi (конусоподiбнi) 0 0
4819 50 00 00 - iншi упаковки, включаючи конверти для грамплатiвок 0 0
4819 60 00 00 - коробки для картотек, лотки для листiв, ящики та скриньки для зберiгання документiв i аналогiчнi вироби, що використовуються в установах, магазинах або в аналогiчних цiлях 0 0
4820 10 10 00 - - журнали реєстрацiйнi, бухгалтерськi книги, книжки для замовлень та книжки для квитанцiй 0 0
4820 10 30 00 - - записнi книжки, блокноти для листiв та книжки-пам'ятки для записiв 0 0
4820 10 50 00 - - щоденники 0 0
4820 10 90 00 - - iншi 0 0
4820 20 00 00 - зошити 0 0
4820 30 00 00 - знiмнi переплетiння (крiм обкладинок для книг), папки i зшивачi 0 0
4820 40 00 00 - дiловi бланки та формуляри самокопiювальнi та поаркушно прокладенi копiювальнi набори 0 0
4820 50 00 00 - альбоми для зразкiв або для колекцiй 0 0
4820 90 00 00 - iншi 0 0
4821 10 10 00 - - самосклеювальнi 0 0
4821 10 90 00 - - iншi 0 0
4821 90 10 00 - - самосклеювальнi 0 0
4821 90 90 00 - - iншi 0 0
4822 10 00 00 - що використовуються для намотування текстильних ниток 0 0
4822 90 00 00 - iншi 0 0
4823 20 00 00 - папiр та картон фiльтрувальнi 0 0
4823 40 00 00 - папiр розграфлений для самозаписувальних приладiв у рулонах, аркушах або дисках 0 0
4823 61 00 00 - - iз бамбука 0 0
4823 69 10 00 - - - пiдноси, тарелi i тарiлки 0 0
4823 69 90 00 - - - iншi 0 0
4823 70 10 00 - - пiдноси та коробки для упаковки яєць, формованi 0 0
4823 70 90 00 - - iншi 0 0
4823 90 40 00 - - папiр та картон, що використовуються для письма, друку або iнших графiчних цiлей 0 0
4823 90 85 00 - - iншi 0 0
4901 10 00 00 - у виглядi окремих аркушiв, сфальцьованi або несфальцьованi 0 0
4901 91 00 00 - - словники та енциклопедiї та їх серiйнi випуски 0 0
4901 99 00 00 - - iншi 0 0
4902 10 00 00 - що видаються не менше чотирьох разiв на тиждень 0 0
4902 90 00 00 - iншi 0 0
4903 00 00 00 Книжки-малюнки, книги для малювання або розфарбовування, дитячi 0 0
4904 00 00 00 Ноти, друкованi або рукописнi, оправленi або неоправленi, iлюстрованi або неiлюстрованi 0 0
4905 10 00 00 - глобуси 0 0
4905 91 00 00 - - у виглядi книжок 0 0
4905 99 00 00 - - iншi 0 0
4906 00 00 00 Плани та креслення для архiтектурних, iнженерних, промислових, комерцiйних, топографiчних або аналогiчних цiлей, якi є оригiналами, виконаними вiд руки; тексти рукописнi; фоторепродукцiї на сенсибiлiзованому паперi та копiї, виконанi за допомогою копiювального паперу, зазначених вище товарiв 0 0
4907 00 10 00 - поштовi марки, гербовi марки та аналогiчнi марки 0 0
4907 00 30 00 - банкноти 0 0
4907 00 90 00 - iншi 0 0
4908 10 00 00 - малюнки перебивнi (декалькоманiї), що мають здатнiсть осклятися 0 0
4908 90 00 00 - iншi 0 0
4909 00 00 00 Поштовi листiвки (поштовi картки) друкованi або iлюстрованi; друкованi листiвки з надрукованими вiтаннями, оголошеннями або повiдомленнями, iлюстрованi або неiлюстрованi, з конвертами або без конвертiв, з прикрасами або без прикрас 0 0
4910 00 00 00 Друкованi календарi рiзноманiтнi, включаючи вiдривнi 0 0
4911 10 10 00 - - товарнi каталоги 0 0
4911 10 90 00 - - iншi 0 0
4911 91 00 00 - - репродукцiї, креслення та фотографiї 0 0
4911 99 00 00 - - iншi 0 0
5001 00 00 00 Кокони шовкопряда, придатнi для розмотування 2 0
5002 00 00 00 Шовк-сирець (некручений) 2 0
5003 00 00 00 Вiдходи шовковi (включаючи кокони, не придатнi для розмотування, вiдходи коконних ниток та розпушенi вiдходи) 1 0
5004 00 10 00 - невибiлена (сурова), мита або вибiлена 2 0
5004 00 90 00 - iнша 1 0
5005 00 10 00 - невибiлена (сурова), мита або вибiлена 2 0
5005 00 90 00 - iнша 2 0
5006 00 10 00 - нитки шовковi 2 0
5006 00 90 00 - пряжа з шовкових гребеневих пачосiв або iнших шовкових вiдходiв; кетгут з натурального шовку 2 0
5007 10 00 00 - тканини з шовкових гребеневих пачосiв 1 0
5007 20 11 00 - - - невибiленi (суровi), митi або вибiленi 2 0
5007 20 19 00 - - - iншi 2 0
5007 20 21 00 - - - полотняного переплетення, невибiленi та якi не пiддавалися подальшiй обробцi, крiм миття 2 0
5007 20 31 00 - - - - полотняного переплетення 2 0
5007 20 39 00 - - - - iншi 2 0
5007 20 41 00 - - - прозорi тканини (ажурного переплетення) 2 0
5007 20 51 00 - - - - невибiленi (суровi), митi або вибiленi 1 0
5007 20 59 00 - - - - пофарбованi 1 0
5007 20 61 00 - - - - - завширшки понад 57 см, але не бiльш як 75 см 2 0
5007 20 69 00 - - - - - iншi 1 0
5007 20 71 00 - - - - вибивнi 2 0
5007 90 10 00 - - невибiленi (суровi), митi або вибiленi 2 0
5007 90 30 00 - - фарбованi 2 0
5007 90 50 00 - - з пряжi рiзних кольорiв 2 0
5007 90 90 00 - - вибивнi 1 0
5101 11 00 00 - - вовна стрижена 0 0
5101 19 00 00 - - iнша 0 0
5101 21 00 00 - - вовна стрижена 0 0
5101 29 00 00 - - iнша 0 0
5101 30 00 00 - карбонiзована 0 0
5102 11 00 00 - - кашмiрських кiз 0 0
5102 19 10 00 - - - ангорського кролика 0 0
5102 19 30 00 - - - альпаки, лами чи вiкуньї 0 0
5102 19 40 00 - - - верблюда (включаючи одногорбого верблюда) чи яка або кiз ангорської, тибетської або аналогiчних порiд 0 0
5102 19 90 00 - - - кролика (крiм ангорського кролика), зайця, бобра, нутрiї або ондатри 0 0
5102 20 00 00 - грубий волос тварин 0 0
5103 10 10 00 - - некарбонiзованi 0 0
5103 10 90 00 - - карбонiзованi 0 0
5103 20 00 00 - iншi вiдходи вовни або тонкого волосу тварин 0 0
5103 30 00 00 - вiдходи грубого волосу тварин 0 0
5104 00 00 00 Розскубана сировина з вовни або тонкого чи грубого волосу тварин 0 0
5105 10 00 00 - вовна кардочесана 0 0
5105 21 00 00 - - вовна гребенечесана, у вiдрiзках 0 0
5105 29 00 00 - - iнша 0 0
5105 31 00 00 - - кашмiрських кiз 0 0
5105 39 00 00 - - iнший 0 0
5105 40 00 00 - грубий волос тварин, кардо- чи гребенечесаний 0 0
5106 10 10 00 - - невибiлена (сурова) 0 0
5106 10 90 00 - - iнша 0 0
5106 20 10 00 - - з вмiстом вовни i тонкого волосу тварин 85 мас. % чи бiльше 0 0
5106 20 91 00 - - - невибiлена (сурова) 0 0
5106 20 99 00 - - - iнша 0 0
5107 10 10 00 - - невибiлена (сурова) 0 0
5107 10 90 00 - - iнша 0 0
5107 20 10 00 - - - невибiлена (сурова) 0 0
5107 20 30 00 - - - iнша 0 0
5107 20 51 00 - - - - невибiлена (сурова) 0 0
5107 20 59 00 - - - - iнша 0 0
5107 20 91 00 - - - - невибiлена (сурова) 0 0
5107 20 99 00 - - - - iнша 0 0
5108 10 10 00 - - невибiлена (сурова) 1 0
5108 10 90 00 - - iнша 1 0
5108 20 10 00 - - невибiлена (сурова) 1 0
5108 20 90 00 - - iнша 1 0
5109 10 10 00 - - у клубках, мотках або пасмах масою понад 125 г, але не бiльш як 500 г 1 0
5109 10 90 00 - - iнша 1 0
5109 90 00 00 - iнша 1 0
5110 00 00 00 Пряжа з грубого волосу тварин чи кiнського волосу (включаючи позументнi нитки з кiнського волосу), розфасована або не розфасована для роздрiбної торгiвлi 2 0
5111 11 00 00 - - з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 300 г/м2 0 0
5111 19 10 00 - - - з поверхневою щiльнiстю понад 300 г/м2, але не бiльш як 450 г/м2 0 0
5111 19 90 00 - - - з поверхневою щiльнiстю понад 450 г/м2 0 0
5111 20 00 00 - iншi змiшанi тканини з доданням головним чином або винятково синтетичних чи штучних ниток 0 0
5111 30 10 00 - - з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 300 г/м2 0 0
5111 30 30 00 - - з поверхневою щiльнiстю понад 300 г/м2, але не бiльш як 450 г/м2 0 0
5111 30 90 00 - - з поверхневою щiльнiстю понад 450 г/м2 0 0
5111 90 10 00 - - iз загальним вмiстом текстильних матерiалiв групи 50 понад 10 мас. % 0 0
5111 90 91 00 - - - з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 300 г/м2 0 0
5111 90 93 00 - - - з поверхневою щiльнiстю понад 300 г/м2, але не бiльш як 450 г/м2 0 0
5111 90 99 00 - - - з поверхневою щiльнiстю понад 450 г/м2 0 0
5112 11 00 00 - - з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2 0 0
5112 19 10 00 - - - з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2, але не бiльш як 375 г/м2 0 0
5112 19 90 00 - - - з поверхневою щiльнiстю понад 375 г/м2 0 0
5112 20 00 00 - iншi змiшанi тканини з доданням головним чином або винятково синтетичних чи штучних ниток 0 0
5112 30 10 00 - - з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2 0 0
5112 30 30 00 - - з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2, але не бiльш як 375 г/м2 0 0
5112 30 90 00 - - з поверхневою щiльнiстю понад 375 г/м2 0 0
5112 90 10 00 - - iз загальним вмiстом текстильних матерiалiв групи 50 понад 10 мас. % 0 0
5112 90 91 00 - - - з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2 0 0
5112 90 93 00 - - - з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2, але не бiльш як 375 г/м2 0 0
5112 90 99 00 - - - з поверхневою щiльнiстю понад 375 г/м2 0 0
5113 00 00 00 Тканини з грубого волосу тварин чи кiнського волосу 5 0
5201 00 10 00 - гiгроскопiчна або вибiлена 0 0
5201 00 90 00 - iнша 0 0
5202 10 00 00 - вiдходи вiд прядiння (включаючи путанку) 1 0
5202 91 00 00 - - розщипана сировина 0 0
5202 99 00 00 - - iншi 1 0
5203 00 00 00 Бавовна, пiддана кардо- чи гребенечесанню 5 0
5204 11 00 00 - - з вмiстом бавовни 85 мас. % або бiльше 4 0
5204 19 00 00 - - iншi 4 0
5204 20 00 00 - розфасованi для роздрiбної торгiвлi 1 0
5205 11 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0
5205 11 00 90 - - - iнша 1 0
5205 12 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0
5205 12 00 90 - - - iнша 4 0
5205 13 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0
5205 13 00 90 - - - iнша 4 0
5205 14 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0
5205 14 00 90 - - - iнша 4 0
5205 15 10 10 - - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0
5205 15 10 90 - - - - iнша 1 0
5205 15 90 10 - - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0
5205 15 90 90 - - - - iнша 1 0
5205 21 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0
5205 21 00 90 - - - iнша 1 0
5205 22 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0
5205 22 00 90 - - - iнша 4 0
5205 23 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0
5205 23 00 90 - - - iнша 4 0
5205 24 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0
5205 24 00 90 - - - iнша 4 0
5205 26 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0
5205 26 00 90 - - - iнша 4 0
5205 27 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0
5205 27 00 90 - - - iнша 4 0
5205 28 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0
5205 28 00 90 - - - iнша 1 0
5205 31 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0
5205 31 00 90 - - - iнша 4 0
5205 32 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0
5205 32 00 90 - - - iнша 1 0
5205 33 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0
5205 33 00 90 - - - iнша 4 0
5205 34 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0
5205 34 00 90 - - - iнша 4 0
5205 35 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0
5205 35 00 91 - - - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 125, але не менш як 83,33 децитекса (вище 80, але не вище 120 метричного номера для однониткової пряжi) 4 0
5205 35 00 99 - - - - iнша 1 0
5205 41 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0
5205 41 00 90 - - - iнша 4 0
5205 42 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0
5205 42 00 90 - - - iнша 1 0
5205 43 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0
5205 43 00 90 - - - iнша 4 0
5205 44 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0
5205 44 00 90 - - - iнша 4 0
5205 46 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0
5205 46 00 90 - - - iнша 1 0
5205 47 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0
5205 47 00 90 - - - iнша 4 0
5205 48 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0
5205 48 00 90 - - - iнша 4 0
5206 11 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю 714,29 децитекса або бiльше (не вище 14 метричного номера) 0 0
5206 12 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера) 0 0
5206 13 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера) 0 0
5206 14 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 192,31, але не менш як 125 децитексiв (вище 52, але не вище 80 метричного номера) 0 0
5206 15 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 125 децитексiв (вище 80 метричного номера) 0 0
5206 21 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю 714,29 децитекса або бiльше (не вище 14 метричного номера) 0 0
5206 22 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера) 0 0
5206 23 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера) 0 0
