ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Кримiнального кодексу України та Кримiнального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бiзнес

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     1) статтю 205 виключити;

     2) у статтi 212:

     абзац другий частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "карається штрафом вiд трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв";

     абзац другий частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "карається штрафом вiд п'яти тисяч до семи тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв";

     у примiтцi слова "тисячу", "три тисячi" та "п'ять тисяч" замiнити вiдповiдно словами "три тисячi", "п'ять тисяч" та "сiм тисяч".

     2. В абзацi першому частини третьої статтi 216 Кримiнального процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88) цифри "205" виключити.

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
18 вересня 2019 року
N 101-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.