КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 06 травня 2020 р. N 350


Деякi питання закупiвлi лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них, що закуповуються у 2020 роцi

     Вiдповiдно до пунктiв 38, 381 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України, частини третьої статтi 54 Основ законодавства України про охорону здоров'я Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити такi, що додаються:

     перелiк лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них, що закуповуються на виконання вiдповiдних угод (договорiв), укладених особою, уповноваженою на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я для виконання програм та здiйснення централiзованих заходiв з охорони здоров'я за напрямами використання бюджетних коштiв у 2020 роцi;

     перелiк лiкарських засобiв та медичних виробiв, що закуповуються на пiдставi угод щодо закупiвлi iз спецiалiзованими органiзацiями, якi здiйснюють закупiвлi за напрямами використання бюджетних коштiв у 2020 роцi.

     2. Установити, що:

     для цiлей цiєї постанови термiн "медичний вирiб" застосовується до будь-яких виробiв (товарiв), внесених до перелiкiв, затверджених цiєю постановою;

     вимоги щодо повної комплектацiї медичних виробiв зазначаються в iнформацiї про технiчнi, якiснi та кiлькiснi характеристики предмета закупiвлi (медико-технiчнi (технiчнi) вимоги).

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 6 травня 2020 р. N 350

ПЕРЕЛIК
лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них, що закуповуються на виконання вiдповiдних угод (договорiв), укладених особою, уповноваженою на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я для виконання програм та здiйснення централiзованих заходiв з охорони здоров'я за напрямами використання бюджетних коштiв у 2020 роцi

1. Хiмiотерапевтичнi препарати, радiофармпрепарати та препарати супроводу для лiкування онкологiчних хворих

Мiжнародна непатентована назва лiкарського засобу Форма випуску Дозування Примiтка
Препарати для лiкування онкологiчних та онкогематологiчних хворих
Азацитидин ампули, флакони, шприци 100 мг  
Бiкалутамiд таблетки, капсули, драже 50 мг  
Бiкалутамiд -"- 150 мг  
Блеомiцин ампули, флакони, шприци 15 мг  
Вiнкристин -"- 1 мг  
Вiнорельбiн -"- 50 мг  
Гемцитабiн -"- 200 мг  
Гемцитабiн -"- 1000 мг  
Гозерелiн -"- 10,8 мг  
Гозерелiн -"- 3,6 мг  
Дакарбазин -"- 200 мг  
Доксорубiцин -"- 50 мг  
Доцетаксел -"- 80 мг  
Доцетаксел -"- 20 мг  
Екземестан таблетки, капсули, драже 25 мг  
Етопозид ампули, флакони, шприци 100 мг  
Iринотекан -"- 100 мг  
Капецитабiн таблетки, капсули, драже 150 мг  
Капецитабiн -"- 500 мг  
Кислота золедронова ампули, флакони, шприци 4 мг  
Летрозол таблетки, капсули, драже 2,5 мг  
Метотрексат ампули, флакони, шприци 50 мг  
Паклiтаксел -"- 100 мг  
Топотекан -"- 4 мг  
Трастузумаб -"- 150 мг  
Фiлграстим -"- 48 млн. МО  
Флуороурацил -"- 500 мг  
Циклофосфамiд -"- 1000 мг  
Цисплатин -"- 50 мг  
Цисплатин -"- 100 мг  
Метотрексат -"- 1000 мг  
Паклiтаксел -"- 30 мг  
Доксорубiцин -"- 100 мг  
Iринотекан -"- 300 мг  
Кальцiю фолiнат -"- 100 мг  
Кальцiю фолiнат -"- 50 мг  
Карбоплатин -"- 150 мг  
Карбоплатин -"- 450 мг  
Епiрубiцин -"- 50 мг  
Епiрубiцин -"- 10 мг  
Iфосфамiд -"- 1000 мг  
Iнтерферон альфа-2b -"- 3 млн. МО  
Натрiю йодид (131I) розчин для iн'єкцiй 4000 МБк  
Натрiю йодид (131I) капсули твердi 4000 МБк  
Самарiй (153Sm) лексидронам розчин для iн'єкцiй 2000 МБк у флаконах об'ємом по 10 мл  
Технецiй (99mTc) пертехнетат генератор радiонуклiдiв (шляхом елюацiї з генератора 99mTc одержують розчин у флаконi) 15000 МБк  
Тамоксифен таблетки, капсули, драже 20 мг  
Месна ампули, флакони, шприци 400 мг  
Оксалiплатин -"- 50 мг  
Оксалiплатин -"- 100 мг  
Аспарагiназа -"- 10000 МО  
Пегаспаргаза -"- 3750 МО  
Бендамустин -"- 25 мг  
Бендамустин -"- 100 мг  
Бортезомiб -"- 1 мг  
Бортезомiб -"- 3,5 мг  
Ванкомiцин -"- 500 мг  
Вiнбластин -"- 10 мг  
Вориконазол таблетки, капсули, драже 200 мг  
Гiдроксикарбамiд -"- 500 мг  
Етопозид ампули, флакони, шприци 200 мг  
Iдарубiцин -"- 5 мг  
Кальцiю фолiнат -"- 30 мг  
Ломустин таблетки, капсули, драже 40 мг  
Мiтоксантрон ампули, флакони, шприци 20 мг  
Мелфалан таблетки, капсули, драже 2 мг  
Пiперащилiн/ тазобактам ампули, флакони, шприци 4500 мг (4000 мг/ 500 мг)  
Прокарбазин таблетки, капсули, драже 50 мг  
Пеметрексед ампули, флакони, шприци 100 мг  
Пеметрексед -"- 500 мг  
Ритуксимаб ампули, флакони, шприци 100 мг  
Ритуксимаб -"- 500 мг  
Сунiтiнiб або пазопанiб таблетки, капсули, драже 12,5 мг або 400 мг для лiкування раку нирки. Розрахунок у 12-тижневих курсах
Талiдомiд таблетки, капсули, драже 100 мг  
Флударабiн ампули, флакони, шприци 50 мг  
Циклофосфамiд -"- 500 мг  
Цитарабiн -"- 1000 мг  
Цитарабiн -"- 100 мг  
Вориконазол -"- 200 мг  
Кладрибiн розчин для iн'єкцiй 10 мг  
Хлорамбуцил таблетки, капсули, драже 2 мг  
Даунорубiцин флакони 20 мг  
Леналiдомiд таблетки, капсули, драже 10 мг  
Леналiдомiд -"- 25 мг  
6-Меркаптопурин -"- 50 мг  
Амфотерицин В-лiпiдний комплекс ампули, флакони, шприци 50 мг  
Лiкарськi засоби для лiкування хворих на хронiчний мiєлоїдний лейкоз
Iматинiб таблетки, капсули, драже 100 мг  
Iматинiб -"- 400 мг  
Нiлотинiб -"- 200 мг  
Бозутинiб -"- 100 мг  
Бозутинiб -"- 500 мг  
Дазатинiб -"- 50 мг  
Дазатинiб -"- 70 мг  

2. Лiкарськi засоби та медичнi вироби для лiкування дiтей, хворих на онкологiчнi та онкогематологiчнi захворювання

Лiкарськi засоби для лiкування дiтей, хворих на онкологiчнi та онкогематологiчнi захворювання

Мiжнародна непатентована назва лiкарського засобу Форма випуску Дозування Примiтка
Амфотерицин В лiпiдний комплекс ампули, флакони 50 мг  
Амфотерицин В лiпосомальний -"- 50 мг  
Антитимоцитарний глобулiн кiнський -"- 250 мг  
Антитимоцитарний глобулiн кролячий -"- 25 мг  
Аспарагiназа ампули, флакони, шприци 10 000 МО  
Ацикловiр -"- 250 мг  
Блеомiцин ампули, флакони 15 мг (15 МО)  
Бусульфан таблетки, капсули, драже 2 мг  
Бусульфан ампули, флакони 60 мг  
Ванкомiцин -"- 500 мг  
Вiнкристин ампули, флакони, шприци 1 мг  
Вiнорельбiн -"- 10 мг  
Вориконазол -"- 200 мг  
Вориконазол таблетки, капсули, драже 200 мг  
Ганцикловiр ампули, флакони, шприци 500 мг  
Гемцитабiн -"- 1000 мг  
Гiдрокортизон -"- 100 мг  
Дакарбазин ампули, флакони 100 мг  
Дакарбазин -"- 200 мг  
Дактиномiцин ампули, флакони, шприци 0,5 мг  
Даптомiцин -"- 350 мг  
Доксорубiцин -"- 50 мг  
Доксорубiцин ампули, флакони, шприци 10 мг  
Еритропоетин (епоетин-альфа) -"- 10 000 МО  
Еритропоетин (епоетин-альфа) -"- 20 000 МО  
Еритропоетин (епоетин-альфа) -"- 40 000 МО  
Етопозид -"- 200 мг  
Iдарубiцин -"- 5 мг  
Iзотретиноїн таблетки, капсули, драже 20 мг  
Iзотретиноїн -"- 10 мг  
Iматинiб -"- 400 мг  
Iматинiб -"- 100 мг  
Iмiпенем у комбiнацiї з циластатином ампули, флакони, шприци 500 мг/500 мг  
Iмуноглобулiн людини нормальний для внутрiшньовенного введення -"- 2,5 г (5%) або 5 г (10%) по 50 мл  
Iринотекан -"- 40 мг  
Iтраконазол -"- 150 мл (10 мг/мл)  
Iфосфамiд -"- 1000 мг  
Кальцiю фолiнат -"- 30 мг  
Карбоплатин -"- 50 мг  
Каспофунгiн -"- 50 мг  
Колiстиметат натрiю -"- 2 000 000 МО  
Ленограстим -"- 33,6 млн. МО  
Лiнезолiд розчин для iнфузiй у системах 300 мл (2 мг/мл)  
Лiнезолiд розчин для iнфузiй 300 мл (2 мг/мл)  
Лiнезолiд -"- 100 мл (2 мг/мл)  
Ломустин таблетки, капсули, драже 40 мг  
Мелфалан ампули, флакони, шприци 50 мг  
Меркаптопурин таблетки, капсули, драже 50 мг  
Меропенем ампули, флакони, шприци 500 мг  
Месна -"- 400 мг  
Метилпреднiзолон -"- 500 мг  
Метотрексат таблетки, капсули, драже 2,5 мг  
Метотрексат ампули, флакони, шприци 1000 мг  
Метотрексат -"- 5000 мг  
Метотрексат -"- 25 мг/мл по 2 мл  
Метотрексат -"- 10 мг/мл по 5 мл  
Мiкафунгiн -"- 100 мг  
Мiкафунгiн -"- 50 мг  
Мiтоксантрон ампули, флакони 10 мг  
Мiтоксантрон -"- 20 мг  
Моксифлоксацин -"- 400 мг/250 мл  
Морфiна сульфат розчин оральний, флакони 2 мг/мл  
Нiлотинiб таблетки, капсули, драже 200 мг  
Ондансетрон ампули, флакони, шприци 4 мг  
Пегаспаргаза -"- 3750 МО  
Пегфiлграстим ампули, флакони, шприци 6 мг/0,6 мл  
Пiперацилiн/ тазобактам -"- 4 г/0,5 г  
Посаконазол -"- 105 мл (40 мг/мл)  
Прокарбазин таблетки, капсули 50 мг  
Ритуксимаб ампули, флакони, шприци 100 мг  
Ритуксимаб -"- 500 мг  
Сульбактам / цефаперазон -"- 0,5 г/0,5 г  
Тайгециклiн флакони 50 мг  
Такролiмус таблетки, капсули, драже 0,5 мг  
Такролiмус -"- 1 мг  
Такролiмус -"- 5 мг  
Такролiмус ампули, флакони, шприци 5 мг/мл  
Тейкопланiн -"- 400 мг  
Темозоломiд -"- 100 мг  
Темозоломiд таблетки, капсули, драже 20 мг  
Темозоломiд -"- 100 мг  
Тiогуанiн -"- 40 мг  
Топотекан ампули, флакони, шприци 4 мг  
Треосульфан -"- 1 г  
Треосульфан -"- 5 г  
Третиноїн таблетки, капсули, драже 10 мг  
Тiотепа ампули, флакони 100 мг  
Фiлграстим ампули, флакони, шприци 30 млн. МО  
Флударабiн -"- 50 мг  
Флуконазол ампули, флакони 2 мг/мл (по 100 мл)  
Фосфомiцин ампули, флакони, шприци 2 г  
Цефепiм -"- 1000 мг  
Циклоспорин флакони, розчин оральний 5000 мг  
Циклоспорин ампули, флакони, шприци 50 мг  
Циклоспорин таблетки, капсули, драже 25 мг  
Циклоспорин -"- 50 мг  
Циклоспорин -"- 100 мг  
Циклофосфамiд -"- 50 мг  
Циклофосфамiд ампули, флакони, шприци 1000 мг  
Циклофосфамiд ампули, флакони 200 мг  
Цисплатин ампули, флакони, шприци 50 мг  
Цитарабiн -"- 100 мг  
Цитарабiн -"- 1000 мг  

Медичнi вироби для лiкування дiтей, хворих на онкологiчнi та онкогематологiчнi захворювання

Назва медичного виробу Одиниця вимiру Примiтка
Фiльтр або пристрiй для видалення лейкоцитiв з тромбоконцентрату (для прилiжкового використання) штук  
Фiльтр для iнфузiй (96-годиннi) -"-  
Фiльтр або пристрiй для видалення лейкоцитiв з еритроцитарної маси (для прилiжкового використання) -"-  
Стабiлiзатор SAG-M, пакети з розчином, 100 мл -"-  
Подвiйний контейнер PLASMAFLEX/BLUEFLEX до апарата Macotronic, або еквiвалент -"-  
Контейнер для крiозаморожування -"-  
Контейнер з розчином антикоагулянту АЦД-А для апарата аферезу -"-  
Контейнер для збору кiсткового мозку -"-  
Комплект C5L тромбоцитаферезу (строк зберiгання 5 дiб) комплектiв  
Комплект C4L тромбоцитаферезу (строк зберiгання 5 дiб) комплектiв  
Комплект для збору Optia до системи аферезу SpectraOptia, або еквiвалент -"-  
Комплект для аферезу "Amicus" МНК з двоголковим доступом, або еквiвалент -"-  
Комплект для автоматичного цитаферезу клiтин кровi до клiтинного сепаратора Amicus одноголковий, або еквiвалент -"-  
Комплект для автоматичного цитаферезу клiтин кровi до клiтинного сепаратора Amicus двоголковий, або еквiвалент -"-  
Комплект TrimaAccel для тромбоцитiв LRS, плазми та еритроцитiв до системи автоматичного збору компонентiв кровi TrimaAccel, або еквiвалент -"-  
Комплект S5L тромбоцитаферезу, одноголкове пiдключення, або еквiвалент -"-  
Комплект PIR до сепаратора клiтин кровi COM.TEC, або еквiвалент -"-  
Комплект C4Y збору лiмфоцитiв або периферiйних стовбурових клiтин кровi до сепаратора клiтин кровi COM.TEC, або еквiвалент -"-  
Набiр для катетеризацiї центральних вен двоходовий педiатричний 5 Fr ВВraun, або еквiвалент штук  
Набiр для катетеризацiї центральних вен двоходовий 7 Fr ВВraun, або еквiвалент -"-  
Набiр для катетеризацiї центральних вен двоходовий 7 Fr типу Hickman®, або еквiвалент -"-  
Набiр для катетеризацiї центральних вен двоходовий 4-5 Fr типу Broviac, або еквiвалент -"-  
Набiр для катетеризацiї центральних вен двоходовий 6-7 Fr типу Broviac, або еквiвалент -"-  
Портований центральний венозний катетер типу Port-a-Cath, або еквiвалент 5 Fr -"-  
Портований центральний венозний катетер типу Port-a-Cath, або еквiвалент 6,5 Fr штук  
Портований центральний венозний катетер типу Port-a-Cath, або еквiвалент 7 Fr -"-  
Голка Груббера -"-  

3. Лiкарськi засоби для забезпечення дiтей, хворих на гемофiлiю типiв А або В або хворобу Вiллебранда

Мiжнародна непатентована назва лiкарського засобу Форма випуску Дозування Примiтка
Фактор коагуляцiї кровi VIII (рекомбiнантний) флакони 250 МО лiкування дiтей з гемофiлiєю типу А
Фактор коагуляцiї кровi VIII (рекомбiнантний) -"- 500 МО -"-
Фактор коагуляцiї кровi VIII (рекомбiнантний) -"- 1000 МО -"-
Фактор коагуляцiї кровi VIII (рекомбiнантний) -"- 1500 МО -"-
Фактор VIII коагуляцiї кровi людини (плазмовий) -"- 250 МО -"-
Фактор VIII коагуляцiї кровi людини (плазмовий) -"- 500 МО -"-
Фактор VIII коагуляцiї кровi людини (плазмовий) -"- 1000 МО -"-
Фактор IX коагуляцiї кровi людини (рекомбiнантний) -"- 500 МО лiкування дiтей з гемофiлiєю типу В
Фактор IX коагуляцiї кровi людини (плазмовий) -"- 500 МО та/або 600 МО -"-
Фактор IX коагуляцiї кровi людини (рекомбiнантний) -"- 1000 МО -"-
Фактор IX коагуляцiї кровi людини (плазмовий) -"- 1000 МО та/або 1200 МО -"-
Фактор коагуляцiї кровi людини VIII та фактор Вiллебранда людини флакони 500 МО лiкування та профiлактика дiтей з хворобою Вiллебранда 3-го типу
Фактор коагуляцiї кровi людини VIII та фактор Вiллебранда людини -"- 1000 МО -"-
Фактор VIII коагуляцiї кровi людини (плазмовий) -"- 1000 МО лiкування дiтей з iнгiбiторною формою гемофiлiї типу A або B
Ептаког-альфа (рекомбiнантний фактор згортання кровi VIIа) -"- 2 мг (100 КМО) -"-
Ептаког-альфа (рекомбiнантний фактор згортання кровi VIIа) -"- 5 мг (250 КМО) -"-
Антиiнгiбiторний коагулянтний комплекс -"- 500 МО -"-
Антиiнгiбiторний коагулянтний комплекс -"- 1000 МО -"-
Емiцизумаб -"- 30 мг -"-
Емiцизумаб -"- 60 мг -"-
Емiцизумаб -"- 105 мг -"-
Десмопресин ампули, флакони, шприци 15 мкг/мл, 1 мл лiкування дiтей з хворобою Вiллебранда 1-го та 2-го типу та легкої форми гемофiлiї типу A
Фактор коагуляцiї кровi людини VIII та фактор Вiллебранда людини флакони 500 МО лiкування дiтей з хворобою Вiллебранда 2-го типу
Фактор коагуляцiї кровi людини VIII та фактор Вiллебранда людини -"- 1000 МО -"-

4. Лiкарськi засоби для забезпечення дорослих, хворих на гемофiлiю типiв А або В або хворобу Вiллебранда

