Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 519 від 12.08.1999

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

18.11.98 N 10/1-2798-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо оформлення вантажiв, що надiйшли на адреси кур'єрських служб

     В зв'язку з численними зверненнями митниць та суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi повiдомляємо, що ввезення консолiдованих дрiбнопакетових вантажiв, якi надходять по лiнiї служб прискореної доставки вантажiв ("DHL", "TNT", "UPS", "FedEx", "У-Руско" "Елен Карго" та iн.) на адреси юридичних та фiзичних осiб, що мiстять зразки пiдакцизних товарiв i сiльськогосподарської продукцiї та товари, якi увiйшли до Перелiку товарiв, що ввозяться за попередньою вантажною митною декларацiєю, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 27.07.98 N 436, дозволяється направляти без оформлення АД чи ПД по провiзним вiдомостям до Київської спецiалiзованої митницi для подальшого митного оформлення в установленому порядку, або направлення таких вантажiв Київською спецiалiзованою митницею по провiзним вiдомостям в iншi митницi призначення за мiсцем державної реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi для проведення митного оформлення.

     Лист Держмитслужби вiд 17.07.98 N 11/1-7645 вважати таким, що втратив чиннiсть.

Голова Служби Ю.П.Соловков
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.