КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 28 грудня 2016 р. N 1069


Про затвердження перелiку видiв продукцiї, щодо яких органи державного ринкового нагляду здiйснюють державний ринковий нагляд

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 11 сiчня 2018 року N 3,
вiд 28 лютого 2018 року N 143,
вiд 28 лютого 2018 року N 151,
вiд 4 липня 2018 року N 536,
вiд 4 липня 2018 року N 814,
вiд 22 серпня 2018 року N 719,
вiд 3 жовтня 2018 року N 802,
вiд 3 жовтня 2018 року N 804,
вiд 16 сiчня 2019 року N 27,
вiд 6 лютого 2019 року N 342,
вiд 27 лютого 2019 року N 150,
вiд 27 лютого 2019 року N 151,
вiд 27 лютого 2019 року N 152,
вiд 27 лютого 2019 року N 153,
вiд 27 лютого 2019 року N 154,
вiд 27 лютого 2019 року N 155,
вiд 27 лютого 2019 року N 156,
вiд 27 лютого 2019 року N 157,
вiд 27 лютого 2019 року N 158,
вiд 27 березня 2019 року N 264,
вiд 24 квiтня 2019 року N 354,
вiд 19 червня 2019 року N 534,
вiд 14 серпня 2019 року N 729,
вiд 14 серпня 2019 року N 733,
вiд 14 серпня 2019 року N 734,
вiд 14 серпня 2019 року N 735,
вiд 14 серпня 2019 року N 736,
вiд 14 серпня 2019 року N 737,
вiд 14 серпня 2019 року N 738,
вiд 14 серпня 2019 року N 739,
вiд 14 серпня 2019 року N 740,
вiд 14 серпня 2019 року N 741,
вiд 14 серпня 2019 року N 742,
вiд 21 серпня 2019 року N 771,
вiд 4 грудня 2019 року N 1186,
вiд 27 грудня 2019 року N 1184,
вiд 13 березня 2020 року N 219,
вiд 9 вересня 2020 року N 815,
вiд 16 вересня 2020 року N 834,
вiд 9 жовтня 2020 року N 955,
вiд 4 листопада 2020 року N 1063,
вiд 24 лютого 2021 року N 158,
вiд 2 червня 2021 року N 570

     Вiдповiдно до статтi 1 Закону України "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити перелiк видiв продукцiї, щодо яких органи державного ринкового нагляду здiйснюють державний ринковий нагляд, згiдно з додатком.

     2. Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

     3. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

     4. Мiнiстерствам та iншим центральним органам виконавчої влади в разi внесення на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України проекту нового технiчного регламенту або внесення змiн до дiючого технiчного регламенту одночасно вносити змiни до цiєї постанови.

     5. Мiнiстерствам та iншим центральним органам виконавчої влади в межах своєї компетенцiї в разi затвердження нового технiчного регламенту, внесення змiн до дiючого технiчного регламенту, затвердженого законом або власним нормативно-правовим актом, щодо найменування органу державного ринкового нагляду, сфери його вiдповiдальностi або визнання технiчного регламенту таким, що втратив чиннiсть (скасування), подавати на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України в установленому порядку пропозицiї про внесення вiдповiдних змiн до цiєї постанови.

(постанову доповнено пунктом 5 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.09.2020р. N 815)
 
Прем'єр-мiнiстр України
В. ГРОЙСМАН

Iнд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 грудня 2016 р. N 1069

ПЕРЕЛIК
видiв продукцiї, щодо яких органи державного ринкового нагляду здiйснюють державний ринковий нагляд