Мiжнародна непатентована назва лiкарського засобу Форма випуску Дозування Примiтка
Фактор коагуляцiї кровi людини VIII (плазмовий) ампули, флакони, шприци 500 МО лiкування хворих з гемофiлiєю типу А
Фактор коагуляцiї кровi людини VIII (плазмовий) -"- 1000 МО -"-
Фактор коагуляцiї кровi людини VIII (рекомбiнантний) -"- 500 МО -"-
Фактор коагуляцiї кровi людини VIII (рекомбiнантний) -"- 1000 МО -"-
Фактор коагуляцiї кровi людини VIII (рекомбiнантний) -"- 1500 МО -"-
Фактор коагуляцiї кровi людини VIII (рекомбiнантний) -"- 2000 МО -"-
Фактор коагуляцiї кровi людини VIII (рекомбiнантний) -"- 3000 МО -"-
Фактор коагуляцiї кровi людини IХ (плазмовий) -"- 500 МО та/або 600 МО лiкування хворих з гемофiлiєю типу В
Фактор коагуляцiї кровi людини IХ (плазмовий) -"- 1000 МО та/або 1200 МО -"-
Фактор коагуляцiї кровi людини IХ (рекомбiнантний) -"- 500 МО -"-
Фактор коагуляцiї кровi людини IХ (рекомбiнантний) -"- 1000 МО -"-
Фактор коагуляцiї кровi людини VIII та фактор Вiллебранда (iз спiввiдношенням факторiв 1 до 0,75 i бiльше) -"- 500 МО лiкування хворих з хворобою Вiллебранда
Фактор коагуляцiї кровi людини VIII та фактор Вiллебранда (iз спiввiдношенням факторiв 1 до 0,75 i бiльше) ампули, флакони, шприци 1000 МО лiкування хворих з хворобою Вiллебранда
Фактор коагуляцiї кровi людини VIII та фактор Вiллебранда (iз спiввiдношенням факторiв 1 до 1 i бiльше) -"- 500 МО -"-
Фактор коагуляцiї кровi людини VIII та фактор Вiллебранда (iз спiввiдношенням факторiв 1 до 1 i бiльше) -"- 1000 МО -"-
Ептаког-альфа активований (рекомбiнантний фактор VIIа) -"- 2 мг (100 КМО) лiкування хворих з iнгiбiторною формою гемофiлiї типу A або B
Ептаког-альфа активований (рекомбiнантний фактор VIIа) -"- 5 мг (250 КМО) -"-
Антиiнгiбiторний коагулянтний комплекс -"- 500 МО -"-
Антиiнгiбiторний коагулянтний комплекс -"- 1000 МО -"-
Десмопресин -"- 15 мкг/мл, 1 мл лiкування хворих з хворобою Вiллебранда 1-го та 2-го типу та легкої форми гемофiлiї типу A

5. Лiкарськi засоби та медичнi вироби для закладiв охорони здоров'я для забезпечення лiкування хворих iз серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями

Лiкарськi засоби для забезпечення лiкування хворих з iнфарктом мiокарда за програмою медичних гарантiй у закладах охорони здоров'я, якi надають вторинну (спецiалiзовану) i третинну (високоспецiалiзовану) медичну допомогу

Мiжнародна непатентована назва лiкарського засобу Форма випуску Дозування Примiтка
Тикагрелор таблетки, капсули, драже 90 мг  
Фондапаринукс натрiю ампули, флакони, шприци 0,5 мл (2,5 мг/ 0,5 мл)  
Метопролол -"- 5 мл (1 мг/мл)  
Добутамiн ампули, флакони 250 мг  
Клопiдогрель таблетки, капсули, драже 300 мг  
Ептифiбатид ампули, флакони 100 мл (0,75 мг/мл)  
Рентгенконтрастна йодовмiсна речовина ампули, флакони, шприци 100 мл (370 мг йоду/мл)  
Рентгенконтрастна йодовмiсна речовина -"- 50 мл (350 мг йоду/мл)  
Рентгенконтрастна йодовмiсна речовина -"- 50 мл (370 мг йоду/мл)  
Рентгенконтрастна йодовмiсна речовина -"- 50 мл (320 мг йоду/мл)  

Лiкарськi засоби для забезпечення лiкування хворих з гострим мозковим iнсультом за програмою медичних гарантiй у закладах охорони здоров'я, якi надають вторинну (спецiалiзовану) i третинну (високоспецiалiзовану) медичну допомогу (МКХ-10: I60, I61, I62, I63, I67.6, G45)

Мiжнародна непатентована назва лiкарського засобу Форма випуску Дозування Примiтка
Альтеплаза ампули, флакони, шприци 50 мг  
Еноксапарин натрiю -"- 10.000 анти-Ха МО/мл  
Добутамiн ампули, флакони 250 мг  
Норадреналiн ампули норадреналiну тартрат (2 мг/мл)  
Клопiдогрель таблетки, капсули, драже 300 мг  
Рентгенконтрастна йодовмiсна речовина ампули, флакони, шприци 100 мл (370 мг йоду/мл)  
Рентгенконтрастна йодовмiсна речовина -"- 50 мл (350 мг йоду/мл)  
Рентгенконтрастна йодовмiсна речовина -"- 50 мл (370 мг йоду/мл)  
Рентгенконтрастна йодовмiсна речовина -"- 50 мл (320 мг йоду/мл)  

Медичнi вироби для стентування коронарних судин для забезпечення лiкування хворих з iнфарктом мiокарда за програмою медичних гарантiй у закладах охорони здоров'я, якi надають вторинну (спецiалiзовану) i третинну (високоспецiалiзовану) медичну допомогу

Назва медичного виробу Одиниця вимiру Примiтка
Стент-система коронарна без лiкувального покриття для лiкування хворих з анатомiчно складними ураженнями штук  
Стент-система коронарна без лiкувального покриття для лiкування хворих у гострих станах -"-  
Стент-система коронарна без лiкувального покриття для лiкування хворих iз стандартними ураженнями -"-  
Стент-система коронарна з лiкувальним покриттям для лiкування хворих з множинним ураженням -"-  
Стент-система коронарна з лiкувальним покриттям для лiкування хворих iз складними i кальцинованими ураженнями -"-  
Стент-система коронарна з лiкувальним покриттям для лiкування хворих iз стандартними ураженнями -"-  
Коронарний балон-катетер для предилятацiї стандартних уражень -"-  
Коронарний балон-катетер для предилятацiї хронiчних оклюзiй штук  
Коронарний балон-катетер для постдилятацiї високого тиску -"-  
Коронарний балон-катетер для постдилятацiї стандартних уражень -"-  
Коронарний провiдник для складних уражень звивистих артерiй -"-  
Коронарний провiдник для реканалiзацiї оклюзiй -"-  
Коронарний провiдник для стандартних ситуацiй -"-  
Направляючий катетер -"-  
Медичнi вироби для коронарографiї судин: комплект для коронарографiї (катетер JL4 - 1 штука, катетер JR4 - 1 штука, катетер PIG - 1 штука, провiдник - 1 штука, iнтродюсер - 1 штука) комплектiв  
Медичнi вироби для коронарографiї судин: комплект для коронарографiї для трансрадiального доступу (катетер ангiографiчний - 2 штуки, провiдник ангiографiчний - 1 штука, iнтродюсер - 1 штука) -"-  
Аспiрацiйний катетер штук  
Iнтродуцер -"-  
Iнфляцiйний пристрiй -"-  

Лiкарськi засоби для забезпечення лiкуванням хворих iз серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями

Мiжнародна непатентована назва лiкарського засобу Форма випуску Дозування Примiтка
Еноксапарин натрiю ампули, флакони, шприци 10.000 анти-Ха МО/мл  
Фондапаринукс натрiю -"- 0,5 мл (2,5 мг/ 0,5 мл)  
Метопролол -"- 5 мл (1 мг/мл)  
Добутамiн ампули, флакони 250 мг  
Норадреналiн ампули норадреналiну тартрат (2 мг/мл)  
Мiлринон ампули, флакони 1 мг/мл  
Рентгенконтрастна йодовмiсна речовина ампули, флакони, шприци 100 мл (370 мг йоду/мл)  
Рентгенконтрастна йодовмiсна речовина -"- 50 мл (350 мг йоду/мл)  
Рентгенконтрастна йодовмiсна речовина -"- 50 мл (370 мг йоду/мл)  
Рентгенконтрастна йодовмiсна речовина -"- 50 мл (320 мг йоду/мл)  
Гемостатичнi засоби для мiсцевого застосування
Пластина гемостатична (колаген, фiбрiноген, тромбiн) пластина, вкрита оболонкою розмiром 9,5 х 4,8 х 0,5 см (тромбiн з кровi людини 2,0 МО/см2, лiофiлiзований фiбриноген людини 5,5 мг) пластина, вкрита оболонкою  
Пластина гемостатична (колаген, фiбрiноген, тромбiн) пластина, вкрита оболонкою розмiром 4,8 х 4,8 х 0,5 см (тромбiн з кровi людини 2,0 МО/см2, лiофiлiзований фiбриноген людини 5,5 мг) -"-  

Медичнi вироби для забезпечення лiкуванням хворих iз серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями

Назва медичного виробу Одиниця вимiру Примiтка
Медичнi вироби для електрофiзiологiї та кардiостимуляцiї
Однокамерний частотно-адаптований штучний водiй ритму серця (ШВРС) з можливiстю автоматичного регулювання амплiтуди при шлуночковому ритмоведеннi (SSIR) штук  
Двокамерний штучний водiй ритму серця (ШВРС) з можливiстю автоматичного регулювання амплiтуди при шлуночковому ритмоведеннi (DDD) штук  
Двокамерний частотно-адаптований штучний водiй ритму серця (ШВРС) з можливiстю автоматичного регулювання амплiтуди при шлуночковому ритмоведеннi (DDDR) -"-  
Двокамерний частотно-адаптований штучний водiй ритму серця (ШВРС) для новонароджених та немовлят (DDDR) -"-  
Ресинхронiзацiйний штучний водiй ритму серця (ШВРС) -"-  
Кардiовертер-дефiбрилятор з можливiстю кардiальної ресинхронiзацiйної терапiї -"-  
Кардiовертер-дефiбрилятор однокамерний -"-  
Кардiовертер-дефiбрилятор двокамерний -"-  
Керований абляцiйний катетер однонаправлений -"-  
Керований абляцiйний катетер двонаправлений -"-  
Керований абляцiйний катетер зрошуваний однонаправлений -"-  
Керований абляцiйний катетер зрошуваний двонаправлений -"-  
Керований абляцiйний катетер однонаправлений з довжиною електрода 8 мм -"-  
Керований електрофiзiологiчний дiагностичний катетер 20-полюсний для картування легеневих вен -"-  
Керований електрофiзiологiчний дiагностичний катетер 4-полюсний -"-  
Керований електрофiзiологiчний дiагностичний катетер 10-полюсний для коронарного синуса -"-  
Референтний електрод для навiгацiйних систем -"-  
Електрод для епiкардiальної постiйної стимуляцiї iз стероїдним просякненням -"-  
Провiд-електрод для тимчасової ендокардiальної кардiостимуляцiї -"-  
Iнтродюсер для пункцiї мiжпередсердної перетинки -"-  
Система для охолодження абляцiйних зрошуваних катетерiв -"-  
Медичнi вироби: оксигенатори та клапани серця
Оксигенатор для новонароджених та немовлят до 5 кг з комплектом магiстральних труб з мiнiмiзованим первинним об'ємом заповнення комплектiв  
Оксигенатор для немовлят та дiтей раннього вiку до 12,5 кг з комплектом магiстральних труб -"-  
Оксигенатор для дiтей та пiдлiткiв до 50 кг з комплектом магiстральних труб -"-  
Оксигенатор для дорослих бiльше 50 кг з комплектом магiстральних труб -"-  
Комплект для проведення процедури безперервного життєзабезпечення (екстракорпоральна мембранна оксигенацiя) для дiтей -"-  
Комплект для проведення процедури безперервного життєзабезпечення (екстракорпоральна мембранна оксигенацiя) для дорослих -"-  
Гемоконцентратор для немовлят штук  
Гемоконцентратор для дiтей до 15 кг -"-  
Атравматичний шовний матерiал: нитка (полiестр з покриттям, плетена нитка), розмiр USP 2/0, двi колючо-рiжучi голки вiд 16 до 17,5 мм з тефлоновими прокладками 3-4 мм х 3 мм х 1,5 мм, 1/2 кола, довжина 8-10 см х 75-90 см, по 4-5 ниток двох рiзних кольорiв -"-  
Атравматичний шовний матерiал: нитка (полiестр з покриттям, плетена нитка), розмiр USP 2/0, двi колючо-рiжучi голки 25-27 мм, з тефлоновими прокладками 6 мм х 3 мм х 1,5 мм, 1/2 кола, довжина 8-10 см х 75-90 см, по 4-5 ниток двох рiзних кольорiв -"-  
Атравматичний шовний матерiал: стальна хiрургiчна проволока (монофiламентна нитка), розмiр USP 7, зворотно-рiжуча посилена голка 45-50 мм, 1/2 кола, довжина 4 см х 45-50 см, металевий -"-  
Атравматичний шовний матерiал: стальна хiрургiчна проволока (монофiламентна нитка), розмiр USP 5, зворотно-рiжуча посилена голка 45-55 мм, 1/2 кола, довжина 4 см х 45-50 см, металевий -"-  
Нитка полiтетрафторетиленова (ПТФЕ), розмiр 2-0 USP (дiаметр нитки аналогiчний до GORE-TEX СV-4), двi колючi голки 20-26 мм, 1/2 або 3/8 кола, довжина 90 cм штук  
Клапан серця бiологiчний мiтральний -"-  
Клапан серця бiологiчний аортальний -"-  
Клапан серця механiчний двостулковий для протезування аортального клапана -"-  
Клапан серця механiчний двостулковий для протезування мiтрального клапана -"-  
Кiльце для анулопластики мiтрального клапана -"-  
Кiльце для анулопластики трикуспiдального клапана -"-  
Клапановмiсний кондуїт -"-  
Комплект канюль для проведення операцiй iз штучним кровообiгом -"-  
Комплект для апарата вимiру активованого часу згортання -"-  
Провiд-електрод для тимчасової кардiостимуляцiї довжиною 0,9 м -"-  
Медичнi вироби для оперативного лiкування судинно-мозкових захворювань
Медичний вирiб для проведення ендоваскулярної операцiї емболiзацiї аневризм головного мозку мiкроспiралями, що вiддiляються, який включає мiкроспiраль, - 1 штука штук  
Медичний вирiб для проведення ендоваскулярної операцiї емболiзацiї аневризм головного мозку мiкроспiралями, що вiддiляються, який включає провiдниковий катетер, - 1 штука -"-  
Медичний вирiб для проведення ендоваскулярної операцiї емболiзацiї аневризм головного мозку мiкроспiралями, що вiддiляються, який включає мiкрокатетер, - 1 штука -"-  
Медичний вирiб для проведення ендоваскулярної операцiї емболiзацiї аневризм головного мозку мiкроспiралями, що вiддiляються, який включає мiкропровiдник, - 1 штука -"-  
Медичний вирiб для стентування сонних артерiй, який включає стент-систему каротидну, - 1 штука штук  
Медичний вирiб для стентування сонних артерiй, який включає кошик-ловушку для захисту вiд емболiї, - 1 штука -"-  
Медичний вирiб для стентування сонних артерiй, який включає iнтродуцер для проведення стентування сонних артерiй, - 1 штука -"-  
Медичнi вироби для стентування сонних артерiй, який включає балон для предилятацiї, - 1 штука -"-  
Медичний вирiб для стентування сонних артерiй, який включає балон для постдилятацiї, - 1 штука -"-  
Балон-катетер для виключення каротидно-кавернозних сполук (ККС), який включає провiдниковий катетер, - 1 штука -"-  
Балон-катетер для виключення каротидно-кавернозних сполук (ККС), який включає мiкрокатетер для доставки балона, що вiддiляється, - 1 штука -"-  
Балон-катетер для виключення каротидно-кавернозних сполук (ККС), який включає балон, що вiддiляється, - 1 штука -"-  
Iнтракранiальний стент для церебральних аневризм iз широкою шийкою -"-  
Балон-катетер для церебральних аневризм iз широкою шийкою -"-  
Медичний вирiб для дiагностичної церебральної ангiографiї, який включає пункцiйну голку, - 1 штука -"-  
Медичний вирiб для дiагностичної церебральної ангiографiї, який включає iнтродуцер, - 1 штука -"-  
Медичний вирiб для дiагностичної церебральної ангiографiї, який включає провiдник, - 1 штука -"-  
Медичний вирiб для дiагностичної церебральної ангiографiї, який включає катетер для церебральної ангiографiї, - 1 штука -"-  
Клiпси для прямого виключення церебральних аневризм штук  
Медичний вирiб для емболiзацiї артерiовенозних мальформацiй головного мозку, який включає субстрат/речовину для емболiзацiї судин, - 1 штука -"-  
Медичний вирiб для емболiзацiї артерiовенозних мальформацiй головного мозку, який включає мiкрокатетер, - 1 штука -"-  
Медичний вирiб для емболiзацiї артерiовенозних мальформацiй головного мозку, який включає мiкропровiдник, - 1 штука -"-  
Медичний вирiб для емболiзацiї артерiовенозних мальформацiй головного мозку, який включає iнтродуцер, - 1 штука -"-  
Медичний вирiб для емболiзацiї артерiовенозних мальформацiй головного мозку, який включає провiдниковий катетер, - 1 штука -"-  
Мiсцевий гемостатичний хiрургiчний матерiал для нейрохiрургiчних операцiй: тканина гемостатична з окисненої регенерованої целюлози, що розсмоктується, - 1 штука -"-  
Мiсцевий гемостатичний хiрургiчний матерiал для нейрохiрургiчних операцiй: вата гемостатична з окисненої регенерованої целюлози, що розсмоктується, - 1 штука -"-  
Подовжений провiдниковий катетер для дистального ендоваскулярного доступу - 1 штука -"-  
Потокопереспрямовуючий стент для великих i гiгантських мозкових аневризм - 1 штука -"-  
Пристрiй для екстракцiї тромбiв з мозкових артерiй -"-  
Медичнi вироби: iншi товари (решта)
Тканний судинний протез (ТСП) з полiестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина не менше 12,5-25 см, дiаметр 14 мм штук  
Тканний судинний протез (ТСП) з полiестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина не менше 12,5-25 см, дiаметр 16 мм -"-  
Тканний судинний протез (ТСП) з полiестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина не менше 12,5-25 см, дiаметр 18 мм штук  
Тканний судинний протез (ТСП) з полiестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина не менше 12,5-25 см, дiаметр 20 мм -"-  
Тонкостiнний судинний протез (ТСП) з e-ПТФЕ, довжина 10 см, дiаметр 5 мм -"-  
В'язаний судинний протез (ВСП) з полiестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина 40 см, дiаметр 8 мм -"-  
В'язаний судинний протез (ВСП) з полiестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина 40 см, дiаметр 10 мм -"-  
Бiфуркацiйний судинний протез в'язаний (БСПВ) з полiестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, не менше 40 см, дiаметр 16 х 8 мм -"-  
Бiфуркацiйний судинний протез в'язаний (БСПВ) з полiестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, не менше 40 см, дiаметр 18 х 9 мм -"-  
Бiфуркацiйний судинний протез в'язаний (БСПВ) з полiестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, не менше 40 см, дiаметр 20 х 10 мм -"-  
Тонкостiнний судинний конусоподiбний протез (ТСКП) з е-ПТФЕ, 70 см, дiаметр 7-4 мм комплектiв  
Тонкостiнний судинний конусоподiбний протез (ТСКП) з е-ПТФЕ, 70 см, дiаметр 8-5 мм -"-  
Тонкостiнний судинний протез (ТСП) з е-ПТФЕ iз з'ємним спiральним посиленням, довжина 70 см, дiаметр 8 мм -"-  
Тонкостiнний судинний протез (ТСП) з е-ПТФЕ з манжетою, довжина 50 см, дiаметр 7 мм комплектiв  
Тонкостiнний судинний протез (ТСП) з е-ПТФЕ з манжетою, довжина 50 см, дiаметр 8 мм -"-  
Тонкостiнний судинний протез (ТСП) з е-ПТФЕ з манжетою, довжина 60 см, дiаметр 7 мм -"-  
Тонкостiнний судинний протез (ТСП) з е-ПТФЕ з манжетою, довжина 60 см, дiаметр 8 мм -"-  
Тонкостiнний судинний конусоподiбний протез (ТСКП) з е-ПТФЕ iз спiральним посиленням, довжина 70 см, дiаметр 8-5 мм -"-  
Двошаровий судинний протез з дакрону або полiтетрафторетилену (ПТФЕ), дiаметр 6 мм, довжина 60 см штук  
Тканний судинний протез (ТСП) з полiестеру, вкритий бичачим колагеном або желатином, для лiкування аневризми аорти, дiаметр 22 мм -"-  
Тканний судинний протез (ТСП) з полiестеру, вкритий бичачим колагеном або желатином, для лiкування аневризми аорти, дiаметр 24 мм -"-  
Тканний судинний протез (ТСП) з полiестеру, вкритий бичачим колагеном або желатином, для лiкування аневризми аорти, дiаметр 26 мм -"-  
Тканний судинний протез (ТСП) з полiестеру, вкритий бичачим колагеном або желатином, для лiкування аневризми аорти, дiаметр 28 мм -"-  
Тканний судинний протез (ТСП) з полiестеру, вкритий бичачим колагеном або желатином, для лiкування аневризми аорти, дiаметр 30 мм -"-  
Тканний судинний протез (ТСП) з полiестеру, вкритий бичачим колагеном або желатином, для лiкування аневризми аорти, дiаметр 32 мм -"-  
Тканний судинний протез (ТСП) з полiестеру, вкритий колагеном або желатином, чотирьохбранчевi, для лiкування аневризм дуги аорти, дiаметр 26 мм -"-  
Тканний судинний протез (ТСП) з полiестеру, вкритий колагеном або желатином, чотирьохбранчевi, для лiкування аневризм дуги аорти, дiаметр 28 мм -"-  
Тканний судинний протез (ТСП) з полiестеру, вкритий колагеном або желатином, чотирьохбранчевий, для лiкування аневризм дуги аорти, дiаметр 30 мм штук  
Катетер Сван-Ганса без термодилюцiйного датчика -"-  
Катетер Сван-Ганса з термодилюцiйним датчиком -"-  
Iнтрааортальний балонний катетер (балон для контрпульсатора) -"-  
Пристрiй для бiопсiї мiокарда -"-  
Оклюдер з нiкель-титанового сплаву з дакроновим наповненням в комплектi iз системою доставки для закриття дефекту мiжпередсердної перетинки комплектiв  
Оклюдер з нiкель-титанового сплаву з дакроновим наповненням в комплектi iз системою доставки для закриття м'язевого дефекту мiжшлуночкової перетинки -"-  
Оклюдер з нiкель-титанового сплаву з дакроновим наповненням в комплектi iз системою доставки для закриття артерiального протоку -"-  
Спiральна система для усунення дефекту вiдкритого артерiального протоку штук  
Атрiосептостомiчний балон-катетер -"-  
Педiатричний балон-катетер для легеневої вальвулопластики -"-  
Стент-система периферична для великих судин -"-  

