КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 27 сiчня 2021 р. N 54


Про внесення змiн до перелiкiв, затверджених постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 р. N 224 i 225

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до перелiку товарiв (у тому числi лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання), необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, операцiї з ввезення яких на митну територiю України та/або операцiї з постачання яких на митнiй територiї України звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 р. N 224 (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 26, ст. 971, N 33, ст. 1113, N 60, ст. 1903, N 75, ст. 2405, N 89, ст. 2886, N 99, ст. 3211), i перелiку товарiв, робiт i послуг, необхiдних для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, на територiї України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 р. N 225 "Деякi питання закупiвлi товарiв, робiт i послуг, необхiдних для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, на територiї України" (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 31, ст. 1074, ст. 1077, N 33, ст. 1112, N 42, ст. 1361, N 54, ст. 1660, N 75, ст. 2405, N 89, ст. 2886, N 99, ст. 3211), змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27 сiчня 2021 р. N 54

ЗМIНИ,
що вносяться до перелiкiв, затверджених постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 р. N 224 i 225

     1. У перелiку товарiв (у тому числi лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання), необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, операцiї з ввезення яких на митну територiю України та/або операцiї з постачання яких на митнiй територiї України звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 р. N 224:

     1) у роздiлi "Лiкарськi засоби, iмунобiологiчнi препарати та харчовi продукти для спецiальних медичних цiлей, що необхiднi для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2":

     позицiю

"3004 Benzylpenicillin ампули, флакони, шприци 5000000 або
10000000 ОД (МО)"

     замiнити такою позицiєю:

"3004 Benzylpenicillin ампули, флакони, шприци 500000 або
1000000 ОД (МО)";

     позицiю

"3004 Acetylcysteine таблетки, ампули 100 мг/мл, 100 мг, 200 мг, 600 мг"

     замiнити такою позицiєю:

"3004 Acetylcysteine таблетки, ампули, порошок для орального розчину 100 мг/мл, 100 мг, 200 мг, 600 мг";

     позицiю

"3004
2106
препарати для ентерального харчування"  

     замiнити такою позицiєю:

"3004
2106
2202
препарати для ентерального харчування (ентеральне харчування)";  

     позицiю

"3002
3004
Immunoglobulin"  

     замiнити такими позицiями:

"3002
3004
Immunoglobulins (normal human, for extravascular adm.; normal human, for intravascular adm.)  
3004 Iron preparations (препарати залiза)*";  

     доповнити роздiл такими позицiями:

"3004 Oxygen
3004 Cefoperazone
3004 Ceftazidime";

     2) доповнити перелiк виноскою "*" такого змiсту:

"____________
     * До цiєї групи належать лiкарськi засоби, якi класифiкуються за кодом АТХ (анатомо-терапевтично-хiмiчним) - B03A.";

     3) пiдроздiл "Засоби iндивiдуального захисту" роздiлу "Медичнi вироби, медичне обладнання та iншi товари, що необхiднi для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2" викласти в такiй редакцiї:

"Засоби iндивiдуального захисту

6505 00 Шапочка медична одноразова
6307 90 98 00 Медична маска*, респiратор FFP2 або FFP3, маски, неоснащенi змiнними фiльтрами
3926 20 00 00,
4818 50 00 00,
6210 10 92 00,
6210 10 98 00
Халат iзоляцiйний медичний одноразовий**
3926 20 00 00,
4818 50 00 00,
6210 10 92 00,
6210 10 98 00
Костюм бiологiчного захисту/комбiнезон**
3926 20 00 00,
6210 10 92 00,
6210 10 98 00
Водонепроникнi лабораторнi костюми
3926 20 00 00,
4015
Рукавички медичнi стерильнi або нестерильнi
4015 Рукавички нiтриловi
4015 Рукавички латекснi неопудренi
6116 Кольчужнi (кевларовi) рукавички (рукавички пiдвищеного ризику)
3926 90 97 90,
9020 00 00 00
Повнолицьова маска/напiвмаска
3926 90 97 90,
9004 90 90 00
Захисний щиток
9004 90 10 00 Захиснi окуляри
9020 00 00 00 Респiратори, маски, оснащенi легкозмiнними пiсля використання фiльтрувальними або абсорбувальними елементами-фiльтрами
3926 20 00 00,
6211 42 10 00,
6211 43 10 00
Фартух медичний
3926 20 00 00 Бахiли одноразовi
4015 90 00 00 Гумовi чоботи
4015 90 00 00,
6211 42 10 00,
6211 43 10 00
Прогумований водонепроникний медичний фартух
3005 90 31 00 Медична марля
9020 00 00 00 Захисна напiвмаска
8421 39 20 00 Фiльтри для повнолицьових та напiвмасок
9018, 9406 Карантиннi бокси з дезiнфекцiйною кабiною
9402 90 00 00 Ношi закритого типу для перевезення хворого
3926 20 00 00,
4818 50 00 00,
6210 10 92 00,
6210 10 98 00
Халат iзоляцiйний медичний багаторазовий