Вид продукцiї, щодо якого здiйснюється державний ринковий нагляд (сфера вiдповiдальностi органу державного ринкового нагляду) Найменування нормативно-правового акта, дiя якого поширюється на вiдповiдний вид продукцiї Найменування органу державного ринкового нагляду
1. Морське обладнання постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 вересня 2007 р. N 1103 "Про затвердження Технiчного регламенту морського обладнання" Морська адмiнiстрацiя
2. Прогулянковi судна постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 листопада 2011 р. N 1147 "Про затвердження Технiчного регламенту прогулянкових суден" Морська адмiнiстрацiя
3. Iнфраструктура залiзничного транспорту постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 липня 2013 р. N 494 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки iнфраструктури залiзничного транспорту" Укртрансбезпека
4. Рухомий склад залiзничного транспорту постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 грудня 2015 р. N 1194 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки рухомого складу залiзничного транспорту" - " -
5. Колiснi транспортнi засоби, новi частини та обладнання, якi можуть бути встановленi та/або використанi на колiсних транспортних засобах наказ Мiнiнфраструктури вiд 17 серпня 2012 р. N 521 "Про затвердження Порядку затвердження конструкцiї транспортних засобiв, їх частин та обладнання та Порядку ведення реєстру сертифiкатiв типу транспортних засобiв та обладнання i виданих виробниками сертифiкатiв вiдповiдностi транспортних засобiв або обладнання" - " -
6. Пункт виключено    
7. Пiротехнiчнi вироби постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 серпня 2011 р. N 839 "Про затвердження Технiчного регламенту пiротехнiчних виробiв" ДСНС
8. Простi посудини високого тиску постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2016р. N 1025 "Про затвердження Технiчного регламенту простих посудин високого тиску" Держпрацi
9. Лiфти i запобiжнi комплектувальнi вироби постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 червня 2017р. N 438 "Про затвердження Технiчного регламенту лiфтiв i компонентiв безпеки для лiфтiв" - " -
10. Канатнi дороги для перевезення пасажирiв, їх вузли та пристрої безпеки постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 лютого 2019р. N 342 "Про затвердження Технiчного регламенту канатних дорiг" - " -
11. Обладнання, що працює пiд тиском постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 2019р. N 27 "Про затвердження Технiчного регламенту обладнання, що працює пiд тиском" - " -
12. Засоби iндивiдуального захисту постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019р. N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту" Держпрацi
13. Вибуховi матерiали промислового призначення постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 жовтня 2018р. N 802 "Про затвердження Технiчного регламенту вибухових матерiалiв промислового призначення" - " -
14. Обладнання та захиснi системи, призначенi для використання в потенцiйно вибухонебезпечних середовищах постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2016р. N 1055 "Про затвердження Технiчного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенцiйно вибухонебезпечних середовищах" Держпрацi
15. Машини та устаткування постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 р. N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" - " -
151. Обладнання, що використовується ззовнi примiщень постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 грудня 2019р. N 1186 "Про затвердження Технiчного регламенту шумового випромiнювання у навколишнє середовище вiд обладнання, що використовується ззовнi примiщень" Держпрацi
16. Рухоме обладнання, що працює пiд тиском постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 липня 2018р. N 536 "Про затвердження Технiчного регламенту рухомого обладнання, що працює пiд тиском" - " -
17. Знаки безпеки i захисту здоров'я працiвникiв постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 листопада 2009 р. N 1262 "Про затвердження Технiчного регламенту знакiв безпеки i захисту здоров'я працiвникiв" - " -
171. Будiвельнi вироби постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 грудня 2006р. N 1764 "Про затвердження Технiчного регламенту будiвельних виробiв, будiвель i споруд" ДIАМ
18. Медичнi вироби та допомiжнi засоби до них постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 р. N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Держлiкслужба
181. Бiоiмплантати постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2021р. N 158 "Деякi питання реалiзацiї Закону України "Про застосування трансплантацiї анатомiчних матерiалiв людинi" щодо бiоiмплантатiв, ксеноiмплантатiв, медико-бiологiчних вимог до тварин, умов їх утримання, порядку вилучення у тварин анатомiчних матерiалiв для виготовлення ксеноiмплантатiв" Держлiкслужба
19. Активнi медичнi вироби, якi iмплантують постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 р. N 755 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо активних медичних виробiв, якi iмплантують" - " -
20. Медичнi вироби для дiагностики in vitro та їх допомiжнi засоби постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 р. N 754 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro" - " -
21. Автомобiльнi бензини, дизельне, суднове та котельне паливо постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 серпня 2013 р. N 927 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо вимог до автомобiльних бензинiв, дизельного, суднових та котельних палив" Держекоiнспекцiя
22. Пункт виключено    
23. Енергоспоживчi продукти, в тому числi побутовi холодильнi прилади та побутовi пральнi машини постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 серпня 2013р. N 702 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо енергетичного маркування"
постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 вересня 2008р. N 787 "Про затвердження Технiчного регламенту максимально дозволеного споживання електроенергiї холодильними приладами"
постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 серпня 2019р. N 738 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових пральних машин"
Держпродспоживслужба
231. Побутовi барабаннi сушильнi машини постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 2017р. N 380 "Про затвердження Технiчного регламенту енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин",
постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 червня N 534 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових барабанних сушильних машин"
Держпродспоживслужба
24. Побутовi посудомийнi машини постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2015 р. N 514 "Про затвердження Технiчного регламенту енергетичного маркування побутових посудомийних машин"
постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 серпня 2019р. N 736 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових посудомийних машин"
Держпродспоживслужба
25. Електричне та електронне обладнання постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 березня 2017р. N 139 "Про затвердження Технiчного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi" Держпродспоживслужба
26. Водогрiйнi котли, що працюють на рiдкому чи газоподiбному паливi постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 р. N 748 "Про затвердження Технiчного регламенту водогрiйних котлiв, що працюють на рiдкому чи газоподiбному паливi" Держпродспоживслужба
27. Прилади, що працюють на газоподiбному паливi, та арматура до них постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 липня 2018р. N 814 "Про затвердження Технiчного регламенту приладiв, що працюють на газоподiбному паливi" - " -
28. Сiльськогосподарськi та лiсогосподарськi трактори, їх причепи i змiннi причiпнi машини, системи, складовi частини та окремi технiчнi вузли постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2011 р. N 1367 "Про затвердження Технiчного регламенту затвердження типу сiльськогосподарських та лiсогосподарських тракторiв, їх причепiв i змiнних причiпних машин, систем, складових частин та окремих технiчних вузлiв" - " -
29. Колiснi сiльськогосподарськi та лiсогосподарськi трактори постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2011 р. N 1368 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо складових частин i характеристик колiсних сiльськогосподарських та лiсогосподарських тракторiв" - " -
30. Машини, призначенi для застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 р. N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" - " -