6. Медичнi вироби для громадян, якi страждають на iдiопатичну сiмейну дистонiю, спастичну кривошию, iдiопатичну рото-лицьову дистонiю

Назва медичного виробу Одиниця вимiру Примiтка
Нейростимулююча система для первинної операцiї для глибинної стимуляцiї мозку: комплект електродiв для глибинної мозкової стимуляцiї - 2 штуки, подовжувач до електродiв - 2 штуки, кришка фрезевого отвору - 2 штуки, нейростимулятор мультипрограмований - 1 штука, програматор пацiєнта - 1 штука наборiв  
Нейростимулююча система для операцiї реiмплантацiї для глибокої стимуляцiї мозку: нейростимулятор програмований, що перезаряджається, сумiсний з уже iмплантованими квадриполярними подовжувальними лiнiями i електродами - 1 штука, зарядний пристрiй для нейростимулятора - 1 штука, програматор пацiєнта - 1 штука наборiв  

7. Медикаменти для лiкування хворих на розсiяний склероз

Мiжнародна непатентована назва лiкарського засобу Форма випуску Дозування Примiтка
Iнтерферон бета-1b ампули, флакони, шприци 9 600 000 МО (0,3 мг)  
Iнтерферон бета-1а -"- 6 000 000 МО (30 мкг)  
Глатирамеру ацетат -"- 40 мг  
Глатирамеру ацетат -"- 20 мг  
Метилпреднiзолон -"- 1000 мг  
Мiтоксантрон -"- 2 мг/мл по 5 мл  
Фiнголiмод капсули 0,5 мг  

8. Препарати для надання невiдкладної медичної допомоги при кровотечах

Мiжнародна непатентована назва лiкарського засобу Форма випуску Дозування Примiтка
Протромбiновий комплекс людини ампули, флакони, шприци 500 МО  
Окситоцин -"- 5 або 10 МО/мл  
Транексамова кислота -"- 100 мг/мл у 10 мл  
Метилергометрин -"- 0,2 мг/мл по 1 мл  
Мiзопростол таблетки, капсули, драже 200 мкг  

9. Реактиви для проведення масового скринiнгу новонароджених на фенiлкетонурiю, вроджений гiпотиреоз, муковiсцидоз та адреногенiтальний синдром

Назва медичного виробу Одиниця вимiру Примiтка
Тест-набiр для скринiнгу новонароджених на фенiлкетонурiю в зразках кровi, висушених на фiльтрувальному паперi наборiв  
Тест-набiр для скринiнгу новонароджених на вроджений гiпотиреоз в зразках кровi, висушених на фiльтрувальному паперi -"-  
Тест-набiр для скринiнгу новонароджених на муковiсцидоз в зразках кровi, висушених на фiльтрувальному паперi -"-  
Тест-набiр для скринiнгу новонароджених на адреногенiтальний синдром в зразках кровi, висушених на фiльтрувальному паперi -"-  
Набiр для визначення найбiльш розповсюджених мутацiй в генi CFTR методом LIPA -"-  
Паперовий тест-бланк для забору кровi новонароджених штук  
Планшет iмунологiчний з U-образним дном -"-  

10. Препарати для лiкування дихальних розладiв новонароджених

Мiжнародна непатентована назва лiкарського засобу Форма випуску Дозування Примiтка
Природнi фосфолiпiди флакони (суспензiя для iнтратрахеального введення) 100 мг або 120 мг або 135 мг фосфолiпiдної фракцiї по 1,5 мл або 4 мл, або 5 мл  
Кофеїн цитрат ампули 20 мг/мл  

11. Медикаменти та дрiбний лабораторний iнвентар для забезпечення проведення лiкування безплiдностi жiнок методами допомiжних репродуктивних технологiй

Мiжнародна непатентована назва лiкарського засобу Форма випуску Дозування Примiтка
Хорiонiчний гонадотропiн або хорiогонадотропiн альфа ампули, порошок для приготування розчину для iн'єкцiй, розчин для iн'єкцiй 5000 МО / 6500 МО  
Фолiтропiн альфа ампули, флакони, порошок для приготування розчину для iн'єкцiй, розчин для iн'єкцiй 75 МО  
Фолiтропiн альфа ампули, флакони, шприци, картриджi, порошок для приготування розчину для iн'єкцiй, розчин для iн'єкцiй 300 МО (22 мкг)/ 0,5 мл  
Фолiтропiн бета ампули, флакони, шприци, картриджи, розчин для iн'єкцiй у картриджах, розчин для iн'єкцiй у флаконах 833 МО/мл  
Пропофол ампули, флакони, шприци 10 мг/мл, 20 мл  
Трипторелiн ампули, флакони, шприци, розчин для iн'єкцiй, порошок лiофiлiзований для приготування суспензiї, лiофiлiзат для приготування суспензiї 3,75 мг  
Менотропiн ампули, флакони, шприци, порошок для розчину, порошок лiофiлiзований для приготування розчину для iн'єкцiй, лiофiлiзат 75 МО  
Ганiрелiкс або Цетрорелiкс ампули, флакони, шприци 0,25 мг/0,5 мл  

12. Медикаменти для дiтей, хворих на дитячий церебральний паралiч

Мiжнародна непатентована назва лiкарського засобу Форма випуску Дозування Примiтка
Ботулiнiчний токсин типу А ампули, флакони, шприци 300 ОД або 100 одиниць-аллерган або 100 LD50 одиниць  

13. Антирезусний iмуноглобулiн для запобiгання гемолiтичнiй хворобi новонароджених

Мiжнародна непатентована назва лiкарського засобу Форма випуску Дозування Примiтка
Антирезусний D iмуноглобулiн ампули, флакони, шприци 300 мкг (1500 МО)  
Антирезусний D iмуноглобулiн -"- 125 мкг (625 МО)  

14. Медикаменти для антиретровiрусної терапiї дорослих, пiдлiткiв i дiтей

Мiжнародна непатентована назва лiкарського засобу Форма випуску Дозування Примiтка
Абакавiр/ламiвудин таблетки 600 мг/ 300 мг  
Абакавiр розчин для перорального застосування 20 мг/мл, 1 мл  
Дарунавiр таблетки 600 мг  
Дарунавiр -"- 400 мг  
Зидовудин розчин для перорального застосування 10 мг/мл, 1 мл  
Зидовудин/ламiвудин таблетки 300 мг/ 150 мг  
Ефавiренз таблетки, капсули 200 мг  
Ефавiренз таблетки 600 мг  
Ламiвудин -"- 150 мг  
Ламiвудин розчин для перорального застосування 10 мг/мл, 1 мл  
Лопiнавiр/ритонавiр таблетки 200 мг/ 50 мг  
Лопiнавiр/ритонавiр -"- 100 мг/ 25 мг  
Лопiнавiр/ритонавiр розчин для перорального застосування 80 мг/ 20 мг, 1 мл  
Невiрапiн суспензiя для перорального застосування 10 мг/мл, 1 мл  
Ралтегравiр таблетки 400 мг  
Ритонавiр таблетки, капсули 100 мг  
Тенофовiр/ емтрицитабiн таблетки 300 мг/ 200 мг  
Тенофовiр/ емтрицитабiн/ ефавiренз -"- 300 мг/ 200 мг/ 600 мг  
Атазанавiр таблетки, капсули 300 мг  
Тенофовiр/ламiвудин/ ефавiренз таблетки 300 мг/ 300 мг/ 400 мг  
Тенофовiр/ламiвудин/ долутегравiр таблетки 300 мг/ 300 мг/ 50 мг  
Долутегравiр -"- 50 мг  
Абакавiр/ламiвудин таблетки, що розчиняються 60 мг/ 30 мг  
Зидовудин/ламiвудин -"- 60 мг/ 30 мг  
Тенофовiр алафенамiд/ емтрицитабiн/ долутегравiр таблетки 25 мг/ 200 мг/ 50 мг  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 6 травня 2020 р. N 350

ПЕРЕЛIК
лiкарських засобiв та медичних виробiв, що закуповуються на пiдставi угод щодо закупiвлi iз спецiалiзованими органiзацiями, якi здiйснюють закупiвлi, за напрямами використання бюджетних коштiв у 2020 роцi

Медикаменти для замiсної пiдтримуючої терапiї

Мiжнародна непатентована назва лiкарського засобу Форма випуску Дозування Примiтка
Метадон таблетки 5 мг  
Метадон -"- 10 мг  
Метадон -"- 25 мг  
Метадон -"- 40 мг  
Метадон розчин оральний 1 мг/мл  
Метадон -"- 5 мг/мл  
Бупренорфiн таблетки сублiнгвальнi 2 мг  
Бупренорфiн -"- 4 мг  
Бупренорфiн -"- 8 мг  

Тести, витратнi матерiали для дiагностики туберкульозу

Назва медичного виробу Одиниця вимiру Примiтка
BD BACTEC™ MGIT™ 960 - Tubes 7 ml, набiр з пробiрок BD BACTEC™ MGIT™ (7 мл) для культивування мiкобактерiй туберкульозу, або еквiвалент упаковок  
BD BACTEC™ MGIT™ 960 - Supplement Kit/ BD BACTEC™ MGIT™ 960 збагачувальна добавка, або еквiвалент -"-  
N-ацетил-L-цистеїн, для бiохiмiї, 25 г -"-  
BACTEC™ MGIT™ 960 Ethambutol, або еквiвалент -"-  
BACTEC™ MGIT™ 960 IR (Isoniazid and Rifampin), або еквiвалент -"-  
BD BACTEC™ MGIT™ 960 - PZA Kit/ BD BACTEC™ MGIT™ 960 PZA, набiр для визначення чутливостi мiкобактерiй туберкульозу до пiразинамiду, або еквiвалент упаковок  
BD BACTEC™ MGIT™ 960 PZA Medium (Susceptibility Test Medium)/BD BACTEC™ MGIT™ 960 PZA, пробiрки для визначення чутливостi мiкобактерiй туберкульозу до пiразинамiду, або еквiвалент -"-  
BD BBLTM MGITTM OADC, збагачувальна добавка OADC BD BBLTM MGITTM, або еквiвалент -"-  
Реагенти дiагностичнi до системи для ПЛР у реальному часi GeneXpert: CGXMTB/RIF-50, Xpert MTB/RIF, CE-IVD HBDC з визначенням резистентностi до рифампiцину, або еквiвалент тестiв  
Реагенти дiагностичнi до системи для ПЛР у реальному часi GeneXpert: CGXMTB/RIF-50, Xpert MTB/RIF Ultra, CE-IVD HBDC з визначенням резистентностi до рифампiцину, або еквiвалент -"-  
Набiр реагентiв GenoType MTBDR plus, або еквiвалент -"-  
Набiр реагентiв GenoType MTBDR sl, або еквiвалент -"-  
Набiр для видiлення ДНК/РНК GXT, або еквiвалент -"-  
Набiр реагентiв DNA-STRIP, або еквiвалент -"-  
Набiр реагентiв Geno Lyse, або еквiвалент -"-  
Iдентифiкацiйний тест для iдентифiкацiї мiкобактерiй туберкульозного комплексу BD MGIT™ TBc, або еквiвалент -"-  
Набiр штативiв для "гнiздового" розмiщення комплектiв пробiрок в апаратi BD BACTEC MGIT 960, або еквiвалент упаковок  

Медикаменти для лiкування туберкульозу

Мiжнародна непатентована назва лiкарського засобу Форма випуску Дозування Примiтка
Iзонiазид таблетки, капсули, драже 100 мг  
Iзонiазид -"- 300 мг  
Iзонiазид пляшки, флакони (сироп) 100 мг/5 мл  
Iзонiазид ампули, флакони, шприци 100 мг/мл  
Рифампiцин -"- 600 мг  
Рифампiцин таблетки, капсули, драже 150 мг  
Рифапентин -"- 150 мг  
Рифабутин -"- 150 мг  
Пiразинамiд диспергованi таблетки 150 мг  
Пiразинамiд таблетки, капсули, драже 500 мг  
Етамбутол диспергованi таблетки 100 мг  
Етамбутол таблетки, капсули, драже 400 мг  
Етамбутол ампули, флакони, шприци 100 мг/мл  
Протiонамiд таблетки, капсули, драже 250 мг  
Етiонамiд диспергованi таблетки 125 мг  
Левофлоксацин таблетки, капсули, драже 250 мг  
Левофлоксацин -"- 500 мг  
Левофлоксацин ампули, флакони, шприци 5 мг/мл  
Моксифлоксацин таблетки, капсули, драже 400 мг  
Моксифлоксацин диспергованi таблетки 100 мг  
Моксифлоксацин ампули, флакони, шприци 400 мг  
Натрiю амiносалiцилат порошок, гранули кишково-розчиннi еквiвалент 1 г амiносалiци-лової кислоти/ натрiю амiносалiцилату  
Циклосерин таблетки, капсули, драже 250 мг  
Циклосерин -"- 125 мг  
Теризидон -"- 250 мг  
Клофазимiн -"- 100 мг  
Клофазимiн -"- 50 мг  
Лiнезолiд -"- 600 мг  
Лiнезолiд ампули, флакони, шприци 2 мг/мл  
Рифампiцин/iзонiазид диспергованi таблетки 75 мг/ 50 мг  
Рифампiцин/iзонiазид таблетки, капсули, драже 150 мг/ 75 мг  
Рифампiцин/iзонiазид/ пiразинамiд диспергованi таблетки 75 мг/ 50 мг/ 150 мг  
Рифампiцин/iзонiазид/ пiразинамiд/етамбутол таблетки, капсули, драже 150 мг/ 75 мг/ 400 мг/ 275 мг  
Амоксицилiн з клавулановою кислотою -"- 500 мг/ 125 мг  
Амоксицилiн з клавулановою кислотою ампули, флакони, шприци 1000 мг/ 200 мг  
Iмiпенем з циластатином -"- 500мг/ 500 мг  
Меропенем -"- 1000 мг  
Бедаквiлiн таблетки, капсули, драже 100 мг  
Деламанiд -"- 50 мг  
Амоксицилiн з клавулановою кислотою пляшки, флакони (порошок для оральної суспензiї) 125 мг/ 31,25 мг у 5 мл  
Левофлоксацин диспергованi таблетки 100 мг  
Амiкацин ампули, флакони, шприци 1000 мг  
Претоманiд таблетки 200 мг  

Медикаменти для громадян, якi хворiють на вiруснi гепатити В i С

Мiжнародна непатентована назва лiкарського засобу Форма випуску Дозування Примiтка
Тенофовiр таблетки, капсули, драже 300 мг для дiтей, хворих на вiрусний гепатит B
Ентекавiр -"- 1 мг -"-
Ентекавiр -"- 0,5 мг -"-
Пегiнтерферон альфа-2а ампули, флакони, шприци 135 мкг/0,5 мл -"-
Пегiнтерферон альфа-2а -"- 180 мкг/0,5 мл -"-
Тенофовiр таблетки, капсули, драже 300 мг для дорослих, хворих на вiрусний гепатит B
Ентекавiр -"- 1 мг -"-
Ентекавiр -"- 0,5 мг -"-
Пегiнтерферон альфа-2а ампули, флакони, шприци 180 мкг/0,5 мл -"-
Софосбувiр таблетки, капсули, драже 400 мг для дорослих, хворих на вiрусний гепатит C
Даклатасвiр -"- 60 мг -"-
Софосбувiр/велпатасвiр -"- 400 мг/100 мг -"-
Софосбувiр/ледiпасвiр -"- 400 мг/90 мг -"-
Софосбувiр -"- 400 мг для дiтей, хворих на вiрусний гепатит C
Рибавiрин -"- 200 мг -"-
Софосбувiр/ледiпасвiр -"- 400 мг/90 мг -"-
Пегiнтерферон альфа-2а ампули, флакони, шприци 135 мкг/0,5 мл -"-

Тест-системи для дiагностики ВIЛ-iнфекцiї, супроводу АРТ та монiторингу перебiгу ВIЛ-iнфекцiї у хворих, визначення резистентностi вiрусу, проведення референс-дослiджень

Назва медичного виробу Одиниця вимiру Примiтка
Тести СНIД
Заходи щодо профiлактики передачi ВIЛ-iнфекцiї вiд матерi до дитини
Тест-система iмуноферментна (набiр реагентiв) для одночасного виявлення антигена р24 ВIЛ-1 та антитiл до ВIЛ 1/2 тестiв  
Швидкi (експрес) тести для виявлення антитiл до ВIЛ 1/2 -"-  
Реагенти та витратнi матерiали, сумiснi з приладом Architect i1000sr
ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit, набiр реагентiв, 100 тестiв, або еквiвалент наборiв  
ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Calibrator, калiбратор, або еквiвалент -"-  
ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Controls, контролi, набiр з 4 контролiв, або еквiвалент -"-  
ARCHITECT Concentrated Wash Buffer, промивний буфер, 4 флакони по 975 мл, або еквiвалент упаковок  
ARCHITECT Pre-Trigger Solution претригерний розчин, 4 флакони по 975 мл, або еквiвалент -"-  
ARCHITECT Trigger Solution, тригерний розчин, 4 флакони по 975 мл, або еквiвалент -"-  
ARCHITECT Reaction Vessels, реакцiйнi ємностi, 4000 штук в упаковцi, або еквiвалент -"-  
ARCHITECT Sample Cups, чашки для зразкiв, 1000 штук в упаковцi, або еквiвалент -"-  
ARCHITECT Septum, мембрана, 200 штук в упаковцi, або еквiвалент -"-  
ARCHITECT Replacement Caps, змiннi кришки, 100 штук в упаковцi, або еквiвалент -"-  
ARCHITECT Probe Conditioning Solution, розчин, 4 флакони по 25 мл, або еквiвалент -"-  
Реагенти та витратнi матерiали, сумiснi з приладом Cobas e 411, е 601
Тест для визначення ВIЛ-1 антигена та загальних антитiл до ВIЛ-1 i ВIЛ-2, 100 тестiв упаковок  
Тест для контролю якостi iмуноаналiзiв Elecsys HIV combi PT, Elecsys HIV Duo i Elecsys HIV Ag, або еквiвалент -"-  
Розчинник Universal Diluent, 2 флакони по 16 мл, або еквiвалент -"-  
Системний розчин для генерацiї електрохiмiчних сигналiв в iмуноаналiзаторах Elecsys, cobas e, 6 флаконiв по 380 мл, або еквiвалент -"-  
Системний розчин для очищення детекторного блока, Elecsys, cobas e, 6 флаконiв по 380 мл, або еквiвалент -"-  
Очищуючий розчин ISE Cleaning Solution/Elecsys SysClean, 5 флаконiв по 100 мл, або еквiвалент -"-  
Наконечник для використання в системах cobas e 411/Elecsys 2010, 3600 штук, або еквiвалент -"-  
Ковпачок (реакцiйна пробiрка) для використання в системах cobas e 411/ Elecsys 2010, 3600 штук, або еквiвалент -"-  
Розчин Elecsys Sys Wash, 500 мл, або еквiвалент -"-  
Сервiсний калiбрацiйний розчин Elecsys, cobas e, 2 флакони по 50 мл, або еквiвалент -"-  
Контрольний розчин Elecsys, cobas e, 3 флакони по 40 мл, або еквiвалент -"-  
Сервiсний набiр SAP, Elecsys, cobas e, 250 тестiв, або еквiвалент -"-  
Пробiрка для зразкiв, 5000 штук -"-  
Набiр ProCell M, або еквiвалент -"-  
Набiр для очищення CleanCell M Elecsys, cobas e, або еквiвалент -"-  
Промивний розчин PreClean M, або еквiвалент -"-  
Очищуючий розчин ProbeWoshe M, або еквiвалент упаковок  
Наконечник/чашка для використання в системах cobas e 601/cobas e 602, модулi E170, або еквiвалент -"-  

