КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 8 квiтня 2020 р. N 268


Про внесення змiни у додаток 1 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 грудня 2019 р. N 1109

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести змiну у додаток 1 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 грудня 2019 р. N 1109 "Про затвердження перелiкiв товарiв, експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню, та квот на 2020 рiк" (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 3, ст. 154, N 25, ст. 941, N 26, ст. 973) - iз змiнами, внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 квiтня 2020 р. N 260, доповнивши примiтки до нього пунктом 5 такого змiсту:

     "5. Вивезення за межi митної територiї України в митному режимi реекспорту вiдповiдно до вимог Митного кодексу України товарiв, у тому числi продуктiв переробки, виготовлених у митному режимi переробки товарiв на митнiй територiї України, на пiдставi зовнiшньоекономiчних договорiв, якi не передбачають перехiд права власностi вiд українських суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi iноземним суб'єктам господарської дiяльностi, здiйснюється без лiцензiй.".

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 67

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.