5206 24 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 192,31, але не менш як 125 децитексiв (вище 52, але не вище 80 метричного номера) 0 0
5206 25 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 125 децитексiв (вище 80 метричного номера) 0 0
5206 31 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi 714,29 децитекса або бiльше (не вище 14 метричного номера для однониткової пряжi) 0 0
5206 32 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера для однониткової пряжi) 0 0
5206 33 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера для однониткової пряжi) 0 0
5206 34 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 192,31, але не менш як 125 децитексiв (вище 52 але не вище 80 метричного номера для однониткової пряжi) 0 0
5206 35 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 125 децитексiв (вище 80 метричного номера для однониткової пряжi) 0 0
5206 41 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi 714,29 децитекса або бiльше (не вище 14 метричного номера для однониткової пряжi) 0 0
5206 42 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера для однониткової пряжi) 0 0
5206 43 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера для однониткової пряжi) 0 0
5206 44 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 192,31, але не менш як 125 децитексiв (вище 52, але не вище 80 метричного номера для однониткової пряжi) 0 0
5206 45 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 125 децитексiв (вище 80 метричного номера для однониткової пряжi) 0 0
5207 10 00 00 - з вмiстом бавовни 85 мас. % або бiльше 0 0
5207 90 00 00 - iншi 0 0
5208 11 10 00 - - - тканини для виготовлення медичних перев'язувальних матерiалiв 1 0
5208 11 90 00 - - - iншi 5 0
5208 12 16 10 - - - - - не бiльш як 115 см 2 0
5208 12 16 20 - - - - - понад 115 см, але не бiльш як 145 см 1 0
5208 12 16 90 - - - - - понад 145 см 5 0
5208 12 19 00 - - - - понад 165 см 5 0
5208 12 96 10 - - - - - понад 115 см, але не бiльш як 145 см 5 0
5208 12 96 90 - - - - - iншi 1 0
5208 12 99 00 - - - - понад 165 см 1 0
5208 13 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 1 0
5208 19 00 00 - - iншi тканини 5 0
5208 21 10 00 - - - тканини для виготовлення медичних перев'язувальних матерiалiв 1 0
5208 21 90 00 - - - iншi 1 0
5208 22 16 10 - - - - - понад 115 см, але не бiльш як 145 см 5 0
5208 22 16 90 - - - - - iншi 2 0
5208 22 19 00 - - - - понад 165 см 5 0
5208 22 96 10 - - - - - не бiльш як 115 см 1 0
5208 22 96 90 - - - - - понад 115 см 2 0
5208 22 99 00 - - - - понад 165 см 1 0
5208 23 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 5 0
5208 29 00 00 - - iншi тканини 5 0
5208 31 00 00 - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 100 г/м2 2 0
5208 32 16 10 - - - - - не бiльш як 145 см 5 0
5208 32 16 90 - - - - - понад 145 см 0 0
5208 32 19 00 - - - - понад 165 см 0 0
5208 32 96 10 - - - - - не бiльш як 115 см 1 0
5208 32 96 90 - - - - - понад 115 см 0 0
5208 32 99 00 - - - - понад 165 см 0 0
5208 33 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 5 0
5208 39 00 00 - - iншi тканини 2 0
5208 41 00 00 - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 100 г/м2 5 0
5208 42 00 00 - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю понад 100 г/м2 0 0
5208 43 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 0 0
5208 49 00 00 - - iншi тканини 5 0
5208 51 00 00 - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 100 г/м2 1 0
5208 52 00 10 - - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю понад 100 г/м2, але не бiльш як 130 г/м2 5 0
5208 52 00 90 - - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю понад 130 г/м2 1 0
5208 59 10 00 - - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 0 0
5208 59 90 00 - - - iншi 2 0
5209 11 00 00 - - полотняного переплетення 5 0
5209 12 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 5 0
5209 19 00 00 - - iншi тканини 1 0
5209 21 00 00 - - полотняного переплетення 5 0
5209 22 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 5 0
5209 29 00 00 - - iншi тканини 2 0
5209 31 00 00 - - полотняного переплетення 8 0
5209 32 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 5 0
5209 39 00 00 - - iншi тканини 0 0
5209 41 00 00 - - полотняного переплетення 0 0
5209 42 00 00 - - денiм (тканини джинсовi) 5 0
5209 43 00 00 - - iншi тканини саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 5 0
5209 49 00 10 - - - жакардовi тканини завширшки понад 115 см, але менш як 140 см 0 0
5209 49 00 90 - - - iншi 5 0
5209 51 00 00 - - полотняного переплетення 1 0
5209 52 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 2 0
5209 59 00 00 - - iншi тканини 0 0
5210 11 00 00 - - полотняного переплетення 0 0
5210 19 00 00 - - iншi тканини 0 0
5210 21 00 00 - - полотняного переплетення 0 0
5210 29 00 00 - - iншi тканини 0 0
5210 31 00 00 - - полотняного переплетення 0 0
5210 32 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 0 0
5210 39 00 00 - - iншi тканини 0 0
5210 41 00 00 - - полотняного переплетення 0 0
5210 49 00 00 - - iншi тканини 0 0
5210 51 00 00 - - полотняного переплетення 0 0
5210 59 00 00 - - iншi тканини 0 0
5211 11 00 00 - - полотняного переплетення 1 0
5211 12 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 5 0
5211 19 00 00 - - iншi тканини 1 0
5211 20 00 00 - вибiленi 5 0
5211 31 00 00 - - полотняного переплетення 5 0
5211 32 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 5 0
5211 39 00 00 - - iншi тканини 0 0
5211 41 00 00 - - полотняного переплетення 5 0
5211 42 00 00 - - денiм (тканини джинсовi) 5 0
5211 43 00 00 - - iншi тканини саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 1 0
5211 49 10 10 - - - - тик для матрацiв 5 0
5211 49 10 90 - - - - iншi 0 0
5211 49 90 00 - - - iншi 5 0
5211 51 00 00 - - полотняного переплетення 5 0
5211 52 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 1 0
5211 59 00 00 - - iншi тканини 5 0
5212 11 10 00 - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном 0 0
5212 11 90 00 - - - змiшанi по-iншому 0 0
5212 12 10 00 - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном 0 0
5212 12 90 00 - - - змiшанi по-iншому 0 0
5212 13 10 00 - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном 0 0
5212 13 90 00 - - - змiшанi по-iншому 0 0
5212 14 10 00 - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном 0 0
5212 14 90 00 - - - змiшанi по-iншому 0 0
5212 15 10 00 - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном 0 0
5212 15 90 00 - - - змiшанi по-iншому 0 0
5212 21 10 00 - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном 0 0
5212 21 90 00 - - - змiшанi по-iншому 0 0
5212 22 10 00 - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном 0 0
5212 22 90 00 - - - змiшанi по-iншому 0 0
5212 23 10 00 - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном 0 0
5212 23 90 00 - - - змiшанi по-iншому 0 0
5212 24 10 00 - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном 0 0
5212 24 90 00 - - - змiшанi по-iншому 0 0
5212 25 10 00 - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном 0 0
5212 25 90 00 - - - змiшанi по-iншому 0 0
5301 10 00 00 - волокно лляне, необроблене або вимочений льон 0 0
5301 21 00 00 - - м'яте або тiпане 1 0
5301 29 00 00 - - iнше 1 0
5301 30 00 10 - - пачоси 1 0
5301 30 00 90 - - вiдходи льону 0 0
5302 10 00 00 - волокно конопляне необроблене або вимочене 1 0
5302 90 00 00 - iнше 2 0
5303 10 00 00 - волокно джутове та iншi луб'янi текстильнi волокна, необробленi або вимоченi 0 0
5303 90 00 00 - iнше 0 0
5305 00 00 00 Волокна кокосовi, абаки (манiльської коноплi або Musa textilis Nee), рами та iншi рослиннi текстильнi волокна, в iншому мiсцi не зазначенi, необробленi або обробленi, але непряденi; пачоси та вiдходи цих волокон (включаючи прядильнi вiдходи та обтiпану сировину) 0 0
5306 10 10 00 - - - з лiнiйною щiльнiстю 833,3 децитекса або бiльше (але не вище 12 метричного номера) 1 0
5306 10 30 00 - - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 833,3, але не менш як 277,8 децитекса (вище 12, але не вище 36 метричного номера) 2 0
5306 10 50 00 - - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 277,8 децитекса (вище 36 метричного номера) 2 0
5306 10 90 00 - - розфасована для роздрiбної торгiвлi 1 0
5306 20 10 00 - - не розфасована для роздрiбної торгiвлi 1 0
5306 20 90 00 - - розфасована для роздрiбної торгiвлi 2 0
5307 10 00 10 - - з джутового волокна з лiнiйною щiльнiстю 1000 децитексiв або менше (10 метричний номер або вище) 0 0
5307 10 00 20 - - iнша з джутового волокна 0 0
5307 10 00 90 - - з iнших текстильних луб'яних волокон 0 0
5307 20 00 00 - однокручена або багатокручена 0 0
5308 10 00 00 - пряжа з кокосових волокон 0 0
5308 20 10 00 - - не розфасована для роздрiбної торгiвлi 2 0
5308 20 90 00 - - розфасована для роздрiбної торгiвлi 2 0
5308 90 12 00 - - - з лiнiйною щiльнiстю 277,8 децитекса або бiльше (не вище 36 метричного номера) 2 0
5308 90 19 00 - - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 277,8 децитекса (вище 36 метричного номера) 2 0
5308 90 50 00 - - пряжа паперова 2 0
5308 90 90 00 - - iнша 2 0
5309 11 10 00 - - - невибiленi (суровi) 5 0
5309 11 90 00 - - - вибiленi 5 0
5309 19 00 00 - - iншi 5 0
5309 21 00 10 - - - невибiленi (суровi) 1 0
5309 21 00 90 - - - вибiленi 5 0
5309 29 00 00 - - iншi 5 0
5310 10 10 00 - - завширшки не бiльш як 150 см 4 0
5310 10 90 00 - - завширшки понад 150 см 4 0
5310 90 00 00 - iншi 4 0
5311 00 10 00 - з волокон рами 5 0
5311 00 90 00 - iншi 5 0
5401 10 12 00 - - - - нитки з полiефiрiв, обплетенi бавовняними волокнами 0 0
5401 10 14 00 - - - - iншi 0 0
5401 10 16 00 - - - - нитки текстурованi 0 0
5401 10 18 00 - - - - iншi 0 0
5401 10 90 00 - - розфасованi для роздрiбної торгiвлi 0 0
5401 20 10 00 - - не розфасованi для роздрiбної торгiвлi 0 0
5401 20 90 00 - - розфасованi для роздрiбної торгiвлi 0 0
5402 11 00 00 - - з арамiдiв 0 0
5402 19 00 00 - - iншi 0 0
5402 20 00 00 - нитки високомiцнi з полiефiрiв 0 0
5402 31 00 00 - - з нейлону або iнших полiамiдiв з лiнiйною щiльнiстю одиночної нитки 50 тексiв або менше 0 0
5402 32 00 00 - - з нейлону або iнших полiамiдiв з лiнiйною щiльнiстю одиночної нитки понад 50 тексiв 0 0
5402 33 00 00 - - з полiефiрiв 0 0
5402 34 00 00 - - з полiпропiлену 0 0
5402 39 00 00 - - iншi 0 0
5402 44 00 00 - - еластомiрнi 0 0
5402 45 00 00 - - iншi, з нейлону або iнших полiамiдiв 0 0
5402 46 00 00 - - iншi, з полiефiрiв частково орiєнтованих 0 0
5402 47 00 00 - - iншi, з полiефiрiв 0 0
5402 48 00 00 - - iншi, з полiпропiлену 0 0
5402 49 00 00 - - iншi 0 0
5402 51 00 00 - - з нейлону або iнших полiамiдiв 0 0
5402 52 00 00 - - з полiефiрiв 0 0
5402 59 10 00 - - - з полiпропiлену 0 0
5402 59 90 00 - - - iншi 0 0
5402 61 00 00 - - з нейлону або iнших полiамiдiв 0 0
5402 62 00 00 - - з полiефiрiв 0 0
5402 69 10 00 - - - з полiпропiлену 0 0
5402 69 90 00 - - - iншi 0 0
5403 10 00 00 - нитки високомiцнi з вiскози 0 0
5403 31 00 00 - - з вiскози, некрученi або крученi, не бiльш як 120 скр/м 0 0
5403 32 00 00 - - з вiскози, крученi понад 120 скр/м 0 0
5403 33 00 00 - - з ацетатцелюлози 0 0
5403 39 00 00 - - iншi 0 0
5403 41 00 00 - - з вiскози 0 0
5403 42 00 00 - - з ацетатцелюлози 0 0
5403 49 00 00 - - iншi 0 0
5404 11 00 00 - - еластомiрнi 0 0
5404 12 00 00 - - iншi з полiпропiлену 0 0
5404 19 00 00 - - iншi 0 0
5404 90 10 00 - - з полiпропiлену 0 0
5404 90 90 00 - - iншi 0 0
5405 00 00 00 Мононитки штучнi, з лiнiйною щiльнiстю 67 децитексiв або бiльше i з поперечним перерiзом не бiльш як 1 мм; стрiчковi та подiбної форми нитки (наприклад штучна соломка) з штучних текстильних матерiалiв, завширшки не бiльш як 5 мм 0 0
5406 00 00 00 Нитки синтетичнi або штучнi комплекснi (крiм ниток для шиття), розфасованi для роздрiбної торгiвлi 0 0
5407 10 00 00 - тканини, виготовленi з високомiцних ниток з нейлону або iнших полiамiдiв чи полiефiрiв 5 0
5407 20 11 00 - - - менш як 3 м 5 0
5407 20 19 00 - - - 3 м або бiльше 1 0
5407 20 90 00 - - iншi 5 0
5407 30 00 00 - тканини, зазначенi у примiтцi 9 до роздiлу XI 5 0
5407 41 00 00 - - невибiленi або вибiленi 5 0
5407 42 00 00 - - пофарбованi 5 0
5407 43 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв 5 0
5407 44 00 00 - - вибивнi 5 0
5407 51 00 00 - - невибiленi або вибiленi 5 0
