Документ скасований: Рішення НБУ № 363-рш від 21.07.2022

ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РIШЕННЯ

вiд 2 червня 2022 року N 262-рш


Про розмiр облiкової ставки Нацiонального банку України

     Вiдповiдно до статей 6, 15, 25, 27 та 56 Закону України "Про Нацiональний банк України", Положення про процентну полiтику Нацiонального банку України, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 21 квiтня 2016 року N 277 (зi змiнами), Правлiння Нацiонального банку України вирiшило:

     1. Установити з 03 червня 2022 року облiкову ставку в розмiрi 25,0 % рiчних.

     2. Схвалити текст пресрелiзу з обґрунтуванням розмiру облiкової ставки (додається*).

____________
     * Не наводиться.

     3. Департаменту комунiкацiй (Галина Калачова) органiзувати проведення комунiкацiйних заходiв щодо розмiру облiкової ставки.

     4. Визнати таким, що втратило чиннiсть з 03 червня 2022 року, рiшення Правлiння Нацiонального банку України вiд 20 сiчня 2022 року N 24-рш "Про розмiр облiкової ставки Нацiонального банку України".

     5. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на заступника Голови Нацiонального банку України Сергiя Нiколайчука.

Голова Кирило ШЕВЧЕНКО
Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.