ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосування статей 470 та 481

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Роздiл XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., NN 44 - 48, ст. 552) доповнити пунктом 95 такого змiсту:

     "95. Установити, що:

     вчинення порушень митних правил, передбачених частинами п'ятою та шостою статтi 470 цього Кодексу, виявлених у перiод з 22 серпня по 31 грудня 2019 року включно, тягне за собою застосування адмiнiстративного стягнення, передбаченого частиною третьою зазначеної статтi;

     вчинення порушень митних правил, передбачених частинами п'ятою та шостою статтi 481 цього Кодексу, виявлених у перiод з 22 серпня по 31 грудня 2019 року включно, тягне за собою застосування адмiнiстративного стягнення, передбаченого частиною третьою зазначеної статтi".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
19 грудня 2019 року
N 395-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.