КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 2 грудня 2020 р. N 1178


Про внесення змiн до перелiкiв, затверджених постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 р. N 224 i 225

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до перелiку товарiв (у тому числi лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання), необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, операцiї з ввезення яких на митну територiю України та/або операцiї з постачання яких на митнiй територiї України звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 р. N 224 (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 26, ст. 971, N 33, ст. 1113, N 60, ст. 1903, N 89, ст. 2886), i перелiку товарiв, робiт i послуг, необхiдних для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, на територiї України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 р. N 225 "Деякi питання закупiвлi товарiв, робiт i послуг, необхiдних для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, на територiї України" (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 31, ст. 1074, ст. 1077, N 42, ст. 1361), змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 2 грудня 2020 р. N 1178

ЗМIНИ,
що вносяться до перелiкiв, затверджених постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 р. N 224 i 225

     1. У роздiлi "Лiкарськi засоби, iмунобiологiчнi препарати та харчовi продукти для спецiальних медичних цiлей, що необхiднi для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2" перелiку товарiв (у тому числi лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання), необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, операцiї з ввезення яких на митну територiю України та/або операцiї з постачання яких на митнiй територiї України звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 р. N 224:

     слова "Amoxicillin/clavulanic acid" замiнити словами "Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor";

     доповнити роздiл такими позицiями:

Код згiдно з УКТЗЕД Мiжнародне непатентоване найменування (назва) лiкарського засобу, назва групи препаратiв та продуктiв для спецiальних медичних цiлей Форма випуску Дозування
"3004 Levofloxacin    
3004 Cefoperazone and beta-lactamase inhibitor    
3004 Cefotaxime    
3004 Cefotaxime, combinations    
3004 Cefepime    
3002
3004
Immunoglobulin    
3004 Ceftriaxone, combinations    
3004 Cefditoren    
3002 Vaccines (вакцини проти гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2)".    

     2. У роздiлi "Лiкарськi засоби, iмунобiологiчнi препарати та харчовi продукти для спецiальних медичних цiлей для надання медичної допомоги пацiєнтам, хворим на COVID-19" перелiку товарiв, робiт i послуг, необхiдних для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, на територiї України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 р. N 225:

     слова "Amoxicillin/clavulanic acid" замiнити словами "Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor";

     доповнити роздiл такими позицiями:

Код згiдно з УКТЗЕД Мiжнародне непатентоване найменування (назва) лiкарського засобу, назва групи препаратiв та продуктiв для спецiальних медичних цiлей Форма випуску Дозування
"3004 Levofloxacin    
3004 Cefoperazone and beta-lactamase inhibitor    
3004 Cefotaxime    
3004 Cefotaxime, combinations    
3004 Cefepime    
3002
3004
Immunoglobulin    
3004 Ceftriaxone, combinations    
3004 Cefditoren    
3002 Vaccines (вакцини проти гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2)".    
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.