31. Обладнання постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1077 "Про затвердження Технiчного регламенту з електромагнiтної сумiсностi обладнання" - " -
32. Радiообладнання постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 травня 2017 р. N 355 "Про затвердження Технiчного регламенту радiообладнання" Держпродспоживслужба
33. Електричнi лампи та свiтильники постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 травня 2015 р. N 340 "Про затвердження Технiчного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та свiтильникiв"
постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 березня 2019р. N 264 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо вимог до екодизайну для ламп спрямованого випромiнення, свiтлодiодних ламп i пов'язаного з ними обладнання"
- " -
331. Люмiнесцентнi лампи без iнтегрованого баласту, газорозряднi лампи високої iнтенсивностi, а також баласти та свiтильники, призначенi для роботи з такими лампами постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 серпня 2019р. N 741 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо вимог до екодизайну для люмiнесцентних ламп без iнтегрованого баласту, газорозрядних ламп високої iнтенсивностi, а також баластiв та свiтильникiв, призначених для роботи з такими лампами" Держпродспоживслужба
332. Побутовi лампи неспрямованого випромiнення постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 серпня N 734 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових ламп неспрямованого випромiнення" Держпродспоживслужба
34. Текстильнi волокна i текстильнi вироби наказ Мiнекономiки вiд 28 липня 2020р. N 1408 "Про затвердження Технiчного регламенту назв текстильних волокон i вiдповiдного етикетування та маркування вмiсту складникiв сировинного складу текстильних виробiв" - " -
35. Мийнi засоби i поверхнево-активнi речовини, що входять до їх складу постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 2008 р. N 717 "Про затвердження Технiчного регламенту мийних засобiв" - " -
36. Неавтоматичнi зважувальнi прилади постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1062 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладiв" - " -
37. Законодавчо регульованi засоби вимiрювальної технiки постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 сiчня 2016 р. N 94 "Про затвердження Технiчного регламенту законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки" - " -
38. Засоби вимiрювальної технiки постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2016 р. N 163 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв вимiрювальної технiки" Держпродспоживслужба
39. Низьковольтне електричне обладнання постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1067 "Про затвердження Технiчного регламенту низьковольтного електричного обладнання" - " -
40. Пункт виключено    
41. Iграшки постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 лютого 2018р. N 151 "Про затвердження Технiчного регламенту безпечностi iграшок" - " -
42. Взуття наказ Мiнекономрозвитку вiд 6 березня 2019р. N 358 "Про затвердження Технiчного регламенту маркування матерiалiв, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу споживачу" - " -
43. Пункт виключено    
431. Пункт виключено    
432. Кондицiонери повiтря постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 травня 2017р. N 360 "Про затвердження Технiчного регламенту енергетичного маркування кондицiонерiв повiтря" - " -
433. Побутовi барабаннi сушильнi машини постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 2017р. N 380 "Про затвердження Технiчного регламенту енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин" - " -
434. Пилососи постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 2017р. N 381 "Про затвердження Технiчного регламенту енергетичного маркування пилососiв" Держпродспоживслужба
44. Види нехарчової продукцiї, стосовно яких технiчними регламентами не встановлено спецiальнi вимоги щодо забезпечення її безпечностi та щодо яких не здiйснюється державний ринковий нагляд iншими органами державного ринкового нагляду Закон України "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї" Держпродспоживслужба
45. Енергоспоживчi продукти постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 жовтня 2018р. N 804 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктiв" Держпродспоживслужба
46. Телевiзори постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 травня 2017р. N 359 "Про затвердження Технiчного регламенту енергетичного маркування телевiзорiв"
постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 серпня 2019р. N 735 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо вимог до екодизайну для телевiзорiв"
Держпродспоживслужба
461. Простi приймачi цифрового телебачення постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 лютого 2019р. N 156 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо вимог до екодизайну для простих приймачiв цифрового телебачення" Держпродспоживслужба
47. Пилососи постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 лютого 2019р. N 155 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо вимог до екодизайну пилососiв" Держпродспоживслужба
48. Водянi насоси постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 лютого 2019р. N 154 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо вимог до екодизайну водяних насосiв" Держпродспоживслужба
481. Безсальниковi автономнi циркуляцiйнi насоси та безсальниковi циркуляцiйнi насоси, iнтегрованi у пристрої постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 лютого 2019р. N 153 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо вимог до екодизайну безсальникових автономних циркуляцiйних насосiв та безсальникових циркуляцiйних насосiв, iнтегрованих у пристрої" Держпродспоживслужба
49. Малi, середнi та великi силовi трансформатори постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 лютого 2019р. N 152 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо вимог до екодизайну для малих, середнiх та великих силових трансформаторiв" Держпродспоживслужба
50. Вентилятори з двигуном з номiнальною електричною потужнiстю вiд 125 Вт до 500 кВт постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 лютого 2019р. N 151 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо вимог до екодизайну вентиляторiв з двигуном з номiнальною електричною потужнiстю вiд 125 Вт до 500 кВт" Держпродспоживслужба
51. Зовнiшнi джерела живлення постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 лютого 2019р. N 150 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо вимог до екодизайну для споживання електроенергiї зовнiшнiми джерелами живлення в режимi без навантаження та їх середнього коефiцiєнта корисної дiї в активному режимi" Держпродспоживслужба
52. Побутовi духовi шафи та кухоннi витяжки наказ Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства вiд 7 лютого 2018р. N 28 "Про затвердження Технiчного регламенту енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок" Держпродспоживслужба
521. Побутовi духовi шафи, варильнi поверхнi та кухоннi витяжки постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 серпня 2019р. N 742 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових духових шаф, варильних поверхонь та кухонних витяжок" Держпродспоживслужба
53. Водонагрiвачi та баки-акумулятори постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 серпня 2019р. N 740 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо вимог до екодизайну для водонагрiвачiв та бакiв-акумуляторiв" Держпродспоживслужба
54. Кондицiонери повiтря та вентилятори, призначенi для особистого комфорту постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 серпня 2019р. N 739 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо вимог до екодизайну для кондицiонерiв повiтря та вентиляторiв, призначених для особистого комфорту" Держпродспоживслужба
55. Комп'ютери та комп'ютернi сервери постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 серпня 2019р. N 737 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо вимог до екодизайну для комп'ютерiв та комп'ютерних серверiв" Держпродспоживслужба
56. Обiгрiвачi примiщень та комбiнованi обiгрiвачi постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2019р. N 1184 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо вимог до екодизайну для обiгрiвачiв примiщень та комбiнованих обiгрiвачiв" Держпродспоживслужба
57. Водонагрiвачi, баки-акумулятори та комплекти з водонагрiвача i сонячного обладнання наказ Мiнрегiону вiд 19 квiтня 2019р. N 100 "Про затвердження Технiчного регламенту енергетичного маркування водонагрiвачiв, бакiв-акумуляторiв та комплектiв з водонагрiвача i сонячного обладнання" Держпродспоживслужба
 