Заходи для проведення пiдтверджувальних дослiджень при виявленнi серологiчних маркерiв ВIЛ

Назва медичного виробу Одиниця вимiру Примiтка
Тест-система (набiр) IФА для одночасного виявлення антигена р24 ВIЛ-1 та антитiл до ВIЛ 1/2 тестiв  
Тест-система (набiр) IФА для виявлення антитiл до ВIЛ 1/2 -"-  
Тест-система (набiр) IФА для виявлення антитiл до ВIЛ першого та другого типiв -"-  
Тест-система (набiр) для iмунологiчної дiагностики ВIЛ методом iмунного блоту -"-  
Тест-система (набiр) для кiлькiсного визначення антигена р24 ВIЛ-1 -"-  
Тест-система (набiр) для пiдтвердження наявностi антигена р24 ВIЛ-1 -"-  

Визначення кiлькостi СD4-лiмфоцитiв у ВIЛ-iнфiкованих вагiтних, для супроводу АРТ, для пацiєнтiв диспансерної групи

Назва медичного виробу Одиниця вимiру Примiтка
Реагенти та витратнi матерiали, сумiснi з проточними цитофлюориметрами FC 500, EPICS XL, DxFLEX, Beckman Coulter
CYTO-STAT triCHROME CD45-FITC/ СD4-RD1/CD3-PC5, 50 тестiв, або еквiвалент флаконiв  
Засiб для очищення COULTER CLENZ, 5 л, або еквiвалент упаковок  
Обжимна рiдина ISOFLOW, 10 л, або еквiвалент -"-  
Система реагентiв IMMUNOPREP, 100 дослiджень, або еквiвалент -"-  
Система реагентiв IMMUNOPREP, 300 дослiджень, або еквiвалент упаковок  
Флюоросфери Flow-Check, 3 флакони по 10 мл, або еквiвалент -"-  
Флюоросфери Flow-Count, 200 тестiв, або еквiвалент флаконiв  
Пробiрки для аналiзу, 12 х 75 мм, блакитнi, 250 штук, або еквiвалент упаковок  
Клiтини IMMUNO-TROL, низькi, 2 флакони по 3 мл, або еквiвалент -"-  
Обжимна рiдина DxFLEX, 10 л, або еквiвалент -"-  
Засiб для очищення CONTRAD 70, 1 л, або еквiвалент -"-  
Калiбрувальнi флюоросфери CytoFLEX Daily QC Fluorospheres, 2 мл, або еквiвалент -"-  
Реагенти та витратнi матерiали, сумiснi з проточним цитофлюориметром FACS Calibur, Becton Dickinson
Реагенти BD TriTEST™ для визначення СD3/СD4/СD45 мiченi FITC/PE/PerCP з BD TruCount™ пробiрками, 50 тестiв, або еквiвалент -"-  
Проточна рiдина BD FACSFlow, 20 л, або еквiвалент -"-  
Розчин для очищення приладу BD FACS Clean, 5 л, або еквiвалент -"-  
Розчин для промивання приладу BD FACS Rinse, 5 л, або еквiвалент -"-  
CaliBRITE™, 3 частки для налаштування приладу, немiченi, мiченi, FITC, PE, PerCP, 25 тестiв, або еквiвалент наборiв  
Лiзуючий розчин BD FACS™ Lysing Solution, 100 мл, або еквiвалент флаконiв  
Низький контроль BD™ Multi-Check СD4, 1 флакон по 2,5 мл, або еквiвалент -"-  
Реагенти та витратнi матерiали, сумiснi з проточним цитофлюориметром AQUIOS CL, Beckman Coulter
AQUIOS тетра-1 панель Tetra-1 Panel, 50 тестiв, або еквiвалент флаконiв  
AQUIOS фокусуючий розчин Sheath Solution, 10 л, або еквiвалент упаковок  
AQUIOS Immuno-Trol клiтини Immuno-Trol Cells, 30 тестiв, або еквiвалент -"-  
AQUIOS Immuno-Trol низькi клiтини Immuno-Trol Low Cells, 30 тестiв, або еквiвалент -"-  
AQUIOS розчин гiпохлориту натрiю Sodium Hypochlorite Solution, 4 флакони по 50 мл, або еквiвалент -"-  
AQUIOS очисний агент Cleaning Agent, 0,5 л, або еквiвалент -"-  
AQUIOS набiр лiзуючих реагентiв Lysing Reagent Kit, 100 тестiв, або еквiвалент наборiв  
AQUIOS, 96-лунковий планшет, 50 планшетiв, або еквiвалент упаковок  
Реагенти та витратнi матерiали, сумiснi з приладом BD FACSPresto, BD Biosciences
Упаковка картриджiв BD FACSPresto™ Cartridge (картриджi BD FACSPresto™ Cartridges; одноразовi пiпетки BD™ об'ємом 100 мкл), 100 картриджiв в упаковцi, або еквiвалент -"-  

Визначення рiвня вiрусного навантаження у ВIЛ-iнфiкованих вагiтних, для супроводу АРТ, для пацiєнтiв диспансерної групи

Назва медичного виробу Одиниця вимiру Примiтка
Реагенти та витратнi матерiали, сумiснi з приладом Abbott m2000sp i амплiфiкатором Abbott RealTime m2000rt
Набiр реагентiв для пiдготовки зразкiв, 96 тестiв упаковок  
Набiр калiбраторiв Abbott RealTime HIV-1 Сalibrator Kit, або еквiвалент -"-  
Контролi Abbott RealTime HIV-1 Controls, або еквiвалент упаковок  
Набiр реагентiв для амплiфiкацiї -"-  
Клейка оптична плiвка -"-  
Оптичний реакцiйний планшет на 96 лунок -"-  
Наконечники для пiпеток на 1000 мкл -"-  
Реакцiйна пробiрка на 5 мл -"-  
Ємностi для реагентiв на 200 мл -"-  
Планшети на 96 глибоких лунок -"-  
Пробiрки з кришками, 1,5 мл, ASPS, або еквiвалент -"-  
Наконечники для пiпеток на 200 мкл -"-  
Пробiрки для мастер-мiксу Master Mix Tubes, або еквiвалент -"-  
Наконечник з фiльтром, 1000 мкл, стерильний штативiв  
Пробiрка, 4,5 мл, 75 х 12 мм, полiпропiленова (ПП) упаковок  
Наконечник з фiльтром, 200 мкл, стерильний штативiв  
Наконечник без фiльтра, 1000 мкл, стерильний -"-  
Пакети для бiологiчно небезпечних вiдходiв упаковок  
Реагенти та витратнi матерiали, сумiснi з приладом AmpliPrep/сobas
Тест для визначення ВIЛ-1, версiя 2/COBAS® AmpliPrep, 48 тестiв, або еквiвалент -"-  
Реагент для промивки систем cobas AmpliPrep/cobas TaqMan, 5,1 л, або еквiвалент -"-  
Наконечники K-tips/K-Tip, 12 по 36 штук, або еквiвалент -"-  
Пробiрка K-tube 12 x 96/K-Tube Rack, 12 по 96 штук, або еквiвалент -"-  
Вхiднi S-трубки, 12 по 24 штуки + Barcode Flips/S-Tube Input, 12 по 24 штуки, або еквiвалент -"-  
Пристрiй для пiдготовки зразка/Specific sample processing unit (SPU), 12 по 24 штуки, або еквiвалент -"-  
Реагенти та витратнi матерiали, сумiснi з амплiфiкатором iQ5 з детекцiєю флюоресцентного сигналу в режимi реального часу (режим Fluorescence detection in RealTim - FRT)
Набiр реагентiв для кiлькiсного визначення РНК ВIЛ-1 з детекцiєю в режимi реального часу - FRT, 100 тестiв, або еквiвалент наборiв  
Наконечник з фiльтром, 1000 мкл, стерильний штативiв  
Наконечник з фiльтром, 200 мкл, стерильний -"-  
Наконечник без фiльтра, 1000 мкл, стерильний -"-  
Наконечник без фiльтра, 200 мкл, стерильний -"-  
Мiкропробiрки, 1,5 мл штук  
Тонкостiннi ПЛР-пробiрки, плоска кришка, 0,2 мл -"-  
Тонкостiннi ПЛР-пробiрки, випукла кришка, 0,2 мл -"-  
Реагенти та витратнi матерiали, сумiснi з аналiзатором сobas 4800
Тест для визначення нуклеїнових кислот у системi cobas® 4800 System (ВIЛ-1), або еквiвалент упаковок  
Набiр контролiв cobas® HBV/HCV/HIV-1 Control Kit, 10 наборiв, або еквiвалент -"-  
Наконечники Tip CORE TIPS з фiльтром, 3840 штук, або еквiвалент -"-  
AD-пластина 0,3мл/AD-plate, 0,3 мл, 50 штук, або еквiвалент -"-  
Резервуар для реагента, 50 мл, 200 штук -"-  
Резервуар для реагента, 200 мл, 100 штук -"-  
Пластина для видiлення 2 мл/Extraction plate 2 мл, 40 штук, або еквiвалент -"-  
Буфер для промивання cobas 4800, 960 тестiв, або еквiвалент -"-  
Набiр для пробопiдготовки cobas 4800, 960 тестiв, або еквiвалент -"-  
Набiр для лiзису клiтин cobas 4800, 960 тестiв, або еквiвалент -"-  
Пакет для вiдходiв малий, 25 штук в упаковцi упаковок  
Пакет для вiдходiв великий, 50 штук в упаковцi -"-  
Лоток для вiдходiв, 10 штук в упаковцi -"-  
Розбавлювач зразка cobas 4800, 240 тестiв, або еквiвалент -"-  
Реагенти та витратнi матерiали, сумiснi з аналiзатором GeneXpert
Xpert HIV-1 Viral Load тест для виявлення та кiлькiсного визначення РНК ВIЛ-1, набiр, 10 тестiв, GeneXpert Xpert HIV-1/VL Assay, 10 Cartridges with Sample Reagent, 1 Unit, або еквiвалент -"-  

Заходи для профiлактики передачi ВIЛ-iнфекцiї вiд матерi до дитини (тест-системи для новонароджених вiд ВIЛ-iнфiкованих жiнок)

Назва медичного виробу Одиниця вимiру Примiтка
Реагенти та витратнi матерiали до амплiфiкатора Rotor-Gene 6000TM або iQ5 з детекцiєю флюоресцентного сигналу у режимi реального часу (режим Fluorescence detection in RealTime - FRT)
Набiр реагентiв для виявлення противiрусної ДНК ВIЛ-1 з детекцiєю в режимi реального часу - FRT, 100 тестiв, або еквiвалент наборiв  
Наконечник без фiльтра, 1000 мкл, стерильний штативiв  
Наконечник з фiльтром, 1000 мкл, стерильний -"-  
Наконечник без фiльтра, 200 мкл, стерильний -"-  
Мiкропробiрки, 1,5 мл штук  
Тонкостiннi ПЛР-пробiрки, плоска кришка, 0,2 мл -"-  
Наконечник з фiльтром 200 мкл, стерильний штативiв  
Реагенти та витратнi матерiали, сумiснi з приладом Abbott m2000sp та амплiфiкатором Abbott RealТime m2000rt
Набiр реагентiв для амплiфiкацiї Abbott RealTime HIV-1 Qualitative Amplification Reagent Kit, або еквiвалент упаковок  
Набiр контролiв Abbott RealTime HIV-1 Qualitative Control Kit, або еквiвалент -"-  
Набiр реагентiв для пiдготовки зразкiв Abbott mSample Preparation System DNA, 96 тестiв, або еквiвалент упаковок  
Наконечники для пiпеток на 1000 мкл -"-  
Наконечники для пiпеток на 200 мкл -"-  
Реакцiйна пробiрка на 5 мл -"-  
Ємностi для реагентiв на 200 мл -"-  
Оптичний реакцiйний планшет на 96 лунок -"-  
Планшети на 96 глибоких лунок -"-  
Клейка оптична плiвка -"-  
Пробiрки для мастер-мiксу Master Mix Tubes, або еквiвалент -"-  
Пакети для бiологiчно небезпечних вiдходiв -"-  
Наконечник з фiльтром, 1000 мкл, стерильний штативiв  
Пробiрки, 4,5 мл, 75 х 12 мм, полiпропiленовi (ПП) упаковок  
Наконечник з фiльтром, 200 мкл, стерильний штативiв  
Пробiрки з кришками, 1,5 мл, ASPS, або еквiвалент упаковок  
Набiр буферного розчину Abbott mSample/ Preparation System RNA Bulk Lysis Buffer Kit, або еквiвалент -"-  
Пробiрки з кришками об'ємом 50 мл, Test-tube with cap 50 ml, 25 штук у штативi, або еквiвалент -"-  
Реагенти та витратнi матерiали, сумiснi з аналiзатором AmpliPrep/сobas
Тест для якiсного визначення ВIЛ-1 в 2/COBAS® AmpliPrep, 48 тестiв, або еквiвалент -"-  
Реагент для промивання систем cobasAmpliPrep/cobas TaqMan, 5,1 л, або еквiвалент -"-  
Реагент COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® для попередньої екстракцiї зразка, 5 флаконiв по 78 мл, або еквiвалент -"-  
Наконечники K-tips/K-Tip, 12 по 36 штук, або еквiвалент -"-  
Пробiрка K-tube 12 по 96/K-Tube Rack, 12 по 96 штук, або еквiвалент упаковок  
Вхiднi S-трубки, 12 по 24 штуки + Barcode Flips/S-Tube Input, 12 по 24 штуки, або еквiвалент -"-  
Пристрiй для пiдготовки зразка/Specific sample processing unit (SPU), 12 по 24 штук, або еквiвалент -"-  
Реагент COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® для попередньої екстракцiї зразка, Kit CAP/CTM Spec Pre-extract GPR, або еквiвалент -"-  
Реагенти та витратнi матерiали, сумiснi з аналiзатором сobas 4800, для виявлення провiрусної ДНК у зразках сухих краплин кровi
Тест для визначення нуклеїнових кислот в системi cobas® 4800 System, (ВIЛ-1)cobas® HIV-1, або еквiвалент -"-  
Набiр контролiв cobas® HBV/HCV/HIV-1 Control Kit, або еквiвалент -"-  
Набiр для пробопiдготовки cobas 4800, 240 тестiв, KIT COBAS 4800 SAMPLE PREP 2 240T CE-IVD, або еквiвалент -"-  
Буфер для промивання cobas 4800, 240 тестiв, KIT cobas 4800 SYS WASH BUFFER 240T IVD, або еквiвалент -"-  
Набiр для лiзису клiтин cobas 4800, 240 тестiв, KIT COBAS 4800 LYSIS 2 240T CE-IVD, або еквiвалент -"-  
Реагент для попередньої екстракцiї зразка cobas® 4800/6800/8800 cobas® Specimen Pre-Extraction Reagent, або еквiвалент -"-  
Пластина для видiлення, 2 мл, Extraction plate 2 mL, або еквiвалент -"-  
AD-пластина, 0,3 мл, AD-plate 0,3 mL, або еквiвалент -"-  
Наконечники Tip CORE TIPS з фiльтром HIGH VOL. CO-RE TIPS, FILTER, або еквiвалент -"-  
Резервуар для реагента, 200 мл, Reagent reservoir 200 ml, або еквiвалент -"-  
Резервуар для реагента, 50 мл, Reagent reservoir 50 ml, або еквiвалент упаковок  
Пакет для вiдходiв малий, 25 штук у коробцi Waste bag small (25/box) -"-  
Реагенти та витратнi матерiали, сумiснi з аналiзатором GeneXpert
Xpert HIV-1 Qual, тест для виявлення сумарних нуклеїнових кислот вiрусу iмунодефiциту людини типу 1 (ВIЛ-1), набiр на 10 тестiв, GeneXpert Xpert HIV-1 Qual, 10 Cartridges with Sample Reagent, 1 Unit, або еквiвалент -"-  
Набiр витратних матерiалiв, необхiдних для приготування одного зразка сухої краплини кровi (далi - СКК) дiтей, народжених ВIЛ-iнфiкованими матерями, з метою ранньої дiагностики ВIЛ-iнфекцiї протягом 48 годин пiсля народження
Фiльтрувальний папiр для приготування СКК, 100 штук в упаковцi -"-  
Пакет iз застiбкою малий штук  
Пакет iз застiбкою великий -"-  
Картка-iндикатор вологостi, 50 штук в упаковцi упаковок  
Автоматичнi скарифiкатори-ланцети, 200 штук в упаковцi -"-  
Антисептик (серветка спиртова 60 х 30 мм), 100 штук в упаковцi -"-  
Нiтриловi рукавички, неопудренi, 100 штук в упаковцi -"-  
Силiкагель у саше по 2 г -"-  
Лабораторний монiторинг резистентностi ВIЛ до АРТ
Система генотипування ВIЛ-1 ViroSeq HIV-1 Genotyping System v 2.0, або еквiвалент упаковок  
Комплект для очищення PCR Cleanup Kit комплектiв  
Комплект витратних матерiалiв для секвенування Sequencing Cosumables Ki,t або еквiвалент -"-  
Сумiш стандартiв BigDye Terminator, або еквiвалент упаковок  
Полiмер POP-6 -"-  
Буфер Genetic Analyzer концентрований 10-кратний упаковок  
Покриття до 96-лункових плашок -"-  
Розчин Hi-Di, 25 мл -"-  
Мiкропробiрки, 1,5 мл штук  
Наконечник з фiльтром, 20 мкл, стерильний штативiв  
Наконечник з фiльтром, 1000 мкл, стерильний -"-  
Тонкостiннi ПЛР-пробiрки, плоска кришка, 0,2 мл штук  
Наконечник з фiльтром, 200 мкл, стерильний штативiв  
Тонкостiннi ПЛР-пробiрки, 8 у стрипi, 0,2 мл стрипiв  
Тонкостiннi ПЛР-кришки, 8 у стрипi, 0,2 мл -"-  
Заходи для забезпечення зовнiшнього та внутрiшнього контролю якостi лабораторних дослiджень у сферi ВIЛ-iнфекцiї/СНIДу
Стандартна контрольна (квалiфiкацiйна) панель сироваток, якi мiстять (у рiзних концентрацiях) i не мiстять антитiла до ВIЛ флаконiв  
Контрольнi зразки сироваток, якi мiстять антитiла до ВIЛ (для внутрiшньо-лабораторного контролю якостi) -"-  
Стандартний зразок сироваток, якi мiстять антиген р24 ВIЛ-1 (для внутрiшньо-лабораторного контролю якостi) -"-  
Набiр контролiв для ВIЛ DBS (типу HIVDBSEP01-C) (ДНК ВIЛ) упаковок  
Контрольна панель ВIЛ-1 (HIVRNAEP01-C) (РНК ВIЛ) -"-  
Набiр контрольних матерiалiв для зовнiшнього сервiсу iз забезпечення якостi (ЗСЗЯ) програми з ВIЛ/гепатитiв, 12 по 2 мл (External Quality Assurance Services (EQAS®) HIV-Hepatitis Program), або еквiвалент -"-  