5407 52 00 00 - - пофарбованi 5 0
5407 53 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв 5 0
5407 54 00 00 - - вибивнi 5 0
5407 61 10 00 - - - невибiленi або вибiленi 5 0
5407 61 30 00 - - - пофарбованi 5 0
5407 61 50 00 - - - з ниток рiзних кольорiв 5 0
5407 61 90 00 - - - вибивнi 5 0
5407 69 10 00 - - - невибiленi або вибiленi 5 0
5407 69 90 00 - - - iншi 5 0
5407 71 00 00 - - невибiленi або вибiленi 1 0
5407 72 00 00 - - пофарбованi 5 0
5407 73 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв 5 0
5407 74 00 00 - - вибивнi 5 0
5407 81 00 00 - - невибiленi або вибiленi 5 0
5407 82 00 00 - - пофарбованi 5 0
5407 83 00 10 - - - жакардовi тканини завширшки понад 115 см, але менш як 140 см, з поверхневою щiльнiстю понад 250 г/м2 1 0
5407 83 00 90 - - - iншi 5 0
5407 84 00 00 - - вибивнi 5 0
5407 91 00 00 - - невибiленi або вибiленi 2 0
5407 92 00 00 - - пофарбованi 5 0
5407 93 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв 5 0
5407 94 00 00 - - вибивнi 5 0
5408 10 00 00 - тканини, виготовленi з високомiцних вiскозних ниток 0 0
5408 21 00 00 - - невибiленi або вибiленi 0 0
5408 22 10 00 - - - завширшки понад 135 см, але не бiльш як 155 см, з полотняним переплетенням, саржевим переплетенням, включаючи зворотну (збиту) саржу, або атласним переплетенням 5 0
5408 22 90 00 - - - iншi 5 0
5408 23 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв 5 0
5408 24 00 00 - - вибивнi 5 0
5408 31 00 00 - - невибiленi або вибiленi 2 0
5408 32 00 00 - - пофарбованi 0 0
5408 33 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв 5 0
5408 34 00 00 - - вибивнi 5 0
5501 10 00 00 - з нейлону та iнших полiамiдiв 0 0
5501 20 00 00 - з полiефiру 0 0
5501 30 00 00 - акриловi чи модакриловi 0 0
5501 40 00 00 - з полiпропiлену 0 0
5501 90 00 00 - iншi 0 0
5502 00 10 00 - з вiскози 0 0
5502 00 40 00 - з ацетату 0 0
5502 00 80 00 - iншi 0 0
5503 11 00 00 - - з арамiдiв 0 0
5503 19 00 00 - - iншi 0 0
5503 20 00 00 - з полiефiру 0 0
5503 30 00 00 - акриловi чи модакриловi 0 0
5503 40 00 00 - з полiпропiлену 0 0
5503 90 00 00 - iншi 0 0
5504 10 00 00 - з вiскози 0 0
5504 90 00 00 - iншi 0 0
5505 10 10 00 - - з нейлону або iнших полiамiдiв 4 0
5505 10 30 00 - - з полiефiру 4 0
5505 10 50 00 - - акриловi чи модакриловi 4 0
5505 10 70 00 - - з полiпропiлену 4 0
5505 10 90 00 - - iншi 4 0
5505 20 00 00 - iз штучних волокон 4 0
5506 10 00 00 - з нейлону або iнших полiамiдiв 4 0
5506 20 00 00 - з полiефiру 4 0
5506 30 00 00 - акриловi чи модакриловi 4 0
5506 90 00 10 - - - з полiпропiлену 0 0
5506 90 00 90 - - - iншi 4 0
5507 00 00 00 Волокна штапельнi штучнi, пiдданi кардо- чи гребенечесанню або обробленi iншим способом для прядiння 4 0
5508 10 10 00 - - не розфасованi для роздрiбної торгiвлi 0 0
5508 10 90 00 - - розфасованi для роздрiбної торгiвлi 0 0
5508 20 10 00 - - не розфасованi для роздрiбної торгiвлi 0 0
5508 20 90 00 - - розфасованi для роздрiбної торгiвлi 0 0
5509 11 00 00 - - пряжа однониткова 4 0
5509 12 00 00 - - пряжа однокручена або багатокручена 4 0
5509 21 00 00 - - пряжа однониткова 4 0
5509 22 00 00 - - пряжа однокручена або багатокручена 4 0
5509 31 00 00 - - пряжа однониткова 4 0
5509 32 00 10 - - - невибiлена або вибiлена 4 0
5509 32 00 90 - - - iнша 0 0
5509 41 00 00 - - пряжа однониткова 4 0
5509 42 00 00 - - пряжа однокручена або багатокручена 4 0
5509 51 00 00 - - змiшана головним чином або винятково iз штучними штапельними волокнами 0 0
5509 52 00 00 - - змiшана головним чином або винятково з вовною чи тонким волосом тварин 4 0
5509 53 00 00 - - змiшана головним чином або винятково з бавовною 4 0
5509 59 00 00 - - iнша 4 0
5509 61 00 10 - - - невибiлена або вибiлена 4 0
5509 61 00 90 - - - iнша 0 0
5509 62 00 00 - - змiшана головним чином або винятково з бавовною 4 0
5509 69 00 00 - - iнша 4 0
5509 91 00 00 - - змiшана головним чином або винятково з вовною чи тонким волосом тварин 4 0
5509 92 00 00 - - змiшана головним чином або винятково з бавовною 4 0
5509 99 00 00 - - iнша 4 0
5510 11 00 00 - - пряжа однониткова 0 0
5510 12 00 00 - - пряжа однокручена або багатокручена 0 0
5510 20 00 00 - iнша пряжа, змiшана головним чином або винятково з вовною чи тонким волосом тварин 0 0
5510 30 00 00 - iнша пряжа, змiшана головним чином або винятково з бавовною 0 0
5510 90 00 00 - iнша пряжа 0 0
5511 10 00 00 - iз синтетичних штапельних волокон з вмiстом 85 мас. % або бiльше таких волокон 0 0
5511 20 00 00 - iз синтетичних штапельних волокон з вмiстом менш як 85 мас. % таких волокон 0 0
5511 30 00 00 - iз штучних штапельних волокон 0 0
5512 11 00 00 - - невибiленi або вибiленi 0 0
5512 19 10 00 - - - вибивнi 0 0
5512 19 90 00 - - - iншi 0 0
5512 21 00 00 - - невибiленi або вибiленi 0 0
5512 29 10 00 - - - вибивнi 0 0
5512 29 90 00 - - - iншi 0 0
5512 91 00 00 - - невибiленi або вибiленi 0 0
5512 99 10 00 - - - вибивнi 0 0
5512 99 90 00 - - - iншi 0 0
5513 11 20 00 - - - завширшки не бiльш як 165 см 0 0
5513 11 90 00 - - - завширшки понад 165 см 0 0
5513 12 00 00 - - з полiефiрних штапельних волокон саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 0 0
5513 13 00 00 - - iншi тканини з полiефiрних штапельних волокон 0 0
5513 19 00 00 - - iншi тканини 0 0
5513 21 00 00 - - з полiефiрних штапельних волокон полотняного переплетення 0 0
5513 23 10 00 - - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 0 0
5513 23 90 00 - - - iншi 0 0
5513 29 00 00 - - iншi тканини 0 0
5513 31 00 00 - - з полiефiрних штапельних волокон полотняного переплетення 0 0
5513 39 00 00 - - iншi тканини 0 0
5513 41 00 00 - - з полiефiрних штапельних волокон полотняного переплетення 0 0
5513 49 00 00 - - iншi тканини 0 0
5514 11 00 00 - - з полiефiрних штапельних волокон полотняного переплетення 0 0
5514 12 00 00 - - з полiефiрних штапельних волокон саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 0 0
5514 19 10 00 - - - з полiефiрних штапельних волокон 0 0
5514 19 90 00 - - - iншi 0 0
5514 21 00 00 - - з полiефiрних штапельних волокон полотняного переплетення 0 0
5514 22 00 00 - - з полiефiрних штапельних волокон саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 0 0
5514 23 00 00 - - iншi тканини з полiефiрних штапельних волокон 0 0
5514 29 00 00 - - iншi тканини 0 0
5514 30 10 00 - - з полiефiрних штапельних волокон полотняного переплетення 0 0
5514 30 30 00 - - з полiефiрних штапельних волокон саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 0 0
5514 30 50 00 - - iншi тканини з полiефiрних штапельних волокон 0 0
5514 30 90 00 - - iншi тканини 0 0
5514 41 00 00 - - з полiефiрних штапельних волокон полотняного переплетення 0 0
5514 42 00 00 - - з полiефiрних штапельних волокон саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 0 0
5514 43 00 00 - - iншi тканини з полiефiрних штапельних волокон 0 0
5514 49 00 00 - - iншi тканини 0 0
5515 11 10 00 - - - невибiленi або вибiленi 0 0
5515 11 30 00 - - - вибивнi 0 0
5515 11 90 00 - - - iншi 0 0
5515 12 10 00 - - - невибiленi або вибiленi 0 0
5515 12 30 00 - - - вибивнi 0 0
5515 12 90 00 - - - iншi 0 0
5515 13 11 00 - - - - невибiленi або вибiленi 0 0
5515 13 19 00 - - - - iншi 0 0
5515 13 91 00 - - - - невибiленi або вибiленi 0 0
5515 13 99 00 - - - - iншi 0 0
5515 19 10 00 - - - невибiленi або вибiленi 0 0
5515 19 30 00 - - - вибивнi 0 0
5515 19 90 00 - - - iншi 0 0
5515 21 10 00 - - - невибiленi або вибiленi 0 0
5515 21 30 00 - - - вибивнi 0 0
5515 21 90 00 - - - iншi 0 0
5515 22 11 00 - - - - невибiленi або вибiленi 0 0
5515 22 19 00 - - - - iншi 0 0
5515 22 91 00 - - - - невибiленi або вибiленi 0 0
5515 22 99 00 - - - - iншi 0 0
5515 29 00 00 - - iншi 0 0
5515 91 10 00 - - - невибiленi або вибiленi 0 0
5515 91 30 00 - - - вибивнi 0 0
5515 91 90 00 - - - iншi 0 0
5515 99 20 00 - - - невибiленi або вибiленi 0 0
5515 99 40 00 - - - вибивнi 0 0
5515 99 80 00 - - - iншi 0 0
5516 11 00 00 - - невибiленi або вибiленi 0 0
5516 12 00 00 - - пофарбованi 0 0
5516 13 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв 0 0
5516 14 00 00 - - вибивнi 0 0
5516 21 00 00 - - невибiленi або вибiленi 0 0
5516 22 00 00 - - пофарбованi 0 0
5516 23 10 00 - - - жакардовi тканини завширшки 140 см або бiльше (тик для матрацiв) 0 0
5516 23 90 00 - - - iншi 0 0
5516 24 00 00 - - вибивнi 0 0
5516 31 00 00 - - невибiленi або вибiленi 0 0
5516 32 00 00 - - пофарбованi 0 0
5516 33 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв 0 0
5516 34 00 00 - - вибивнi 0 0
5516 41 00 00 - - невибiленi або вибiленi 0 0
5516 42 00 00 - - пофарбованi 0 0
5516 43 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв 0 0
5516 44 00 00 - - вибивнi 0 0
5516 91 00 00 - - невибiленi або вибiленi 0 0
5516 92 00 00 - - пофарбованi 0 0
5516 93 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв 0 0
5516 94 00 00 - - вибивнi 0 0
5601 21 10 00 - - - гiгроскопiчнi 3,8 0
5601 21 90 00 - - - iншi 3,8 0
5601 22 10 00 - - - у рулонах дiаметром не бiльш як 8 мм 3,8 0
5601 22 90 00 - - - iншi 4 0
5601 29 00 00 - - iншi 2 0
5601 30 00 00 - текстильнi пух та пил i вузлики 3,2 0
5602 10 11 00 - - - - з джутових та iнших луб'яних волокон товарної позицiї 5303 5 0
5602 10 19 00 - - - - з iнших текстильних матерiалiв 5 0
5602 10 31 00 - - - - з вовни або тонкого волосу тварин 5 0
5602 10 38 10 - - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
5602 10 38 90 - - - - - iншi 5 0
5602 10 90 00 - - просоченi, з покриттям або дубльованi 5 0
5602 21 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 2 0
5602 29 00 10 - - - з грубого волосу тварин 1 0
5602 29 00 90 - - - з iнших текстильних матерiалiв 5 0
5602 90 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
5602 90 00 90 - - iншi 5 0
5603 11 10 00 - - - з покриттям 4,3 0
5603 11 90 00 - - - iншi 4,3 0
5603 12 10 00 - - - з покриттям 4,3 0
5603 12 90 00 - - - iншi 4,3 0
5603 13 10 00 - - - з покриттям 4,3 0
5603 13 90 00 - - - iншi 4,3 0
5603 14 10 00 - - - з покриттям 4,3 0
5603 14 90 00 - - - iншi 4,3 0
5603 91 10 00 - - - з покриттям 4,3 0
5603 91 90 00 - - - iншi 4,3 0
5603 92 10 00 - - - з покриттям 4,3 0
5603 92 90 00 - - - iншi 4,3 0
5603 93 10 00 - - - з покриттям 4,3 0
5603 93 90 00 - - - iншi 4,3 0
5603 94 10 00 - - - з покриттям 4,3 0
5603 94 90 00 - - - iншi 4,3 0
5604 10 00 00 - гумовi нитки та корд, з текстильним покриттям 4 0
5604 90 10 00 - - нитки високомiцнi з полiефiрiв, нейлону або iнших полiамiдiв або вiскозного штучного шовку, просоченi або з покриттям 1 0
5604 90 90 00 - - iншi 4 0
5605 00 00 00 Нитки металiзованi, позументнi або непозументнi, що є текстильними, стрiчковими нитками та нитками подiбної форми товарної позицiї 5404 або 5405, комбiнованi з металом у виглядi ниток, стрiчок, порошку або покритi металом 4 0
5606 00 10 00 - пряжа фасонна петляста 5 0
5606 00 91 00 - - нитки позументнi 5 0
5606 00 99 00 - - iншi 5 0
5607 21 00 00 - - шпагат та мотузки для пакування 5 0
5607 29 00 10 - - - з лiнiйною щiльнiстю понад 100000 децитексiв (10 г/м) 1 0
5607 29 00 90 - - - з лiнiйною щiльнiстю 100000 децитексiв (10 г/м) або менше 5 0
5607 41 00 00 - - шпагат та мотузки для пакування 5 0
5607 49 11 00 - - - - плетенi або в обплетеннi 5 0
5607 49 19 00 - - - - iншi 2 0
5607 49 90 00 - - - з лiнiйною щiльнiстю 50000 децитексiв (5 г/м) або менше 1 0
5607 50 11 00 - - - - плетенi або в обплетеннi 2 0
5607 50 19 00 - - - - iншi 1 0
5607 50 30 00 - - - з лiнiйною щiльнiстю 50000 децитексiв (5 г/м) або менше 2 0
5607 50 90 00 - - з iнших синтетичних волокон 5 0
5607 90 20 10 - - - з джуту або iнших луб'яних текстильних волокон товарної позицiї 5303 1 0
5607 90 20 90 - - - iншi 5 0
5607 90 90 00 - - iншi 5 0
5608 11 20 10 - - - - з нейлону або iнших полiамiдiв 1 0
5608 11 20 90 - - - - iншi 5 0
5608 11 80 10 - - - - з нейлону або iнших полiамiдiв 1 0
5608 11 80 90 - - - - iншi 5 0
5608 19 11 00 - - - - - з шпагату, канатiв, мотузок або тросiв 1 0
5608 19 19 00 - - - - - iншi 1 0
5608 19 30 00 - - - - iншi 5 0
5608 19 90 00 - - - iншi 5 0
5608 90 00 00 - iншi 2 0
5609 00 00 00 Вироби з пряжi, стрiчкових та подiбної форми ниток товарних позицiй 5404 або 5405 шпагату, мотузок, канатiв або тросiв, не включенi до iнших угруповань 5 0
5701 10 10 00 - - з вмiстом понад 10 мас. % шовкових ниток або пряжi з шовкових вiдходiв, крiм гребеневих пачосiв 8 0
