ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

01.02.2000 р. N 10/4-283-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо надiслання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.01.2000 N 51

     Надсилаємо Вам до вiдома постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.01.2000 N 51 "Про внесення змiни i визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких рiшень Кабiнету Мiнiстрiв України" (додається).

     Додаток: зазначене на 1 арк.

Заступник Голови Служби I.М. Соболь
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.