ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РIШЕННЯ

вiд 3 вересня 2020 року N 559-рш


Про розмiр облiкової ставки Нацiонального банку України

     Вiдповiдно до статей 6, 15, 25, 27 та 56 Закону України "Про Нацiональний банк України", Положення про процентну полiтику Нацiонального банку України, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 21 квiтня 2016 року N 277 (зi змiнами), Правлiння Нацiонального банку України вирiшило:

     1. Установити з 04 вересня 2020 року облiкову ставку в розмiрi 6 % рiчних.

     2. Схвалити текст пресрелiзу з обґрунтуванням розмiру облiкової ставки (додається*).

____________
     * Не наводиться.

     3. Департаменту комунiкацiй (Галина Калачова) органiзувати проведення комунiкацiйних заходiв щодо розмiру облiкової ставки.

     4. Визнати таким, що втратило чиннiсть з 04 вересня 2020 року, рiшення Правлiння Нацiонального банку України вiд 22 липня 2020 року N 488-рш "Про розмiр облiкової ставки Нацiонального банку України".

     5. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на заступника Голови Нацiонального банку України Дмитра Сологуба.

Голова К. Шевченко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.