5701 10 90 00 - - iншi 8 0
5701 90 10 00 - - iз шовкових ниток, пряжi з шовкових вiдходiв, крiм гребеневих пачосiв, з синтетичних волокон, з пряжi товарної позицiї 5605 або з текстильних матерiалiв, з вмiстом металевих ниток 5 0
5701 90 90 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 3,5 0
5702 10 00 00 - "кiлiм", "сумах", "керманi" та подiбнi килими ручної роботи 3 0
5702 20 00 00 - покриття для пiдлоги з кокосового волокна 4 0
5702 31 10 00 - - - килими аксмiнстерськi 8 0
5702 31 80 00 - - - iншi 5 0
5702 32 10 00 - - - килими аксмiнстерськi 8 0
5702 32 90 00 - - - iншi 8 0
5702 39 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 8 0
5702 41 10 00 - - - килими аксмiнстерськi 8 0
5702 41 90 00 - - - iншi 8 0
5702 42 10 00 - - - килими аксмiнстерськi 8 0
5702 42 90 00 - - - iншi 8 0
5702 49 00 10 - - - з бавовни 8 0
5702 49 00 90 - - - iншi 5 0
5702 50 10 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 8 0
5702 50 31 00 - - - iз полiпропiлену 8 0
5702 50 39 00 - - - iншi 8 0
5702 50 90 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 8 0
5702 91 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 8 0
5702 92 10 00 - - - iз полiпропiлену 8 0
5702 92 90 00 - - - iншi 8 0
5702 99 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 8 0
5703 10 00 00 - з вовни або тонкого волосу тварин 8 0
5703 20 12 00 - - - у виглядi пластин, з максимальною площею 1 м2 8 0
5703 20 18 00 - - - iншi 8 0
5703 20 92 00 - - - у виглядi пластин, з максимальною площею 1 м2 8 0
5703 20 98 00 - - - iншi 8 0
5703 30 12 00 - - - у виглядi пластин, з максимальною площею 1 м2 8 0
5703 30 18 00 - - - iншi 8 0
5703 30 82 00 - - - у виглядi пластин, з максимальною площею 1 м2 8 0
5703 30 88 00 - - - iншi 8 0
5703 90 20 00 - - у виглядi пластин, з максимальною площею 1 м2 8 0
5703 90 80 00 - - iншi 8 0
5704 10 00 00 - у виглядi пластин з максимальною площею 0,3 м2 6,7 0
5704 90 00 00 - iншi 6,7 0
5705 00 30 00 - iз синтетичних або штучних текстильних матерiалiв 8 0
5705 00 80 00 - з iнших текстильних матерiалiв 8 0
5801 10 00 00 - з вовни або тонкого волосу тварин 8 0
5801 21 00 00 - - тканини з нерозрiзаним утоковим ворсом 8 0
5801 22 00 00 - - вельвет-корд з розрiзаним ворсом 8 0
5801 23 00 00 - - iншi тканини з утоковим ворсом 8 0
5801 26 00 00 - - тканини iз синелi 8 0
5801 27 00 00 - - тканини з основним нерозрiзаним ворсом 8 0
5801 31 00 00 - - тканини з нерозрiзаним утоковим ворсом 8 0
5801 32 00 00 - - вельвет-корд з розрiзаним ворсом 8 0
5801 33 00 00 - - iншi тканини з утоковим ворсом 8 0
5801 36 00 00 - - тканини iз синелi 8 0
5801 37 00 00 - - тканини з основним нерозрiзаним ворсом 8 0
5801 90 10 00 - - з льону 8 0
5801 90 90 00 - - iншi 8 0
5802 11 00 00 - - невибiленi (суровi) 8 0
5802 19 00 00 - - iншi 5 0
5802 20 00 00 - тканини махровi для рушникiв та подiбнi махровi тканини з iнших текстильних матерiалiв 8 0
5802 30 00 00 - тафтинговi текстильнi матерiали 2 0
5803 00 10 00 - з бавовни 2 0
5803 00 30 00 - iз шовку або вiдходiв шовку 7,2 0
5803 00 90 10 - - iз синтетичних або штучних волокон 8 0
5803 00 90 90 - - iншi 2 0
5804 10 10 00 - - одноколiрнi, без вiзерунка 6,5 0
5804 10 90 00 - - iншi 8 0
5804 21 10 00 - - - виготовленi на тамбурних машинах 8 0
5804 21 90 00 - - - iншi 8 0
5804 29 10 00 - - - виготовленi на тамбурних машинах 8 0
5804 29 90 00 - - - iншi 8 0
5804 30 00 00 - мережива ручної роботи 8 0
5805 00 00 00 Меблево-декоративнi тканини ручної роботи типу французьких, фламандських, об'юсонських, бовезьких гобеленiв та аналогiчних гобеленiв, гобелени вишитi (наприклад, гладдю чи хрестом), обробленi чи необробленi 5,6 0
5806 10 00 00 - ворсовi тканини (включаючи махровi для рушникiв та подiбнi махровi тканини) та тканини iз синелi 6,3 0
5806 20 00 00 - iншi тканини, з вмiстом 5 мас. % чи бiльше еластомiрної пряжi або гумових ниток 7,5 0
5806 31 00 10 - - - з тканим пругом 5 0
5806 31 00 90 - - - iншi 7,5 0
5806 32 10 00 - - - з тканим пругом 7,5 0
5806 32 90 00 - - - iншi 7,5 0
5806 39 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 7,5 0
5806 40 00 00 - тканини безутоковi, що складаються з основи, скрiпленої склеюванням (болдюкс) 6,2 0
5807 10 10 00 - - з витканими написами 6,2 0
5807 10 90 00 - - iншi 6,2 0
5807 90 10 00 - - з повстi або нетканих матерiалiв 6,3 0
5807 90 90 00 - - iншi 8 0
5808 10 00 00 - тасьма плетена у куску 5 0
5808 90 00 00 - iншi 5,3 0
5809 00 00 00 Тканини з металевих ниток або металiзованої пряжi товарної позицiї 5605, якi використовуються для одягу, оббивання меблiв чи подiбних цiлей, в iншому мiсцi не зазначенi 1 0
5810 10 10 00 - - цiною понад 35 євро/кг маси (нетто) 5,8 0
5810 10 90 00 - - iншi 8 0
5810 91 10 00 - - - цiною понад 17,5 євро/кг маси (нетто) 5,8 0
5810 91 90 00 - - - iншi 7,2 0
5810 92 10 00 - - - цiною понад 17,5 євро/кг маси (нетто) 5,8 0
5810 92 90 00 - - - iншi 7,2 0
5810 99 10 00 - - - цiною понад 17,5 євро/кг маси (нетто) 5,8 0
5810 99 90 00 - - - iншi 7,2 0
5811 00 00 00 Стьобана текстильна продукцiя у куску, що складається з одного або кiлькох шарiв текстильних матерiалiв, з'єднаних з прокладним матерiалом прошиванням або iншим способом, крiм вишивки товарної позицiї 5810 8 0
5901 10 00 00 - текстильнi матерiали, просмоленi або накрохмаленi, якi використовуються для виготовлення книжкових палiтурок або в подiбних цiлях 0 0
5901 90 00 00 - iншi 0 0
5902 10 10 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
5902 10 10 90 - - - iншi 5,6 0
5902 10 90 00 - - iншi 8 0
5902 20 10 00 - - прогумованi 5,6 0
5902 20 90 00 - - iншi 8 0
5902 90 10 00 - - прогумованi 5,6 0
5902 90 90 00 - - iншi 2 0
5903 10 10 00 - - просоченi 8 0
5903 10 90 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
5903 10 90 90 - - - iншi 8 0
5903 20 10 00 - - просоченi 8 0
5903 20 90 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
5903 20 90 90 - - - iншi 8 0
5903 90 10 00 - - просоченi 8 0
5903 90 91 00 - - - похiдними целюлози або iншими пластмасами, при цьому текстильний матерiал створює лицьовий бiк 8 0
5903 90 99 00 - - - iншi 8 0
5904 10 00 00 - лiнолеум 5,3 0
5904 90 00 10 - - з основою з повстi, одержаної голкопробивним способом 5,3 0
5904 90 00 90 - - iншi 5,3 0
5905 00 10 00 - якi складаються з паралельних ниток, закрiплених на пiдбивцi з будь-якого матерiалу 5,8 0
5905 00 30 00 - - з льону 8 0
5905 00 50 00 - - з джуту 4 0
5905 00 70 00 - - iз синтетичних або штучних волокон 8 0
5905 00 90 00 - - iншi 6 0
5906 10 00 00 - клейкi смуги завширшки не бiльш як 20 см 4,6 0
5906 91 00 00 - - з трикотажу 6,5 0
5906 99 10 00 - - - матерiали, згаданi у примiтцi 4 (c) до цiєї групи 1 0
5906 99 90 00 - - - iншi 5 0
5907 00 00 00 Текстильнi матерiали, просоченi або покритi iншим способом; полотна, розписанi для театральних декорацiй, художнiх студiй чи аналогiчного 4,9 0
5908 00 00 00 Гноти текстильнi, тканi, трикотажнi або плетенi для ламп, нагрiвальних пристроїв, запальничок, свiчок тощо; газорозжарювальнi сiтки i трикотажне трубчасте полотно для газових пальникiв, просоченi або непросоченi 5,6 0
5909 00 10 10 - - рукава пожежнi 1 0
5909 00 10 90 - - iншi 6,5 0
5909 00 90 00 - з iнших текстильних матерiалiв 1 0
5910 00 00 00 Стрiчки конвеєрнi або паси привiднi, чи бельтинг з текстильного матерiалу, просоченi або непросоченi, з покриттям або без нього, дубльованi або недубльованi пластмасами або армованi металом чи iншими матерiалами 5 0
5911 10 00 00 - текстильнi матерiали, повсть i тканини на пiдкладцi з повстi, покритi або дубльованi гумою, шкiрою або iншим матерiалом, аналогiчнi до тих, якi використовуються для виробництва оснащення кардiв (чесальних машин) та подiбних виробiв для iншого технiчного призначення, включаючи вузькi тканини з вельвету, просоченi гумою для покриття ткацьких навоїв 5,3 0
5911 20 00 10 - - капроновi 0,1 0
5911 20 00 90 - - iншi 2 0
5911 31 11 00 - - - - тканi матерiали, повстянi або неповстянi, iз синтетичних волокон типiв, якi використовуються на машинах з виробництва паперу 5,8 0
5911 31 19 00 - - - - iншi 5,8 0
5911 31 90 00 - - - з iнших текстильних матерiалiв 1 0
5911 32 11 00 - - - - тканi матерiали, що мають поверхневий голкопробивний шар, типу матерiалiв, що використовуються в папероробних машинах (наприклад пресове сукно) 5,8 0
5911 32 19 00 - - - - iншi 5,8 0
5911 32 90 00 - - - з iнших текстильних матерiалiв 4,4 0
5911 40 00 00 - тканини фiльтрувальнi, якi використовуються у пресах для виробництва олiї або аналогiчних технiчних потреб, включаючи тканини, виробленi з людського волосся 2 0
5911 90 10 00 - - з повстi 5 0
5911 90 90 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
5911 90 90 90 - - - iншi 5 0
6001 10 00 00 - полотна довговорсовi 8 0
6001 21 00 00 - - з бавовни 8 0
6001 22 00 00 - - з штучного або синтетичного волокна 8 0
6001 29 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 8 0
6001 91 00 00 - - з бавовни 8 0
6001 92 00 00 - - iз синтетичного або штучного волокна 8 0
6001 99 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 8 0
6002 40 00 00 - з вмiстом 5 мас. % або бiльше еластомiрних ниток, але без вмiсту гумових ниток 8 0
6002 90 00 00 - iншi 6,5 0
6003 10 00 00 - з вовни або тонкого волосу тварин 8 0
6003 20 00 00 - з бавовни 8 0
6003 30 10 00 - - мереживо Рашель 8 0
6003 30 90 00 - - iншi 8 0
6003 40 00 00 - з штучних волокон 8 0
6003 90 00 00 - iншi 8 0
6004 10 00 00 - з вмiстом 5 мас. % або бiльше еластомiрних ниток, але без вмiсту гумових ниток 8 0
6004 90 00 00 - iншi 6,5 0
6005 21 00 00 - - невибiленi (суровi) або вибiленi 8 0
6005 22 00 00 - - пофарбованi 8 0
6005 23 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв 8 0
6005 24 00 00 - - вибивнi 8 0
6005 31 10 00 - - - для гардин, включаючи тюлевi 8 0
6005 31 50 00 - - - мереживо Рашель, крiм полотна для гардин або тюлi 8 0
6005 31 90 00 - - - iншi 8 0
6005 32 10 00 - - - для гардин, включаючи тюлевi 8 0
6005 32 50 00 - - - мереживо Рашель, крiм полотна для гардин або тюлi 8 0
6005 32 90 00 - - - iншi 8 0
6005 33 10 00 - - - для гардин, включаючи тюлевi 8 0
6005 33 50 00 - - - мереживо Рашель, крiм полотна для гардин або тюлi 8 0
6005 33 90 00 - - - iншi 8 0
6005 34 10 00 - - - для гардин, включаючи тюлевi 8 0
6005 34 50 00 - - - мереживо Рашель, крiм полотна для гардин або тюлi 8 0
6005 34 90 00 - - - iншi 8 0
6005 41 00 00 - - невибiленi (суровi) або вибiленi 8 0
6005 42 00 00 - - пофарбованi 8 0
6005 43 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв 8 0
6005 44 00 00 - - вибивнi 8 0
6005 90 10 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 8 0
6005 90 90 00 - - iншi 8 0
6006 10 00 00 - з вовни або тонкого волосу тварин 8 0
6006 21 00 00 - - невибiленi (суровi) або вибiленi 8 0
6006 22 00 00 - - пофарбованi 8 0
6006 23 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв 8 0
6006 24 00 00 - - вибивнi 8 0
6006 31 10 00 - - - для гардин, включаючи тюлевi 8 0
6006 31 90 10 - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
6006 31 90 90 - - - - iншi 8 0
6006 32 10 00 - - - для гардин, включаючи тюлевi 8 0
6006 32 90 10 - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
6006 32 90 90 - - - - iншi 8 0
6006 33 10 00 - - - для гардин, включаючи тюлевi 8 0
6006 33 90 00 - - - iншi 8 0
6006 34 10 00 - - - для гардин, включаючи тюлевi 8 0
6006 34 90 00 - - - iншi 8 0
6006 41 00 00 - - невибiленi (суровi) або вибiленi 8 0
6006 42 00 00 - - пофарбованi 8 0
6006 43 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв 8 0
6006 44 00 00 - - вибивнi 8 0
6006 90 00 00 - iншi 8 0
6101 20 10 00 - - пальта, пiвпальта, накидки, плащi та подiбнi вироби 12 5
6101 20 90 00 - - анораки (включаючи лижнi куртки), куртки та подiбнi вироби 12 3
6101 30 10 00 - - пальта, пiвпальта, накидки, плащi та подiбнi вироби 12 5
6101 30 90 00 - - анораки (включаючи лижнi куртки), куртки та подiбнi вироби 12 3
6101 90 20 00 - - пальта, пiвпальта, накидки, плащi та подiбнi вироби 12 5
6101 90 80 10 - - - з вовни або тонкого волосу тварин 12 5
6101 90 80 90 - - - з iнших текстильних матерiалiв 12 5
6102 10 10 00 - - пальта, пiвпальта, накидки, плащi та подiбнi вироби 12 5
6102 10 90 00 - - анораки (включаючи лижнi куртки), куртки та подiбнi вироби 12 5
6102 20 10 00 - - пальта, пiвпальта, накидки, плащi та подiбнi вироби 12 5