(перелiк iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.01.2018р. N 3, вiд 28.02.2018р. N 143, вiд 28.02.2018р. N 151, вiд 04.07.2018р. N 814, вiд 22.08.2018р. N 719, вiд 03.10.2018р. N 802, вiд 03.10.2018р. N 804, вiд 16.01.2019р. N 27, вiд 06.02.2019р. N 342, вiд 27.02.2019р. N 150, вiд 27.02.2019р. N 151, вiд 27.02.2019р. N 152, вiд 27.02.2019р. N 153, вiд 27.02.2019р. N 154, вiд 27.02.2019р. N 155, вiд 27.02.2019р. N 156, вiд 27.02.2019р. N 157, вiд 27.02.2019р. N 158, вiд 27.03.2019р. N 264, вiд 24.04.2019р. N 354, вiд 19.06.2019р. N 534, вiд 14.08.2019р. N 729, вiд 14.08.2019р. N 733, вiд 14.08.2019р. N 734, вiд 14.08.2019р. N 735, вiд 14.08.2019р. N 736, вiд 14.08.2019р. N 737, вiд 14.08.2019р. N 738, вiд 14.08.2019р. N 739, вiд 14.08.2019р. N 740, вiд 14.08.2019р. N 741, вiд 14.08.2019р. N 742, вiд 21.08.2019р. N 771, вiд 04.12.2019р. N 1186, вiд 27.12.2019р. N 1184, вiд 13.03.2020р. N 219, вiд 09.09.2020р. N 815, вiд 16.09.2020р. N 834, вiд 09.10.2020р. N 955, вiд 04.11.2020р. N 1063, вiд 24.02.2021р. N 158, вiд 02.06.2021р. N 570)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 грудня 2016 р. N 1069