Закритi системи для забору кровi у ВIЛ-iнфiкованих пацiєнтiв для проведення iмунологiчних та вiрусологiчних дослiджень

Назва медичного виробу Одиниця вимiру Примiтка
Системи закритi для забору кровi (пробiрки типу вакутайнер iз калiю етилендiаментраоцтової кислоти (К3ЕДТА), утримувачi, голки) комплектiв  
Системи закритi для забору кровi (пробiрки типу вакутайнер iз двовалентної калiю етилендiаментраоцтової кислоти (К2ЕДТА) з роздiляючим гелем, утримувачi, голки) -"-  

Лiкарськi засоби та медичнi вироби для забезпечення розвитку донорства кровi та її компонентiв

Назва медичного виробу Одиниця вимiру Примiтка
Контейнер зчетверений пластикатний з iнтегрованим лейкофiльтром штук  
Контейнер зчетверений пластикатний з можливiстю отримання тромбоцитiв вiдновлених з дози кровi -"-  
Комплект контейнерiв для трьох компонентiв Reveos з фiльтром, або еквiвалент -"-  
Комплект для об'єднання тромбоцитiв "Reveos", або еквiвалент -"-  
Витратнi матерiали для автоматичного плазмаферезу типу Автоферезiс С, або еквiвалент комплектiв  
Витратнi матерiали для автоматичного цитаферезу типу Амiкус, або еквiвалент -"-  
Витратнi матерiали для автоматичного цитаферезу типу Трiма, або еквiвалент -"-  
Витратнi матерiали до апарата вiрусiнактивацiї плазми типу Macotronic, або еквiвалент -"-  
Витратнi матерiали до апарата вiрусiнактивацiї плазми типу Mirasol, або еквiвалент -"-  
Антикоагулянт цитрату декстрози розчин А(АЦД-А), пакети 500 мл, або еквiвалент штук  
Реагенти та витратнi матерiали, сумiснi з приладом Architect i1000sr
ARCHITECT Anti-HCV Reagent Kit ARCHITECT Anti-HCV, набiр реагентiв, 2000 тестiв, або еквiвалент упаковок  
ARCHITECT Anti-HCV Reagent Kit ARCHITECT Anti-HCV, набiр реагентiв, 100 тестiв, або еквiвалент упаковок  
ARCHITECT Anti-HCV Calibrator ARCHITECT Anti-HCV, калiбратор або еквiвалент штук  
ARCHITECT Anti-HCV Controls ARCHITECT Anti-HCV, контролi, або еквiвалент -"-  
ARCHITECT HBsAg Qualitative II Reagent Kit ARCHITECT HBsAg Qualitative II, набiр реагентiв, 2000 тестiв, або еквiвалент упаковок  
ARCHITECT HBsAg Qualitative II Reagent Kit ARCHITECT HBsAg Qualitative II, набiр реагентiв, 100 тестiв, або еквiвалент -"-  
ARCHITECT HBsAg Qualitative II Calibrators ARCHITECT HBsAg Qualitative II, калiбратор, або еквiвалент штук  
ARCHITECT HBsAg Qualitative II Controls ARCHITECT HBsAg Qualitative II, набiр контролiв, або еквiвалент -"-  
ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo, набiр реагентiв, 2000 тестiв, або еквiвалент упаковок  
ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo, набiр реагентiв, 100 тестiв, або еквiвалент -"-  
ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Calibrators ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo, калiбратор, або еквiвалент штук  
ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Controls ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo, контролi, або еквiвалент -"-  
ARCHITECT Syphilis TP Reagent Kit ARCHITECT, сифiлiс, набiр реагентiв, 500 тестiв, або еквiвалент упаковок  
ARCHITECT Syphilis TP Reagent Kit ARCHITECT, сифiлiс, набiр реагентiв 100 тестiв, або еквiвалент -"-  
ARCHITECT Syphilis TP Calibrator ARCHITECT, сифiлiс, набiр калiбраторiв, або еквiвалент штук  
ARCHITECT Syphilis TP Controls ARCHITECT, сифiлiс, набiр контролiв, або еквiвалент -"-  
ARCHITECT Concentrated Wash Buffer ARCHITECT, концентрований промивний буфер 4 по 975 мл, або еквiвалент упаковок  
Pre-Trigger Solution, претригерний розчин, або еквiвалент -"-  
Trigger Solution, розчин тригера, або еквiвалент -"-  
Reaction Vessels, реакцiйна пробiрка, 4000 штук, або еквiвалент -"-  
Sample Cups, чашки для зразкiв, 1000 штук, або еквiвалент -"-  
Septums, мембрани, 200 штук, або еквiвалент -"-  
Replacement Caps, змiннi кришки, 100 штук, або еквiвалент -"-  
ARCHITECT Probe Conditioning Solution, кондицiонер для зонда, або еквiвалент штук  
Реагенти та витратнi матерiали, сумiснi з приладом Alinity s
Alinity s Anti-HCV Reagent Kit, набiр реагентiв Alinity s Anti-HCV Reagent Kit, 5000 тестiв, або еквiвалент наборiв  
Alinity s Anti-HCV Calibrator Kit, набiр калiбраторiв, Alinity s Anti-HCV Calibrator Kit, або еквiвалент -"-  
Alinity s Anti-HCV Assay Control Kit, набiр контролiв, Alinity s Anti-HCV Assay Control Kit, або еквiвалент -"-  
Alinity s Anti-HCV Release Control Kit, набiр контролiв, Alinity s Anti-HCV Release Control Kit, або еквiвалент -"-  
Alinity s HBsAg Reagent Kit, набiр реагентiв, Alinity s HBsAg Reagent Kit, 5000 тестiв, або еквiвалент -"-  
Alinity s HBsAg Calibrator Kit, набiр калiбраторiв, Alinity s HBsAg Calibrator Kit, або еквiвалент -"-  
Alinity s HBsAg Assay Control Kit, набiр контролiв, Alinity s HBsAg Assay Control Kit, або еквiвалент -"-  
Alinity s HBsAg Release Control Kit, набiр контролiв, Alinity s HBsAg Release Control Kit, або еквiвалент -"-  
Alinity s HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit, набiр реагентiв, Alinity s HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit, 5000 тестiв, або еквiвалент -"-  
Alinity s HIV Ag/Ab Combo Calibrator Kit, набiр калiбраторiв, Alinity s HIV Ag/Ab Combo Calibrator Kit, або еквiвалент наборiв  
Alinity s HIV Ag/Ab Combo Assay Control Kit, набiр контролiв, Alinity s HIV Ag/Ab Combo Assay Control Kit, або еквiвалент -"-  
Alinity s HIV Ag/Ab Combo Release Control Kit, набiр контролiв, Alinity s HIV Ag/Ab Combo Release Control Kit, або еквiвалент -"-  
Alinity s Syphilis Reagent Kit, набiр реагентiв Alinity s Syphilis Reagent Kit, 5000 тестiв, або еквiвалент -"-  
Alinity s Syphilis Calibrator Kit, набiр калiбраторiв, Alinity s Syphilis Calibrator Kit, або еквiвалент -"-  
Alinity s Syphilis Assay Control Kit, набiр контролiв, Alinity s Syphilis Assay Control Kit, або еквiвалент -"-  
Alinity s Syphilis Release Control Kit, набiр контролiв, Alinity s Syphilis Release Control Kit, або еквiвалент -"-  
Alinity s Concentrated Wash Buffer концентрований промивний буфер Alinity s Concentrated Wash Buffer, 1 х 9,6 л, або еквiвалент упаковок  
Alinity Pre-Trigger Solution, претригерний розчин Alinity Pre-Trigger Solution, або еквiвалент -"-  
Alinity Trigger Solution, тригерний розчин, Alinity Trigger Solution, або еквiвалент -"-  
Alinity Reaction Vessels, реакцiйнi ємностi, Alinity Reaction Vessels, 4 по 1000 штук, або еквiвалент -"-  
Alinity s Sample Cups Чашки, для зразкiв Alinity s Sample Cups, 2 по 100 штук, або еквiвалент -"-  
Alinity Reagent Replacement Caps, змiннi кришки для реагентiв, Alinity Reagent Replacement Caps, 2 по 50 штук, або еквiвалент -"-  
Реагенти та витратнi матерiали, сумiснi з приладами Cobas e411, е601
Гепатит С, II поколiння, 100 тестiв, або еквiвалент упаковок  
Тест-система для визначення поверхневого антигена гепатиту В ген. 2 HBsAg G2 Elecsys cobas e, 100 тестiв, або еквiвалент -"-  
Тест-система для визначення ВIЛ комбi PT HIV combi PT Elecsys cobase, 100 тестiв, або еквiвалент упаковок  
Тест-система для визначення сифiлiсу cobas e, 100 тестiв, або еквiвалент -"-  
Унiверсальний розчинник, флакони 2 по 16 мл, або еквiвалент -"-  
Системний розчин для генерацiї електрохiмiчних сигналiв Elecsys cobas e, 6 флаконiв по 380 мл, або еквiвалент -"-  
Системний розчин для чистки детекторного блока Elecsys cobas e, 6 флаконiв по 380 мл, або еквiвалент -"-  
Розчин для очищення iонселективного модуля Sys Clean, 5 флаконiв по 100 мл, або еквiвалент -"-  
Наконечник для проб ELECSYS 2010/cobas e 411, 30 по 120 штук, або еквiвалент -"-  
Реакцiйна пробiрка ELECSYS 2010/cobas e 411, 60 по 60 штук, або еквiвалент -"-  
Добавка до системного розчину Elecsys cobas e, 500 мл, або еквiвалент штук  
Сервiсний калiбрацiйний розчин Elecsys cobas e, 2 флакони по 50 мл, або еквiвалент упаковок  
Контрольний розчин Elecsys cobas e, 3 флакони по 40 мл, або еквiвалент -"-  
Сервiсний набiр SAP Elecsys cobas e, або еквiвалент -"-  
Контроль Syphilis, Elecsys cobas e, 4 флакони по 2 мл, або еквiвалент -"-  
Контроль HIV, Elecsys cobas e, 6 флаконiв по 2 мл, або еквiвалент -"-  
Контроль HbsAg, Elecsys cobas e, 16 флаконiв по 1,3 мл, або еквiвалент -"-  
Контроль Anti-HCV, Elecsys cobas e, 16 флаконiв по 1,3 мл, або еквiвалент -"-  
Системна речовина cobas® ProCell/m, 2 л, 2 флакони по 2 л, cobas e 801, або еквiвалент упаковок  
Системна речовина cobas® CleanCell/m 2 л, 2 флакони по 2 л, або еквiвалент -"-  
Системна речовина cobas® PreClean M, 5 по 600 мл, 5 флаконiв по 600 мл, або еквiвалент -"-  
Системна речовина cobas® ProbeWash M, 12 флаконiв по 70 мл, або еквiвалент -"-  
Системна речовина cobas® ProCell/m 2 л, 2 флакони по 2 л, cobas e 601, або еквiвалент -"-  
Наконечник/чашка для використання в системах cobas e 601/cobas e 602, модулi E170, або еквiвалент -"-  
Набiр для обслуговування Elecsys cobas e/E601, або еквiвалент -"-  
Тест для якiсного визначення антитiл до вiрусу гепатиту С (анти-HCV), Elecsys cobas e, 200 тестiв, або еквiвалент -"-  
Тест для визначення поверхневого антигена вiрусу гепатиту В, Elecsys cobas e, 200 тестiв, або еквiвалент -"-  
Пiдтверджувальний тест для поверхневого антигена вiрусу гепатиту B, Elecsys cobas e, або еквiвалент -"-  
Тест для визначення ВIЛ-1 антигена та загальних антитiл до ВIЛ-1 i ВIЛ-2, 200 тестiв, Elecsys cobase, або еквiвалент -"-  
Тест для контролю якостi iмуноаналiзiв Elecsys HIV combi PT, Elecsys HIV Duo та Elecsys HIV Ag, або еквiвалент -"-  
Iмунотест для якiсного визначення загальних антитiл до блiдої спiрохети, 200 тестiв, Elecsys cobas e, або еквiвалент -"-  
Пробiрка для зразкiв Sample cup, 5000 штук, або еквiвалент -"-  
Контейнер для твердих вiдходiв cobas e, 411 Cleanliner, 14 штук, або еквiвалент -"-  

Реагенти та витратнi матерiали, сумiснi з приладом cobas s201

Назва медичного виробу Одиниця вимiру Примiтка
Тест для виявлення РНК ВIЛ-1, ВIЛ-2; РНК вiрусу гепатиту С, ДНК вiрусу гепатиту В на системi cobas s 201, 96 тестiв, cobas® TaqScreen MPX Тест, версiя 2, 96 тестiв, або еквiвалент упаковок  
Набiр контролiв для тесту T-SCRN MPX v 2.0, 6 наборiв, cobas® TaqScreen MPX контрольний набiр, версiя 2, 3 по 6 флаконiв по 1,6 мл, або еквiвалент -"-  
Пристрiй для пiдготовки зразка/Specific sample processing unit (SPU), cobas®, 12 по 24 штуки, або еквiвалент -"-  
Вхiднi S-трубки 12 по 24 штуки + Barcode Flips/ S-Tube Input, cobas®, або еквiвалент -"-  
Наконечники K-tips/K-Tip, cobas®, 12 по 36 штук, або еквiвалент -"-  
Пробiрка K-tube /K-Tube Rack, cobas®, 12 по 96 штук, або еквiвалент -"-  
Промивочний реагент для тесту для прямого кiлькiсного визначення ДНК парвовiрусу В19 генотипiв 1, 2, i 3 та прямого якiсного виявлення РНК вiрусу гепатиту А генотипiв I, II, III у плазмi кровi людини, cobas® TaqScreen WashReagent, 5,1 л, або еквiвалент -"-  
Архiвна пластина Hamilton Star з бар-кодом, cobas®, або еквiвалент -"-  
Ущiльнювач для пластин Hamilton Star, cobas®, 50 одиниць, або еквiвалент -"-  
Пластиковий лоток Hamilton Star, cobas®, 10 одиниць, або еквiвалент -"-  
Наконечник з фiльтром Hamilton Star, cobas® 3, 840 одиниць, або еквiвалент -"-  
Контейнер для вiдходiв Waste bag biohazard, 25 штук, або еквiвалент -"-  

Iмунобiологiчнi препарати для проведення iмунопрофiлактики населення та вироби для забезпечення умов температурного контролю iмунобiологiчних препаратiв та медичнi вироби

Мiжнародна непатентована назва лiкарського засобу Форма випуску Дозування Примiтка
Вакцина для профiлактики полiомiєлiту (оральна) флакони, пероральне застосування 10 доз  
Вакцина для профiлактики полiомiєлiту (iнактивована) флакони, ампули, заповнений шприц для iн'єкцiй 1/10 доз  
Вакцина для профiлактики туберкульозу флакони, ампули у комплектi з розчинником для iн'єкцiй 10/20 доз  
Вакцина для профiлактики кашлюка, дифтерiї та правця з цiльноклiтинним кашлюковим компонентом суспензiя для iн'єкцiй 1/2/10 доз  
Вакцина для профiлактики кору, паротиту та краснухи флакони, ампули 1 i 2 дози  
Анатоксин для профiлактики дифтерiї та правця (АДП) -"- 1/2/10/20 доз  
Вакцина для профiлактики гемофiльної iнфекцiї типу b -"- 1 доза (0,5 мл)  
Комбiнована вакцина для профiлактики кашлюка з цiльноклiтинним кашлюковим компонентом, дифтерiї, правця, гепатиту B та гемофiльної iнфекцiї типу b флакони, ампули для iн'єкцiй 1/2/5/10 доз  
Вакцина для профiлактики сказу флакони, ампули 1 доза  

 

Назва медичного виробу Одиниця вимiру Примiтка
Шприци з голкою одноразовi для розведення вакцини одноразовi шприци (1/2/5 мл)  
Шприци з голкою самоблокуючi одноразовi для iн'єкцiй одноразовi само- блокуючi шприци (0,05/0,1/0,5/1/2/5 мл)  

Медикаменти для хворих на iнфекцiйнi захворювання, що супроводжуються високим рiвнем летальностi

Мiжнародна непатентована назва лiкарського засобу Форма випуску Дозування Примiтка
Протиботулiчна сироватка (антитоксин) (кiнська) гептавалентна типiв А - G флакони, ампули 20 мл або 50 мл, мiстить: 4,500U (тип А), 3,300U (тип В), 3,000U (тип С), 600U (тип D), 5,100U (тип E), 3,000U (тип F), 600U (тип G)  
Протидифтерiйна сироватка (дифтерiйний антитоксин) (кiнська) -"- 10000 МО, 20000 МО  
Правцевий антитоксин (людський) -"- 250 МО, 500 МО, 1000 МО, 1500 МО  
Правцевий iмуноглобулiн (кiнський) -"- 1000 МО, 1500 МО  
Антирабiчний iмуноглобулiн (людський) -"- 150 МО, 200 МО, 300 МО  
Артесунат -"- 60 мг безводної артесунатної кислоти з окремою ампулою з 5 % розчином бiкарбонату натрiю  
Артеметер/ люмефантрин таблетки, капсули спiввiдношення АФI 1/6 мг (20/120 мг)  

Медикаменти для дiтей, хворих на нанiзм рiзного походження

Мiжнародна непатентована назва лiкарського засобу Форма випуску Дозування Примiтка
Соматропiн флакон, флакон з адаптером для безголкового iнжектора, картридж, шприц-ручка мг для дiтей вiком пiсля 10 рокiв
Соматропiн картридж, шприц-ручка, флакон з адаптером для безголкового iнжектора мг для дiтей вiком до 10 рокiв

Медикаменти для дiтей, хворих на первиннi (вродженi) iмунодефiцити

Мiжнародна непатентована назва лiкарського засобу Форма випуску Дозування Примiтка
Iмуноглобулiн людини нормальний для внутрiшньовенного введення флакони 50 мл, 5 % (50 мг/мл)  
Iмуноглобулiн людини нормальний для внутрiшньовенного введення -"- 100 мл, 5 % (50 мг/мл)  
Iмуноглобулiн людини нормальний для внутрiшньовенного введення -"- 50 мл, 10 % (100 мг/мл)  
Iмуноглобулiн людини нормальний для внутрiшньовенного введення -"- 100 мл, 10 % (100 мг/мл)  
Iмуноглобулiн людини нормальний для пiдшкiрного введення -"- 10 мл, 16-20 % (160-200 мг/мл)  
Iмуноглобулiн людини нормальний для пiдшкiрного введення -"- 20 мл, 16-20 % (160-200 мг/мл)  
Iтраконазол капсули 100 мг  
Iтраконазол флакони 150 мл N 1 з дозатором, розчин оральний, 10 мг/мл  
Вориконазол таблетки 50 мг  
Вориконазол -"- 200 мг  
Вориконазол флакони, порошок для розчину для iнфузiй 200 мг  
Амфотерицин В флакони, лiофiлiзат для розчину для iнфузiй 50 мг  
Посаконазол суспензiя оральна 40 мг/мл, по 105 мл у флаконi  
Колiстиметат натрiю порошок для розчину для iн'єкцiй або iнфузiй 1 млн. МО  
Тейкопланiн флакони, лiофiлiзат для розчину для iн'єкцiй 200 мг  
Тейкопланiн -"- 400 мг  
Фiлграстим розчин для iн'єкцiй 300 мкг/мл (30 млн. МО) по 1 мл у флаконi  
Анакiнра попередньо наповненi шприци 100 мг/0,67 мл  
Канакiнумаб ампули, флакони, шприци 150 мг  
Сиролiмус таблетки 1 мг  
Iнгiбiтор С1-естерази людини флакони, лiофiлiзат для приготування розчину для внутрiшньовенного введення 1 МО  

Медикаменти для дорослих, хворих на первиннi (вродженi) iмунодефiцити

Мiжнародна непатентована назва лiкарського засобу Форма випуску Дозування Примiтка
Iмуноглобулiн людини нормальний для внутрiшньовенного введення флакони 50 мл, 5 % (50 мг/мл)  
Iмуноглобулiн людини нормальний для внутрiшньовенного введення -"- 100 мл, 5 % (50 мг/мл)  
Iмуноглобулiн людини нормальний для внутрiшньовенного введення -"- 50 мл, 10 % (100 мг/мл)  
Iмуноглобулiн людини нормальний для внутрiшньовенного введення -"- 100 мл, 10 % (100 мг/мл)  
Iмуноглобулiн людини нормальний для пiдшкiрного введення -"- 10 мл, 15-20 % (150-200 мг/мл)  
Iмуноглобулiн людини нормальний для пiдшкiрного введення -"- 20 мл, 15-20 % (150-200 мг/мл)  
Iнгiбiтор С1-естерази людини флакони, лiофiлiзат для приготування розчину для внутрiшньовенного введення 1 МО  
Анакiнра попередньо наповненi шприци 100 мг/0,67 мл  

