ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до роздiлу IX "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про публiчнi закупiвлi" щодо забезпечення можливостi закупiвель лiкарських засобiв та медичних виробiв спецiалiзованими органiзацiями, що здiйснюють закупiвлi

     Верховна Рада України постановляє:

     1. У пунктi 2 роздiлу IX "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про публiчнi закупiвлi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 9, ст. 89 iз наступними змiнами) цифри i слова "31 березня 2020 року" замiнити цифрами i словами "30 квiтня 2020 року включно".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
16 сiчня 2020 року
N 475-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.