6102 20 90 00 - - анораки (включаючи лижнi куртки), куртки та подiбнi вироби 12 5
6102 30 10 00 - - пальта, пiвпальта, накидки, плащi та подiбнi вироби 12 5
6102 30 90 00 - - анораки (включаючи лижнi куртки), куртки та подiбнi вироби 12 5
6102 90 10 00 - - пальта, пiвпальта, накидки, плащi та подiбнi вироби 12 5
6102 90 90 00 - - анораки (включаючи лижнi куртки), куртки та подiбнi вироби 12 5
6103 10 10 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12 5
6103 10 90 00 - - iншi 12 5
6103 22 00 00 - - з бавовни 12 5
6103 23 00 00 - - iз синтетичних волокон 12 5
6103 29 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 5
6103 31 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12 5
6103 32 00 00 - - з бавовни 12 5
6103 33 00 00 - - iз синтетичних волокон 12 5
6103 39 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 5
6103 41 00 10 - - - штани та бриджi 12 5
6103 41 00 90 - - - iншi 12 5
6103 42 00 00 - - з бавовни 12 3
6103 43 00 00 - - iз синтетичних волокон 12 3
6103 49 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 5
6104 13 00 00 - - iз синтетичного волокна 12 5
6104 19 20 00 - - - з бавовни 12 5
6104 19 90 00 - - - iншi 12 5
6104 22 00 00 - - з бавовни 12 0
6104 23 00 00 - - iз синтетичного волокна 12 5
6104 29 10 00 - - - з вовни або тонкого волосу тварин 12 5
6104 29 90 00 - - - iншi 12 5
6104 31 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12 5
6104 32 00 00 - - з бавовни 12 5
6104 33 00 00 - - iз синтетичного волокна 12 5
6104 39 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 5
6104 41 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12 5
6104 42 00 00 - - з бавовни 12 0
6104 43 00 00 - - iз синтетичного волокна 12 3
6104 44 00 00 - - iз штучного волокна 12 5
6104 49 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 5
6104 51 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12 5
6104 52 00 00 - - з бавовни 12 5
6104 53 00 00 - - iз синтетичних волокон 12 5
6104 59 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 5
6104 61 00 10 - - - штани та бриджi 12 5
6104 61 00 90 - - - iншi 12 5
6104 62 00 10 - - - штани та бриджi 12 3
6104 62 00 90 - - - iншi 12 5
6104 63 00 10 - - - штани та бриджi 12 3
6104 63 00 90 - - - iншi 12 5
6104 69 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 5
6105 10 00 00 - з бавовни 12 3
6105 20 10 00 - - iз синтетичних волокон 12 3
6105 20 90 00 - - iз штучних волокон 12 5
6105 90 10 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12 5
6105 90 90 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 5
6106 10 00 00 - з бавовни 12 5
6106 20 00 00 - iз синтетичних або штучних волокон 12 5
6106 90 10 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12 5
6106 90 30 00 - - iз шовку або вiдходiв шовку 12 5
6106 90 50 00 - - з льону або волокна рами 12 5
6106 90 90 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 5
6107 11 00 00 - - з бавовни 12 3
6107 12 00 00 - - iз синтетичних або штучних волокон 12 5
6107 19 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 5
6107 21 00 00 - - з бавовни 12 5
6107 22 00 00 - - iз синтетичних або штучних волокон 12 5
6107 29 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 5
6107 91 00 00 - - з бавовни 12 5
6107 99 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 5
6108 11 00 00 - - iз синтетичних або штучних волокон 12 5
6108 19 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 5
6108 21 00 00 - - з бавовни 12 3
6108 22 00 00 - - iз синтетичних або штучних волокон 12 3
6108 29 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 5
6108 31 00 00 - - з бавовни 12 5
6108 32 00 10 - - - сорочки нiчнi iз синтетичних волокон 0 0
6108 32 00 90 - - - iншi 12 5
6108 39 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 0 0
6108 91 00 00 - - з бавовни 12 5
6108 92 00 00 - - iз синтетичних або штучних волокон 12 5
6108 99 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 5
6109 10 00 00 - з бавовни 12 3
6109 90 20 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин або iз синтетичних або штучних волокон 12 3
6109 90 90 00 - - iншi 12 5
6110 11 10 00 - - - светри та пуловери з вмiстом не менш як 50 мас. % вовни та масою 600 г або бiльше на один вирiб 10,5 5
6110 11 30 00 - - - - для чоловiкiв або хлопцiв 12 5
6110 11 90 00 - - - - для жiнок або дiвчат 12 5
6110 12 10 00 - - - для чоловiкiв або хлопцiв 10,5 5
6110 12 90 00 - - - для жiнок або дiвчат 10,5 5
6110 19 10 00 - - - для чоловiкiв або хлопцiв 10,5 5
6110 19 90 00 - - - для жiнок або дiвчат 10,5 5
6110 20 10 00 - - светри тонкi 12 5
6110 20 91 00 - - - для чоловiкiв або хлопцiв 12 3
6110 20 99 00 - - - для жiнок або дiвчат 12 3
6110 30 10 00 - - светри тонкi 12 5
6110 30 91 00 - - - для чоловiкiв або хлопцiв 12 3
6110 30 99 00 - - - для жiнок або дiвчат 12 3
6110 90 10 00 - - з льону або волокна рами 12 5
6110 90 90 00 - - iншi 12 5
6111 20 10 00 - - рукавички, мiтенки, рукавицi 8,9 5
6111 20 90 00 - - iншi 12 3
6111 30 10 00 - - рукавички, мiтенки, рукавицi 8,9 5
6111 30 90 00 - - iншi 12 5
6111 90 11 00 - - - рукавички, мiтенки, рукавицi 8,9 5
6111 90 19 00 - - - iншi 12 5
6111 90 90 00 - - iншi 12 5
6112 11 00 00 - - з бавовни 0 0
6112 12 00 00 - - iз синтетичних волокон 12 5
6112 19 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 5
6112 20 00 00 - лижнi костюми 12 5
6112 31 10 00 - - - з вмiстом 5 мас. % або бiльше гумової нитки 8 5
6112 31 90 00 - - - iншi 12 5
6112 39 10 00 - - - з вмiстом 5 мас. % або бiльше гумової нитки 8 5
6112 39 90 00 - - - iншi 12 5
6112 41 10 00 - - - з вмiстом 5 мас. % або бiльше гумової нитки 8 5
6112 41 90 00 - - - iншi 12 3
6112 49 10 00 - - - з вмiстом 5 мас. % або бiльше гумової нитки 8 5
6112 49 90 00 - - - iншi 12 5
6113 00 10 00 - з трикотажного полотна товарної позицiї 5906 8 5
6113 00 90 00 - iнший 12 5
6114 20 00 00 - з бавовни 12 5
6114 30 00 00 - iз синтетичних або штучних волокон 12 5
6114 90 00 00 - з iнших текстильних матерiалiв 12 5
6115 10 10 00 - - панчохи для хворих з варикозним розширенням вен iз синтетичних волокон 8 5
6115 10 90 00 - - iншi 12 5
6115 21 00 00 - - iз синтетичних волокон, з лiнiйною щiльнiстю одиночної нитки менш як 67 децитексiв 12 3
6115 22 00 00 - - iз синтетичних волокон, з лiнiйною щiльнiстю одиночної нитки 67 децитексiв або бiльше 12 5
6115 29 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 3
6115 30 11 00 - - - гольфи 12 5
6115 30 19 00 - - - iншi 12 5
6115 30 90 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 5
6115 94 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12 5
6115 95 00 00 - - з бавовни 12 3
6115 96 10 00 - - - гольфи 12 5
6115 96 91 00 - - - - панчохи жiночi 12 5
6115 96 99 00 - - - - iншi 12 5
6115 99 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 5
6116 10 20 00 - - рукавички, просоченi або покритi гумою 5 3
6116 10 80 00 - - iншi 8 3
6116 91 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 8,9 5
6116 92 00 00 - - з бавовни 8,9 5
6116 93 00 00 - - iз синтетичного волокна 8,9 5
6116 99 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 8,9 5
6117 10 00 00 - шалi, шарфи, хустки, кашне, мантильї, вуалi та подiбнi вироби 12 5
6117 80 10 00 - - трикотажнi, еластичнi або прогумованi 8 5
6117 80 80 10 - - - краватки, краватки-метелики, хустки-краватки 12 5
6117 80 80 90 - - - iншi 8 5
6117 90 00 00 - частини 12 3
6201 11 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12 5
6201 12 10 00 - - - масою одного виробу не бiльш як 1 кг 12 5
6201 12 90 00 - - - масою одного виробу бiльш як 1 кг 12 5
6201 13 10 00 - - - масою одного виробу не бiльш як 1 кг 12 5
6201 13 90 00 - - - масою одного виробу бiльш як 1 кг 12 5
6201 19 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 5
6201 91 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12 5
6201 92 00 00 - - з бавовни 12 5
6201 93 00 00 - - iз синтетичних або штучних волокон 12 3
6201 99 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 5
6202 11 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12 5
6202 12 10 00 - - - масою одного виробу не бiльш як 1 кг 12 5
6202 12 90 00 - - - масою одного виробу бiльш як 1 кг 12 5
6202 13 10 00 - - - масою одного виробу не бiльш як 1 кг 12 3
6202 13 90 00 - - - масою одного виробу бiльш як 1 кг 12 3
6202 19 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 5
6202 91 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12 5
6202 92 00 00 - - з бавовни 12 5
6202 93 00 00 - - iз синтетичних або штучних волокон 12 3
6202 99 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 5
6203 11 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12 5
6203 12 00 00 - - iз синтетичних волокон 12 5
6203 19 10 00 - - - з бавовни 12 5
6203 19 30 00 - - - iз штучних волокон 12 5
6203 19 90 00 - - - iншi 12 5
6203 22 10 00 - - - робочi 12 5
6203 22 80 00 - - - iншi 12 5
6203 23 10 00 - - - робочi 12 5
6203 23 80 00 - - - iншi 12 5
6203 29 11 00 - - - - робочi 12 5
6203 29 18 00 - - - - iншi 12 5
6203 29 30 00 - - - з вовни або тонкого волосу тварин 12 5
6203 29 90 00 - - - iншi 12 5
6203 31 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12 5
6203 32 10 00 - - - робочi 12 5
6203 32 90 00 - - - iншi 12 5
6203 33 10 00 - - - робочi 12 5
6203 33 90 00 - - - iншi 12 5
6203 39 11 00 - - - - робочi 12 5
6203 39 19 00 - - - - iншi 12 5
6203 39 90 00 - - - iншi 12 5
6203 41 10 00 - - - штани та бриджi 12 5
6203 41 30 00 - - - комбiнезони iз шлейками 12 5
6203 41 90 00 - - - iншi 12 5
6203 42 11 00 - - - - робочi 12 5
6203 42 31 00 - - - - - з джинсової тканини 12 3
6203 42 33 00 - - - - - з вельвет-корду з розрiзаним ворсом 12 5
6203 42 35 00 - - - - - iншi 12 3
6203 42 51 00 - - - - робочi 12 5
6203 42 59 00 - - - - iншi 12 5
6203 42 90 00 - - - iншi 12 3
6203 43 11 00 - - - - робочi 12 5
6203 43 19 00 - - - - iншi 12 3
6203 43 31 00 - - - - робочi 12 5
6203 43 39 00 - - - - iншi 12 5
6203 43 90 00 - - - iншi 12 5
6203 49 11 00 - - - - - робочi 12 5
6203 49 19 00 - - - - - iншi 12 5
6203 49 31 00 - - - - - робочi 12 5
6203 49 39 00 - - - - - iншi 12 5
6203 49 50 00 - - - - iншi 12 5
6203 49 90 00 - - - iншi 12 5
6204 11 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12 5
6204 12 00 00 - - з бавовни 12 5
6204 13 00 00 - - iз синтетичних волокон 12 5
6204 19 10 00 - - - iз штучних волокон 12 5
6204 19 90 00 - - - iншi 12 5
6204 21 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12 5
6204 22 10 00 - - - робочi 12 5
6204 22 80 00 - - - iншi 12 5
6204 23 10 00 - - - робочi 12 5
6204 23 80 00 - - - iншi 12 5
6204 29 11 00 - - - - робочi 12 5
6204 29 18 00 - - - - iншi 12 5
6204 29 90 00 - - - iншi 12 5
6204 31 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12 5
6204 32 10 00 - - - робочi 12 5
6204 32 90 00 - - - iншi 12 5
6204 33 10 00 - - - робочi 12 5
6204 33 90 00 - - - iншi 12 5
6204 39 11 00 - - - - робочi 12 5
6204 39 19 00 - - - - iншi 12 5
6204 39 90 00 - - - iншi 12 5
6204 41 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12 5
6204 42 00 00 - - з бавовни 12 3
6204 43 00 00 - - iз синтетичних волокон 12 3
6204 44 00 00 - - iз штучних волокон 12 5
6204 49 10 00 - - - з шовкових ниток або шовкових вiдходiв 12 5
6204 49 90 00 - - - iншi 12 5
6204 51 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12 5
6204 52 00 00 - - з бавовни 12 5
6204 53 00 00 - - iз синтетичних волокон 12 5
6204 59 10 00 - - - iз штучних волокон 12 5
6204 59 90 00 - - - iншi 12 5
6204 61 10 00 - - - штани та бриджi 12 5
6204 61 85 00 - - - iншi 12 5
6204 62 11 00 - - - - робочi 12 5
6204 62 31 00 - - - - - з джинсової тканини 12 3
6204 62 33 00 - - - - - з вельвет-корду з розрiзаним ворсом 12 5
6204 62 39 00 - - - - - iншi 12 3
6204 62 51 00 - - - - робочi 12 5
6204 62 59 00 - - - - iншi 12 5
6204 62 90 00 - - - iншi 12 3
6204 63 11 00 - - - - робочi 12 5
6204 63 18 00 - - - - iншi 12 3
6204 63 31 00 - - - - робочi 12 5
6204 63 39 00 - - - - iншi 12 5
6204 63 90 00 - - - iншi 12 5
6204 69 11 00 - - - - - робочi 10 5
6204 69 18 00 - - - - - iншi 12 5
6204 69 31 00 - - - - - робочi 10 5
6204 69 39 00 - - - - - iншi 12 5
6204 69 50 00 - - - - iншi 12 5
6204 69 90 00 - - - iншi 12 5
6205 20 00 00 - з бавовни 12 3
6205 30 00 00 - iз синтетичних або штучних волокон 12 5
6205 90 10 00 - - з льону або волокна рами 12 5
6205 90 80 00 - - iншi 12 5