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. У планi заходiв щодо застосування Технiчного регламенту максимально дозволеного споживання електроенергiї холодильними приладами, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 вересня 2008 р. N 787 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 68, ст. 2276; 2012 р., N 35, ст. 1301):

     1) пункт 5 виключити;

     2) у пунктi 6 у графi "Вiдповiдальнi за виконання" слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словами "Мiнрегiон Держпродспоживслужба".

     2. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 жовтня 2008 р. N 898 "Про затвердження Технiчного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенцiйно вибухонебезпечному середовищi" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 78, ст. 2612):

     1) у пунктi 2 постанови слова "та контроль за дотриманням його вимог" виключити;

     2) пункт 11 плану заходiв щодо запровадження Технiчного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенцiйно вибухонебезпечному середовищi, затвердженого зазначеною постановою, виключити.

     3. Пункт 8 плану заходiв iз застосування Технiчного регламенту безпеки простих посудин високого тиску, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 березня 2009 р. N 268 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 23, ст. 748; 2016 р., N 16, ст. 644), виключити.

     4. Пункт 4 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.01.2018р. N 3)

     5. Абзац четвертий пункту 5 Правил розроблення проектiв технiчних регламентiв, що затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України, на основi актiв законодавства Європейського Союзу, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 червня 2012 р. N 708 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 59, ст. 2370; 2015 р., N 90, ст. 3031), викласти в такiй редакцiї:

     "що стосуються внесення змiн до актiв Кабiнету Мiнiстрiв або визнання їх (окремих норм) такими, що втратили чиннiсть (у разi потреби);".

