ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо удосконалення процедури внесення змiн

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Статтю 2 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Змiни до законодавства України про адмiнiстративнi правопорушення можуть вноситися виключно законами про внесення змiн до цього Кодексу та iнших законiв України, що встановлюють адмiнiстративну вiдповiдальнiсть, та/або до законодавства України про кримiнальну вiдповiдальнiсть, та/або до кримiнального процесуального законодавства України".

     У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою.

     2. Статтю 3 Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. Змiни до законодавства України про кримiнальну вiдповiдальнiсть можуть вноситися виключно законами про внесення змiн до цього Кодексу та/або до кримiнального процесуального законодавства України, та/або до законодавства України про адмiнiстративнi правопорушення".

     3. Статтю 1 Кримiнального процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88) доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Змiни до кримiнального процесуального законодавства України можуть вноситися виключно законами про внесення змiн до цього Кодексу та/або до законодавства про кримiнальну вiдповiдальнiсть, та/або до законодавства України про адмiнiстративнi правопорушення".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
19 травня 2020 року
N 619-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.