Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 129 від 28.02.2003

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

26.08.98 N 09/1-1954-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Для використання в роботi

     Для використання в роботi надсилаємо вам наказ Держмитслужби вiд 27.07.98 N 436 "Про затвердження Перелiку товарiв, що ввозяться за попередньою вантажною митною декларацiєю" зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї 12.08.98 за N 506/2946.".

     Додаток: на 2 арк.

В.о. Голови Служби О. Єгоров

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 27 липня 1998 року N 436


Про затвердження Перелiку товарiв, що ввозяться за попередньою вантажною митною декларацiєю

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України 12 серпня 1998 р. за N 506/2946

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Державної митної служби України
вiд 17 березня 1999 року N 157,
вiд 16 червня 1999 року N 369,
вiд 28 квiтня 2000 року N 250,
вiд 14 червня 2000 року N 344,
вiд 16 лютого 2001 року N 99,
вiд 26 червня 2001 року N 433

     На виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.04.98 N 419 "Про заходи щодо посилення контролю за ввезенням в Україну окремих видiв товарiв, що iмпортуються суб'єктами пiдприємницької дiяльностi" НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Перелiк товарiв, що ввозяться за попередньою вантажною митною декларацiєю (далi - Перелiк), який додається.

     2. Правовому управлiнню (Тимошенко С. В.) зареєструвати цей наказ в Мiнiстерствi юстицiї.

     3. Управлiнню справами (Максимов Ю. Ю.) забезпечити доведення Перелiку до особового складу митних органiв.

     4. Прес-центру (Котов О. I.), начальникам регiональних митниць, начальникам митниць довести зазначений Перелiк до вiдома суб'єктiв ЗЕД i громадян.

Голова Служби Ю. Соловков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держмитслужби України вiд 27 липня 1998 р. N 436
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України 12 серпня 1998 р. за N 506/2946

Перелiк товарiв, що ввозяться за попередньою вантажною митною декларацiєю

(У текстi Перелiку вираз "ТН ЗЕД" замiнено словом "УКТЗЕД" згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 26 червня 2001 року N 433)
Код товару за УКТЗЕД* Скорочений опис товару
0303 Риба морожена (за винятком фiле)
0207** М'ясо i харчовi субпродукти домашньої птицi, свiжi, охолодженi або мороженi
0603 Зрiзанi квiти i бутони
(Перелiк доповнено згiдно з наказом Держмитслужби України вiд 14.06.2000 N 344)
1006 Рис
1101 Борошно пшеничне або пшенично-житнє
1512*** Олiя соняшникова рафiнована чи нерафiнована
1517 Маргарин
1601 Ковбаси та аналогiчнi вироби з м'яса
1602 Iншi готовi чи консервованi продукти з м'яса
1701 Цукор
1704 Кондвироби з цукру без вмiсту какао
1902 Макароннi вироби
1905 Печиво, хлiбобулочнi вироби, тiстечка
2009 Соки фруктовi та овочевi (крiм концентрованих)
3402 Речовини поверхнево-активнi (крiм мила)
3923  Позицiю виключено
(згiдно з наказом Держмитслужби України вiд 16.06.99 N 369)
3926 Позицiю виключено
(згiдно з наказом Держмитслужби України вiд 28.04.2000 N 250)
4801 Позицiю виключено
(Перелiк доповнено згiдно з наказом Держмитслужби України вiд 16.06.99 N 369,
позицiю виключено згiдно з наказом Держслужби України вiд 16.02.2001 N 99)
4802 Позицiю виключено
(згiдно з наказом Держмитслужби України вiд 17.03.99 N 157)
4819 Позицiю виключено
(згiдно з наказом Держмитслужби України вiд 16.06.99 N 369)
4901 Друкованi книги, брошури, листiвки та аналогiчнi друкованi матерiали
(Перелiк доповнено згiдно з наказом Держмитслужби України вiд 16.06.99 N 369)
6101 Пальта, плащi, куртки трикотажнi для чоловiкiв
6102 Пальта, плащi, куртки трикотажнi для жiнок
6103 Костюми, пiджаки, брюки трикотажнi для чоловiкiв
6104 Костюми, жакети, сукнi, спiдницi трикотажнi для жiнок
6403 Взуття зi шкiряним верхом
8418 Холодильники, морозильники та iнше обладнання
8481 Крани, клапани для трубопроводiв, цистерн тощо
8516 Водонагрiвачi, кип'ятильники, праски, iншi електропобутовi прилади
8536 Апаратура електрична (розетки, вимикачi тощо)
8544 Провiд iзольований, кабель, кабелi оптоволоконнi
8708 Частини та обладнання для автомобiлiв
9403**** Меблi iншi (кухоннi, спальнi, пластмасовi, металевi)

     ** крiм 0207 13 20 00, 0207 13 60 00, 0207 14 60 00 (позицiя iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 26.06.2001 р. N 433)

     *** за винятком олiї, що ввозиться у межах квот, визначених Указом Президента України вiд 08.05.98 N 444

     **** крiм 9403 10

     * За попередньою вантажною митною декларацiєю всi товари, що класифiкуються у зазначених позицiях УКТЗЕД. Скорочений запис для зручностi користування Перелiком.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.