МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 5 сiчня 2022 року N 20


Про уповноваження вiдокремленого пiдроздiлу приватного пiдприємства "Науково-виробничий центр оцiнки вiдповiдностi "ЮГ" на проведення повiрки засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї та застосовуються у сферi законодавчо регульованої метрологiї

     Вiдповiдно до статтi 18 Закону України "Про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть" та Порядку видачi або вiдмови у видачi свiдоцтва про уповноваження на проведення повiрки засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї та застосовуються у сферi законодавчо регульованої метрологiї, його анулювання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.02.2016 N 117, наказую:

     1. Уповноважити вiдокремлений пiдроздiл приватного пiдприємства "Науково-виробничий центр оцiнки вiдповiдностi "ЮГ" (вул. В. Тура, 75, м. Татарбунари, Одеська обл., 68100, iдентифiкацiйний код 42683635) на проведення повiрки засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї та застосовуються у сферi законодавчо регульованої метрологiї.

     2. Видати вiдокремленому пiдроздiлу приватного пiдприємства "Науково-виробничий центр оцiнки вiдповiдностi "ЮГ" свiдоцтво про уповноваження на проведення повiрки засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї та застосовуються у сферi законодавчо регульованої метрологiї, строком на п'ять рокiв та надати шифр повiрочного тавра "ИК".

     3. Департаменту технiчного регулювання та iнновацiйної полiтики внести вiдомостi про уповноваження вiдокремленого пiдроздiлу приватного пiдприємства "Науково-виробничий центр оцiнки вiдповiдностi "ЮГ" до бази даних про науковi метрологiчнi центри, метрологiчнi центри i повiрочнi лабораторiї, уповноваженi на проведення повiрки засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї.

     4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Мiнiстра економiки України Олександр ГРИБАН
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.