Закупiвля медикаментiв для дiтей, хворих на муковiсцидоз

Мiжнародна непатентована назва лiкарського засобу Форма випуску Дозування Примiтка
Дорназа Альфа розчин для iнгаляцiй 2,5 мг/2,5 мл в ампулах  
Панкреатин мiкрогранули в кишковорозчиннiй оболонцi в 1 капсулi 10000 ОД  
Панкреатин мiнiмiкросфери в кишковорозчиннiй оболонцi в 1 капсулi 10000 ОД  
Панкреатин -"- в 1 капсулi 25000 ОД  
Колiстиметат натрiю порошок для розчину для iн'єкцiй, iнфузiй або iнгаляцiй у флаконах 2 млн. МО  

Закупiвля медикаментiв для лiкування дорослих, хворих на муковiсцидоз

Мiжнародна непатентована назва лiкарського засобу Форма випуску Дозування Примiтка
Дорназа Альфа розчин для iнгаляцiй 2,5 мг/2,5 мл в ампулах  
Панкреатин мiнiмiкросфери в кишковорозчиннiй оболонцi в 1 капсулi 25 000 ОД  

Лiкарськi засоби для лiкування дiтей, хворих на резистентну форму ювенiльного ревматоїдного артриту

Мiжнародна непатентована назва лiкарського засобу Форма випуску Дозування Примiтка
Адалiмумаб ампули, флакони, шприци 40 мг/0,8 мл  
Тоцилiзумаб -"- 80 мг/4 мл  
Тоцилiзумаб -"- 200 мг/10 мл  
Тоцилiзумаб попередньо наповнений шприц 162 мг/0,9 мл  
Етанерцепт -"- 1 мл (50 мг)  
Адалiмумаб ампули, флакони, шприци 20 мг для дiтей вагою до 30 кг
Етанерцепт попередньо наповнений шприц 0,5 мл (25 мг) -"-

Лiкарськi засоби для лiкування дорослих, хворих на резистентну форму ювенiльного ревматоїдного артриту

Мiжнародна непатентована назва лiкарського засобу Форма випуску Дозування Примiтка
Адалiмумаб ампули, флакони, шприци 40 мг  
Тоцилiзумаб -"- 80 мг/4 мл  
Тоцилiзумаб -"- 200 мг/10 мл  
Тоцилiзумаб попередньо наповнений шприц 162 мг/0,9 мл  
Етанерцепт -"- 1 мл (50 мг)  
Голiмумаб -"- 50 мг/0,5 мл  

Медичнi вироби для громадян, якi страждають на бульозний епiдермолiз

Назва медичного виробу Одиниця вимiру Примiтка
Бинт еластичний фiксуючий BATIST® FIXA-CREP, 12 см х 4 м, або еквiвалент 1 бинт  
Засiб для вiдкритих ран, стерильний, Mepilex® Lite, 20 х 50 см, або еквiвалент 1 пов'язка  
Засiб для вiдкритих ран, стерильний, Mepilex® Transfer, 20 х 50 см, або еквiвалент -"-  
Засiб для вiдкритих ран, стерильний, Mepitel®, 10 х 18 см, або еквiвалент 1 сiтка  
Пов'язки спецiальнi Tubifast ТМ RED LINE, 10 м, або еквiвалент 1 бинт  
Пов'язки спецiальнi Tubifast ТМ GREEN LINE, 10 м, або еквiвалент -"-  
Пов'язки спецiальнi Tubifast ТМ BLUE LINE, 10 м, або еквiвалент 1 бинт  
Пов'язки спецiальнi Tubifast ТМ YELLOW Line, 10 м, або еквiвалент -"-  
Пов'язки спецiальнi Tubifast ТМ PURPLE LINE, 10 м, або еквiвалент -"-  
Серветки з нетканого матерiалу Mesoft, стерильнi, 10 х 10 см, 2 штуки, або еквiвалент 1 серветка  
Бинт еластичний фiксуючий BATIST® FIXA-CREP, 4 см х 4 м, або еквiвалент 1 бинт  
Бинт еластичний фiксуючий BATIST® FIXA-CREP, 6 см х 4 м, або еквiвалент -"-  
Бинт еластичний фiксуючий BATIST® FIXA-CREP, 8 см х 4 м, або еквiвалент -"-  
Бинт еластичний фiксуючий BATIST® FIXA-CREP, 10 см х 4 м, або еквiвалент -"-  

Медикаменти та медичнi вироби для хворих у до- та пiсляоперацiйний перiод з трансплантацiї

Мiжнародна непатентована назва лiкарського засобу Форма випуску Дозування Примiтка
Медикаменти для хворих у до- та пiсляоперацiйний перiод з трансплантацiї
Такролiмус таблетки, капсули 0,5 мг  
Такролiмус таблетки пролонгованої дiї, капсули пролонгованої дiї 0,5 мг  
Такролiмус таблетки, капсули 1 мг  
Такролiмус таблетки пролонгованої дiї, капсули пролонгованої дiї 1 мг  
Такролiмус -"- 3 мг  
Такролiмус таблетки, капсули 5 мг  
Такролiмус таблетки пролонгованої дiї, капсули пролонгованої дiї 5 мг  
Циклоспорин таблетки, капсули 25 мг  
Циклоспорин -"- 50 мг  
Циклоспорин -"- 100 мг  
Мiкофенолова кислота та її солi (натрiю мiкофенолат) -"- 180 мг  
Мофетiла мiкофенолат -"- 250 мг  
Базилiксiмаб ампулули, флакони, шприц-тюбик 20 мг  
Еверолiмус таблетки, капсули 0,75 мг  
Iмуноглобулiн проти тимоцитiв кролячий ампулули, флакони, шприц-тюбик 25 мг  
Азатiоприн таблетки, капсули 50 мг  
Валганцикловiр -"- 450 мг  
Такролiмус гранули для оральної суспензiї 0,2 мг для дiтей до 5 рокiв
Такролiмус -"- 1 мг -"-
Циклоспорин розчин оральний у флаконi разом з дозувальним комплектом у коробцi з картону пакувального 100 мг/мл по 50 мл у флаконi -"-
Мофетiла мiкофенолат суспензiя для перорального прийому у флаконi 1 г/5 мл по 110 г у флаконi -"-

Медичнi вироби для хворих у до- та пiсляоперацiйний перiод з трансплантацiї

Назва медичного виробу Одиниця вимiру Примiтка
Дiагностичнi набори для визначення концентрацiї циклоспорину А наборiв  
Дiагностичнi набори для визначення концентрацiї такролiмусу -"-  
Витратнi матерiали для гемодiалiзу у хворих, якi готуються до трансплантацiї (комплект для дiалiзу з дiалiзатором, кровопровiдними магiстралями та комплектом фiстульних голок)
Дiалiзатор площею 1,3-1,6 м2 до апаратiв типу "Фрезенiус 5008", або еквiвалент комплектiв  
Дiалiзатор площею 1,3-1,6 м2 до апаратiв типу Gambro Innova, або еквiвалент -"-  
Дiалiзатор площею 1,7-2 м2 до апаратiв типу "Фрезенiус 5008", або еквiвалент -"-  
Дiалiзатор площею 1,7-2 м2 до апаратiв типу Gambro Innova, або еквiвалент -"-  

Медикаменти для громадян, якi страждають на легеневу артерiальну гiпертензiю

Мiжнародна непатентована назва лiкарського засобу Форма випуску Дозування Примiтка
Iлопрост розчин для iнгаляцiй, ампули 10 мкг/мл, 2 мл  
Силденафiл таблетки, вкритi плiвковою, оболонкою 20 мг  
Бозентан таблетки 62,5 мг  
Бозентан -"- 125 мг  
Амбрiзентан -"- 5 мг  
Амбрiзентан -"- 10 мг  

Витратнi матерiали для визначення рiвня глюкози в кровi, глiкованого гемоглобiну

Назва медичного виробу Одиниця вимiру Примiтка
Тест-смужки для визначення глюкози для iндивiдуального глюкометра штук  

Лiкарськi засоби для дiтей, хворих на розлади психiки та поведiнки iз спектра аутизму, з шизофренiєю, афективними розладами, гiперкiнетичними розладами

Мiжнародна непатентована назва лiкарського засобу Форма випуску Дозування Примiтка
Рисперидон розчин оральний 1 мг/мл по 30 мл  
Рисперидон таблетки 1 мг  
Рисперидон -"- 2 мг  
Арипiпразол -"- 5 мг  
Арипiпразол -"- 10 мг  
Арипiпразол -"- 15 мг  
Оланзапiн -"- 5 мг  
Метилфенiдат таблетки, капсули з негайним вивiльненням 10 мг  
Метилфенiдат -"- 20 мг  
Метилфенiдат таблетки, капсули з повiльним вивiльненням 20 мг  
Метилфенiдат -"- 30 мг  
Метилфенiдат -"- 36 мг  
Метилфенiдат -"- 40 мг  
Метилфенiдат -"- 54 мг  
Атомоксетин капсули 10 мг  
Атомоксетин -"- 18 мг  
Атомоксетин -"- 25 мг  
Атомоксетин -"- 40 мг  
Атомоксетин -"- 60 мг  
Атомоксетин -"- 80 мг  
Флуоксетин таблетки, капсули 20 мг  
Солi вальпроєвої кислоти сироп 1 мг  
Солi вальпроєвої кислоти таблетки 300 мг  
Солi вальпроєвої кислоти таблетки, капсули з повiльним вивiльненням 300 мг  
Солi вальпроєвої кислоти таблетки 500 мг  
Солi вальпроєвої кислоти таблетки, капсули з повiльним вивiльненням 500 мг  
Леветирацетам розчин оральний 100 мг/1 мл  
Леветирацетам таблетки 250 мг  
Леветирацетам -"- 500 мг  
Ламотриджин таблетки, що диспергуються 50 мг  
Ламотриджин -"- 100 мг  

Медикаменти для громадян, якi страждають на орфаннi метаболiчнi захворювання

Мiжнародна непатентована назва лiкарського засобу Форма випуску Дозування Примiтка
Алглюкозидаза альфа порошок для приготування концентрату для розчину для iнфузiй 50 мг для хворих, якi страждають на хворобу Помпе
Агалсидаза альфа концентрат для розчину для iнфузiй 1 мг/мл по 3,5 мл для хворих, якi страждають на хворобу Фабрi
Агалсидаза бета порошок для приготування концентрату для розчину для iнфузiй 35 мг -"-
Агалсидаза бета -"- 5 мг -"-
Нiтизинон капсули твердi 2 мг для хворих, якi страждають на тирозинемiю типу 1
Нiтизинон -"- 5 мг -"-
Нiтизинон -"- 10 мг -"-
Сапроптерину дигiдрохлорид таблетки 100 мг для хворих, якi страждають на фенiлкетонурiю (атипова форма типу 2)
Ларонiдаза концентрат для розчину для iнфузiй, флакон 5 мл, N 1 100 ОД/мл для хворих, якi страждають на мукополiсахаридоз
Iдурсульфаза концентрат для розчину для iнфузiй, флакон 3 мл, N 1 2 мг/мл -"-
Галсульфаза концентрат для розчину для iнфузiй, флакон 5 мл, N 1 1 мг/мл для хворих, якi страждають на мукополiсахаридоз
Елосульфаза альфа концентрат для розчину для iнфузiй, флакон 5 мл, N 1 1 мг/мл -"-
Iмiглюцераза або талiглюцераза альфа, або велаглюцераза альфа ампули, флакони, шприци 200 ОД або 400 ОД для дiтей вiд 4 рокiв та дорослих, якi страждають на хворобу Гоше типу 1
Iмiглюцераза -"- 400 ОД для дiтей до 4 рокiв, якi страждають на хворобу Гоше типу 1, та громадян, якi страждають на хворобу Гоше типу 3

Витратнi матерiали для лiкування хворих методом перитонеального дiалiзу

Назва медичного виробу Одиниця вимiру Примiтка
Тримач органайзера до системи стей-сейф, або еквiвалент штук  
Органайзер до системи стей-сейф, або еквiвалент -"-  
Дезiнфекцiйний ковпачок до системи стей-сейф, або еквiвалент -"-  
Адаптер до катетера Луер-Лок -"-  
Катетер Тенкхофф 835, або еквiвалент -"-  
Подовжувач катетера, 32 см, до системи стей-сейф, або еквiвалент штук  
Розчин для перитонеального дiалiзу iз вмiстом глюкози 1,35-1,5 % у мiшках подвiйних по 2000 мл, система стей-сейф, або еквiвалент -"-  
Розчин для перитонеального дiалiзу iз вмiстом глюкози 1,35-1,5 % у мiшках подвiйних по 2500 мл, система стей-сейф, або еквiвалент -"-  
Розчин для перитонеального дiалiзу iз вмiстом глюкози 3,85-4,25 % у мiшках подвiйних по 2000 мл, система стей-сейф, або еквiвалент -"-  
Розчин для перитонеального дiалiзу iз вмiстом глюкози 3,85-4,25 % у мiшках подвiйних по 2500 мл, система стей-сейф, або еквiвалент -"-  
Розчин для перитонеального дiалiзу iз вмiстом глюкози 2,25-2,5 % у мiшках подвiйних по 2000 мл, система стей-сейф, або еквiвалент -"-  
Розчин для перитонеального дiалiзу iз вмiстом глюкози 2,25-2,5 % у мiшках подвiйних по 2500 мл, система стей-сейф, або еквiвалент -"-  
Адаптер до катетера для перитонеального дiалiзу -"-  
Трубка перехiдна (подовжувач катетера) Луер-Лок -"-  
Затискач (перемикач) магiстралей -"-  
Ковпачок дезiнфiкуючий (вiд'єднувальний) -"-  
Дренажний комплект до апарата для автоматизованого перитонеального дiалiзу -"-  
Касета до апарата для автоматизованого перитонеального дiалiзу -"-  
Розчин для перитонеального дiалiзу iз вмiстом глюкози 1,35-1,5 % у мiшках подвiйних по 2000 мл (Y-система для перитонеального дiалiзу) -"-  
Розчин для перитонеального дiалiзу iз вмiстом глюкози 2,25-2,5 % у мiшках подвiйних по 2000 мл (Y-система для перитонеального дiалiзу) -"-  
Розчин для перитонеального дiалiзу iз вмiстом глюкози 3,85-4,25 % у мiшках подвiйних по 2000 мл (Y-система для перитонеального дiалiзу) штук  
Розчин для перитонеального дiалiзу iз вмiстом глюкози 1,35-1,5 % у мiшках подвiйних по 2500 мл (Y-система для перитонеального дiалiзу) -"-  
Розчин для перитонеального дiалiзу iз вмiстом глюкози 2,25-2,5 % у мiшках подвiйних по 2500 мл (Y-система для перитонеального дiалiзу) -"-  
Розчин для перитонеального дiалiзу iз вмiстом глюкози 3,85-4,25 % у мiшках подвiйних по 2500 мл (Y-система для перитонеального дiалiзу) -"-  
Розчин для перитонеального дiалiзу тривалої дiї (без вмiсту глюкози) у мiшках подвiйних по 2000 мл (Y-система для перитонеального дiалiзу) -"-  
Розчин для перитонеального дiалiзу iз вмiстом амiнокислот у мiшках подвiйних по 2000 мл (Y-система для перитонеального дiалiзу) -"-  
Розчин для перитонеального дiалiзу iз вмiстом глюкози 1,35-1,5 % у пластиковому мiшку по 5000 мл, одинарному, обладнаному iн'єкцiйним портом та з'єднувачем -"-  
Розчин для перитонеального дiалiзу iз вмiстом глюкози 2,25-2,5 % у пластиковому мiшку по 5000 мл, одинарному, обладнаному iн'єкцiйним портом та з'єднувачем -"-  
Розчин для перитонеального дiалiзу iз вмiстом глюкози 3,85-4,25 % у пластиковому мiшку по 5000 мл, одинарному, обладнаному iн'єкцiйним портом та з'єднувачем -"-  
Розчин для перитонеального дiалiзу iз вмiстом глюкози у пластиковому мiшку по 2000 мл, одинарному, обладнаному iн'єкцiйним портом та з'єднувачем -"-  
Розчин для перитонеального дiалiзу iз вмiстом глюкози у пластиковому мiшку по 2500 мл, одинарному, обладнаному iн'єкцiйним портом та з'єднувачем штук  
Розчин для перитонеального дiалiзу iз вмiстом глюкози у пластиковому мiшку по 3000 мл, одинарному, обладнаному iн'єкцiйним портом та з'єднувачем -"-  

