МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

30.12.2020 N 832


Про внесення змiн до Класифiкатора документiв, сертифiкатiв, дозволiв та додаткової iнформацiї

     З метою вдосконалення та актуалiзацiї вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, що використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, наказую:

     1. У роздiлi 7 "Документи, що пiдтверджують країну походження" Класифiкатора документiв, сертифiкатiв, дозволiв та додаткової iнформацiї, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (iз змiнами):

     позицiю "7021" викласти у такiй редакцiї:

"

7021 Декларацiя походження EUR-MED, складена уповноваженим (схваленим) експортером

";

     пiсля позицiї "7021" доповнити новою позицiєю "7022" такого змiсту:

"

7022 Декларацiя походження EUR-MED, складена будь-яким експортером, якщо фактурна вартiсть партiї товару не перевищує 6000 євро

".

     2. Державнiй митнiй службi України:

     забезпечити iнформування державних органiв та суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi про змiни, внесенi цим наказом, шляхом оприлюднення його на своєму офiцiйному вебсайтi;

     доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.

     3. Цей наказ набирає чинностi через 10 днiв з дня його оприлюднення на офiцiйному вебсайтi Державної митної служби України.

     4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної митної служби України.

Мiнiстр Сергiй МАРЧЕНКО
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.