МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

22.07.2020 N 447


Про внесення змiни до Класифiкатора документiв

     З метою вдосконалення та актуалiзацiї вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, наказую:

     1. Роздiл 9 "Iншi документи" Класифiкатора документiв, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (iз змiнами), доповнити пiсля позицiї "9506" новою позицiєю "9600" такого змiсту:

"

9600 Висновок акредитованої експертної установи

".

     2. Державнiй митнiй службi України:

     забезпечити iнформування державних органiв та суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi про змiни, внесенi цим наказом, шляхом оприлюднення його на своєму офiцiйному вебсайтi;

     доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.

     3. Цей наказ набирає чинностi через 10 днiв з дня його оприлюднення на офiцiйному вебсайтi Державної митної служби України.

     4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на тимчасово виконуючого обов'язки Голови Державної митної служби України Муратова I. М.

Мiнiстр Сергiй МАРЧЕНКО
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.