Медикаменти та медичнi вироби для дитячого дiалiзу

Назва медичного виробу Одиниця вимiру Примiтка
Комплект складових для гемодiалiзу у дiтей (дiалiзатор 1,0-1,1 м2, AV-магiстралi, фiстульнi голки G17-19 (голки 2 штуки: 1 венозна голка, 1 артерiальна голка), бiкарбонатний картридж типу BiВag), або еквiвалент комплектiв  
Комплект складових для гемодiалiзу у дiтей (дiалiзатор 1,2-1,4 м2, AV-магiстралi, фiстульнi голки G17-19 (голки 2 штуки: 1 венозна голка, 1 артерiальна голка), бiкарбонатний картридж типу BiCart), або еквiвалент -"-  
Комплект складових для гемодiалiзу у дiтей (дiалiзатор 1,2-1,4 м2, AV-магiстралi, фiстульнi голки G17-19 (голки 2 штуки: 1 венозна голка, 1 артерiальна голка), бiкарбонатний картридж типу BiВag), або еквiвалент -"-  
Набiр для постiйного вено-венозного гемодiалiзу педiатричний CRRT/SCUF (multiFiltrate Kit paed CRRT/SCUF), або еквiвалент, фiльтрацiйний пакет на 10 л (Filtrate bag 10 L), або еквiвалент -"-  
Набiр для мембранного роздiлення плазми MPSP1 (multiFiltrate Kit MP SP1 dry), або еквiвалент, фiльтрацiйний пакет на 10 л (Filtrate bag 10 L), або еквiвалент -"-  
Набiр для довготривалої гемодiафiльтрацiї (multiFiltrate Kit Midi CVVHDF 400), або еквiвалент, фiльтрацiйний пакет на 10 л (Filtrate bag 10 L), або еквiвалент комплектiв  
Розчин для гемодiалiзу та гемофiльтрацiї з концентрацiєю 2 ммоль/л калiю, мiшок по 5 лiтрiв -"-  
Комплект складових для гемодiалiзу з функцiєю гемодiафiльтрацiї у дiтей (дiалiзатор 0,6-0,7 м2, AV-магiстралi, фiстульнi голки G17-19 (голки 2 штуки: 1 венозна голка, 1 артерiальна голка), бiкарбонатний картридж типу BiBag), або еквiвалент -"-  
Фiльтр "Дiасейф Плюс", або еквiвалент (1 фiльтр на 50 комплектiв для гемодiалiзу з функцiєю гемодiафiльтрацiї у дiтей) штук  
Комплект витратних матерiалiв до апарата для гемодiалiзу 4008H з модулем екстракорпоральної пiдтримки печiнки Prometheus комплектiв  
Кислотний компонент для дiалiзу типу Д204 або його аналоги, у канiстрах ємнiстю не менше 10 л (розведення до 1/34) штук  
Кислотний компонент для дiалiзу типу Д204 або його аналоги, у канiстрах ємнiстю не менше 7,8 л (розведення до 1/44) -"-  
Розчин для перитонеального дiалiзу iз вмiстом глюкози 2,25-2,5 % у мiшках подвiйних по 2000 мл -"-  
Розчин для перитонеального дiалiзу iз вмiстом глюкози 3,85-4,25 % у мiшках подвiйних по 2000 мл -"-  
Розчин для перитонеального дiалiзу iз вмiстом глюкози 1,35-1,5 % у мiшках подвiйних по 2000 мл -"-  
Ковпачок дезiнфiкуючий (вiд'єднувальний) -"-  
Розчини для перитонеального дiалiзу з концентрацiєю глюкози 1,35-1,5 % для апаратного перитонеального дiалiзу, мiшки по 5 л -"-  
Розчини для перитонеального дiалiзу з концентрацiєю глюкози 2,25-2,5 % для апаратного перитонеального дiалiзу, мiшки по 5 л штук  
Розчини для перитонеального дiалiзу з концентрацiєю глюкози 3,85-4,25 % для апаратного перитонеального дiалiзу, мiшки по 5 л -"-  
Трубка перехiдна (подовжувач катетера) -"-  
Затискач (перемикач) магiстралей -"-  
Тримач органайзера до системи стей-сейф, або еквiвалент -"-  
Органайзер до системи стей-сейф, або еквiвалент -"-  
Педiатричний набiр: комплект складових для апаратного перитонеального дiалiзу (касета до апарата), дренажний комплект комплектiв  
Набiр: комплект складових для апаратного перитонеального дiалiзу (касета до апарата), дренажний комплект -"-  
Катетер гемодiалiзний двохпросвiтний (двохканальний) у наборi розмiром 6-6,5 Fr штук  
Катетер гемодiалiзний двохпросвiтний (двохканальний) у наборi розмiром 7-8 Fr -"-  
Катетер гемодiалiзний двохпросвiтний (двохканальний) у наборi розмiром 11-12 Fr -"-  
Апарат для автоматизованого перитонеального дiалiзу -"-  
Возик для апарата для автоматизованого перитонеального дiалiзу -"-  
Катетер для гострого перитонеального дiалiзу педiатричний Tenckhoff-Catheter прямої конфiгурацiї розмiром 250-300 мм у комплектi з адаптером -"-  
Катетер для гострого перитонеального дiалiзу педiатричний Tenckhoff-Catheter прямої конфiгурацiї розмiром 300-450 мм у комплектi з адаптером -"-  
Катетер для хронiчного перитонеального дiалiзу педiатричний розмiром 250-300 мм та конфiгурацiї Curl Tenckhoff-Catheter у комплектi з адаптером штук  
Катетер для хронiчного перитонеального дiалiзу педiатричний розмiром 300-450 мм та конфiгурацiї Curl Tenckhoff-Catheter у комплектi з адаптером -"-  
Катетер для хронiчного перитонеального дiалiзу педiатричний розмiром 450-570 мм та конфiгурацiї Curl Tenckhoff-Catheter у комплектi з адаптером -"-  
Комплект складових для гемодiалiзу у дiтей (дiалiзатор 0,6-0,8 м2, AV-магiстралi, фiстульнi голки G17-19 (голки 2 штуки: 1 венозна голка, 1 артерiальна голка), бiкарбонатний картридж типу BiCart), або еквiвалент комплектiв  
Набiр для постiйного вено-венозного гемодiалiзу педiатричний CRRT/SCUF (Prismaflexset CRRT/SCUF), або еквiвалент, фiльтрацiйний пакет на 5 л (Filtratebag 5 л), або еквiвалент, для дiтей вагою вiд 11 кг -"-  
Набiр для постiйного вено-венозного гемодiалiзу педiатричний CRRT/SCUF (Prismaflexset CRRT/SCUF), або еквiвалент, фiльтрацiйний пакет на 5 л (Filtratebag 5 л), або еквiвалент, для дiтей вагою вiд 8 кг -"-  
Розчин для гемодiалiзу та гемофiльтрацiї з концентрацiєю 4 ммоль/л калiю, мiшок по 5 л штук  

Ендопротези та набори для iмплантацiї

Назва медичного виробу Одиниця вимiру Примiтка
Кульшовi суглоби цементнi: тотальнi ендопротези штук для використання у громадян з переломом шийки стегна чи за наявностi коксартрозу рiзного генезу
Кульшовi суглоби цементнi: ендопротези однополюснi з подвiйною сферою обертання штук для використання у громадян з переломом шийки стегна чи за наявностi коксартрозу рiзного генезу
Тотальнi ендопротези кульшового суглоба безцементнi -"- -"-
Ендопротез кульшового суглоба ревiзiйний гiбридної фiксацiї -"- для використання у громадян, що потребують ревiзiйного ендопротезування
Ендопротез колiнного суглоба ревiзiйний зв'язаний ротацiйний -"- -"-
Iнтрамедулярний телескопiчний ротацiйно-стабiльний фiксатор стегна з телескопiчним фiксатором шийки стегнової кiстки -"- для використання у громадян з недосконалим остеогенезом
Iнтрамедулярний телескопiчний ротацiйно-стабiльний фiксатор -"- -"-
Блокувальнi елементи для iнтрамедулярних фiксаторiв -"- -"-
Модульний протез для дистального вiддiлу стегнової кiстки -"- для використання у дiтей, хворих на пухлини кiсток
Модульний протез для проксимального вiддiлу великогомiлкової кiстки -"- -"-
Iмпланти та iнструменти для корекцiї складних сколiотичних деформацiй хребта комплектiв для використання у дiтей iз складними сколiотичними деформацiями хребта

Закупiвля лiкарських засобiв та медичних виробiв для лiкування дiтей, хворих на онкологiчнi та онкогематологiчнi захворювання

Лабораторнi реагенти для визначення рiвня метотрексату та циклоспорину, сумiснi з приладом Architect i1000sr

Назва медичного виробу Одиниця вимiру Примiтка
ARCHITECT Methotrexate Reagent Kit, набiр реагентiв, 100 тестiв, або еквiвалент наборiв  
ARCHITECT Methotrexate Calibrators, калiбратори, 6 флаконiв по 4 мл, або еквiвалент -"-  
ARCHITECT Multi-Assay Manual Diluent, унiверсальний розчинник для ручного розведення, 100 мл, або еквiвалент флаконiв  
ARCHITECT Methotrexate Controls, контролi, 4 флакони по 8 мл, або еквiвалент наборiв  
ARCHITECT Concentrated Wash Buffer, промивний буфер, 4 флакони по 975 мл, або еквiвалент упаковок  
ARCHITECT Pre-Trigger Solution, претригерний розчин, 4 флакони по 975 мл, або еквiвалент -"-  
ARCHITECT Trigger Solution, тригерний розчин, 4 флакони по 975 мл, або еквiвалент -"-  
ARCHITECT Probe Conditioning Solution, розчин, 4 флакони по 25 мл, або еквiвалент -"-  
ARCHITECT Septum, мембрана, 200 штук, або еквiвалент -"-  
ARCHITECT Replacement Caps, змiннi кришки, 100 штук, або еквiвалент -"-  
ARCHITECT Sample Cups, чашки для зразкiв, 1000 штук, або еквiвалент -"-  
ARCHITECT Reaction Vessels, реакцiйнi ємностi, 4000 штук, або еквiвалент -"-  
ARCHITECT Cyclosporine Reagent Kit, набiр реагентiв, 100 тестiв, або еквiвалент наборiв  
ARCHITECT Cyclosporine Calibrators, калiбратори, або еквiвалент -"-  
ARCHITECT Cyclosporine Whole Blood Precipitation Reagent Kit, набiр реагентiв, або еквiвалент наборiв  
Multichem WBT, контролi, або еквiвалент -"-  

