МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

20.02.2020 N 85


Про затвердження Змiн до Класифiкатора умов поставки та Класифiкатора документiв

     З метою вдосконалення та актуалiзацiї вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, наказую:

     1. Затвердити Змiни до Класифiкатора умов поставки та Класифiкатора документiв, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (iз змiнами), що додаються.

     2. Державнiй митнiй службi України:

     в установленому порядку забезпечити оприлюднення цього наказу;

     доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.

     3. Цей наказ набирає чинностi через 10 днiв з моменту його оприлюднення.

     4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної митної служби України Нефьодова М. Є.

Мiнiстр Оксана МАРКАРОВА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
20 лютого 2020 року N 85

Змiни до Класифiкатора умов поставки та Класифiкатора документiв

     1. У Класифiкаторi умов поставки назву лiтерного коду умови поставки "DPU" викласти у такiй редакцiї:

"

DPU Поставка в мiсцi з розвантаженням (..... назване мiсце призначення)

".

     2. У Класифiкаторi документiв:

     1) роздiл 5 "Документи та вiдомостi, що пiдтверджують дотримання обмежень, встановлених законами України, щодо перемiщення окремих товарiв через митний кордон України" пiсля позицiї "5012" доповнити новою позицiєю такого змiсту:

"

5013 документ (комплектувальна вiдомiсть, специфiкацiя тощо), що мiстить вiдомостi про товари, на який посилається дозвiльний документ Держекспортконтролю

";

     2) роздiл 8 "Документи, що пiдтверджують право на пiльги iз сплати митних платежiв, на застосування повного чи часткового звiльнення вiд сплати митних платежiв вiдповiдно до обраного митного режиму; що пiдтверджують сплату митних платежiв; що пiдтверджують змiну термiнiв сплати митних платежiв" доповнити новими позицiями такого змiсту:

"

8040 рiшення Верховної Ради України, Президента України про надання Україною гуманiтарної допомоги
8041 рiшення Мiнiстерства соцiальної полiтики України про визнання вантажiв (коштiв, у тому числi в iноземнiй валютi, виконаних робiт, наданих послуг) гуманiтарною допомогою
8042 рiшення Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласної державної адмiнiстрацiї, Київської, Севастопольської мiської державної адмiнiстрацiї про визнання вантажiв, легкових автомобiлiв гуманiтарною допомогою

".

Директор Департаменту митної полiтики Олександр МОСКАЛЕНКО
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.