ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

ДОРУЧЕННЯ
м. Київ

"04" лютого 1999р. N 14


     З метою забезпечення чiткого виконання наказу ДМСУ N 592 вiд 31.12.96 р. " Про затвердження Положення про вiдкриття та експлуатацiю митних лiцензiйних складiв", доручень Київської регiональної митницi N104-N105 вiд 29.09.99 р. та iз врахуванням листа Головного державного санiтарного лiкаря м. Києва N218 вiд 21.01.2000р., ДОРУЧАЮ:

     1. Покрещук I.В. погоджувати вiдкриття та експлуатацiю митних лiцензiйних складiв з фахiвцями санепiдслужби м. Києва.

     Додаток - перелiк фахiвцiв санепiдслужби м. Києва , уповноважених надавати погодження .

     2. Контроль за виконанням доручення покладаю на Покрещук I.В.

     3. Загальний контроль залишаю за собою .

     Додаток -1 на 2 арк.

Заступник начальника Київської регiональної митницi О.М. Ольховик

 

Список
головних лiкарiв районних санепiдстанцiй м.Києва

N Посада Прiзвище, iм'я та по
батьковi
Адреса
1 2 3 4
1 Головний лiкар Ватутiнської райСЕС Красножон Олексiй Леонiдович 252166, Київ-166,
вул.Данкевича, 4
приймальна 532-13-90, 532-43-75
2 Головний лiкар Дарницької рацСЕС Козлов Владислав Васильович 252096, Київ-96,
вул. Iллiча, 16
приймальна 566-33-33, 566-87-55
3 Головний лiкар Днiпровської райСЕС Ходакiвський Володимир Миколайовiич 252094, Київ-94,
вул.Кракiвська, 28-6,
приймальна 552-03-04, 55-75-37
4 Головний лiкар Жовтневої райСЕС Оселедець Людмила Олександрiвна 252190, Київ-190,
вул.Естонська, 3
приймальна 442-40-25, 443-32-42
5 Головний лiкар Залiзничної райСЕС Мухопад Євген Олександрович 252032, Київ-32,
вул.Саксаганського, 107
приймальна 220-54-49, 220-44-41, 220-46-68
6 Головний лiкар Ленiнградської райСЕС Редько Надiя Iванiвна 252170, Київ-170,
вул.Чорнобильська, 13-6
приймальна 450-36-97, 450-31-70
7 Головний лiкар Мiнської райСЕС Вербич Елла Юрьївна 252212, Київ-212,
вул.Тимошенко, 2-д
приймальна 418-78-39, 418-23-04
8 Головний лiкар Московської райСЕС Кушнiр Любов Василiвна 252127, Київ-127,
вул.Ломоносова, 10
приймальна 261-44-35, 263-77-67
9 Головний лiкар Печерської райСЕС Юн Євген Олександрович 251133, Київ-133,
б-р Лесi Українки, 8
приймальна 227-60-70, 296-62-90
10 Головний лiкар Подiльської райСЕС Алєксєєв Сергiй Михайлович 252070, Київ-70,
вул.Волошська, 19
приймальна 416-30-28, 416-43-87, 416-43-10
11 Головний лiкар Радянської райСЕС Кармазiна Людмила Олексiївна 252032, Київ-32, б-р
Шевченка, 36
приймальна 224-71-39, 225-03-59
12 Головний лiкар Старокиївської райСЕС Мельниченко Михайло Григорович 252001, Київ-1,
вул.Червоноармiйська, 4
приймальна 224-06-49, 224-95-68
13 Головний лiкар Харкiвської райСЕС Коваленко Леонiд Iванович 252121, Київ-121,
вул.Бажана, 7-є
приймальна 265-40-31, 563-96-39
14 Головний лiкар Шевченкiвської райСЕС Костенко Олег Олександрович 252060, Київ-60,
вул.Ольжича, 10-а,
приймальна 440-25-22, 440-66-77
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.