КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 16 вересня 2020 р. N 834


Про внесення змiни до перелiку видiв продукцiї, щодо яких органи державного ринкового нагляду здiйснюють державний ринковий нагляд

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести змiну до перелiку видiв продукцiї, щодо яких органи державного ринкового нагляду здiйснюють державний ринковий нагляд, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2016 р. N 1069 (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 50, ст. 1550), доповнивши його пунктом 57 такого змiсту:

"57. Водонагрiвачi, баки-акумулятори та комплекти з водонагрiвача i сонячного обладнання наказ Мiнрегiону вiд 19 квiтня 2019 р. N 100 "Про затвердження Технiчного регламенту енергетичного маркування водонагрiвачiв, бакiв-акумуляторiв та комплектiв з водонагрiвача i сонячного обладнання" Держпродспоживслужба".
 
Прем'єр-мiнiстр України
Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 21

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.