МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про внесення змiн до рiшення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi вiд 22.05.2020 N СП-445/2020/4411-03

     Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) розглянула матерiали щодо внесення технiчних уточнень до рiшення вiд 22.05.2020 N СП-445/2020/4411-03 "Про застосування попереднiх спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну полiмерних матерiалiв незалежно вiд країни походження та експорту" та прийняла рiшення вiд 09.06.2020 N СП-450/2020/4411-03, яким вирiшила викласти п. 3.2.3 рiшення вiд 22.05.2020 N СП-445/2020/4411-03 у наступнiй редакцiї:

     "3.2.3.Забезпечити справляння мита при ввезеннi на митну територiю України в митному режимi iмпорт товарiв, вироблених за межами митної територiї України, вiдповiдно до опису, зазначеного в п.1 цього рiшення.".

     Рiшення Комiсiї набирає чинностi з дня опублiкування цього повiдомлення.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.