Лабораторнi реагенти та витратнi матерiали

Назва медичного виробу Одиниця вимiру Примiтка
Реагенти та витратнi матерiали для iмунофенотипування бiологiчних зразкiв методом проточної цитофлюориметрiї
Моноклональне антитiло CD1a, мiчене флюоресцентним барвником PE, або еквiвалент тестiв  
Моноклональне антитiло CD2, мiчене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD2, мiчене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD3, мiчене флюоресцентним барвником APC-Alexa Fluor 750 або APC-H7, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD3, мiчене флюоресцентним барвником ECD або PE-Texas Red, або PE-CF594, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD3, мiчене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD3, мiчене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD3, мiчене флюоресцентним барвником PE-Cy7, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD4, мiчене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD4, мiчене флюоресцентним барвником Pacific Blue, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD4, мiчене флюоресцентним барвником PE, або еквiвалент тестiв  
Моноклональне антитiло CD4, мiчене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD5, мiчене флюоресцентним барвником APC-Alexa Fluor 700, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD5, мiчене флюоресцентним барвником PE, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD5, мiчене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD5, мiчене флюоресцентним барвником PE-Cy5.5, або PerCP-Cy5.5, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD7, мiчене флюоресцентним барвником APC або Alexa Fluor 647, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD7, мiчене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD7, мiчене флюоресцентним барвником PE, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD8, мiчене флюоресцентним барвником APC-Alexa Fluor 700, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD8, мiчене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD8, мiчене флюоресцентним барвником PE, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD8, мiчене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD8, мiчене флюоресцентним барвником АРС або Alexa Fluor 647, або еквiвалент тестiв  
Моноклональне антитiло CD9, мiчене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD10, мiчене флюоресцентним барвником PE, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD10, мiчене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD10, мiчене флюоресцентним барвником PE-Cy5.5 або PerCP-Cy5.5, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD10, мiчене флюоресцентним барвником PE-Cy7, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD11a, мiчене флюоресцентним барвником PE, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD11b, мiчене флюоресцентним барвником PE, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD11c, мiчене флюоресцентним барвником PE, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD13, мiчене флюоресцентним барвником PЕ, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD14, мiчене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD14, мiчене флюоресцентним барвником PЕ, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD15, мiчене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD15, мiчене флюоресцентним барвником PЕ, або еквiвалент тестiв  
Моноклональне антитiло CD16, мiчене флюоресцентним барвником FITC, або Alexa Fluor 488, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD16, мiчене флюоресцентним барвником PE, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD19, мiчене флюоресцентним барвником ECD або PE-Texas Red, або PE-CF594, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD19, мiчене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD19, мiчене флюоресцентним барвником PE-Cy7, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD20, мiчене флюоресцентним барвником APC-Alexa Fluor 700, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD20, мiчене флюоресцентним барвником APC-Alexa Fluor 750 або APC-H7, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD20, мiчене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD20, мiчене флюоресцентним барвником PE-Cy5.5 або PerCP-Cy5.5, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD22, мiчене флюоресцентним барвником PE, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD24, мiчене флюоресцентним барвником PE, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD30, мiчене флюоресцентним барвником PE, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD33, мiчене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквiвалент тестiв  
Моноклональне антитiло CD34, мiчене флюоресцентним барвником APC або Alexa Fluor 647, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD34, мiчене флюоресцентним барвником ECD, PE-Texas Red, PE-CF594, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD34, мiчене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD34, мiчене флюоресцентним барвником PE, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD34, мiчене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD38, мiчене флюоресцентним барвником PE, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD38, мiчене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD38, мiчене флюоресцентним барвником PE-Cy5.5 або PerCP-Cy5.5, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD41, мiчене флюоресцентним барвником FITC, Alexa Fluor 488, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD42a, мiчене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD42b, мiчене флюоресцентним барвником FITC або Alexa Fluor 488, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD44, мiчене флюоресцентним барвником PE, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD45, мiчене флюоресцентним барвником APC, або Alexa Fluor 647, або еквiвалент тестiв  
Моноклональне антитiло CD45, мiчене флюоресцентним барвником APC-Alexa Fluor 700, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD45, мiчене флюоресцентним барвником APC-Alexa Fluor 750, або APC-H7, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD45, мiчене флюоресцентним барвником ECD, PE-Texas Red, PE-CF594, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD45, мiчене флюоресцентним барвником Krome Orange, або Brilliant Violet 510, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD45, мiчене флюоресцентним барвником Pacific Blue, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD45, мiчене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD45, мiчене флюоресцентним барвником PE-Cy7, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD48, мiчене флюоресцентним барвником ECD, або PE-Texas Red, або PE-CF594, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD56, мiчене флюоресцентним барвником PE, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD56, мiчене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD57, мiчене флюоресцентним барвником FITC, або Alexa Fluor 488, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD58, мiчене флюоресцентним барвником APC, або Alexa Fluor 647, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD58, мiчене флюоресцентним барвником FITC, або Alexa Fluor 488, або еквiвалент тестiв  
Моноклональне антитiло CD59, мiчене флюоресцентним барвником PE, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD61, мiчене флюоресцентним барвником PE, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD64, мiчене флюоресцентним барвником FITC, або Alexa Fluor 488, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD65, мiчене флюоресцентним барвником FITC, або Alexa Fluor 488, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD69, мiчене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD79а, мiчене флюоресцентним барвником PE, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD81, мiчене флюоресцентним барвником PE, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD90, мiчене флюоресцентним барвником PE, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD99, мiчене флуоресцентним барвником ECD, або PE-Texas Red, або PE-CF594, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD117, мiчене флюоресцентним барвником PE, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD117, мiчене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD117, мiчене флюоресцентним барвником PE-Cy7, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD123, мiчене флюоресцентним барвником PE-Cy5.5, PerCP-Cy5.5, або еквiвалент тестiв  
Моноклональне антитiло CD127, мiчене флюоресцентним барвником PE, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CD157, мiчене флюоресцентним барвником PE, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло Anti-MPO, мiчене флюоресцентним барвником FITC, або Alexa Fluor 488, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло Anti-TdT, мiчене флюоресцентним барвником FITC, або Alexa Fluor 488, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло CDNG2, мiчене флюоресцентним барвником PE, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло HLA-DR, мiчене флюоресцентним барвником FITC, або Alexa Fluor 488, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло HLA-DR, мiчене флюоресцентним барвником PE, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло HLA-DR, мiчене флюоресцентним барвником PE-Cy5, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло Ig M, мiчене флюоресцентним барвником FITC, або Alexa Fluor 488, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло TCR a/b, мiчене флюоресцентним барвником PE, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло TCR g/d, мiчене флюоресцентним барвником PE, або еквiвалент -"-  
Моноклональне антитiло Anti-kappa/Anti-Lambda/CD19, мiчене флюоресцентним барвником FITC/PE/ECD, або FITC/PE/PerCP, або еквiвалент -"-  
Моноклональнi антитiла CD3/CD16+CD56, мiченi флюоресцентними барвниками FITC/PE, або еквiвалент тестiв  
Моноклональнi антитiла CD45/CD4/CD3, мiченi флюоресцентними барвниками FITC/RD1/PC5, або FITC/PE/PerCP, або еквiвалент -"-  
Набiр реагентiв для визначення клiтинного циклу (детекцiя змiн вмiсту ДНК в клiтинах при переходi через фази GO, G1, S, G2, М) флаконiв  
Набiр реагентiв для визначення гемопоетичних клiтин-попередникiв у бiологiчних зразках -"-  
Барвник нуклеїнових кислот SYTO 16 -"-  
Барвник нуклеїнових кислот 7-AAD -"-  
Обжимна рiдина для проточного цитофлюориметра упаковок  
Натрiй фосфатний буфер (PBS), розчин -"-  
Розчин для фiксацiї та пермеабiлiзацiї клiтин для внутрiшньоклiтинного дослiдження -"-  
Розчин для лiзису еритроцитiв пiсля фарбування клiтин моноклональними антитiлами по протоколу "без вiдмивання" флаконiв  
Розчин для промивання системи проточного цитофлюориметра упаковок  
Розчин для лiзису еритроцитiв пiсля фарбування клiтин моноклональними антитiлами, десятикратний концентрат флаконiв  
Набiр буферних розчинiв для фiксацiї, пермеабiлiзацiї та вiдмивання клiтин наборiв  
Пробiрки для проточного цитофлюориметра, 12 х 75 мм, блакитнi упаковок  
Реагенти для молекулярно-генетичних дослiджень методом ПЛР
Набiр реагентiв (10 сумiшей мультиплексних маркерiв) для HLA-типування та детекцiї химеризму наборiв  
Набiр реагентiв (30 маркерiв) для монiторингу химеризму методом кiлькiсної ПЛР -"-  
Розчин октилфеноксиполiетанолу (NP-40) флаконiв  
Набiр хромосом-специфiчних ДНК зондiв CEP X/CEP Y (сателiт III), призначених для iдентифiкацiї центромiрних регiонiв хромосом та виявлення анеуплоiдiй в iнтерфазi та метафазi наборiв  
Флюоресцентний барвник DAPI у пiдтримуючому розчинi Антифейд флаконiв  
Набiр хромосом-специфiчних ДНК зондiв CEP7 (Альфа Сателлiт), призначених для iдентифiкацiї центромiрних регiонiв хромосом та виявлення анеуплоiдiй в iнтерфазi та метафазi наборiв  
Набiр двоколiрних проб, призначений для виявлення транслокацiї за участю гена BCR-ABL -"-  
Набiр двоколiрних проб, призначений для виявлення транслокацiй гена PML хромосомної областi 15q22 та гена RARa хромосомної областi 17q12.1 -"-  
Набiр двоколiрних проб, призначений для виявлення перебудов за участю гена CBFB -"-  
Набiр двоколiрних проб, призначений для виявлення транслокацiй за участю генiв RUNX1 та RUNX1T1 -"-  
Набiр ДНК-зондiв 7 q до теломерних дiлянок хромосом, призначених для виявлення делецiй та перебудов на кiнцевих дiлянках плечей хромосом -"-  
Унiверсальний набiр реагентiв, призначений для проведення ПЛР у режимi реального часу для амплiфiкацiї геномних послiдовностей, плазмiдних або кДНК, включаючи кiлькiсне визначення та генотипiзацiю -"-  
Набiр реагентiв для проведення зворотної транскрипцiї кДНК -"-  
Середовище RPMI 1640 флаконiв  
Фетальна бичача сироватка (FBS) -"-  
96-лунковi плашки з цiльнолитого полiпропiлену, сумiснi iз системами ПЛР у реальному часi, рециркуляцiйними системами та термоциклерами упаковок  
Оптичнi клейкi адгезивнi плiвки для мiкроплашек упаковок  
Набiр реагентiв для генотипування генiв системи KIR методом ПЛР з детекцiєю в агарозному гелi наборiв  
Набiр реагентiв для мультиплексного якiсного визначення мутацiї генiв BCR/ABL1 методом ПЛР з детекцiєю в агарозному гелi -"-  
Набiр реагентiв для визначення мутацiї гена FLT3 методом ПЛР з детекцiєю в агарозному гелi -"-  
Набiр реагентiв для виявлення транслокацiй транскрипцiйного фактора p53, розташованого на хромосомному сегментi 17p13.1 -"-  
Набiр реагентiв для виявлення транслокацiй транскрипцiйного фактора TCF3 -"-  
Набiр реагентiв для виявлення транслокацiй гена MECOM -"-  
Набiр реагентiв для виявлення та кiлькiсної оцiнки транскриптiв mbcr p210 b2a2 або b3a2 генiв BCR-ABL методом ПЛР у реальному часi -"-  
Набiр реагентiв для виявлення та кiлькiсної оцiнки транскриптiв генiв RUNX1-RUNX1T1 (або AML1-ETO) методом ПЛР у реальному часi -"-  
Набiр реагентiв для виявлення та кiлькiсної оцiнки транскриптiв генiв CBFB-MYH11 A методом ПЛР у реальному часi -"-  
Набiр сиквес-специфiчних праймерiв з низькою роздiльною здатнiстю для скринiнгового визначення алелей HLA класiв I та II (ABDR) -"-  
Набiр сиквес-специфiчних праймерiв з низькою роздiльною здатнiстю для скринiнгового визначення алелей HLA класу I (С) -"-  
Набiр сиквес-специфiчних праймерiв з низькою роздiльною здатнiстю для скринiнгового визначення алелей HLA класу II (DQB1) наборiв  
Набiр реагентiв для видiлення ДНК з цiльної кровi, культивованих клiтин, сироватки, плазми або iнших рiдин органiзму кремнiєво-мембранним методом за принципом хаотропного зв'язування солей -"-  
Термостабiльна ДНК-полiмераза упаковок  
Агароза -"-  
Буфер з бромiдом етидiю для типування за допомогою сиквес-специфiчних праймерiв -"-  
Набiр реагентiв з високою роздiльною здатнiстю для генотипування HLA локусу А наборiв  
Набiр реагентiв з високою роздiльною здатнiстю для генотипування HLA локусу В -"-  
Набiр реагентiв з високою роздiльною здатнiстю для генотипування HLA локусу С -"-  
Набiр реагентiв з високою роздiльною здатнiстю для генотипування HLA локусу DRB1 по екзонам 2 та 3 -"-  
Набiр реагентiв з високою роздiльною здатнiстю для генотипування HLA локусу DQB1 по екзонам 2 та 3, 2 амплiфiкацiї -"-  
4-капiлярна матриця без внутрiшнього покриття для сиквенування та аналiзу фрагментiв упаковок  
Полiмер POP-7 флаконiв  
Концентрований робочий буфер з ЕДТА для електрофорезу -"-  
Реагент iнгiбiтор рибонуклеаз упаковок  
Набiр розчинiв для деградацiї ДНК ПЛР наборiв  
Набiр реагентiв для виявлення та кiлькiсної оцiнки химерного бiлка PML-RARa bcr1 методом ПЛР у реальному часi -"-  
Набiр стандартiв химерного бiлка PML-RARa bcr1 -"-  
Набiр реагентiв для виявлення та кiлькiсної оцiнки химерного бiлка PML-RARa bcr2 методом ПЛР у реальному часi наборiв  
Набiр стандартiв химерного бiлка PML-RARa bcr2 -"-  
Набiр реагентiв для виявлення та кiлькiсної оцiнки химерного бiлка PML-RARa bcr3 методом ПЛР у реальному часi -"-  
Набiр стандартiв химерного бiлка PML-RARa bcr3 -"-  
Набiр реагентiв кiлькiсного виявлення мутацiй генiв ETV6/RUNX1 (TEL/AML) за допомогою ПЛР у реальному часi -"-  
Набiр стандартiв контрольних генiв ETV6/RUNX1 (TEL/AML) -"-  
Набiр реагентiв для виявлення та кiлькiсної оцiнки транскриптiв mbcr p190 e1a2 генiв BCR-ABL методом ПЛР у реальному часi -"-  
Набiр стандартiв контрольних генiв BCR-ABL на 3 розведення -"-  
Набiр стандартiв контрольних генiв BCR-ABL на 4 розведення -"-  
Набiр стандартiв контрольних генiв ABL -"-  
Набiр стандартiв контрольних генiв TCF3-PBX1 -"-  
Набiр стандартiв контрольних генiв SIL-TAL -"-  
Набiр стандартiв контрольних генiв AML1-ETO -"-  
Набiр стандартiв типу А контрольних генiв CBFB-MYH11 -"-  
Набiр стандартiв типу Д контрольних генiв CBFB-MYH11 -"-  
Набiр стандартiв типу Е контрольних генiв CBFB-MYH11 -"-  
Набiр стандартiв транскриптiв e10e4 контрольних генiв MLL-AF4 -"-  
Набiр стандартiв транскриптiв e9e5 контрольних генiв MLL-AF4 -"-  
Набiр стандартiв транскриптiв e11e5 контрольних генiв MLL-AF4 наборiв  
Набiр стандартiв транскриптiв e8e10 контрольних генiв MLL-AF9 -"-  
Набiр стандартiв транскриптiв e10e6 контрольних генiв MLL-AF9 типу А -"-  
Набiр стандартiв транскриптiв e8e9 контрольних генiв MLL-AF9 типу В -"-  
Набiр стандартiв транскриптiв e10e2 контрольних генiв MLL-AF1p -"-  
Набiр стандартiв транскриптiв e8e2 контрольних генiв MLL-AF6 -"-  
Набiр стандартiв транскриптiв e2e8 контрольних генiв MLL-DUP -"-  
Набiр стандартiв транскриптiв e10e2 контрольних генiв MLL-ENL -"-  
Набiр стандартiв транскриптiв e9e2 контрольних генiв MLL-ENL -"-  
Набiр стандартiв транскриптiв e8e2 контрольних генiв MLL-ELL -"-  
Набiр стандартiв транскриптiв e9e2 контрольних генiв MLL-ELL -"-  
Набiр реагентiв для кастомного синтезу з метою оцiнки експресiї генiв методом ПЛР у реальному часi -"-  
Флюоресцентнi олiгопраймери фосфатної групи (5'-кiнець) упаковок  
Флюоресцентний зонд з барвником тетраметилродамiн -"-  
Набiр реагентiв для налаштувань реакцiй ПЛР у реальному часi наборiв  
Оптичнi пробiрки з кришками у стрiпах по 8 штук, 0,2 мкл упаковок  
Мiкрочип типу WT для мiкрочипової системи електрофорезу нуклеїнових кислот MultiNA штук  
Пробiрки для ПЛР без кришки, 0,2 мкл упаковок  
Набiр реагентiв для сепарацiї, визначення розмiру та кiлькiсного аналiзу фрагментiв дволанцюгової ДНК в iнтервалi 100-1000 пар нуклеотидiв наборiв  
Набiр стандартiв для визначення довжини дволанцюгової ДНК в iнтервалi 100-1500 пар нуклеотидiв на агарозних або полiакриламiдних гелях -"-  
Набiр реагентiв для сепарацiї, визначення розмiру та кiлькiсного аналiзу фрагментiв дволанцюгової ДНК в iнтервалi 25-500 пар нуклеотидiв -"-  
Набiр стандартiв для визначення довжини дволанцюгової ДНК в iнтервалi 25-700 пар нуклеотидiв на агарозних або полiакриламiдних гелях -"-  
Зафарбований гель з чутливiстю до нуклеїнових кислот, що збуджується за допомогою ультрафiолету або видимого свiтла флаконiв  
Буфер Трiс-ЕДТА, рH 8,0 -"-  
Розчин для очищення мiкрочипової системи електрофорезу нуклеїнових кислот -"-  
Пробiрки тонкостiннi з полiпропiлену для використання з флюорометром Qubit упаковок  
Набiр реагентiв для селективного аналiзу дволанцюгової ДНК над РНК, для використання з флюорометром Qubit набiр  
Набiр реагентiв для кiлькiсного визначення зразкiв РНК з низьким вмiстом, для використання з флюорометром Qubit -"-  
Флюоресцентний зонд TaqMan упаковок  
Набiр реагентiв для швидкого очищення геномної ДНК з цiльної кровi, сироватки, плазми або iнших рiдин органiзму наборiв  
Набiр реагентiв для виявлення однонуклеотидних полiморфiзмiв у геномi -"-  
Набiр реагентiв для проведення кiлькiсного аналiзу мiкро-РНК -"-  
Набiр реагентiв для проведення зворотної транскрипцiї мiкро-РНК -"-  
Набiр реагентiв для видiлення РНК та ДНК з парафiнiзованих зразкiв силiкатно-мембранним методом наборiв  
Набiр для видiлення мiкро-РНК та РНК з клiтин i тканин силiкатно-мембранним методом -"-  
Набiр реагентiв для видiлення РНК iз свiжої або замороженої цiльної кровi iз систем для забору кровi (з EDTA, цитратом, гепарином) кремнiєво-мембранним методом -"-  
Набiр для видiлення ДНК з тканин силiкатно-мембранним методом -"-  
Набiр реагентiв для видiлення РНК силiкатно-мембранним методом на основi мiнiспiн колонок -"-  
Реагент РНКаза упаковок  
Реагент Протеїназа К -"-  
Розчин для стабiлiзацiї та захисту клiтинної РНК в iнтактних, незаморожених зразках тканин флаконiв  
Розчин Версена -"-  
Набiр реагентiв для проведення ПЛР у реальному часi з використанням барвника SYBR Green наборiв  
Ферменти для рестрикцiї ДНК упаковок  
Реагент РНК iнгiбiтор -"-  
Розчин для депарафiнiзацiї флаконiв  
Набiр реагентiв для одночасного видiлення геномного ДНК i загальної РНК з парафiнових блокiв наборiв  
Набiр реагентiв для одночасного видiлення геномного ДНК i загальної РНК -"-  
Набiр реагентiв для швидкого видiлення геномної ДНК iз зразкiв тканин -"-  
Наконечники пластиковi 200 µl для автоматичної станцiї QIAcube упаковок  
Наконечники пластиковi 1000 µl для автоматичної станцiї QIAcube -"-  
Штатив для пляшок 6 х 30 мл для автоматичної станцiї QIAcube упаковок  
Пляшки для реагентiв 6 х 30 мл для автоматичної станцiї QIAcube -"-  
Набiр одноразових роторних адаптерiв та елюцiйних пробiрок (1,5 мл) для автоматичної станцiї QIAcube -"-  
Реагенти та витратнi матерiали для проведення iмуноцитологiчних та молекулярно-генетичних дослiджень методом флюоресцентної гiбридизацiї in situ (FISH)
Набiр двоколiрних ДНК-зондiв 1p36/1q25 та 19q13 /19p13 наборiв  
Набiр двоколiрних проб, призначений для виявлення точки розриву в хромосомнiй областi 11q23, що мiстить ген MLL -"-  
Набiр ДНК-зондiв, призначений для виявлення кiлькостi копiй мiшенi зонда TP53, розташованого в хромосомi 17p13.1, i мiшенi зонда CEP 17, розташованої в центромерi хромосоми 17 -"-  
Набiр двоколiрних проб, призначений для виявлення точки розриву в хромосомнiй областi 13q14.11, що мiстить ген FOXO1 -"-  
Набiр двоколiрних проб, призначений для виявлення точки розриву в хромосомнiй областi 12q13, що мiстить ген DDIT3 -"-  
Набiр двоколiрних проб, призначений для виявлення точки розриву в хромосомнiй областi 18q11.2, що мiстить ген SS18 -"-  
Набiр двоколiрних проб, призначений для виявлення точки розриву в хромосомнiй областi 16p11, що мiстить ген FUS -"-  
Набiр двоколiрних проб, призначений для виявлення кiлькостi копiй онкогена N-MYC в областi 2p24 хромосоми 2 -"-  
Набiр двоколiрних проб, призначений для виявлення транслокацiй за участю генiв TEL (ЕTV6) та AML (RUNX1) -"-  
Набiр двоколiрних проб, призначений для виявлення точки розриву гена EWSR1 в хромосомнiй областi 22q12 наборiв  
Сумiш хлориду та цитрату соди упаковок  
Набiр триколiрних проб, призначений для виявлення зворотної транслокацiї t (8; 14) (q24; q32) за участю областей генiв IGH та MYC наборiв  
Набiр ДНК зондiв, призначений для виявлення амплiфiкацiї гена HER-2 / neu у зразках тканини, фiксованих формалiном, заключених у парафiн -"-  
Набiр ДНК зондiв, призначений для виявлення транслокацiй за участю гена ALK в зразках тканин легень -"-  
Формамiд лiтрiв  
Набiр ДНК зондiв, призначений для виявлення транслокацiй за участю гена C-MYC в хромосомнiй областi 8q24.2 наборiв  
Набiр хромосом-специфiчних ДНК зондiв CEP 9, призначених для iдентифiкацiї центромiрних регiонiв хромосом та виявлення анеуплоiдiй в iнтерфазi та метафазi -"-  
Буфер для гiбридизацiї WCP (зонди повного фарбування хромосом або їх крупних частин) упаковок  
Набiр двоколiрних проб, призначений для виявлення транслокацiї за участю генiв DEK та NUP214 людини, розташованих на хромосомних сегментах 6p22.3 та 9q34.13 вiдповiдно наборiв  
Набiр двоколiрних проб, призначений для виявлення транслокацiї за участю локусу IGH людини та гена FGFR3, розташованих на хромосомних сегментах 14q32.33 та 4p16.3 вiдповiдно -"-  
Набiр двоколiрних проб, призначений для виявлення делецiй в областi гена CSF1R людини, розташованого на хромосомному сегментi 5q32 i областi навколо STS маркерiв D5S23 i D5S721 -"-  
Набiр двоколiрних проб, призначений для виявлення кiлькостi копiй маркера D13S319 на хромосомному сегментi 13q14, та кiлькостi копiй маркера 13q34 на хромосомному сегментi 13q34 наборiв  
Набiр реагентiв для виявлення делецiй локус-специфiчного маркера D20S108, розташованого на хромосомному сегментi 20q12 -"-  
Набiр двоколiрних проб, призначений для виявлення транслокацiї за участю локусiв TCF3 та PBX1 людини, розташованих на хромосомних сегментах 19p13.3 та 1q23 вiдповiдно -"-  
Набiр двоколiрних проб, призначений для виявлення транслокацiї за участю генiв IGH та BCL2 людини, розташованих на хромосомних сегментах 14q32.33 та 18q21.33 вiдповiдно -"-  
Набiр багатоколiрних проб для виявлення теломерних дiлянок всiх хромосом -"-  
Культуральне середовище для використання у короткотривалому культивуваннi клiтин кiсткового мозку та iнших гемопоетичних клiтин упаковок  
Буфернi таблетки для фарбування G-сегментiв хромосом розчином барвника Гiмза, pH 6.8 -"-  
Розчин N-десацетил-N-метилоколхiцину в збалансованому сольовому розчинi Хенкса флаконiв  
Розчин трипсину 0,25% з фенолом червоним без ЕДТА -"-  
Розчин барвника Гiмза для фарбування G-сегментiв хромосом -"-  
Розчин рибонуклеази A упаковок  
Культуральне середовище для карiотипування: базальне середовище RPMI-1640, доповнене L-глютамiном, гентамiцином сульфатом, ФБС та фiтогемагглютинiном -"-  
Розчин фiтогемагглютинiну, Мформа -"-  
Добавка iнсулiн-трансферрин-селен до культурального середовища флаконiв  
Розчин пепсину А в азидi натрiю -"-  
Розчин L-глютамiну -"-  
Антибiотик-антимiкотик (пенiцилiн 10000 U/мл, стрептомiцин 10000 мг/мл, амфотерiцин B 25 мкг/мл) 100х концентрат -"-  
Розчин фiколлу, щiльнiсть 1,077 г/мл -"-  
Хлорид калiю упаковок  
Реагенти та витратнi матерiали для забезпечення процесу секвенування пiд час дiагностики онкогематологiчних захворювань та монiторингу лiкування
Набiр для очищення ДНК пiсля ПЛР та гель-електрофорезу наборiв  
Набiр реактивiв для проведення секвенування на основi флюоресценцiї одноланцюгових або дволанцюгових зразкiв ДНК, фрагментах ПЛР -"-  
Набiр розчинiв для очищення секвенсової сумiшi (розчин для видалення неiнкорпорованих термiнаторiв барвникiв та вiльних солей iз реакцiї пiсля секвенування та розчин для стабiлiзацiї реакцiї пiсля очищення) -"-  
Високоочищений деiонiзований формамiд флаконiв  
Гумовi покриття для 96-лункових плашок упаковок  
Стандарт з високою щiльнiстю, який марковано п'ятьма барвниками, для вiдтворюваного визначення розмiрiв даних аналiзу фрагментiв наборiв  
Трiс-ацетат-ЕДТА буфер, 10х концентрат флаконiв  
Набiр реактивiв для проведення секвенування з метою виявлення соматичних варiантiв мiєлоїдних злоякiсних новоутворень (гострий мiєлолейкоз, мiєлодиспластичний синдром, мiєлопролiферативнi новоутворення, хронiчний мiєлолейкоз, хронiчний мiєломоноцитарний лейкоз, ювенiльний мiєломоноцитарний лейкоз) наборiв  
Набiр реагентiв для пiдготовки бiблiотек зразкiв з ДНК, вилученої з периферичної цiльної кровi та тканини, фiксованої формалiном, заключеної у парафiн наборiв  
Набiр реагентiв для проведення циклiв секвенування за допомогою системи MiSeq -"-  
Набiр реагентiв для типування генiв лейкоцитарного антигена людини за 11 локусами -"-  
Набiр реагентiв для проведення лонг-рендж полiмеразної ланцюгової реакцiї -"-  
Набiр реагентiв для проведення нанопотокового секвенування за допомогою системи MiSeq -"-  
Готова до використання бiблiотека управлiння послiдовних прогонiв -"-  
Набiр реагентiв для кiлькiсної оцiнки сукупностi фрагментiв зразка ДНК/РНК однакової довжини -"-  
Набiр реагентiв для очищення та вибору розмiру фрагментiв ДНК у процесi побудови бiблiотеки секвенсу наступного поколiння -"-  
Набiр реагентiв для визначення бiблiотеки амплiконiв -"-  
Набiр реагентiв для визначення генетичних iндексiв -"-  
Набiр реагентiв для визначення точок мутацiй 50 генiв, якi асоцiйованi з раком -"-  
Набiр реагентiв для проведення секвенування за допомогою системи MiSeq -"-  
Набiр реагентiв для амплiфiкацiї 15 генiв iз зразкiв парафiнiзованих солiдних пухлин фiксованих у формалiнi -"-  
Реагенти та медичнi вироби для iмуногiстохiмiчної i морфологiчної дiагностики та диференцiйної дiагностики солiдних пухлин
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення цитокератину упаковок  
Полiклональнi антитiла кроля з реактивнiстю проти людини для визначення альфа-1-фетопротеїну -"-  
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення CD246 упаковок  
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення бiлка Bcl2 -"-  
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення бiлка Bcl6 -"-  
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення CA125 -"-  
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення кальретинiну -"-  
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення CD1а -"-  
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення CD10 -"-  
Полiклональнi антитiла кроля з реактивнiстю проти людини для визначення CD117 -"-  
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення CD138 -"-  
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення CD15 -"-  
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення CD20cy -"-  
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення CD23 -"-  
Полiклональнi антитiла кроля з реактивнiстю проти людини для визначення CD3 -"-  
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення CD30 -"-  
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення CD31 -"-  
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення CD34 -"-  
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення CD38 -"-  
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення CD4 -"-  
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення CD45 -"-  
Моноклональнi антитiла кроля з реактивнiстю проти людини для визначення CD5 упаковок  
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення CD56 -"-  
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення CD68 -"-  
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення CD8 -"-  
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення CD99 -"-  
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення бiлка CDX2 -"-  
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення раково-ембрiонального антигена -"-  
Полiклональнi антитiла кроля з реактивнiстю проти людини для визначення хромогранiну А -"-  
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення цитокератину 20 -"-  
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення цитокератину 7 -"-  
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення колагену IV типу -"-  
Моноклональнi антитiла кроля з реактивнiстю проти людини для визначення циклiну D1 -"-  
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення десмiну -"-  
Моноклональнi антитiла мишi для визначення вiрусу Епштейн-Барра -"-  
Полiклональнi антитiла кроля для визначення глiального фiбрилярного кислого бiлка -"-  
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення гепатоцитiв -"-  
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення меланоми -"-  
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення iнгiбiну альфа упаковок  
Полiклональнi антитiла кроля з реактивнiстю проти людини для визначення легких ланцюгiв каппа -"-  
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення Ki-67 -"-  
Полiклональнi антитiла кроля з реактивнiстю проти людини для визначення легких ланцюгiв Лямбда -"-  
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення м'язового актину -"-  
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення мелану А -"-  
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення бiлка MUM1 -"-  
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення бiлка MyoD1 -"-  
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення мiогенiну -"-  
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення нейрон-специфiчної енолази -"-  
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення бiлка p53 -"-  
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення B-клiтинспецифiчного бiлка-активатора -"-  
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення плацентарної алкалiнової фосфотази -"-  
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення рецептора прогестерону -"-  
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення маркерiв карциноми ниркових клiтин -"-  
Полiклональнi антитiла кроля для визначення бiлка S100 -"-  
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення актину гладенької мускулатури упаковок  
Моноклональнi антитiла мишi для визначення синаптофiзину -"-  
Полiклональнi антитiла кроля з реактивнiстю проти людини для визначення тиреоглобулiну -"-  
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення фактору транскрипцiї щитоподiбної залози -"-  
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення рецептора 1 судинного ендотелiального фактору росту -"-  
Моноклональнi антитiла мишi для визначення вiментину -"-  
Полiклональнi антитiла кроля з реактивнiстю проти людини для визначення фактору Вiллебранда -"-  
Моноклональнi антитiла мишi з реактивнiстю проти людини для визначення пухлинного бiлка Вiльмса -"-  
Система вiзуалiзацiї для iмуногiстохiмiї, високий рН -"-  
Олiвець iмуногiстохiмiчний гiдрофобний штук  
Ножi для мiкротомiв упаковок  
Бальзам гiстологiчний синтетичний -"-  
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.