ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до статтi 7 Закону України "Про захист прав споживачiв" щодо гарантiйних зобов'язань в електронному виглядi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Статтю 7 Закону України "Про захист прав споживачiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 7, ст. 84; 2014 р., N 41 - 42, ст. 2024; 2019 р., N 46, ст. 295) доповнити частинами десятою - дванадцятою такого змiсту:

     "10. Суб'єкт господарювання може надавати споживачевi доступ до експлуатацiйних документiв на технiчно складнi побутовi товари (паспорта або будь-якого iншого документа, що додається до товару) в електронному виглядi на офiцiйному веб-сайтi виробника.

     У разi надання гарантiйних зобов'язань в електронному виглядi виробник забезпечує можливiсть реєстрацiї придбаного товару на офiцiйному веб-сайтi виробника в установленому ним порядку.

     11. На прохання споживача реєстрацiя технiчно складних побутових товарiв на офiцiйному веб-сайтi виробника та оформлення гарантiйних зобов'язань в електронному виглядi здiйснюються продавцем пiд час продажу таких товарiв.

     На вимогу споживача продавець повинен надати експлуатацiйнi документи на технiчно складнi побутовi товари (паспорт або будь-який iнший документ, що додається до товару) в паперовому виглядi.

     12. Порядок гарантiйного ремонту (обслуговування) або гарантiйної замiни технiчно складних побутових товарiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
1 липня 2021 року
N 1603-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.