КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 6 листопада 2019 р. N 917


Про внесення змiни до пункту 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 травня 2019 р. N 535

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести змiну до пункту 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 травня 2019 р. N 535 "Про внесення змiн до перелiку товарiв, заборонених до ввезення на митну територiю України, що походять з Росiйської Федерацiї" (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 51, ст. 1737), замiнивши слова i цифри "з 1 березня 2020 року" словами i цифрами "з 20 листопада 2019 року".

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України О. ГОНЧАРУК

Iнд. 21

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.