6206 10 00 00 - iз шовку або вiдходiв шовку 12 5
6206 20 00 00 - з вовни або тонкого волосу тварин 12 5
6206 30 00 00 - з бавовни 12 3
6206 40 00 00 - iз синтетичних або штучних волокон 12 3
6206 90 10 00 - - з льону або волокна рами 12 5
6206 90 90 00 - - iншi 12 5
6207 11 00 00 - - з бавовни 12 5
6207 19 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 5
6207 21 00 00 - - з бавовни 12 5
6207 22 00 00 - - iз синтетичних або штучних волокон 12 5
6207 29 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 5
6207 91 00 00 - - з бавовни 12 5
6207 99 10 00 - - - iз синтетичних або штучних волокон 12 5
6207 99 90 00 - - - iншi 12 5
6208 11 00 00 - - iз синтетичних або штучних волокон 12 5
6208 19 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 5
6208 21 00 00 - - з бавовни 12 5
6208 22 00 00 - - iз синтетичних або штучних волокон 12 5
6208 29 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 5
6208 91 00 00 - - з бавовни 12 5
6208 92 00 00 - - iз синтетичних або штучних волокон 12 5
6208 99 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 5
6209 20 00 00 - з бавовни 10,5 5
6209 30 00 00 - iз синтетичних волокон 10,5 5
6209 90 10 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 10 5
6209 90 90 00 - - iнший 10,5 5
6210 10 10 00 - - з матерiалiв товарної позицiї 5602 10 5
6210 10 92 00 - - - одяг одноразового використання, призначений для пацiєнтiв (хворих) чи хiрургiв, що використовується пiд час хiрургiчних операцiй 12 5
6210 10 98 00 - - - iншi 12 5
6210 20 00 00 - iнший одяг, подiбний наведеному в товарних пiдпозицiях 6201 11 - 6201 19 12 5
6210 30 00 00 - iнший одяг, подiбний наведеному в товарних пiдпозицiях 6202 11 - 6202 19 12 5
6210 40 00 00 - iнший одяг для чоловiкiв або хлопцiв 12 3
6210 50 00 00 - iнший одяг для жiнок або дiвчат 12 5
6211 11 00 00 - - для чоловiкiв або хлопцiв 12 5
6211 12 00 00 - - для жiнок або дiвчат 12 5
6211 20 00 00 - лижнi костюми 12 5
6211 32 10 00 - - - одяг робочий 12 5
6211 32 31 00 - - - - верх якого виконано з такої самої тканини 12 5
6211 32 41 00 - - - - - верхнi частини 12 5
6211 32 42 00 - - - - - нижнi частини 12 5
6211 32 90 00 - - - iншi 12 5
6211 33 10 00 - - - одяг робочий 12 5
6211 33 31 00 - - - - верх якого виконано з такої самої тканини 12 5
6211 33 41 00 - - - - - верхнi частини 12 5
6211 33 42 00 - - - - - нижнi частини 12 5
6211 33 90 00 - - - iншi 12 3
6211 39 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 5
6211 42 10 00 - - - фартухи, халати та iнший робочий одяг 12 5
6211 42 31 00 - - - - верх якого виконано з такої самої тканини 12 5
6211 42 41 00 - - - - - верхнi частини 12 5
6211 42 42 00 - - - - - нижнi частини 12 5
6211 42 90 00 - - - iншi 12 5
6211 43 10 00 - - - фартухи, халати та iнший робочий одяг 12 5
6211 43 31 00 - - - - верх якого виконано з такої самої тканини 12 5
6211 43 41 00 - - - - - верхнi частини 12 5
6211 43 42 00 - - - - - нижнi частини 12 5
6211 43 90 00 - - - iншi 12 3
6211 49 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 5
6212 10 10 00 - - у наборi, який складається з бюстгальтера i трусiв, призначеному для роздрiбної торгiвлi 6,5 3
6212 10 90 00 - - iншi 6,5 3
6212 20 00 00 - пояси i пояси-труси 6,5 3
6212 30 00 00 - грацiї 6,5 3
6212 90 00 00 - iншi 6,5 3
6213 20 00 00 - з бавовни 10 5
6213 90 00 00 - з iнших текстильних матерiалiв 10 5
6214 10 00 00 - iз шовку або вiдходiв шовку 8 5
6214 20 00 00 - з вовни або тонкого волосу тварин 8 5
6214 30 00 00 - iз синтетичних волокон 8 5
6214 40 00 00 - iз штучних волокон 8 5
6214 90 00 00 - з iнших текстильних матерiалiв 8 5
6215 10 00 00 - iз шовку або вiдходiв шовку 6,3 3
6215 20 00 00 - iз синтетичних або штучних волокон 6,3 3
6215 90 00 00 - з iнших текстильних матерiалiв 6,3 3
6216 00 00 00 Рукавички, мiтенки та рукавицi 7,6 3
6217 10 00 00 - додатковi речi до одягу 6,3 3
6217 90 00 00 - частини 12 3
6301 10 00 00 - ковдри електричнi 6,9 3
6301 20 10 00 - - трикотажнi 12 5
6301 20 90 00 - - iншi 12 5
6301 30 10 00 - - трикотажнi 12 5
6301 30 90 00 - - iншi 7,5 3
6301 40 10 00 - - трикотажнi 12 5
6301 40 90 00 - - iншi 12 3
6301 90 10 00 - - трикотажнi 12 5
6301 90 90 00 - - iншi 12 5
6302 10 00 00 - бiлизна постiльна трикотажна 12 3
6302 21 00 00 - - з бавовни 12 3
6302 22 10 00 - - - з нетканих матерiалiв 6,9 3
6302 22 90 00 - - - iнша 12 5
6302 29 10 00 - - - з льону або волокна рами 12 5
6302 29 90 00 - - - з iнших текстильних матерiалiв 10 5
6302 31 00 00 - - з бавовни 12 3
6302 32 10 00 - - - з нетканих матерiалiв 6,8 3
6302 32 90 00 - - - iнша 10 5
6302 39 20 10 - - - - з льону 10 5
6302 39 20 90 - - - - з волокна рами 12 5
6302 39 90 00 - - - з iнших текстильних матерiалiв 12 5
6302 40 00 00 - бiлизна столова трикотажна 12 5
6302 51 00 00 - - з бавовни 12 5
6302 53 10 00 - - - з нетканих матерiалiв 6,9 3
6302 53 90 00 - - - iнша 12 5
6302 59 10 00 - - - з льону 12 5
6302 59 90 00 - - - iншi 12 5
6302 60 00 00 - бiлизна туалетна або бiлизна кухонна, з махрових тканин, бавовняна 12 3
6302 91 00 00 - - з бавовни 12 5
6302 93 10 00 - - - з нетканих матерiалiв 6,9 3
6302 93 90 00 - - - iнша 12 5
6302 99 10 00 - - - з льону 12 5
6302 99 90 00 - - - iншi 12 5
6303 12 00 00 - - iз синтетичних волокон 12 5
6303 19 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 5
6303 91 00 00 - - з бавовни 12 5
6303 92 10 00 - - - з нетканих матерiалiв 6,9 3
6303 92 90 00 - - - iншi 12 3
6303 99 10 00 - - - з нетканих матерiалiв 6,9 3
6303 99 90 00 - - - iншi 12 5
6304 11 00 00 - - трикотажнi 12 5
6304 19 10 00 - - - з бавовни 12 5
6304 19 30 00 - - - з льону або волокна рами 12 5
6304 19 90 00 - - - з iнших текстильних матерiалiв 12 5
6304 91 00 00 - - трикотажнi 12 5
6304 92 00 00 - - крiм трикотажних, з бавовни 12 5
6304 93 00 00 - - крiм трикотажних, iз синтетичних волокон 12 5
6304 99 00 00 - - крiм трикотажних, з iнших текстильних матерiалiв 12 5
6305 10 10 00 - - що використовувались 2 3
6305 10 90 00 - - iншi 4 3
6305 20 00 00 - з бавовни 5 3
6305 32 11 00 - - - - трикотажнi 12 5
6305 32 19 00 - - - - iншi 7,2 3
6305 32 90 00 - - - iншi 7,2 3
6305 33 10 00 - - - трикотажнi 4 3
6305 33 90 00 - - - iншi 4 3
6305 39 00 00 - - iншi 7,2 3
6305 90 00 00 - з iнших текстильних матерiалiв 2 3
6306 12 00 00 - - iз синтетичних волокон 5 3
6306 19 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 5
6306 22 00 00 - - iз синтетичних волокон 10 3
6306 29 00 10 - - - з бавовни 12 5
6306 29 00 90 - - - з iнших текстильних матерiалiв 5 3
6306 30 00 00 - вiтрила 12 5
6306 40 00 00 - матраци надувнi 12 5
6306 90 00 10 - - з бавовни 2 3
6306 90 00 90 - - з iнших текстильних матерiалiв 10 5
6307 10 10 00 - - трикотажнi 12 3
6307 10 30 00 - - з нетканих матерiалiв 6,9 3
6307 10 90 00 - - iншi 7,7 3
6307 20 00 00 - пояси та жилети рятувальнi 6,3 3
6307 90 10 00 - - трикотажнi 12 3
6307 90 91 00 - - - з фетру або повстi 6,3 3
6307 90 92 00 - - - - серветки (простирадла) одноразового використання, виготовленi з тканин (матерiалiв) товарної позицiї 5603, що використовуються пiд час хiрургiчних операцiй 6,3 3
6307 90 98 00 - - - - iншi 6,3 3
6308 00 00 00 Набори, що складаються з кускiв тканини та ниток, з додатковими речами або без них, для виготовлення килимiв, гобеленiв, вишитих скатертин або серветок чи аналогiчних текстильних виробiв, упакованi для роздрiбної торгiвлi 12 5
6309 00 00 10 - взуття 5,3 5
6309 00 00 20 - одяг i додатковi речi до одягу та їх частини 5,3 5
6309 00 00 90 - iншi 5,3 5
6310 10 00 00 - сортованi 0 0
6310 90 00 00 - iншi 0 0
6401 10 00 00 - взуття, носову частину якого закрито захисним металевим пiдноском 10 5
6401 92 10 00 - - - з гумовим верхом 10 5
6401 92 90 00 - - - з пластмасовим верхом 10 5
6401 99 00 00 - - iнше 10 5
6402 12 10 00 - - - взуття лижне 10 5
6402 12 90 00 - - - взуття гiрськолижне 10 5
6402 19 00 00 - - iнше 10 5
6402 20 00 00 - взуття з верхом з ремiнцiв, що крiпляться до пiдошви штифтами 10 5
6402 91 10 00 - - - iз захисним металевим пiдноском 10 5
6402 91 90 00 - - - iнше 10 3
6402 99 05 00 - - - iз захисним металевим пiдноском 10 5
6402 99 10 00 - - - - з гумовим верхом 10 5
6402 99 31 00 - - - - - - з пiдошвою i каблуком заввишки бiльш як 3 см 10 3
6402 99 39 00 - - - - - - iнше 10 3
6402 99 50 00 - - - - - туфлi кiмнатнi або iнше домашнє взуття 10 5
6402 99 91 00 - - - - - - менш як 24 см 10 3
6402 99 93 00 - - - - - - - взуття, що не можна визначити як чоловiче або жiноче 10 5
6402 99 96 00 - - - - - - - - чоловiче 10 3
6402 99 98 00 - - - - - - - - жiноче 10 3
6403 12 0000 - - взуття лижне i гiрськолижне 10 5
6403 19 00 00 - - iнше 10 5
6403 20 00 00 - взуття на пiдошвi з натуральної шкiри i з верхом з ремiнцiв з натуральної шкiри, якi проходять через пiдйом i охоплюють великий палець ступнi 10 5
6403 40 00 00 - iнше взуття, носову частину якого закрито захисним металевим пiдноском 10 5
6403 51 05 00 - - - на дерев'янiй основi або платформi без внутрiшньої устiлки 10 5
6403 51 11 00 - - - - - менш як 24 см 10 5
6403 51 15 00 - - - - - - чоловiче 10 5
6403 51 19 00 - - - - - - жiноче 10 5
6403 51 91 00 - - - - - менш як 24 см 10 5
6403 51 95 00 - - - - - - чоловiче 10 5
6403 51 99 00 - - - - - - жiноче 10 5
6403 59 05 00 - - - на дерев'янiй основi або платформi без внутрiшньої устiлки 10 5
6403 59 11 00 - - - - - з пiдошвою i каблуком заввишки бiльш як 3 см 10 5
6403 59 31 00 - - - - - - менш як 24 см 10 5
6403 59 35 00 - - - - - - - чоловiче 10 5
6403 59 39 00 - - - - - - - жiноче 10 5
6403 59 50 00 - - - - туфлi кiмнатнi та iнше домашнє взуття 10 5
6403 59 91 00 - - - - - менш як 24 см 10 5
6403 59 95 00 - - - - - - чоловiче 10 5
6403 59 99 00 - - - - - - жiноче 10 5
6403 91 05 00 - - - на дерев'янiй основi або платформi без внутрiшньої устiлки 10 5
6403 91 11 00 - - - - - менш як 24 см 10 3
6403 91 13 00 - - - - - - взуття, що не можна визначити як чоловiче або жiноче 10 5
6403 91 16 00 - - - - - - - чоловiче 10 3
6403 91 18 00 - - - - - - - жiноче 10 3
6403 91 91 00 - - - - - менш як 24 см 10 5
6403 91 93 00 - - - - - - взуття, що не можна визначити як чоловiче або жiноче 10 5
6403 91 96 00 - - - - - - - чоловiче 10 5
6403 91 98 00 - - - - - - - жiноче 10 3
6403 99 05 00 - - - на дерев'янiй основi або платформi без внутрiшньої устiлки 10 5
6403 99 11 00 - - - - - з пiдошвою i каблуком заввишки бiльш як 3 см 10 5
6403 99 31 00 - - - - - - менш як 24 см 10 5
6403 99 33 00 - - - - - - - взуття, що не можна визначити як чоловiче або жiноче 10 5
6403 99 36 00 - - - - - - - - чоловiче 10 5
6403 99 38 00 - - - - - - - - жiноче 10 3
6403 99 50 00 - - - - туфлi кiмнатнi та iнше домашнє взуття 10 5
6403 99 91 00 - - - - - менш як 24 см 10 3
6403 99 93 00 - - - - - - взуття, що не можна визначити як чоловiче або жiноче 10 5
6403 99 96 00 - - - - - - - чоловiче 10 3
6403 99 98 00 - - - - - - - жiноче 10 3
6404 11 00 00 - - взуття спортивне; взуття для тенiсу, баскетболу, гiмнастики, тренувальне та аналогiчне взуття 10 5
6404 19 10 00 - - - туфлi кiмнатнi та iнше домашнє взуття 10 3
6404 19 90 00 - - - iнше 10 3
6404 20 10 00 - - туфлi кiмнатнi та iнше домашнє взуття 10 5
6404 20 90 00 - - iнше 10 5
6405 10 00 00 - з верхом з натуральної або композицiйної шкiри 10 3
6405 20 10 00 - - на пiдошвi з дерева або пробки 10 5
6405 20 91 00 - - - туфлi кiмнатнi або iнше домашнє взуття 10 5
6405 20 99 00 - - - iнше 10 5
6405 90 10 00 - - на пiдошвi з гуми, пластмаси, натуральної або композицiйної шкiри 10 5
6405 90 90 00 - - на пiдошвi з iнших матерiалiв 10 5
6406 10 10 00 - - з натуральної шкiри 10 3
6406 10 90 00 - - з iнших матерiалiв 10 3
6406 20 10 00 - - з гуми 10 3
6406 20 90 00 - - з пластмаси 10 3
6406 90 30 00 - - устiлки та iншi знiмнi деталi 10 5
6406 90 50 00 - - зовнiшнi пiдошви з натуральної або композицiйної шкiри 10 3
6406 90 60 00 - - зовнiшнi пiдошви з натуральної або композицiйної шкiри 10 5
6406 90 90 00 - - iншi 10 3
6501 00 00 00 Капелюшнi форми, капелюшнi заготiвки та ковпаки, неформованi, без полiв; плоскi та цилiндричнi заготiвки (включаючи повздовжнiй розрiз) з фетру 10 5
6502 00 00 00 Капелюшнi напiвфабрикати, плетенi або виготовленi сполученням смужок з рiзних матерiалiв, неформованi, без полiв, без пiдкладки та оздоблення 10 5
6504 00 00 00 Капелюхи та iншi головнi убори, плетенi або виготовленi сполученням смужок з рiзних матерiалiв, з пiдкладкою або без пiдкладки, з оздобленням або без оздоблення 10 5
