ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

19.11.98 N 10/1-2816-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо митного оформлення вивезення непереробленої давальницької сировини

     На запити митниць повiдомляємо, що для вивезення залишкiв давальницької сировини або повернення непереробленої давальницької сировини вiдповiдно до зовнiшньоекономiчного договору у митницю подається вантажна митна декларацiя, заповнена вiдповiдно до п.2 Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв експорту, iмпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгiвлi, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 30.06.98 N 380, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.07.98 за N 469/2909.

     При цьому заповнення граф вантажної митної декларацiї має такi особливостi.

     1. Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "ЕК", у другому - код митного режиму "00", третiй пiдроздiл не заповнюється.

     2. Графа 9 "Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання"

     Зазначаються реквiзити векселедавця.

     3. Графа 24 "Характер угоди"

     У графi зазначається код характеру угоди "82".

     4. Графа 31 "Вантажнi мiсця та опис товару"

     "Маркування та кiлькiсть - номери контейнерiв - опис товару"

     При вивезеннi непереробленої давальницької сировини або її залишкiв перед описом товару зазначається "Повернення давальницької сировини".

     5. Графа 37 "Процедура"

     У графi зазначається 6-значний код процедури:

     - код митного режиму "00";

     - код попереднього митного режиму "51";

     - особливiсть перемiщення товарiв "50".

     6. Графа 40 "Загальна декларацiя/ попереднiй документ"

     Зазначається номер вантажної митної декларацiї на ввезення давальницької сировини.

Заступник Голови Служби I. Соболь
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.