ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Митного кодексу України щодо вiдтермiнування застосування штрафних санкцiй за порушення порядку ввезення транспортних засобiв на митну територiю України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Роздiл XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., NN 44 - 48, ст. 552) доповнити пунктом 94 такого змiсту:

     "94. Тимчасово, до 31 грудня 2019 року включно, вiдновити дiю пунктiв 92 та 93 цього роздiлу".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Тимчасово, до 31 грудня 2019 року включно, особи, вiдповiдальнi за дотримання умов (вимог) митних режимiв тимчасового ввезення або транзиту щодо транспортних засобiв особистого користування, що класифiкуються за кодом товарної позицiї 8703 згiдно з УКТ ЗЕД, ввезених на митну територiю України, звiльняються вiд адмiнiстративної вiдповiдальностi, передбаченої:

     частиною четвертою статтi 469 Митного кодексу України;

     частинами шостою i сьомою (в частинi керування транспортним засобом, не зареєстрованим або не перереєстрованим в Українi в установленому порядку) та частинами восьмою i дев'ятою (в частинi керування транспортним засобом, щодо якого порушено обмеження, встановленi Митним кодексом України) статтi 121 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
12 вересня 2019 року
N 73-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.