Документ скасований: Постанова КМУ № 719 від 17.08.2020

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 24 липня 2019 р. N 678


Про внесення змiн до пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2019 р. N 624

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2019 р. N 624 "Питання запровадження спецiального мита на окремi товари походженням з Росiйської Федерацiї, що ввозяться на митну територiю України" такi змiни:

     1) пiдпункт 2 викласти у такiй редакцiї:

     "2) для газiв скраплених за кодами згiдно з УКТЗЕД 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00 та вуглеводнiв за кодом згiдно з УКТЗЕД 2901 10 00 10, що ввозяться на митну територiю України у митному режимi iмпорту:

     з 1 серпня 2019 р. - 1,75 вiдсотка;

     з 1 жовтня 2019 р. - 3 вiдсотки.";

     2) доповнити пункт абзацом такого змiсту:

     "У разi неможливостi достовiрно встановити країну походження товарiв, щодо яких застосовується спецiальне мито згiдно з цим пунктом, такi товари випускаються у вiльний обiг на митнiй територiї України за умови сплати спецiального мита за визначеними цим пунктом ставками.".

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України В. ГРОЙСМАН

Iнд. 67

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.