ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до статтi 17 Закону України "Про оцiнку впливу на довкiлля" щодо запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19)

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Статтю 17 Закону України "Про оцiнку впливу на довкiлля" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 29, ст. 315) доповнити пунктом 21 такого змiсту:

     "21. Тимчасово, на перiод дiї та в межах територiї карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днiв з дня скасування карантину, громадське обговорення планованої дiяльностi проводиться у формi надання письмових зауважень i пропозицiй (у тому числi в електронному виглядi), про що зазначається в оголошеннi про початок громадського обговорення звiту з оцiнки впливу на довкiлля та у звiтi про громадське обговорення. У цей перiод громадськi слухання, передбаченi статтею 7 цього Закону, не проводяться i на дати, що припадають на цей перiод, не призначаються. Запланованi громадськi слухання, дата проведення яких припадає на цей перiод, вважаються такими, що не вiдбулися, i повторно не проводяться".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
18 червня 2020 року
N 733-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.