МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

08.09.2020 N 557


Про внесення змiни до Класифiкатора Державної митної служби України, її територiальних органiв та їх структурних пiдроздiлiв

     Вiдповiдно до статтi 454 Митного кодексу України наказую:

     1. У Класифiкаторi Державної митної служби України, її територiальних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26 листопада 2019 року N 495 (зi змiнами), позицiю "UA305270" викласти в такiй редакцiї:

UA305270   Сектор митного поста "Хуст" Sector, Customs Post "Khust" Закарпатська м. Хуст 90400 вул. Сливова, 34

     2. Державнiй митнiй службi України:

     забезпечити iнформування державних органiв та суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi про змiни, внесенi цим наказом, шляхом оприлюднення наказу на офiцiйному вебсайтi;

     доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.

     3. Цей наказ набирає чинностi через 10 днiв з дня його оприлюднення на офiцiйному вебсайтi Державної митної служби України.

     4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на тимчасово виконуючого обов'язки Голови Державної митної служби України Павловського А.В.

Мiнiстр Сергiй МАРЧЕНКО
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.