КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 9 вересня 2020 р. N 817


Про внесення змiн до перелiкiв, затверджених постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 р. N 224 i 225

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до перелiку товарiв (у тому числi лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання), необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, операцiї з ввезення яких на митну територiю України та/або операцiї з постачання яких на митнiй територiї України звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 р. N 224 (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 26, ст. 971, N 33, ст. 1113, N 60, ст. 1903), i перелiку товарiв, робiт i послуг, необхiдних для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, на територiї України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 р. N 225 "Деякi питання закупiвлi товарiв, робiт i послуг, необхiдних для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, на територiї України" (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 31, ст. 1074, N 31, ст. 1077, N 42, ст. 1361), змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 9 вересня 2020 р. N 817

ЗМIНИ,
що вносяться до перелiкiв, затверджених постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 р. N 224 i 225

     1. У перелiку товарiв (у тому числi лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання), необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, операцiї з ввезення яких на митну територiю України та/або операцiї з постачання яких на митнiй територiї України звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 р. N 224:

     1) у роздiлi "Лiкарськi засоби, що необхiднi для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2":

     позицiю

"3004 Norepinephrine - " - 1 мг/мл або 1 мг/мл по 4 мл або 8 мл"

     замiнити такою позицiєю:

"3004 Norepinephrine ампули, флакони, шприци";  

     доповнити роздiл такими позицiями:

"3004 Pipecuronium bromide ампули, флакони 4 мг
3004 Atracurium ампули, флакони 10 мг/мл
3004 Rocuronium bromide флакони 10 мг/мл
3002 Influenza vaccines (вакцина для профiлактики грипу)";    

     2) роздiл "Засоби iндивiдуального захисту" доповнити такою позицiєю:

"3926 20 00 00,
4818 50 00 00,
6210 10 92 00,
6210 10 98 00
Халат iзоляцiйний медичний багаторазовий".

     2. У перелiку товарiв, робiт i послуг, необхiдних для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, на територiї України, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 р. N 225:

     1) у роздiлi "Лiкарськi засоби для надання медичної допомоги пацiєнтам, хворим на COVID-19":

     позицiю

"3004 Norepinephrine - " - 1 мг/мл або 1 мг/мл по 4 мл або 8 мл"

     замiнити такою позицiєю:

"3004 Norepinephrine ампули, флакони, шприци";  

     доповнити роздiл такими позицiями:

"3004 Pipecuronium bromide ампули, флакони 4 мг
3004 Atracurium ампули, флакони 10 мг/мл
3004 Rocuronium bromide флакони 10 мг/мл
3002 Influenza vaccines (вакцина для профiлактики грипу)";    

     2) роздiл "Послуги" доповнити абзацами такого змiсту:

     "Виготовлення проектно-кошторисної документацiї на монтаж (реконструкцiю) системи киснепостачання

     Проведення робiт з монтажу (реконструкцiї) системи киснепостачання

     Придбання розхiдних матерiалiв для монтажу (реконструкцiї) системи киснепостачання

     Послуги з перевезення майна (вантажiв), отриманого як благодiйна чи гуманiтарна допомога для запобiгання виникненню та поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, у тому числi послуги приймання вантажу, завантажувально-розвантажувальнi роботи, послуги пакування вантажу, послуги додаткової обробки вантажу

     Послуги документального та митно-брокерського супроводу майна (вантажiв), що надходить на територiю України як благодiйна чи гуманiтарна допомога для запобiгання виникненню та поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2

     Послуги вiдповiдального зберiгання майна (вантажiв), отриманого як благодiйна чи гуманiтарна допомога для запобiгання виникненню та поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2".

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.