6505 00 10 00 - з фетру хутряного або з фетру вовняного та хутряного, виготовленi з капелюшних заготiвок, ковпакiв або плоских заготiвок товарної позицiї 6501 10 5
6505 00 30 00 - - кашкети, кепки з козирками 10 3
6505 00 90 00 - - iншi 10 3
6506 10 10 00 - - з пластмаси 10 5
6506 10 80 00 - - з iнших матерiалiв 10 3
6506 91 00 00 - - з гуми або полiмерних матерiалiв 10 5
6506 99 10 00 - - - з фетру хутряного або з фетру вовняного та хутряного, виготовленi з капелюшних заготiвок, ковпакiв або плоских заготiвок товарної позицiї 6501 10 5
6506 99 90 00 - - - iншi 10 5
6507 00 00 00 Стрiчки, прокладки, пiдкладки, чохли, основи, каркаси для капелюхiв, козирки та зав'язки для головних уборiв 10 5
6601 10 00 00 - садовi парасольки та подiбнi парасольки 10 5
6601 91 00 00 - - iз складаним стрижнем 10 5
6601 99 20 00 - - - з покриттям iз тканих текстильних матерiалiв 10 5
6601 99 90 00 - - - iншi 10 5
6602 00 00 00 Палицi, палицi-сидiння, батоги, хлисти для верхової їзди та подiбнi вироби 10 5
6603 20 00 00 - каркаси парасольковi, включаючи каркаси на стрижнях (палицях) 10 5
6603 90 10 00 - - ручки та набалдашники 10 5
6603 90 90 00 - - iншi 10 5
6701 00 00 00 Шкурки та iншi частини птахiв, вкритi пiр'ям або пухом, пiр'я, частини пiр'я, пух та вироби з цих матерiалiв (крiм виробiв товарної позицiї 0505 та оброблених стовбурiв i стрижнiв пiр'я) 10 0
6702 10 00 00 - iз пластмаси 10 0
6702 90 00 00 - з iнших матерiалiв 10 0
6703 00 00 00 Волосся людини, розправлене, пiдiбране, витончене, освiтлене або оброблене iншим способом; вовна, iнший волос тварин або iншi текстильнi матерiали, пiдготовленi для виробництва перук та аналогiчних виробiв 10 0
6704 11 00 00 - - перуки готовi 10 0
6704 19 00 00 - - iншi 10 0
6704 20 00 00 - з волосся людини 10 0
6704 90 00 00 - з iнших матерiалiв 10 0
6801 00 00 00 Брущатка, бордюрний камiнь та плити для брукування з природного каменю (крiм сланцю) 10 3
6802 10 00 00 - плитки, кубики для мозаїки та аналогiчнi вироби з природного каменю прямокутної або непрямокутної форми (включаючи квадратну), найбiльша грань яких може бути вписана в квадрат iз стороною розмiром менш як 7 см; гранули, кришка та порошок, штучно забарвленi 5 0
6802 21 00 00 - - мармур, травертин та алебастр 5 0
6802 23 00 00 - - гранiт 5 0
6802 29 00 00 - - iншi каменi 5 0
6802 91 00 00 - - мармур, травертин та алебастр 5 0
6802 92 00 00 - - iншi вапняки 5 0
6802 93 10 00 - - - полiрований, декорований або iнакше оброблений, крiм рiзьбленого, масою нетто 10 кг або бiльше 5 0
6802 93 90 00 - - - iнший 5 0
6802 99 10 00 - - - полiрованi, декорованi або iнакше обробленi, крiм рiзьблення, масою нетто 10 кг або бiльше 5 0
6802 99 90 00 - - - iншi 5 0
6803 00 10 00 - сланець для покрiвель та стiн 5 0
6803 00 90 00 - iнший 5 0
6804 10 00 00 - жорна, каменi шлiфувальнi для розмелювання, розтирання, шлiфування або подрiбнення 10 3
6804 21 00 00 - - з агломерованих штучних або природних алмазiв 10 3
6804 22 12 00 - - - - - неармованi 10 3
6804 22 18 00 - - - - - армованi 10 3
6804 22 30 00 - - - - з керамiчних чи силiкатних матерiалiв 10 3
6804 22 50 00 - - - - з iнших матерiалiв 10 3
6804 22 90 00 - - - iншi 10 3
6804 23 00 00 - - з природного каменю 5 0
6804 30 00 00 - каменi для заточування та полiрування вручну 5 0
6805 10 00 10 - - для сухого шлiфування 10 3
6805 10 00 90 - - iншi 15 3
6805 20 00 10 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
6805 20 00 90 - - iншi 10 3
6805 30 00 10 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
6805 30 00 90 - - iншi 6 0
6806 10 00 00 - шлаковата, мiнеральна силiкатна вата i аналогiчнi мiнеральнi вати (включаючи їх сумiшi) навалом, в листах або рулонах 5 0
6806 20 10 00 - - глини спученi 10 3
6806 20 90 00 - - iншi 10 3
6806 90 00 00 - iншi 8 3
6807 10 00 10 - - на основi з картону 10 3
6807 10 00 21 - - - покритi з обох бокiв шаром бiтумно-полiмерної маси 10 3
6807 10 00 29 - - - iншi 10 3
6807 10 00 90 - - iншi 10 3
6807 90 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
6807 90 00 90 - - iншi 10 3
6808 00 00 00 Панелi, плити, плитки, блоки та аналогiчнi вироби з рослинних волокон, соломи або стружки, трiски, частинок, тирси тощо, агломерованi з цементом, гiпсом або iншими мiнеральними речовинами 5 0
6809 11 00 00 - - покритi або армованi папером або картоном 10 3
6809 19 00 00 - - iншi 5 0
6809 90 00 00 - iншi вироби 5 0
6810 11 10 00 - - - з легкого бетону (на основi з подрiбненої пемзи, гранульованого шлаку тощо) 5 0
6810 11 90 00 - - - iншi 5 0
6810 19 00 00 - - iншi 5 3
6810 91 00 00 - - елементи збiрнi для будiвництва, включаючи житлове 5 0
6810 99 00 00 - - iншi 5 0
6811 40 00 10 - - гофрованi листи; труби, трубки або фiтинги до них 10 3
6811 40 00 90 - - iншi 5 0
6811 81 00 00 - - гофрованi листи 10 3
6811 82 00 00 - - iншi листи, панелi, плити та подiбнi вироби 10 3
6811 89 00 00 - - iншi вироби 10 3
6812 80 10 00 - - волокно оброблене; сумiшi на основi азбесту або азбесту та карбонату магнiю 5 0
6812 80 90 10 - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
6812 80 90 30 - - - для цивiльної авiацiї 0 0
6812 80 90 90 - - - iншi 5 0
6812 91 00 00 - - одяг, додатковi речi до одягу, взуття та головнi убори 5 0
6812 92 00 00 - - папiр, картон, повсть або фетр 5 0
6812 93 00 10 - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
6812 93 00 30 - - - для цивiльної авiацiї 0 0
6812 93 00 90 - - - iншi 5 0
6812 99 10 00 - - - волокно азбестове оброблене; сумiшi на основi азбесту або азбесту та карбонату магнiю 5 0
6812 99 90 10 - - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
6812 99 90 30 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0
6812 99 90 90 - - - - iншi 5 0
6813 20 00 10 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
6813 20 00 30 - - для цивiльної авiацiї 0 0
6813 20 00 90 - - iншi 5 0
6813 81 00 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
6813 81 00 30 - - - для цивiльної авiацiї 0 0
6813 81 00 90 - - - iншi 5 0
6813 89 00 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
6813 89 00 30 - - - для цивiльної авiацiї 0 0
6813 89 00 90 - - - iншi 5 0
6814 10 00 00 - пластини, листи i стрiчки з агломерованої або регенерованої слюди на основi чи без неї 5 0
6814 90 00 00 - iншi 5 0
6815 10 10 00 - - волокна вуглецевi та вироби з них 5 0
6815 10 90 00 - - iншi 5 0
6815 20 00 00 - вироби з торфу 5 0
6815 91 00 00 - - що мiстять магнезит, доломiт або хромiт 8 3
6815 99 00 00 - - iншi 10 0
6901 00 00 00 Цегла, блоки, плитки та iншi керамiчнi вироби з кремнеземистого кам'яного борошна (наприклад, з кiзельгуру, триполiту або дiатомiту) або з аналогiчних кремнеземистих порiд 10 3
6902 10 00 00 - з вмiстом бiльш як 50 мас. % елементiв Mg, Ca або Cr, узятих окремо або разом, у перерахунку на MgO, CaO або Cr2O3 5 0
6902 20 10 00 - - з вмiстом 93 мас. % або бiльше кремнезему (SiO2) 10 3
6902 20 91 00 - - - з вмiстом бiльш як 7 мас. %, але менш як 45 мас. % глинозему (Al2O3) 10 3
6902 20 99 00 - - - iншi 10 3
6902 90 00 00 - iншi 5 0
6903 10 00 00 - з вмiстом бiльш як 50 мас. % графiту або iнших форм вуглецю або сумiшей цих продуктiв 10 3
6903 20 10 00 - - з вмiстом менш як 45 мас. % глинозему (Al2O3) 10 3
6903 20 90 00 - - з вмiстом 45 мас. % або бiльше глинозему (Al2O3) 10 0
6903 90 10 00 - - з вмiстом бiльш як 25 мас. %, але не бiльш як 50 мас. % графiту або iнших форм вуглецю або їх сумiшей 10 3
6903 90 90 00 - - iншi 10 3
6904 10 00 00 - цегла будiвельна 10 3
6904 90 00 00 - iншi 10 3
6905 10 00 00 - черепиця дахова 10 3
6905 90 00 00 - iншi 10 3
6906 00 00 00 Труби керамiчнi, трубопроводи iзоляцiйнi, водовiдводи i фiтинги труб 10 3
6907 10 00 00 - плитка, кубики та аналогiчнi вироби прямокутної або iншої форми, найбiльша грань яких може бути вписана в квадрат iз стороною менш як 7 см 5 0
6907 90 20 00 - - з кам'яної керамiки 5 0
6907 90 80 00 - - iнша 5 0
6908 10 00 00 - плитка, кубики та аналогiчнi вироби прямокутної або iншої форми, найбiльша грань яких може бути вписана в квадрат iз стороною менш як 7 см 10 3
6908 90 11 00 - - - подвiйна плитка типу "шпальтплаттен" 5 0
6908 90 20 00 - - - iнша 5 0
6908 90 31 00 - - - подвiйна плитка типу "шпальтплаттен" 5 0
6908 90 51 00 - - - - з поверхнею не бiльш як 90 см2 5 0
6908 90 91 00 - - - - - з кам'яної керамiки 5 0
6908 90 93 00 - - - - - з фаянсу або тонкої керамiки 5 0
6908 90 99 00 - - - - - iнша 5 0
6909 11 00 00 - - з фарфору 10 3
6909 12 00 00 - - вироби, в яких твердiсть еквiвалентна 9 або бiльше за шкалою Mooca (Mohs) 5 0
6909 19 00 00 - - iншi 2 0
6909 90 00 00 - iншi 2 0
6910 10 00 00 - з фарфору 10 3
6910 90 00 00 - iншi 5 0
6911 10 00 00 - посуд та прибори столовi або кухоннi 10 3
6911 90 00 00 - iнший 10 5
6912 00 10 00 - з грубої керамiки 5 0
6912 00 30 00 - з кам'яної керамiки 5 0
6912 00 50 00 - з фаянсу або тонкої керамiки 5 0
6912 00 90 00 - iншi 5 0
6913 10 00 00 - з фарфору 5 0
6913 90 10 00 - - з грубої керамiки 10 3
6913 90 93 00 - - - з фаянсу або тонкої керамiки 10 3
6913 90 98 00 - - - iншi 10 3
6914 10 00 00 - з фарфору 5 0
6914 90 00 00 - iншi 10 0
7001 00 10 00 - склобiй, скрап скляний та iншi вiдходи скла 5 0
7001 00 91 00 - - оптичне скло 5 0
7001 00 99 00 - - iнше 5 0
7002 10 00 00 - кулi 10 3
7002 20 10 00 - - з оптичного скла 2 0
7002 20 90 00 - - iншi 5 0
7002 31 00 00 - - з плавленого кварцу або iнших плавлених оксидiв кремнiю 5 0
7002 32 00 00 - - з iншого скла з коефiцiєнтом лiнiйного розширення не бiльш як 5 х 10-6/К в iнтервалi температур вiд 0° C до 300° C 5 0
7002 39 00 00 - - iншi 2 0
7003 12 10 00 - - - з оптичного скла 10 3
7003 12 91 00 - - - - з невiдбивальним шаром 10 3
7003 12 99 00 - - - - iншi 10 3
7003 19 10 00 - - - з оптичного скла 10 3
7003 19 90 00 - - - iншi 10 3
7003 20 00 00 - листи армованi 10 3
7003 30 00 00 - профiлi 10 3
7004 20 10 00 - - скло оптичне 10 3
7004 20 91 00 - - - з невiдбивальним шаром 10 3
7004 20 99 00 - - - iнше 10 3
7004 90 10 00 - - скло оптичне 10 3
7004 90 80 00 - iнше 10 3
7005 10 05 00 - - з невiдбивальним шаром 10 3
7005 10 25 00 - - - не бiльш як 3,5 мм 10 3
7005 10 30 00 - - - бiльш як 3,5 мм, але не бiльш як 4,5 мм 10 3
7005 10 80 00 - - - бiльш як 4,5 мм 10 3
7005 21 25 10 - - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
7005 21 25 90 - - - - iнше 10 3
7005 21 30 10 - - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
7005 21 30 90 - - - - iнше 10 3
7005 21 80 10 - - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
7005 21 80 90 - - - - iнше 10 3
7005 29 25 10 - - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
7005 29 25 90 - - - - iнше 10 3
7005 29 35 10 - - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
7005 29 35 90 - - - - iнше 10 0
7005 29 80 10 - - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
7005 29 80 90 - - - - iнше 10 5
7005 30 00 00 - армоване скло 10 3
7006 00 10 00 - скло оптичне 10 3
7006 00 90 00 - iнше 10 3
7007 11 10 10 - - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
7007 11 10 90 - - - - iншi 8 3
7007 11 90 00 - - - iнше 5 0
7007 19 10 00 - - - емальоване 5 0
7007 19 20 00 - - - забарвлене по всiй масi (тоноване), матове, плаковане або дубльоване чи таке, що має поглинальний або вiдбивальний шар 10 3
7007 19 80 00 - - - iнше 5 0
7007 21 20 10 - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
7007 21 20 30 - - - - вiтрове скло, необрамлене, для цивiльної авiацiї 0 0
7007 21 20 90 - - - - iнше 8 0
7007 21 80 00 - - - iнше 5 0
7007 29 00 00 - - iнше 5 0
7008 00 20 00 - забарвленi по всiй масi, матовi чи такi, що мають поглинальний або вiдбивальний шар 5 0
7008 00 81 00 - - якi складаються з двох скляних листiв, герметично скрiплених за периметром i роздiлених шаром повiтря чи iнших газiв або вакуумом 10 3
7008 00 89 00 - - iншi 10 3
7009 10 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0
7009 10 00 90 - - iншi 10 3
7009 91 00 00 - - без рам 10 3
7009 92 00 00 - - у рамах 10 3
7010 10 00 00 - ампули 1 0
7010 20 00 00 - пробки, кришки та аналогiчнi вироби 5 0
7010 90 10 10 - - - номiнальною мiсткiстю не бiльш як 0,15 л 6,5 0
7010 90 10 90 - - - iншi 6,5 0
7010 90 21 00 - - - виготовленi iз скляних трубок 5 0