____________
     * До позицiї "медична маска" додається документ про вiдповiднiсть ДСТУ EN 14683:2014 та/або EN 14683:2005.
     ** До зазначеної позицiї товарiв додається документ про вiдповiднiсть ДСТУ EN 14126:2008 та/або EN 14126:2003.".

     2. У перелiку товарiв, робiт i послуг, необхiдних для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, на територiї України, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 р. N 225:

     1) у роздiлi "Лiкарськi засоби, iмунобiологiчнi препарати та харчовi продукти для спецiальних медичних цiлей для надання медичної допомоги пацiєнтам, хворим на COVID-19":

     позицiю

"3004 Benzylpenicillin ампули, флакони, шприци 5000000 або 10000000 ОД (МО)"

     замiнити такою позицiєю:

"3004 Benzylpenicillin ампули, флакони, шприци 500000 або 1000000 ОД (МО)";

     позицiю

"3004 Acetylcysteine таблетки, ампули 100 мг/мл, 100 мг, 200 мг, 600 мг"

     замiнити такою позицiєю:

"3004 Acetylcysteine таблетки, ампули, порошок для орального розчину 100 мг/мл, 100 мг, 200 мг, 600 мг";

     позицiю

"3004
2106
препарати для ентерального харчування"  

     замiнити такою позицiєю:

"3004
2106
2202
препарати для ентерального харчування (ентеральне харчування)";  

     позицiю

"3002
3004
Immunoglobulin"  

     замiнити такими позицiями:

"3002
3004
Immunoglobulins (normal human, for extravascular adm.; normal human, for intravascular adm.)  
3004 Iron preparations (препарати залiза)*";  

     доповнити роздiл такими позицiями:

"3004 Oxygen
3004 Cefoperazone
3004 Ceftazidime";

     2) доповнити перелiк виноскою "*" такого змiсту:

"____________
     * До цiєї групи належать лiкарськi засоби, якi класифiкуються за кодом АТХ (анатомо-терапевтично-хiмiчним) - B03A.";

     3) пiдроздiл "Засоби iндивiдуального захисту" роздiлу "Медичне обладнання для закладiв охорони здоров'я, що надають допомогу пацiєнтам, хворим на COVID-19" викласти в такiй редакцiї:

"Засоби iндивiдуального захисту

6307 90 98 00 Медична (хiрургiчна) маска*
6210 10 92 00,
6210 10 98 00
Одяг захисний вiд iнфекцiйних агентiв для багаторазового та обмеженого використання**
3926 20 00 00,
4203 29 10 00,
4015
Рукавички медичнi та спецiальнi захиснi
3926 90 97 90,
9020 00 00 00
Повнолицьова маска
3926 90 97 90,
9004 90 90 00
Засоби iндивiдуального захисту очей
9020 00 00 00 Респiратор
4015 90 00 00,
3926 20 00 00
Фартух
4015 90 00 00 Гумовi чоботи
8421 39 20 00 Фiльтри для повнолицьових та пiвмасок
9402 90 00 00 Ношi закритого типу для перевезення хворого

____________
     * До зазначеної позицiї товарiв додається документ про вiдповiднiсть ДСТУ EN 14683:2014 та/або EN 14683:2005.
     ** До зазначеної позицiї товарiв додається документ про вiдповiднiсть ДСТУ EN 14126:2008 та/або EN 14126:2003.".

Copyright © 2021 НТФ «Интес»
Все права сохранены.