     6. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 серпня 2013 р. N 702 "Про затвердження технiчних регламентiв щодо енергетичного маркування" (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 76, ст. 2822; 2014 р., N 53, ст. 1410):

     1) у планi заходiв iз застосування Технiчного регламенту енергетичного маркування побутових електричних холодильникiв, затвердженого зазначеною постановою:

     у пунктi 2 у графi "Вiдповiдальнi за виконання" слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнрегiон";

     у пунктi 6:

     у графi "Найменування заходу" слова "за результатами його добровiльного застосування" виключити;

     у графi "Вiдповiдальнi за виконання" слова "Мiнекономрозвитку Держспоживiнспекцiя" замiнити словами "Мiнрегiон Держпродспоживслужба";

     пункт 7 виключити;

     2) у планi заходiв iз застосування Технiчного регламенту енергетичного маркування побутових пральних машин, затвердженого зазначеною постановою:

     у пунктi 2 у графi "Вiдповiдальнi за виконання" слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнрегiон";

     у пунктi 6 у графi "Вiдповiдальнi за виконання" слова "Мiнекономрозвитку Держспоживiнспекцiя" замiнити словами "Мiнрегiон Держпродспоживслужба";

     пункт 7 виключити.

     7. Доповнити пункт 5 Положення про Державну службу України з безпеки на транспортi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 лютого 2015 р. N 103 (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 22, ст. 604; 2016 р., N 16, ст. 635), пiдпунктом 91 такого змiсту:

     "91) здiйснює державний ринковий нагляд у межах сфери своєї вiдповiдальностi;".

     8. Пiдпункт 11 пункту 4 Положення про Державну службу України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 серпня 2015 р. N 647 (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 72, ст. 2354), викласти в такiй редакцiї:

     "11) здiйснює державний ринковий нагляд у межах сфери своєї вiдповiдальностi;".

     9. У пунктi 4 Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацiй, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1052 (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 102, ст. 3514):

     1) пiдпункт 44 викласти в такiй редакцiї:

     "44) здiйснює функцiї технiчного регулювання у визначенiй законодавством сферi;";

     2) доповнити пункт пiдпунктом 441 такого змiсту:

     "441) здiйснює державний ринковий нагляд у межах сфери своєї вiдповiдальностi;".

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 грудня 2016 р. N 1069

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 червня 2011 р. N 573 "Про затвердження перелiку органiв державного ринкового нагляду та сфер їх вiдповiдальностi" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 41, ст. 1687).

     2. Пункт 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2011 р. N 1367 "Про затвердження Технiчного регламенту затвердження типу сiльськогосподарських та лiсогосподарських тракторiв, їх причепiв i змiнних причiпних машин, систем, складових частин та окремих технiчних вузлiв" (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 1, ст. 22).

     3. Пункт 15 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 липня 2012 р. N 613 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 52, ст. 2079).

     4. Пункт 2 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 жовтня 2012 р. N 1099 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 91, ст. 3692).

     5. Пункт 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 липня 2013 р. N 515 "Про затвердження Технiчного регламенту безпечностi iграшок" (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 61, ст. 2192).

     6. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 вересня 2015 р. N 686 "Про внесення змiни до перелiку органiв державного ринкового нагляду та сфер їх вiдповiдальностi" (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 74, ст. 2435).

     7. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 жовтня 2015 р. N 861 "Про внесення змiни до перелiку органiв державного ринкового нагляду та сфер їх вiдповiдальностi та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 88, ст. 2938).

     8. Пункт 1 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1062 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладiв" (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 102, ст. 3524).

     9. Пункт 1 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1067 "Про затвердження Технiчного регламенту низьковольтного електричного обладнання" (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 102, ст. 3526).

     10. Пункт 1 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1077 "Про затвердження Технiчного регламенту з електромагнiтної сумiсностi обладнання" (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 2, ст. 72).

     11. Пункт 21 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 лютого 2016 р. N 76 (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 16, ст. 644).

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.