7010 90 31 10 - - - - - пляшки для харчових продуктiв та напоїв з безбарвного скла 0 0
7010 90 31 90 - - - - - iншi 6,5 3
7010 90 41 00 - - - - - - - - 1 л або бiльше 0 0
7010 90 43 00 - - - - - - - - бiльш як 0,33 л, але менш як 1 л 6,5 0
7010 90 45 00 - - - - - - - - 0,15 л або бiльше, але не бiльш як 0,33 л 6,5 0
7010 90 47 00 - - - - - - - - менш як 0,15 л 6,5 0
7010 90 51 00 - - - - - - - - 1 л або бiльше 6,5 0
7010 90 53 00 - - - - - - - - бiльш як 0,33 л, але менш як 1 л 6,5 0
7010 90 55 00 - - - - - - - - 0,15 л або бiльше, але не бiльш як 0,33 л 6,5 0
7010 90 57 00 - - - - - - - - менш як 0,15 л 6,5 0
7010 90 61 00 - - - - - - - 0,25 л або бiльше 6,5 0
7010 90 67 00 - - - - - - - менш як 0,25 л 6,5 0
7010 90 71 10 - - - - - - - не бiльш як 0,15 л 5 0
7010 90 71 90 - - - - - - - iншi 6,5 0
7010 90 79 00 - - - - - - не бiльш як 0,055 л 5 0
7010 90 91 00 - - - - - - з безбарвного скла 6,5 0
7010 90 99 00 - - - - - - з кольорового скла 6,5 0
7011 10 00 00 - для електричного освiтлювального обладнання 10 3
7011 20 00 00 - для електронно-променевих трубок 10 3
7011 90 00 00 - iншi 10 3
7013 10 00 00 - iз склокерамiки 8 3
7013 22 10 00 - - - ручного виготовлення 8 3
7013 22 90 00 - - - механiчного виготовлення 8 3
7013 28 10 00 - - - ручного виготовлення 8 3
7013 28 90 00 - - - механiчного виготовлення 8 3
7013 33 11 00 - - - - огранованi або iнакше оздобленi 8 3
7013 33 19 00 - - - - iншi 8 3
7013 33 91 00 - - - - огранованi або iнакше оздобленi 8 3
7013 33 99 00 - - - - iншi 8 3
7013 37 10 00 - - - iз змiцненого скла 8 3
7013 37 51 00 - - - - - огранованi або iнакше оздобленi 8 3
7013 37 59 00 - - - - - iншi 8 3
7013 37 91 00 - - - - - огранованi або iнакше оздобленi 8 3
7013 37 99 00 - - - - - iншi 8 3
7013 41 10 00 - - - ручного виготовлення 10 5
7013 41 90 00 - - - механiчного виготовлення 10 5
7013 42 00 00 - - iз скла з коефiцiєнтом лiнiйного розширення не бiльш як 5 х 10-6/К в iнтервалi температур вiд 0° C до 300° C 10 5
7013 49 10 00 - - - iз змiцненого скла 10 3
7013 49 91 00 - - - - ручного виготовлення 10 5
7013 49 99 00 - - - - механiчного виготовлення 10 3
7013 91 10 00 - - - ручного виготовлення 10 5
7013 91 90 00 - - - механiчного виготовлення 10 5
7013 99 00 00 - - iншi 10 5
7014 00 00 00 Склянi вироби для сигналiзацiї та оптичнi елементи iз скла (крiм перелiчених у товарнiй позицiї 7015), оптично не обробленi 10 3
7015 10 00 00 - скло для окулярiв, що коригують зiр 10 3
7015 90 00 00 - iншi 10 3
7016 10 00 00 - кубики, квадратики та iншi невеликi склянi форми, на основi чи без неї, для мозаїк або аналогiчних оздоблень 10 3
7016 90 10 00 - - вiтражi та подiбнi вироби 10 3
7016 90 40 00 - - блоки та цегла для будiвництва 10 3
7016 90 70 00 - - iншi 10 3
7017 10 00 00 - з плавленого кварцу або iнших плавлених оксидiв кремнiю 10 3
7017 20 00 00 - з iншого скла з коефiцiєнтом лiнiйного розширення не бiльш як 5 х 10-6/К в iнтервалi температур вiд 0° C до 300° C 10 3
7017 90 00 00 - iнший 10 3
7018 10 11 00 - - - огранованi та полiрованi механiчно 10 3
7018 10 19 00 - - - iншi 10 3
7018 10 30 00 - - вироби, що iмiтують перли 10 3
7018 10 51 00 - - - огранованi та полiрованi механiчно 10 3
7018 10 59 00 - - - iншi 10 3
7018 10 90 00 - - iншi 10 3
7018 20 00 00 - мiкросфери iз скла дiаметром не бiльш як 1 мм 10 3
7018 90 10 00 - - склянi очi; вироби у виглядi невеликих форм iз скла 10 3
7018 90 90 00 - - iншi 10 3
7019 11 00 00 - - скловолокно завдовжки не бiльш як 50 мм 10 3
7019 12 00 00 - - рiвниця 10 3
7019 19 10 00 - - - з ниток 10 3
7019 19 90 00 - - - з волокон 10 3
7019 31 10 00 - - - з ниток 8 3
7019 31 90 00 - - - iншi 8 3
7019 32 10 00 - - - з ниток 3 0
7019 32 90 00 - - - iншi 3 0
7019 39 00 00 - - iншi 10 3
7019 40 00 00 - тканини з рiвницi 10 3
7019 51 00 00 - - завширшки не бiльш як 30 см 10 3
7019 52 00 00 - - завширшки бiльш як 30 см, полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю менш як 250 г/м2, з ниток лiнiйної щiльностi не бiльш як 136 тексiв на одиничну нитку 10 3
7019 59 00 00 - - iншi 10 0
7019 90 00 00 - iншi 10 0
7020 00 05 00 - реакторнi трубки кварцовi i патрони, призначенi для установлення в дифузiйних печах та печах окислення для виробництва напiвпровiдникових матерiалiв 0 0
7020 00 07 00 - - не завершенi у виробництвi 10 3
7020 00 08 00 - - завершенi у виробництвi 10 3
7020 00 10 10 - - - тиглi з плавленого кварцу 2 0
7020 00 10 90 - - - iншi 10 3
7020 00 30 00 - - iз скла з коефiцiєнтом лiнiйного розширення не бiльш як 5 х 10-6/К в iнтервалi температур вiд 0° C до 300° C 10 3
7020 00 80 00 - - iншi 10 3
7101 10 00 00 - перли природнi 5 0
7101 21 00 00 - - необробленi 5 0
7101 22 00 00 - - обробленi 5 0
7102 10 00 00 - несортованi 2 0
7102 21 00 00 - - необробленi або просто розпилянi, розколотi або обдертi 5 0
7102 29 00 00 - - iншi 5 0
7102 31 00 00 - - необробленi або просто розпилянi, розколотi або обдертi 0 0
7102 39 00 10 - - - призначенi для переогранення 10 5
7102 39 00 90 - - - iншi 10 5
7103 10 00 00 - необроблене чи просто розпиляне або пiддане чорновiй обробцi 2 0
7103 91 00 00 - - рубiни, сапфiри i смарагди 2 0
7103 99 00 00 - - iншi 2 0
7104 10 00 00 - кварц п'єзоелектричний 2 0
7104 20 00 00 - iнше, необроблене чи просто розпиляне або пiддане чорновiй обробцi 2 0
7104 90 00 00 - iнше 2 0
7105 10 00 10 - - з природних алмазiв 2 0
7105 10 00 90 - - iншi 5 0
7105 90 00 00 - iншi 5 0
7106 10 00 00 - порошок 2 0
7106 91 00 00 - - у необробленому виглядi 2 0
7106 92 00 00 - - у напiвобробленому виглядi 2 0
7107 00 00 00 Метали недорогоцiннi, плакованi срiблом, напiвобробленi 2 0
7108 11 00 00 - - порошок 2 0
7108 12 00 00 - - в iншому необробленому виглядi 2 0
7108 13 10 00 - - - бруски, дрiт, стрижнi та профiлi; пластини; листи та смужки завтовшки бiльш як 0,15 мм, без урахування будь-якої основи (пiдкладки) 2 0
7108 13 80 10 - - - - труби, трубки та порожнистi бруски 5 0
7108 13 80 90 - - - - iншi 2 0
7108 20 00 00 - монетарне 2 0
7109 00 00 00 Метали недорогоцiннi або срiбло, плакованi золотом, необробленi або напiвобробленi 2 0
7110 11 00 00 - - необроблена або у виглядi порошку 2 0
7110 19 10 00 - - - бруски, дрiт, стрижнi, профiлi; плитки; листи та смужки завтовшки бiльш як 0,15 мм, без урахування будь-якої основи (пiдкладки) 2 0
7110 19 80 00 - - - iнша 2 0
7110 21 00 00 - - необроблений або у виглядi порошку 2 0
7110 29 00 00 - - iнший 2 0
7110 31 00 00 - - необроблений або у виглядi порошку 2 0
7110 39 00 00 - - iнший 2 0
7110 41 00 00 - - необробленi або у виглядi порошку 2 0
7110 49 00 00 - - iншi 2 0
7111 00 00 00 Метали недорогоцiннi, срiбло або золото, плакованi платиною, необробленi або напiвобробленi 5 0
7112 30 00 00 - зола з вмiстом дорогоцiнних металiв або сполук дорогоцiнних металiв 2 0
7112 91 00 00 - - золота, а також металiв, плакованих золотом, за винятком вiдходiв iз вмiстом iнших дорогоцiнних металiв 2 0
7112 92 00 00 - - платини, а також металiв, плакованих платиною, за винятком вiдходiв iз вмiстом iнших дорогоцiнних металiв 2 0
7112 99 00 00 - - iншi 2 0
7113 11 00 00 - - iз срiбла, що має або не має покриття, плакованого або неплакованого iншими дорогоцiнними металами 10 Binding (Зв'язування)
7113 19 00 00 - - з iнших дорогоцiнних металiв, що мають або не мають покриття, плакованих або неплакованих дорогоцiнними металами 10 Binding (Зв'язування)
7113 20 00 00 - з недорогоцiнних металiв, плакованих дорогоцiнними металами 10 Binding (Зв'язування)
7114 11 00 00 - - iз срiбла, що має чи не має покриття, плакованого або неплакованого iншими дорогоцiнними металами 10 Binding (Зв'язування)
7114 19 00 00 - - з iнших дорогоцiнних металiв, що мають або не мають покриття, плакованих чи неплакованих дорогоцiнними металами 10 Binding (Зв'язування)
7114 20 00 00 - з недорогоцiнних металiв, плакованих дорогоцiнними металами 10 Binding (Зв'язування)
7115 10 00 00 - каталiзатори у формi сiтки з дроту або решiтки з платини 0 0
7115 90 00 10 - - з дорогоцiнних металiв 10 Binding (Зв'язування)
7115 90 00 90 - - з металiв, плакованих дорогоцiнними металами 10 Binding (Зв'язування)
7116 10 00 00 - з природних або культивованих перлiв 10 Binding (Зв'язування)
7116 20 11 00 - - намисто, браслети та iншi вироби з природного, дорогоцiнного або напiвдорогоцiнного камiння, просто нанизаного, без застiбок або iнших пристосувань 10 Binding (Зв'язування)
7116 20 80 00 - - iншi 10 Binding (Зв'язування)
7117 11 00 00 - - запонки та заколки 5 Binding (Зв'язування)
7117 19 00 01 - - - такi, що мають частини iз скла 10 Binding (Зв'язування)
7117 19 00 10 - - - - позолоченi, покритi срiблом або покритi гальванiчним способом платиною 5 0
7117 19 00 90 - - - - iншi 10 3
7117 90 00 00 - iншi 10 Binding (Зв'язування)
7118 10 00 00 - монети (крiм золотих), якi не можуть бути законним платiжним засобом 5 0
7118 90 00 00 - iншi 5 0
7201 10 11 00 - - - з масовою часткою кремнiю 1 % або менше 5 0
7201 10 19 00 - - - з масовою часткою кремнiю понад 1 % 5 0
7201 10 30 00 - - з масовою часткою марганцю понад 0,1 %, але не бiльш як 0,4 % 5 0
7201 10 90 00 - - з масовою часткою марганцю менш як 0,1 % 5 0
7201 20 00 00 - чавун переробний нелегований з масовою часткою фосфору понад 0,5 % 5 0
7201 50 10 00 - - чавун переробний легований з масовою часткою титану понад 0,3 %, але не бiльш як 1 %, i ванадiю понад 0,5 %, але не бiльш як 1 % 5 0
7201 50 90 00 - - iнший 5 0
7202 11 20 00 - - - у гранулах розмiром не бiльш як 5 мм та з масовою часткою марганцю понад 65 % 3 0
7202 11 80 00 - - - iнший 5 0
7202 19 00 00 - - iнший 5 0
7202 21 00 00 - - з масовою часткою кремнiю понад 55 % 3 0
7202 29 10 00 - - - з масовою часткою магнiю 4 % або бiльше, але не бiльш як 10 % 3 0
7202 29 90 00 - - - iнший 3 0
7202 30 00 00 - феросилiкомарганець 3 0
7202 41 10 00 - - - з масовою часткою вуглецю понад 4 %, але не бiльш як 6 % 0 0
7202 41 90 00 - - - з масовою часткою вуглецю понад 6 % 0 0
7202 49 10 00 - - - з масовою часткою вуглецю не бiльш як 0,05 % 3 0
7202 49 50 00 - - - з масовою часткою вуглецю понад 0,05 %, але не бiльш як 0,5 % 0 0
7202 49 90 00 - - - з масовою часткою вуглецю понад 0,5 %, але не бiльш як 4 % 3 0
7202 50 00 00 - феросилiкохром 2 0
7202 60 00 00 - феронiкель 3 0
7202 70 00 00 - феромолiбден 2 0
7202 80 00 00 - феровольфрам та феросилiковольфрам 3 0
7202 91 00 00 - - феротитан i феросилiкотитан 2 0
7202 92 00 00 - - ферованадiй 2 0
7202 93 00 00 - - феронiобiй 2 0
7202 99 10 00 - - - ферофосфор 3 0
7202 99 30 00 - - - феросилiкомагнiй 3 0
7202 99 80 00 - - - iнший 3 0
7203 10 00 00 - продукти прямого вiдновлення залiзної руди 5 0
7203 90 00 00 - iншi 5 0
7204 10 00 00 - вiдходи та брухт ливарного чавуну 5 0
7204 21 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 8 % або бiльше 5 0
7204 21 90 00 - - - iншої 5 0
7204 29 00 00 - - iншi 0 0
7204 30 00 00 - вiдходи та брухт чорних металiв, лудженi 0 0
7204 41 10 00 - - - токарна стружка, обрiзки, уламки, вiдходи фрезерного виробництва та ошурки 0 0
7204 41 91 00 - - - - пакетованi 0 0
7204 41 99 00 - - - - iншi 0 0
7204 49 10 00 - - - подрiбненi (рiзанi) 5 0
7204 49 30 00 - - - - пакетованi 5 0
7204 49 90 00 - - - - iншi 5 0
7204 50 00 00 - зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки) 0 0
7205 10 00 00 - гранули 5 0
7205 21 00 00 - - з легованої сталi 5 0
7205 29 00 00 - - iншi 5 0
7206 10 00 00 - зливки 0 0
7206 90 00 00 - iншi 5 0
7207 11 11 00 - - - - з автоматної сталi 0 0
7207 11 14 00 - - - - - завтовшки не бiльш як 130 мм 0 0
7207 11 16 00 - - - - - завтовшки понад 130 мм 0 0
7207 11 90 00 - - - кованi 0 0
7207 12 10 00 - - - катанi або одержанi безперервним литтям 0 0
7207 12 90 00 - - - кованi 0 0
7207 19 12 00 - - - - катанi або одержанi безперервним литтям 0 0
7207 19 19 00 - - - - кованi 0 0
7207 19 80 00 - - - iншi 0 0
7207 20 11 00 - - - - з автоматної сталi 0 0
7207 20 15 00 - - - - - вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 % 0 0
7207 20 17 00 - - - - - вуглецю 0,6 % або бiльше 0 0
7207 20 19 00 - - - кованi 0 0
7207 20 32 00 - - - катанi або одержанi безперервним литтям 0 0
7207 20 39 00 - - - кованi 0 0
7207 20 52 00 - - - катанi або одержанi безперервним литтям 0 0
7207 20 59 00 - - - кованi 0 0
7207 20 80 00 - - iншi 0 0
7208 10 00 00 - у рулонах, без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, з рельєфним малюнком